Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 01.08.2005 № 665
редакция действует с 06.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2005 р. N 665

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465

На виконання Указу Президента України від 6 листопада 2004 р. N 1375 "Про внесення змін до Положення про Головне управління державної служби України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648, від 3 грудня 2001 р. N 1629 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202), від 13 грудня 2001 р. N 1681 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2289) та від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546):

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова "та їх заступників" і "керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України" виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"заступників керівників центральних органів виконавчої влади - Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами (відповідно до розподілу функціональних обов'язків)".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці четвертому слова "інших" виключити;

2) у пункті 2 слово "тижневий" замінити словом "десятиденний";

3) у пункті 5:

абзац третій викласти у такій редакції:

" - рішення про службове відрядження за кордон державних службовців, зокрема з метою навчання, приймається керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, а в разі їх відсутності - першими заступниками керівників зазначених органів. Відповідальність за прийняття рішення покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади";

абзац п'ятий виключити;

4) доповнити постанову пунктом 51 такого змісту:

"51. Центральним та місцевим органам виконавчої влади раз на півроку до 10 січня та 10 липня подавати Головному управлінню державної служби звіти про результати навчання державних службовців за кордоном згідно з формою, що ним затверджується, для узагальнення і подання Кабінетові Міністрів України та інформування Секретаріату Президента України.

Контроль за своєчасністю подання центральними та місцевими органами виконавчої влади звітів здійснює Головне управління державної служби".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

3. У Положенні про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N 901 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 96; Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344):

1) абзац другий пункту 8 виключити;

2) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Мінекономіки раз на півроку до 10 січня та 10 липня подає Головному управлінню державної служби інформацію про результати навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій".

4. У Положенні про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 287 - у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1795 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2439):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Строк навчання державних службовців не повинен перевищувати 56, військовослужбовців, працівників органів державної податкової служби та органів внутрішніх справ - 90 календарних днів.

За умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, рішенням Віце-прем'єр-міністра України (відповідно до розподілу функціональних обов'язків) строк навчання державних службовців, військовослужбовців, працівників органів державної податкової служби та органів внутрішніх справ може бути встановлено до 18 місяців.

Строк навчання працівників дипломатичної служби визначається статтями 25 та 27 Закону України "Про дипломатичну службу";

3) у пункті 4 слова "органами державної влади" замінити словами "центральними та місцевими органами виконавчої влади";

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Направлення за кордон на навчання керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх заступників та інших державних службовців здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648, від 3 грудня 2001 р. N 1629 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202), від 13 грудня 2001 р. N 1681 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2289) та від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546)";

5) у пункті 6:

слово "переважно" виключити;

доповнити пункт після слів "технічну допомогу Україні" словами "або стороною, що направляє".

5. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. N 252:

1) у тексті розпорядження і додатка до нього слова "державної виконавчої влади" та "Агентство координації міжнародної технічної допомоги" в усіх відмінках замінити відповідно словами "виконавчої влади" та "Мінекономіки" у відповідному відмінку;

2) абзац другий пункту 1 виключити;

3) у пункті 4 слово "щоквартально" замінити словами та цифрами "раз на півроку до 10 січня та 10 липня";

4) у додатку до розпорядження слова і цифри "починаючи з 1997 року" замінити словами і цифрами "починаючи з 2006 року".

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1995 р. N 83.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р. N 200 "Про Порядок погодження запрошення іноземних радників та звітування про результати їх роботи" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 269).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1591 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1483).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2019 "Про затвердження Порядку надання Головному управлінню державної служби інформації про направлення за кордон державних службовців з метою навчання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2794).

___________

Опрос