Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства

КМ Украины
Постановление КМ от 15.07.2005 № 587
редакция действует с 03.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 липня 2005 р. N 587

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 квітня 2007 року N 613
,
 від 24 жовтня 2007 року N 1250
,
 від 27 серпня 2008 року N 763
,
від 23 липня 2009 року N 843
(зміни, внесені
підпунктом 1 пункту 2 змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року N 843,
 набрали чинності з
1 січня 2010 року),
 від 3 вересня 2009 року N 953,
 від 7 лютого 2011 року N 96
,
 від 2 квітня 2012 року N 285
,
 від 27 березня 2013 року N 201
,
 від 1 квітня 2013 року N 274,
 від 8 квітня 2013 року N 233,
від 12 липня 2017 року N 508
,
від 7 лютого 2018 року N 104
,
від 18 грудня 2018 року N 1195
,
від 30 січня 2019 року N 91
,
від 15 листопада 2019 року N 954
,
від 18 березня 2020 року N 279
,
від 2 вересня 2020 року N 780
,
від 23 вересня 2020 року N 883

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2013 р. N 201
,
від 12.07.2017 р. N 508)

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1170 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 26, ст. 1243);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2152 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2355).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

(У тексті Порядку цифру і слово "1 жовтня" замінено цифрою і словом "1 листопада" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 883)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", які використовуються на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (далі - бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства з метою стимулювання збільшення площ насаджень, обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, нарощування потужностей із їх зберігання та переробки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

3. Отримувачами є суб'єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

4. Бюджетні кошти надаються суб'єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб'єктами господарювання у цей самий період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг, а саме за:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 883)

1) придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (після закладення насаджень) (далі - садивний матеріал) у розмірі до 80 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

2) проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт (далі - проведені роботи), у розмірі до
30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) (після повного завершення монтажних робіт);

3) нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об'єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди (далі - об'єкти), у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

4) придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали (далі - лінії) у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) після завершення пусконалагоджувальних робіт;

5) придбані техніку та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з визначеним Мінекономіки переліком (далі - техніка та обладнання) у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Часткове відшкодування вартості садивного матеріалу не може перевищувати нормативи, затверджені Мінекономіки.

(абзац сьомий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

Починаючи з 2021 року в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік на відповідні цілі, частковому відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) підлягають побудовані і реконструйовані та прийняті в період з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня поточного року в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбані суб'єктами господарювання в цей самий період основні засоби і товари, виконані роботи та отримані послуги за напрямами, визначеними підпунктами 1-5 цього пункту.

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 883)

Розподіл коштів за напрямами та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного подання документів для отримання часткового відшкодування вартості затверджується наказом Мінекономіки.

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства за видатками, які були передбачені для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Бюджетні кошти не надаються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованість за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами.

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб'єкту господарювання та пов'язаним із ним особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, за напрямами державної підтримки, передбаченими цим пунктом, не може перевищувати 25 млн. гривень.

5. Для надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства Мінекономіки утворює комісію, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, положення про неї, визначені цим Порядком форми звітності та нормативи.

Комісії із надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства утворюють також структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку (далі - обласні комісії), положення про які затверджуються облдержадміністрацією.

6. Для отримання часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи суб'єкти господарювання подають до 1 листопада обласній комісії такі документи:

заявку;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;

проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та затверджену Мінекономіки проектну документацію на створення виноградників технічних сортів;

акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за встановленою Мінекономіки формою;

реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

У разі проведення посадки насаджень суб'єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва - сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України - фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

На підставі поданих відповідно до цього пункту документів обласні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб'єкта господарювання з урахуванням граничного обсягу часткової компенсації та нормативів.

(абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінекономіки до 15 листопада зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів за встановленими Мінекономіки формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінекономіки - інші підтвердні документи.

(абзац тринадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 883)

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу до 15 листопада включно.

(абзац чотирнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 883)

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються обласній комісії в п'ятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

7. Для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів суб'єкти господарювання до 1 листопада подають комісії Мінекономіки такі документи:

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

типову форму N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" - для часткового відшкодування вартості нового будівництва об'єктів;

типову форму N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції об'єктів;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 листопада включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінекономіки суб'єкту господарювання в п'ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Для розрахунку відшкодування вартості реконструйованого об'єкта не включається балансова вартість об'єкта на початок реконструкції.

Частковому відшкодуванню підлягає вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію згідно з актами готовності до експлуатації об'єкта (декларація/сертифікат), підтверджена актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (N ОЗ-1, N ОЗ-2), які були передбачені проектно-кошторисною документацією.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

8. Для отримання часткового відшкодування вартості ліній, техніки та обладнання суб'єкти господарювання до 1 листопада подають комісії Мінекономіки такі документи:

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації);

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки та обладнання;

акти інвентаризації насаджень і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво продукції за останні три роки;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 листопада включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінекономіки суб'єкту господарювання в п'ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

9. Комісія Мінекономіки опрацьовує документи, які надійшли від обласних комісій та суб'єктів господарювання, і до 1 грудня з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів за напрямами в розрізі кожного суб'єкта господарювання, що затверджується наказом Мінекономіки.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 883)

На підставі затвердженого розподілу бюджетних коштів Мінекономіки спрямовує бюджетні кошти для відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, на підставі відповідного наказу Мінекономіки подають органам Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату бюджетних коштів шляхом перерахування їх із власного реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банках.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти для часткового відшкодування вартості об'єктів, ліній, техніки та обладнання з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банках, на підставі розподілу бюджетних коштів за напрямами в розрізі кожного суб'єкта господарювання.

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

Суб'єкт господарювання, якому виплачено часткове відшкодування вартості об'єктів, ліній, техніки та обладнання, у разі її відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням повинен повернути одержані бюджетні кошти в повному обсязі.

Суб'єкти господарювання щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів за встановленою формою подають Мінекономіки інформацію про збудовані об'єкти, придбані лінії, техніку та обладнання, вартість яких була частково компенсована.

10. Дотримання вимог, визначених для отримання державної підтримки за відповідним напрямом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, відображається заявником у заявці для отримання державної підтримки, форма якої затверджена Мінекономіки. У разі надання недостовірної інформації заявник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.

11. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 1 лютого наступного бюджетного періоду до Мінекономіки узагальнену інформацію про використання коштів для часткового відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи.

14. Мінекономіки подає після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників із результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2007 р. N 613
,
 із змінами внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1250
,
 від 27.08.2008 р. N 763
,
від 23.07.2009 р. N 843
,
від 03.09.2009 р. N 953
,
від 07.02.2011 р. N 96
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2012 р. N 285
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 201
,
 від 01.04.2013 р. N 274,
 від 08.04.2013 р. N 233,
від 12.07.2017 р. N 508
,
від 07.02.2018 р. N 104
,
від 18.12.2018 р. N 1195
,
від 30.01.2019 р. N 91
,
від 15.11.2019 р. N 954
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.03.2020 р. N 279)

____________

Опрос