Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства

КМ Украины
Постановление КМ от 15.07.2005 № 587
редакция действует с 30.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 липня 2005 р. N 587

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 квітня 2007 року N 613
,
 від 24 жовтня 2007 року N 1250
,
 від 27 серпня 2008 року N 763
,
від 23 липня 2009 року N 843
(зміни, внесені
підпунктом 1 пункту 2 змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року N 843,
 набрали чинності з
1 січня 2010 року),
 від 3 вересня 2009 року N 953,
 від 7 лютого 2011 року N 96
,
 від 2 квітня 2012 року N 285
,
 від 27 березня 2013 року N 201
,
 від 1 квітня 2013 року N 274,
 від 8 квітня 2013 року N 233,
від 12 липня 2017 року N 508
,
від 7 лютого 2018 року N 104
,
від 18 грудня 2018 року N 1195
,
від 30 січня 2019 року N 91
,
від 15 листопада 2019 року N 954
,
від 18 березня 2020 року N 279
,
від 2 вересня 2020 року N 780
,
від 23 вересня 2020 року N 883
,
від 10 березня 2021 року N 185
,
від 16 червня 2021 року N 612
,
від 28 липня 2021 року N 770

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2013 р. N 201
,
від 12.07.2017 р. N 508)

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1170 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 26, ст. 1243);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2152 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2355).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінагрополітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року N 612)

(У тексті Порядку слово "травня" замінено словом "вересня" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року N 770)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю (далі - бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку виробників плодів, ягід, винограду та хмелю з метою стимулювання збільшення площ насаджень, обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, нарощування потужностей з їх зберігання та переробки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

3. Отримувачами бюджетних коштів є суб'єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.

На отримання бюджетних коштів мають право суб'єкти господарювання:

стосовно яких не порушено справу про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають на перше число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподілів бюджетних коштів для компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 цього Порядку, і реєстрів суб'єктів господарювання, яким нараховано компенсацію вартості за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

Відповідність суб'єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, перевіряється шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань перед формуванням реєстрів суб'єктів господарювання, яким нараховано компенсацію вартості за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку, та зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації.

Відповідність суб'єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці четвертому цього пункту, перевіряється Мінагрополітики шляхом надсилання відповідного запиту до ДПС перед формуванням розподілів бюджетних коштів для компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 цього Порядку, і реєстрів суб'єктів господарювання, яким нараховано компенсацію вартості за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.

Бюджетні кошти надаються суб'єкту господарювання з урахуванням пов'язаних з ним осіб у значенні, наведеному у підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, в сумі не більше ніж 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Суб'єкт господарювання, який претендує на отримання бюджетних коштів, зобов'язаний повідомити відповідній комісії, утвореній Мінагрополітики або облдержадміністрацією, про всіх пов'язаних з ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами бюджетних коштів, а також про зміни стосовно таких осіб.

4. Суб'єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на:

1) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (далі - садивний матеріал), - у розмірі до 80 відсотків здійснених витрат (після проведення ними садіння або ремонту насаджень);

2) проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення (далі - роботи), - у розмірі до 50 відсотків здійснених витрат (після завершення монтажних робіт);

3) закупівлю техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (далі - техніка, механізми та обладнання) згідно із затвердженим Мінагрополітики переліком такої техніки, механізмів та обладнання, - у розмірі до 30 відсотків їх вартості.

Компенсація витрат за садивний матеріал не може перевищувати нормативи, у межах яких проводиться часткове відшкодування їх вартості, затверджені Мінагрополітики.

5. Суб'єктам господарювання - виробникам плодів, ягід, винограду та хмелю, які провадять сільськогосподарську діяльність з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід, винограду та хмелю, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, для компенсації до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість):

1) нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об'єктів із заморожування плодово-ягідної продукції (далі - об'єкти);

2) придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре, виноматеріали (далі - лінії) після завершення пусконалагоджувальних робіт.

Компенсації підлягає вартість об'єктів, введених в експлуатацію з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року, та/або вартість ліній, придбаних у той самий період.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства за видатками, які передбачені на державну підтримку виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, в установленому порядку.

7. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, визначеними пунктами 4 і 5 цього Порядку, та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного подання документів для отримання компенсації затверджується наказом Мінагрополітики.

8. Для надання бюджетних коштів:

Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом, (далі - комісія Мінагрополітики) затверджує її склад, положення про неї, передбачені цим Порядком форми звітності та нормативи;

облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 цього Порядку, (далі - обласні комісії), затверджують їх склад та положення про них.

9. Суб'єкти господарювання подають до 15 жовтня обласним комісіям такі документи:

1) для отримання компенсації витрат на садивний матеріал і роботи:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов'язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та копію затвердженої Мінагрополітики проектної документації на створення виноградників технічних сортів;

акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;

2) для отримання компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов'язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

акт приймання-передачі техніки, механізмів та обладнання;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію свідоцтва про реєстрацію техніки та/або механізмів (якщо вони підлягають обов'язковій державній або відомчій реєстрації);

засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують відповідні витрати та облік на балансі техніки, механізмів та обладнання, зокрема документів про здійснення оплати за них;

акт інвентаризації насаджень.

У разі подання суб'єктом господарювання документів для отримання компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 цього Порядку, документи, що дублюються, подаються в одному екземплярі.

Обласні комісії перевіряють:

наявність повного пакета документів;

відповідність сортового складу садивного матеріалу Державному реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на відповідний рік (з урахуванням вимог законодавства щодо строків його поширення);

реєстрацію сертифікатів на садивний матеріал вітчизняного виробництва в реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

відповідність суб'єктів господарювання вимогам, визначеним абзацом третім пункту 3 цього Порядку;

відповідність садивного матеріалу і робіт проектній документації;

копії первинних бухгалтерських документів, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг, що підтверджують заявлені до компенсації витрати;

інформацію, відображену на фотоматеріалах, що підтверджує факт садіння (ремонту) насаджень садивним матеріалом і робіт, що заявлені на компенсацію витрат.

На підставі поданих відповідно до цього пункту документів обласні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб'єкта господарювання з урахуванням встановленого розміру компенсації та затверджених нормативів.

(пункт 9 доповнено новим абзацом тридцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. N 770,
у зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять третій вважати
 відповідно абзацами тридцять першим - тридцять четвертим)

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до 1 листопада до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання за формами, затвердженими Мінагрополітики, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтвердні документи.

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 листопада включно.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються обласній комісії в десятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

10. Для отримання компенсації вартості об'єктів суб'єкти господарювання подають до 15 жовтня комісії Мінагрополітики такі документи:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов'язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

типову форму N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" - для компенсації вартості нового будівництва об'єктів;

типову форму N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для компенсації вартості реконструкції об'єктів;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

акт інвентаризації насаджень.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 15 жовтня включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінагрополітики суб'єкту господарювання в десятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Для розрахунку компенсації вартості реконструйованого об'єкта не включається балансова вартість об'єкта на початок реконструкції.

Компенсації підлягає вартість основних фондів, підтверджена актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів та/або приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (N ОЗ-1, ОЗ-2), які передбачені проектно-кошторисною документацією.

11. Для отримання компенсації вартості ліній суб'єкти господарювання подають до 15 жовтня комісії Мінагрополітики такі документи:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов'язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії;

засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують вартість та облік на балансі ліній, зокрема документів про здійснення оплати їх вартості;

акт інвентаризації насаджень.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 15 жовтня включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінагрополітики суб'єкту господарювання в десятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

12. Одноразово у 2021 році суб'єкти господарювання можуть отримати компенсацію за період з 2019 по 2020 роки за напрямами та у розмірі, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 4 та пунктом 5 цього Порядку.

Для отримання компенсації витрат на садивний матеріал і роботи за зазначений період суб'єкти господарювання подають до 1 вересня або 15 жовтня 2021 р. обласним комісіям перелік документів, визначений підпунктом 1 пункту 9 цього Порядку.

За період з 2019 по 2020 роки суб'єктам господарювання не нараховується компенсація, якщо відповідні насадження не обліковуються на їх балансі на дату подання документів.

Обласні комісії проводять перевірку поданих документів та визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб'єкта господарювання відповідно до пункту 9 цього Порядку і незалежно від результатів розгляду документів забезпечують надходження до Мінагрополітики відповідно до 15 вересня або 1 листопада 2021 р. зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації, висновків за результатами аналізу отриманих документів та актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтвердні документи.

(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. N 770)

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 15 вересня або 1 листопада 2021 р. включно.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються обласній комісії в десятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

До комісії Мінагрополітики суб'єкти господарювання подають до 1 вересня або 15 жовтня 2021 р.:

документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку, - для отримання компенсації за об'єкти, введені в експлуатацію у період з 2019 по 2020 роки;

документи, зазначені у пункті 11 цього Порядку, - для отримання компенсації за лінії, придбані у період з 2019 по 2020 роки.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 вересня або 15 жовтня 2021 р. включно.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінагрополітики суб'єкту господарювання в десятиденний строк.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Для розрахунку компенсації вартості реконструйованого об'єкта не включається балансова вартість об'єкта на початок реконструкції.

Компенсації підлягає вартість основних фондів, підтверджена актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів та/або приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (N ОЗ-1, ОЗ-2), які передбачені проектно-кошторисною документацією.

За період з 2019 по 2020 роки суб'єктам господарювання не нараховується компенсація, якщо придбані у цей період лінії на момент подання документів до комісії Мінагрополітики не обліковуються на їх балансі.

У разі коли суб'єкт господарювання отримував у період з 2019 по 2020 роки компенсації, доплата здійснюється в межах встановленого для кожного напряму розміру державної підтримки з відрахуванням вже сплачених сум компенсації.

13. Комісія Мінагрополітики опрацьовує документи, які надійшли від обласних комісій, і здійснює до 1 жовтня та 15 листопада з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом пропорційні розподіли бюджетних коштів для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання в розрізі кожного суб'єкта господарювання, які затверджуються наказом Мінагрополітики.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. N 770)

На підставі затверджених розподілів бюджетних коштів Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, на підставі відповідного наказу Мінагрополітики подають органам Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату бюджетних коштів шляхом перерахування їх з реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банках.

Комісія Мінагрополітики опрацьовує документи, які надійшли від суб'єктів господарювання, і приймає до 15 вересня та 1 листопада рішення про включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, яким нарахована компенсація вартості об'єктів та ліній.

Мінагрополітики затверджує до 20 вересня та 5 листопада розподіл бюджетних коштів для компенсації вартості об'єктів та ліній в розрізі кожного суб'єкта господарювання пропорційно нарахованим сумам компенсації вартості об'єктів та ліній у межах бюджетних асигнувань.

Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти для компенсації вартості об'єктів та ліній з реєстраційного рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банках, на підставі:

розподілу бюджетних коштів;

реєстру суб'єктів господарювання, яким нарахована компенсація вартості об'єктів та ліній.

Суб'єкт господарювання, якому виплачена компенсація вартості об'єктів, ліній, техніки, механізмів та обладнання, у разі їх відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням, повинен повернути одержані бюджетні кошти в повному обсязі.

Суб'єкти господарювання щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів за встановленою формою подають Мінагрополітики інформацію про об'єкти, лінії, техніку, механізми та обладнання, за які одержані бюджетні кошти.

14. Дотримання вимог, визначених для отримання державної підтримки за відповідним напрямом, зазначеним у пунктах 4 і 5 цього Порядку, відображається суб'єктом господарювання у заявці на отримання бюджетних коштів за формою, затвердженою Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації суб'єкт господарювання повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.

15. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 1 лютого наступного бюджетного періоду до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання.

18. Мінагрополітики подає після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.

19. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2007 р. N 613
,
 із змінами внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1250
,
 від 27.08.2008 р. N 763
,
від 23.07.2009 р. N 843
,
від 03.09.2009 р. N 953
,
від 07.02.2011 р. N 96
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2012 р. N 285
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 201
,
 від 01.04.2013 р. N 274,
 від 08.04.2013 р. N 233,
від 12.07.2017 р. N 508
,
від 07.02.2018 р. N 104
,
від 18.12.2018 р. N 1195
,
від 30.01.2019 р. N 91
,
від 15.11.2019 р. N 954
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.03.2020 р. N 279
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780,
від 23.09.2020 р. N 883,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2021 р. N 185)

____________

Опрос