Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной службе по охране прав на сорта растений

КМ Украины
Постановление КМ от 20.04.2005 № 301
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2005 р. N 301

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1591; 2003 р., N 30, ст. 1546), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Держсортслужба та підпорядковані їй Український інститут експертизи сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, Державний центр Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, обласні державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства становлять державну систему охорони прав на сорти рослин".

2. У пункті 4:

абзац третій доповнити словами "проведенням експертизи сортів рослин в Україні на наявність генетично модифікованих організмів, у тому числі під час сертифікації сортів рослин, що ввозяться або вивозяться";

в абзаці дев'ятому слова "Українською аграрною академією наук" замінити словами "Українською академією аграрних наук і Національним аграрним університетом".

3. У пункті 5:

1) у підпункті 5 слова "патентів і сортів" замінити словами "прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин";

2) підпункт 6 доповнити словами і цифрами "та приймає спеціальні рішення відповідно до статті 23 Закону України "Про насіння і садивний матеріал";

3) підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) видає разові дозволи на ввезення насіння і садивного матеріалу не зареєстрованих в Україні сортів рослин (крім генетично модифікованих сортів рослин), у тому числі для наукових цілей та цілей державного випробування, а також документальні підтвердження на вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника прав на сорт";

4) підпункт 10 доповнити словами "післяреєстраційне вивчення сортів рослин, розмноження нових і перспективних сортів рослин";

5) доповнити пункт підпунктами 111, 271 - 276 такого змісту:

"111) здійснює організаційно-технічне та інші види забезпечення діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин";

"271) затверджує чисельність працівників закладів експертизи, що належать до сфери її управління, та кошториси видатків цих закладів;

272) визначає та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи, розміри плати за проведення робіт, надання платних послуг закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин та здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням цих нормативів;

273) сприяє формуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності, налагоджує співробітництво у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними фінансовими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами, в тому числі з метою формування спеціалізованих фондів сприяння розвитку інтелектуальної власності на сорти рослин;

274) сприяє розвитку ринкової інфраструктури у сфері цивільного обігу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності та охорони прав на них;

275) здійснює управління та контроль за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу нових сортів рослин в обласних державних центрах експертизи сортів рослин та на сортодослідних станціях;

276) забезпечує організацію та здійснення централізованих закупівель товарів, робіт і послуг для своєчасного проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин";

6) у підпункті 28:

абзац "ґ" викласти у такій редакції:

"ґ) у розробленні пропозицій щодо розподілу та використання коштів, що надходять для фінансування бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінагрополітики";

доповнити підпункт абзацами "д - є" такого змісту:

"д) у наданні передбаченої законодавством підтримки у сфері охорони прав на сорти рослин, у тому числі шляхом залучення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій до виконання державних цільових програм і проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом;

е) у розробленні разом з відповідними органами виконавчої влади нормативно-правових, регуляторних актів та іншої документації з питань оцінки вартості сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності та їх цивільного обігу;

є) у розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування положень (стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової і статистичної звітності".

4. У підпунктах 1 та 4 пункту 6 слово "посадкового" замінити словами "насіння і садивного".

5. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Посадові особи Держсортслужби, яким надано повноваження державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин, мають право:

безперешкодно відвідувати об'єкти, де проводиться розмноження насіння і садивного матеріалу або його зберігання;

складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (стаття 255) і направляти їх на розгляд до державних насіннєвих інспекцій (стаття 1041) або до суду (стаття 512);

давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень законодавства з охорони прав на сорти рослин та визначати строк усунення виявлених порушень;

відбирати проби насіння і садивного матеріалу сортів рослин у суб'єктів насінництва та розсадництва з метою перевірки їх збереженості;

перевіряти дотримання суб'єктами насінництва і розсадництва вимог закону щодо проведення сортової сертифікації та апробації насіння і садивного матеріалу, ведення насіннєвої документації та достовірність поданої державної статистичної звітності про сортові посіви".

____________

Опрос