Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы "Контрабанде - СТОП" на 2005 - 2006 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 01.04.2005 № 260
редакция действует с 19.04.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2005 р. N 260

Київ

Про затвердження Державної програми "Контрабанді - СТОП" на 2005 - 2006 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 квітня 2006 року N 544

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму "Контрабанді - СТОП" на 2005 - 2006 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2002 р. N 1240 "Про затвердження Програми протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002 - 2005 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 35, ст. 1648);

пункт 98 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1888 "Про доповнення Програми протидії контрабанді та захисту внутрішнього ринку на 2002 - 2005 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2666).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання заходів Програми, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Контрабанді - СТОП" на 2005 - 2006 роки

Загальна частина

Аналіз стану боротьби з контрабандою свідчить про те, що, незважаючи на комплекс здійснених органами виконавчої влади заходів, вона продовжує поширюватись, а пов'язані з нею негативні процеси набувають дедалі витонченіших форм, що завдає значної шкоди економіці України, негативно впливає на криміногенну ситуацію в державі.

Мають місце факти незаконного звільнення товарів від митного оформлення, їх ввезення на митну територію України під виглядом транзиту, переміщення товарів через митний кордон поза пунктами пропуску, недекларування та приховання предметів від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості стосовно вартості товару, кількості вантажу, країни його походження, відправника товару тощо. При цьому активно використовуються фіктивні фірми або такі, що перебувають на обліку як учасники зовнішньоекономічної діяльності, але без укладення відповідних контрактів.

Найбільшою є питома вага контрабандної продукції на ринку автомобілів, аудіо-, відеотехніки, комп'ютерної та побутової техніки, виробів легкої промисловості, продуктів харчування (насамперед цукру та м'ясної продукції), тютюну, алкогольних напоїв, нафтопродуктів, ювелірних виробів.

Визначальними факторами поширення контрабанди є:

існування економічних передумов;

недостатня ефективність митного і прикордонного контролю;

недосконалість нормативно-правової бази у сфері регулювання імпорту та боротьби з контрабандою;

необлаштування державного кордону з державами СНД;

високі ставки ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість під час імпорту;

неоднакове податкове навантаження на суб'єктів господарювання;

наявність значної різниці між світовими і внутрішніми цінами на окремі групи товарів;

корупція в митних органах, органах охорони державного кордону, інших правоохоронних та контролюючих органах;  

відсутність належного контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;

недосконалість обміну інформацією між державними органами, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю.

Протиправній діяльності сприяють насамперед високі ставки ввізного мита, акцизних зборів та податку на додану вартість. Практично кожна ставка ввізного мита, яка перевищує 10 - 15 відсотків митної вартості, робить імпорт неефективним і в разі попиту на цю продукцію на ринку провокує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до пошуку схем ввезення, які не передбачають сплату ввізного мита, акцизних зборів та податку на додану вартість. Така продукція на національному ринку є більш конкурентоспроможною, ніж аналогічна продукція національного походження. У зв'язку з цим зниження ставок ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість створить належні умови для діяльності на національних ринках, усуне передумови для нелегального імпорту та переорієнтує товаропотоки в легальний обіг.

Проблемою залишається фінансування заходів, спрямованих на розбудову державного кордону і розвиток митних органів. Із затверджених у державному бюджеті обсягів асигнувань за останні два роки недофінансовано 183,5 млн. гривень, що не дало змогу задовольнити нагальні потреби та виконати відповідні державні програми. Через нестачу коштів повільними темпами здійснюється будівництво та облаштування пунктів пропуску через державний кордон, залишається незадовільним забезпечення митних органів та органів охорони державного кордону технічними засобами контролю. Так, середня забезпеченість митних органів технічними засобами контролю становить 29 відсотків потреби, а моральне та фізичне їх зношення - 71 відсоток.

Програма дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року, затверджена Указом Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1241, недофінансована на 282,2 млн. гривень. З передбачених 37 автомобільних пунктів пропуску через державний кордон збудовано лише 3.

Особливу роль у поширенні контрабанди відіграє людський фактор. За інформацією правоохоронних органів, переважна більшість злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням вантажів через державний кордон, скоюється з використанням корумпованих зв'язків з посадовими особами митних органів, органів охорони державного кордону та інших контролюючих органів. Найпоширенішими протиправними діями є:

незаконне звільнення вантажів від митного огляду;

оформлення документів про вивезення за межі території держави товарів, що мали переміщуватися через територію України транзитом, але були реалізовані в Україні;

опломбування транспортних засобів без огляду вантажу;

оформлення подвійних митних документів;

заниження митної вартості товару;

здійснення митного оформлення неіснуючих або з навмисно завищеною вартістю вантажів на експорт, що дає змогу незаконно відшкодовувати з державного бюджету податок на додану вартість.

Мета Програми

Метою Програми є проведення державної політики, спрямованої на здійснення заходів із запобігання і боротьби з контрабандою, забезпечення системного підходу до захисту внутрішнього ринку від контрабандних товарів і підтримки вітчизняних товаровиробників, вирішення питань наповнення державного бюджету та створення сприятливих умов для розвитку економіки.

Шляхи і способи розв'язання проблеми поширення контрабанди

Для розв'язання завдань з протидії контрабанді передбачається:

1) внесення змін до законів з питань оподаткування з метою оптимізації ставок ввізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість з урахуванням забезпечення необхідного рівня захисту внутрішнього ринку:

перегляд надмірно високих ставок ввізного мита з метою виведення певних груп товарів з тіньового обігу;

уніфікація ставок ввізного мита на ідентичні та подібні товари з метою уникнення надмірної деталізації та запобігання зловживанням;

перегляд ставок акцизного збору та податку на додану вартість на товари, що імпортуються, з метою встановлення їх обґрунтованого рівня;

створення рівних умов господарювання для імпортерів у частині перегляду окремих податкових пільг під час ввезення товарів на митну територію України;

вжиття заходів для недопущення надання пільг виробникам, які використовують ввезені на пільгових умовах товари не за призначенням;

2) удосконалення процедури митного оформлення товарів:

спрощення процедури митного оформлення товарів;

скорочення та уніфікація переліку документів, необхідних для митного оформлення товарів;

запровадження митними органами електронного декларування товарів, електронного оформлення книжки МДП;

3) завершення процесу демаркації державного кордону:

облаштування державного кордону з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Федерацією;

удосконалення оснащення прикордонної та митної інфраструктури;

оптимізація кількості пунктів пропуску через державний кордон;

4) удосконалення механізму функціонування пунктів пропуску через державний кордон:

забезпечення пунктів пропуску через державний кордон відповідним обладнанням, зокрема встановлення систем спостереження та електронного зчитування номерних знаків транспортних засобів, електронних ваг та спеціальних рентгенівських установок для сканування транспортних засобів і вантажів, іншого високотехнологічного устатковання;

скорочення кількості контролюючих органів у пунктах пропуску через державний кордон, усунення їх розпорошеності шляхом передачі функцій попереднього документального контролю митним органам та прикордонній службі;

створення системи оформлення документів на митному кордоні за принципом "єдиний офіс";

створення мережі вантажних митних комплексів на митному кордоні та найбільших залізничних вузлових станціях;

5) створення інтегрованої інформаційної системи обліку переміщення товарів через державний кордон для забезпечення відстеження руху товарів і даних на їх митне оформлення в режимі реального часу з наданням доступу до неї відповідним правоохоронним та контролюючим органам;

6) удосконалення обміну інформацією між заінтересованими державними органами:

створення системи обміну інформацією про стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) щодо окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які допустили порушення законодавства;

запровадження автоматизованого обліку транспортних засобів, що перетинають державний кордон, у тому числі в режимі транзиту, запровадження обміну інформацією між Держмитслужбою та МВС щодо їх митного оформлення та реєстрації в органах МВС з наданням доступу до цієї інформації заінтересованим державним органам;

створення системи обміну інформацією між Держмитслужбою та Мінтрансзв'язку (спільної бази даних) щодо переміщуваних через митний кордон України контейнерів у морських портах і на залізницях.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Для виконання заходів щодо протидії контрабанді, зазначених у додатку 1, необхідно близько 240,5 млн. гривень, у тому числі для облаштування пунктів пропуску через державний кордон та придбання технічних засобів для здійснення митного контролю у 2005 році - 55,78 млн., 2006 році - 74,27 млн. гривень. Фінансово-економічне обґрунтування заходів з облаштування державного кордону, удосконалення прикордонної та митної інфраструктури, оснащення прикордонних і митних постів технічними і спеціальними засобами та відповідні розрахунки наведено у додатках 2 - 6. Загальнодержавний рівень проблеми протидії контрабанді зумовлює обов'язковість централізованого бюджетного фінансування зазначених заходів.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу досягти таких результатів:

усунення економічних передумов для контрабандної діяльності;

підвищення ефективності митного і прикордонного контролю;

зменшення обсягів контрабандної діяльності шляхом переорієнтації контрабандного ввезення товарів у легальний обіг;

вдосконалення інформаційної взаємодії заінтересованих державних органів.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щокварталу подають Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством.

 

ЗАХОДИ
щодо протидії контрабанді на 2005 - 2006 роки

1. Розробити проекти Законів України:

Про внесення змін до Митного кодексу України в частині чіткого визначення обставин, за яких повинне застосовуватися стягнення у вигляді конфіскації товарів за порушення митних правил (статті 336, 339, 340, 348 - 353).

Про внесення змін до Законів України "Про державну підтримку сільського господарства" та "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", в яких передбачити здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах стосовно товарів, що належать до 1 - 24 групи УКТЗЕД, лише за умови вивезення готової продукції за межі митної території України.

Про визначення умов і механізму заохочення громадян, які виявили та припинили факти контрабанди чи порушення митних правил або поінформували про них правоохоронні органи.

2. Розробити і затвердити методику планування доходів державного бюджету, надходження яких забезпечує Держмитслужба.

3. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо введення мораторію на прийняття нормативно-правових актів стосовно надання податкових пільг і відстрочок з виконання податкових зобов'язань під час ввезення товарів на митну територію України.

4. Вивчити питання та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно доцільності запровадження штрафних санкцій до платників податку на додану вартість на суму, визначену в податковому векселі, що оформлений під час ввезення давальницької сировини на митну територію України, у разі реалізації готової продукції в Україні.

5. Провести аналіз законодавства з питань контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку і за його результатами підготувати для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання обігу в державі контрабандної та контрафактної продукції.

6. З метою удосконалення митно-тарифного регулювання в частині уніфікації ставок ввізного мита на ідентичні та подібні товари, усунення їх надмірної деталізації, зменшення ставок ввізного мита розробити проект Закону України "Про внесення змін до Митного тарифу України".

7. З метою удосконалення процедури контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон, уникнення дублювання функцій контролюючих органів розробити пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань здійснення попереднього документального контролю у цих пунктах митними органами та органами охорони державного кордону, а також запровадження контролю за принципом "єдиний офіс".

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

8. Запровадити електронне декларування товарів та електронне оформлення книжок МДП.

9. Удосконалити систему контролю за транзитом високоліквідних товарів, що переміщуються нерезидентами.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

10. З метою удосконалення системи обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади з питань контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, зокрема про стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, підготувати проекти відповідних нормативно-правових актів, у тому числі щодо внесення змін у Закони України "Про державну податкову службу" і "Про банки і банківську діяльність".

11. Підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань усунення підґрунтя для створення і діяльності фіктивних суб'єктів господарської діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

12. Розробити за результатами аналізу обґрунтування ставок ввізного мита та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення Митного тарифу України та УКТЗЕД з урахуванням домовленостей у рамках переговорного процесу стосовно вступу України до СОТ.

13. Провести аналіз законодавства у сфері обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів про посилення контролю за оцінкою та реалізацією майна (зокрема цінностей), конфіскованого за рішеннями судів у справах про контрабанду та порушення митних правил.

14. Розглянути питання стосовно доцільності надання посадовим особам органів охорони державного кордону повноважень із складення протоколів про адміністративні правопорушення у разі виявлення поза місцем розташування митного органу дій, спрямованих на незаконне переміщення товарів через митний кордон України, де він збігається з державним кордоном. За результатами розгляду подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

15. Організувати систематичне проведення міжвідомчими мобільними групами з питань боротьби з контрабандою (у разі їх утворення Міжвідомчою координаційною радою з питань боротьби з контрабандою) спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, зокрема перевірки митних документів, митниць, митних постів, складів, баз тощо, митного оформлення, а в разі потреби переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян, затримання контрабандних товарів, викриття організаторів і корумпованих посадових осіб, які сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України предметів контрабанди. Про результати роботи інформувати керівника зазначеної Ради.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

16. Утворити при спеціальних підрозділах по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю експертно-аналітичні групи для проведення моніторингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за товаропотоками і підготовки необхідних матеріалів для Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою та міжвідомчих мобільних груп з питань боротьби з контрабандою (у разі їх утворення зазначеною Радою).

17. Для роботи з інформаційними базами даних митних і податкових органів, органів внутрішніх справ, охорони державного кордону, статистики, Мінекономіки, Мінтрансзв'язку утворити на базі спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю абонентські пункти інформаційного обміну в режимі реального часу. Забезпечити укладення в разі потреби центральними органами виконавчої влади додаткових угод про обмін інформацією.

18. Забезпечити проведення щокварталу митними органами порівняльного аналізу даних митної статистики України і суміжних держав та у разі потреби підписати відповідні міжвідомчі міжнародні договори. Про результати порівняльного аналізу інформувати експертно-аналітичні групи при спеціальних підрозділах по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю для використання під час проведення оцінки поточної ситуації та розроблення заходів щодо запобігання, виявлення, документування та припинення контрабанди.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

19. Вжити заходів для внесення до Мінекономіки подань про застосування в установленому порядку до підприємств, причетних до незаконного переміщення товарів через державний кордон та їх реалізації на внутрішньому ринку, спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

У разі розгляду судами спорів, які виникають у зв'язку із застосуванням спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", забезпечити представництво інтересів держави Мінекономіки та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

20. Вивчити результати роботи, проведеної в 2004 році суб'єктами господарської діяльності, з якими укладені договори про реалізацію конфіскованого майна. Розірвати в установленому порядку договори з тими суб'єктами, які допустили порушення законодавства.

21. Проаналізувати ефективність установлених строків зберігання товарів під митним контролем та внести у разі потреби пропозиції щодо зменшення їх обсягу.

22. Організувати проведення спільних заходів з перевірки митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання товарів, складів та ангарів військових частин, аеропортів, складських приміщень морських і річкових портів, складів і сховищ інших підприємств, особливо колишніх оптових баз і постачальницьких організацій, з метою виявлення місць накопичення, зберігання або перевантаження тютюнової та лікеро-горілчаної продукції, на якій відсутні вітчизняні марки акцизного збору, харчової продукції без маркування українською мовою на її упаковці, оргтехніки та товарів широкого вжитку іноземного виробництва, що ввезені в Україну з порушенням встановлених правил.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

23. Вжити заходів до посилення режиму зон митного контролю, розміщених поза пунктами пропуску через державний кордон, переглянути практику надання дозволів на перебування в них товарів, транспортних засобів і громадян, а також розташування будівель і споруд, проведення господарських робіт у пунктах пропуску через державний кордон.

24. Максимально обмежити діяльність підприємств сфери обслуговування у пунктах пропуску через державний кордон і забезпечити їх діяльність у сервісних зонах.

25. Вивчити питання щодо відповідності Конституції та законам України наказів і листів Держмитслужби, які стосуються регулювання митної справи, та вжити заходів до скасування та відкликання тих, що їм не відповідають.

26. Провести позачергову атестацію керівного складу митних органів, окремих підрозділів органів СБУ та Адміністрації Держприкордонслужби, що відповідають за організацію боротьби з контрабандою, з метою встановлення відповідності посадових осіб кваліфікаційним вимогам у цих органах. За результатами атестації прийняти рішення стосовно доцільності перебування на займаних посадах тих осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам.

27. З метою посилення охорони державного кордону:

прискорити демаркацію державного кордону України з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Федерацією.

завершити опрацювання проекту Комплексної програми реконструкції та розвитку державного кордону на період до 2015 року.

(абзац третій пункту 27 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

організувати встановлення у пунктах пропуску через державний кордон систем спостереження та електронного зчитування номерних знаків транспортних засобів, електронних ваг та спеціальних рентгенівських установок для сканування транспортних засобів і вантажів; запровадити застосування електронних пломб для здійснення контролю за транзитними перевезеннями товарів.

(абзац четвертий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

забезпечити облаштування пунктів пропуску через державний кордон програмно-технічними комплексами автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П" та створення на їх базі автоматизованої системи обліку осіб і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України.

28. Переглянути календарні плани встановлення абонентських пунктів інформаційного обміну та підключення їх до центрального серверу інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією про контроль осіб, транспортних засобів та вантажів, що перетинають державний кордон (система "Аркан"); завершити третю чергу створення системи "Аркан".

29. Посилити контроль за ввезенням на територію України автотранспортних засобів, забезпечити законність їх митного оформлення та державної реєстрації. З цією метою забезпечити підготовку проекту нормативно-правового акта щодо запровадження паспорта транспортного засобу та паспорта шасі транспортного засобу.

30. Створити єдину комп'ютерну систему обліку транспортних засобів, у тому числі тих, що ввозяться на територію України.

31. Звернутися до Верховного Суду України з пропозицією надати підготовлені на основі узагальнення судової практики роз'яснення судам з питань застосування законодавства у разі звільнення суб'єктів підприємницької діяльності від сплати податків і митних зборів з урахуванням інформації правоохоронних і контролюючих органів про випадки постановлених судами необґрунтованих рішень щодо звільнення зазначених суб'єктів від сплати податків.

32. Переглянути показники державного оборонного замовлення на 2005 рік з урахуванням потреби у фінансуванні робіт, передбачених цими заходами.

33. Забезпечити інформування громадян через засоби масової інформації про зміст законодавства, суть і результати здійснених заходів, спрямованих на посилення боротьби з контрабандою та реалізацією на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів. З цією метою запровадити систематичне проведення "круглих столів" з представниками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - імпортерів та інших заходів для урахування їх пропозицій щодо підвищення ефективності боротьби з контрабандою та удосконалення законодавства з цих питань.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

34. Підготувати пропозиції стосовно включення до Державної програми соціально-економічного розвитку України на 2006 рік питань завершення роботи з демаркації державного кордону, облаштування прикордонної та митної інфраструктури, оптимізації кількості пунктів пропуску через державний кордон, забезпечення пунктів пропуску через державний кордон відповідним високотехнологічним оснащенням, а також забезпечення органів охорони державного кордону супутниковим зв'язком.

35. Створити систему обміну інформаційними ресурсами автоматизованого обліку транспортних засобів, які перетинають державний кордон, їх митного оформлення та реєстрації в органах Державтоінспекції МВС.

36. Створити систему обміну інформацією між Держмитслужбою та Мінтрансзв'язку (спільної бази даних) про переміщення через митний кордон України контейнерів і залізничних транспортних засобів.

37. З метою забезпечення обміну інформацією між відповідними державними органами створити при Мінфіні Єдиний інтегрований інформаційно-аналітичний центр на базі інформаційних ресурсів Мінфіну, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного казначейства, Мінекономіки, МВС, Національного банку.

38. Удосконалити прикордонну та митну інфраструктуру.

39. Подати пропозиції щодо оптимізації кількості пунктів пропуску через державний кордон.

40. З метою вдосконалення контролю за використанням суб'єктами підприємницької діяльності податкових векселів, що видаються на суму зобов'язання з податку на додану вартість у разі імпорту товарів, розробити методику проведення відповідних перевірок.

(додаток 1 доповнено пунктом 40 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

41. Визначити перелік доріг, що перетинають українсько-білоруський та українсько-молдовський державний кордон поза пунктами пропуску, і механізм їх приведення у непрохідний стан та забезпечити його реалізацію.

(додаток 1 доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

42. З метою запобігання незаконному ввезенню на територію України та державній реєстрації в Державтоінспекції МВС транспортних засобів без обов'язкових платежів до державного бюджету вивчити питання стосовно доцільності внесення до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327), змін щодо:

запровадження реєстраційних документів автотранспортних засобів, у яких відображатимуться відомості про всі зміни їх власників та операції, що проводяться з такими засобами;

занесення до бази даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Національний банк даних "Автомобіль" МВС відомостей про автотранспортні засоби, що ввозяться фізичними особами на територію України, та їх реєстрацію з відповідними позначками "Постійне місце проживання", "Спадщина", "Іноземне представництво", "Гуманітарна допомога";

збільшення до 10 років строку зберігання матеріалів та документів, що стосуються реєстрації транспортних засобів.

(додаток 1 доповнено пунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

43. Забезпечити віддалений доступ до бази даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Національний банк даних "Автомобіль" МВС з програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П" інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1" Держприкордонслужби, установлених у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, з метою створення умов для оперативної перевірки законності набуття права власності на транспортні засоби та їх ввезення на територію України.

(додаток 1 доповнено пунктом 43 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

44. Створити умови для ефективної роботи уповноважених посадових осіб центральних органів виконавчої влади з проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у місцях розташування структурних підрозділів регіональних митниць, митниць, що безпосередньо здійснюють митний контроль та оформлення товарів, транспортних засобів (крім тих, що розташовані у пунктах пропуску через державний кордон).

(додаток 1 доповнено пунктом 44 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

45. Завершити роботу щодо встановлення поблизу українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону на дорогах, які ведуть у прикордонну смугу та контрольовані прикордонні райони, інформаційно-вказівних знаків "Контрольований прикордонний район", "Прикордонна смуга", а на дорогах, які перетинають державний кордон поза пунктами пропуску через державний кордон, - знака "Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено".

(додаток 1 доповнено пунктом 45 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

46. Здійснити заходи з інженерного облаштування українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону і забезпечення органів охорони державного кордону озброєнням та технічними засобами, передбачивши кошти для фінансування зазначених заходів.

(додаток 1 доповнено пунктом 46 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. N 544)

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
заходів з облаштування державного кордону, удосконалення прикордонної та митної інфраструктури, оснащення прикордонних і митних постів технічними і спеціальними засобами

1. Загальна укомплектованість органів охорони державного кордону технічними і спеціальними засобами для здійснення прикордонного контролю згідно з обсягами, визначеними відповідним табелем, становить 23 відсотки.

У 2005 році на закупівлю технічних і спеціальних засобів для огляду транспортних засобів, виявлення зброї та наркотичних речовин, радіаційного контролю, аудіо-, відео- і фотодокументування правопорушень передбачено 902 тис. гривень. Для забезпечення виконання заходів з протидії контрабандній діяльності необхідне додаткове фінансування в сумі 6 млн. гривень (додаток 3 до Програми).

Економічний ефект

Освоєння зазначених коштів у 2005 році дасть змогу забезпечити міжнародні та міждержавні пункти пропуску через державний кордон приладами для огляду транспортних засобів, виявлення зброї та наркотичних речовин, радіаційного контролю на 80 відсотків і підвищити ефективність прикордонного контролю на 30 відсотків потреби. Це сприятиме реальній протидії спробам незаконного переміщення через державний кордон товарів і вантажів, у тому числі зброї, боєприпасів, радіоактивних матеріалів і наркотичних речовин, проведенню аудіо-, відео- і фотодокументування правопорушень.

2. Завдання щодо запобігання незаконному переміщенню товарів і вантажів виконує 51 прикордонна застава. Напрямками найбільш активної контрабандної діяльності є Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Вінницька і Одеська області.

Для посилення протидії правопорушенням слід додатково забезпечити прикордонні застави на кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь сучасними зразками технічних і спеціальних засобів для охорони кордону, засобами зв'язку, пально-мастильними матеріалами на суму 7 млн. 570 тис. гривень (додаток 4 до Програми).

Економічний ефект

Освоєння зазначених коштів дасть змогу значно підвищити рівень охорони державного кордону, ефективно протидіяти контрабандній діяльності.

3. У пунктах пропуску через державний кордон встановлено 82 програмно-технічні комплекси автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П". Додаткова ж потреба становить 133 одиниці. Для їх придбання необхідно 69 млн. 800 тис. гривень.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 323 "Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2002 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24, ст. 1179) Держприкордонслужба продовжує розробляти інтегровану міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією щодо осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"). Для закінчення третьої черги розроблення системи у 2005 році додатково необхідно 6,5 млн. гривень.

Економічний ефект

Освоєння зазначених коштів дасть змогу забезпечити посилення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, зменшення часу, що витрачається на його проведення, накопичення інформації про осіб, транспортні засоби і вантажі, які перетинають державний кордон, оперативне користування зазначеною інформацією іншими правоохоронними органами.

4. Передача інформації з програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П" до центрального сховища даних Держприкордонслужби здійснюється з допомогою цифрових каналів зв'язку. З метою забезпечення такої передачі Держприкордонслужба продовжує здійснювати роботи з установлення супутникових станцій зв'язку в пунктах пропуску через державний кордон та нарощування потужностей існуючої цифрової мережі зв'язку. Для цієї мети у 2005 році додатково необхідно 19 млн. 700 тис. гривень.

Економічний ефект

Освоєння зазначених коштів дасть змогу передавати в режимі реального часу інформацію про осіб, транспортні засоби і вантажі, які перетинають державний кордон, з пунктів пропуску до центрального сховища даних Держприкордонслужби, забезпечити ці пункти телефонним зв'язком, оперативно отримувати дані про зміну обстановки в пунктах пропуску та відповідним чином на неї впливати.

 

ПЕРЕЛІК
технічних засобів, що необхідно додатково придбати для здійснення прикордонного контролю, і розрахунок витрат на 2005 - 2006 роки

N
пп 

Найменування технічних засобів 

Потреба, одиниць 

Ціна* одиниці, гривень 

Загальна сума, тис. гривень 

1. 

Технічні засоби для огляду транспортних засобів і вантажів 

 

 

 

Оглядовий прилад з відеомонітором та відеокамерою 

130 

5300 

689 

Набір оглядових дзеркал 

350 

1100 

385 

Ручне оглядове дзеркало 

42 

500 

21 

Комплект інструменту для огляду транспортних засобів 

134 

5000 

670 

Ліхтар оглядовий 

2000 

230 

460 

2. 

Технічні засоби для виявлення зброї 

 

 

 

Ручний металошукач 

200 

1500 

300 

3. 

Технічні засоби для радіаційного контролю 

 

 

 

Переносний пошуковий дозиметр-радіометр 

400 

6200 

2480 

4. 

Технічні засоби для виявлення вибухових і наркотичних речовин 

 

 

 

Засоби для ідентифікації наркотичних речовин 

150 

800 

120 

5. 

Технічні засоби для аудіо-, відео- і фотодокументування 

 

 

 

Диктофон 

450 

500 

225 

Відеокамера цифрова 

100 

3000 

300 

Відеомагнітофон 

100 

1000 

100 

Фотоапарат цифровий 

100 

2500 

250 

 

Усього 

 

 

6000 

____________
* Орієнтовно визначена на основі цін, за якими здійснювалася Адміністрацією Держприкордонслужби і Держмитслужбою централізована закупівля аналогічних засобів за рахунок коштів державного бюджету.

 

ПЕРЕЛІК
технічних і спеціальних засобів, що необхідно додатково придбати для здійснення прикордонного контролю, і розрахунок витрат на 2005 - 2006 роки

Найменування технічних і спеціальних засобів та пально-мастильних матеріалів 

Потреба, одиниць 

Ціна одиниці, гривень 

Загальна сума, тис. гривень 

Легковий автомобіль підвищеної прохідності типу УАЗ 

102 

40000 

4080 

Снігохід 

26 

10000 

260 

Радіостанція переносна 

260 

1800 

468 

Радіостанція автомобільна 

102 

2400 

244,8 

Прилад нічного бачення 

92 

7800 

717,6 

Станція тепловізійного спостереження (радіус дії до 0,8 кілометра) 

10 

15000 

150 

Цифровий фотоапарат 

100 

1200 

120 

Пально-мастильні матеріали (бензин марки А-80), тонн 

612 

2500 

1530 

Усього 

 

 

7570,4 

 

ПЕРЕЛІК
робіт з облаштування пунктів пропуску через державний кордон і розрахунок витрат на 2005 - 2006 роки

(тис. гривень)

Найменування робіт 

Рік початку та завершення 

Кошторисна вартість 

Передбачено на 2005 рік 

Потреба на 2006 рік 

Сумська область 

  

  

6944,29 

14519,589 

Будівництво пункту пропуску Бачівськ Глухівської митниці 

1993
2006 

19362,09 

6902,29 

8407,165 

Облаштування за постійною схемою пункту пропуску Велика Писарівка Сумської митниці 

2004
2006 

6300 

42 

6112,424 

Волинська область 

  

  

1173 

  

Проведення підготовчих робіт з облаштування за постійною схемою пункту пропуску Дольськ Волинської митниці 

2005
2005 

1173 

1173 

  

Львівська область 

  

  

449,4  

  

Розширення в'їзної частини території пункту пропуску Шегині Галицької митниці 

2004
2005 

431,59 

149,4 

  

Облаштування стоянок для затриманих автотранспортних засобів в пункті пропуску Краковець Галицької митниці 

2005
2005 

300 

300 

  

Чернівецька область 

  

  

94,591 

6088,123 

Проведення робіт з газифікації митного поста Мамалига Кельменецької митниці 

2004
2005 

265,398 

64,591 

  

Облаштування за постійною схемою пункту пропуску Росошани Кельменецької митниці 

2004
2006 

6500 

30 

6088,123 

Луганська область 

  

  

108,767 

2083,014 

Облаштування за постійною схемою пункту пропуску Просяне Луганської митниці 

2004
2007 

4232,645 

108,767 

2083,014 

Закарпатська область 

  

  

11,8 

4213,674 

Облаштування за постійною схемою пункту пропуску Солотвина Закарпатської митниці 

2004
2006 

4225,474 

11,8 

4213,674 

Одеська область 

  

  

19 

6095,6 

Облаштування за постійною схемою пункту пропуску Табаки Придунайської митниці 

2004
2006 

6300 

19 

6095,6 

Будівництво в морському порту м. Іллічівська приміщення для розташування комплексу "Поліскан-3", що використовується для контролю морських контейнерів та автофургонів 

2005 

8000 

8000 (підлягає додатковому виділенню) 

  

Усього 

  

  

16800,848 

33000 

 

ПЕРЕЛІК
технічних засобів, що необхідно додатково придбати для здійснення митного контролю, і розрахунок витрат на 2005 - 2006 роки

Найменування технічних засобів 

Вартість одиниці, тис. гривень 

2005 рік 

2006 рік 

кількість 

сума, тис. гривень 

кількість 

сума, тис. гривень 

Детектор вибухових і наркотичних речовин 

232 

10 

2320 

15 

3480 

Детектор прихованих порожнеч 

14,4 

10 

144 

10 

144 

Детектор дорогоцінних металів 

9,6 

30 

288 

30 

288 

Комплект оглядових ендоскопів 

42 

50 

2100 

50 

2100 

Набір оглядових дзеркал 

1,2 

15 

18 

15 

18 

Інтроскоп рентгенотелевізійний транспортерний 

320 

2560 

10 

3200 

Інтроскоп рентгенотелевізійний прямопоказувальний 

140 

560 

560 

Прилад нічного бачення 

2,0 

20 

40 

20 

40 

Рентгенофлюориметр портативний 

150 

300 

450 

Рентгеноапарат портативний 

150 

450 

450 

Рентгеноапарат для перевірки великовантажних автомобілів та контейнерів, модульний або мобільний 

13250 

26500 

26500 

Система автоматичного зчитування автомобільних номерів 

70 

40 

2800 

40 

2800 

Комплект експрес-аналізаторів наркотичних речовин 

0,5 

 

 

650 

325 

Відеоапаратура 

7,2 

20 

144 

20 

144 

Телевізор 

1,44 

10 

14,4 

10 

14,4 

Фотоапарат цифровий 

20 

40 

20 

40 

Радіостанція переносна 

2,5 

280 

700 

285 

712,5 

Усього 

 

 

38978,4 

 

41265,9 

____________

Опрос