Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выведения из эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственными предприятиями нефтегазовой отрасли

КМ Украины
Постановление КМ от 19.01.2005 № 57
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2005 р. N 57

Київ

Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2018 року N 209)

Відповідно до статті 42 Закону України "Про нафту і газ" та з метою створення умов для стабільного функціонування державних підприємств нафтопродуктопровідного транспорту Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі (додається).

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
 

 
М. АЗАРОВ
 

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі

1. З метою підготовки обґрунтованих матеріалів щодо виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі, що належать до сфери управління Мінпаливенерго (далі - підприємства), за рішенням керівника підприємства створюється робоча комісія, до складу якої входять працівники підприємства, а у разі потреби представники проектних і науково-дослідних установ та інші фахівці.

2. Для отримання дозволу на виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів підприємства подають Мінпаливенерго:

письмове звернення про необхідність виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів та подальшого їх списання;

техніко-економічне обґрунтування доцільності виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів з розрахунком ефективності такого заходу;

акт про виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, складений і підписаний робочою комісією підприємства. Акт затверджується керівником підприємства після прийняття рішення комісією, зазначеною у пункті 4 цього Положення;

акти (висновки) про технічний стан обладнання магістральних нафтопродуктопроводів, які складаються на кожну одиницю обладнання і включають висновки про його функціональне призначення, рівень фізичного і морального зносу, початкову та залишкову вартість, а також відомість дефектів;

експертну оцінку про неможливість подальшої експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів;

акти про технічний стан будівель і споруд магістральних нафтопродуктопроводів, які повинні містити відомості про кількість будівель і споруд, витяг з технічної і вартісної оцінки та висновки щодо їх подальшої експлуатації;

експертний висновок про оцінку вартості магістральних нафтопродуктопроводів;

план заходів щодо соціального захисту працівників, які підлягають скороченню внаслідок виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, погоджений з комітетом профспілки підприємства та територіальною службою зайнятості;

перелік робіт і розрахунок витрат, необхідних для забезпечення виведення з експлуатації та зберігання основних фондів;

заходи щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, погоджені з територіальними органами охорони навколишнього природного середовища та територіальними органами МНС.

3. Додатково підприємства подають Мінпаливенерго копію акта останньої інвентаризації.

4. Подані підприємством документи розглядаються комісією, персональний склад якої затверджується Міністром палива та енергетики. За результатами розгляду комісія протягом 45 днів після отримання повного пакета документів приймає рішення про виведення або відмову у виведенні з експлуатації магістрального нафтопродуктопроводу, яке оформлюється протоколом.

Протокол комісії затверджується заступником Міністра палива та енергетики відповідно до розподілу обов'язків, підпис якого скріплюється печаткою, і є підставою для затвердження керівником підприємства акта про виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів.

Комісія також розробляє форми документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, які підприємства подають для прийняття рішення.

5. Заходи, пов'язані з виведенням з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, здійснюються за рахунок підприємств, на балансі яких вони перебувають.

___________

Опрос