Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о приемной семье

КМ Украины
Постановление КМ от 15.01.2005 № 33
действует с 02.02.2005

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 січня 2005 р. N 33

Київ

Про внесення змін до Положення про прийомну сім'ю

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2004 р., N 46, ст. 3055), зміни, що додаються.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
 

 
М. АЗАРОВ
 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про прийомну сім'ю

1. У Положенні:

1) у тексті Положення слово "угода" в усіх відмінках замінити словом "договір" у відповідному відмінку, а слова "відділ у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "відділ у справах сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку і числі;

2) абзац перший пункту 2 доповнити реченням такого змісту: "Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного проживання у прийомній сім'ї за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров'я, і їх загальна кількість не повинна перевищувати трьох осіб";

3) абзац перший пункту 5 доповнити реченням такого змісту: "Зазначене подружжя обов'язково інформується про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання";

4) у пункті 6:

абзац другий після слів "(важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей)" доповнити словами "порушення схеми антиретровірусної терапії дитини";

абзац третій доповнити словами "(дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, - органом опіки та піклування на підставі висновку закладу охорони здоров'я)";

5) у пунктах 9 і 15 слова "спеціалістів Державного інституту проблем сім'ї та молоді" замінити словами "спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо";

6) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Для прийомних батьків, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, відділи у справах сім'ї, дітей та молоді разом із закладами охорони здоров'я організовують навчання з догляду за такими дітьми не рідше одного разу на рік за програмою, затвердженою Мінсім'ядітимолоддю разом з МОЗ";

7) доповнити Положення пунктами 91 - 93 такого змісту:

"91. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюють соціальний супровід прийомних сімей від моменту їх утворення (надання прийомним батькам і прийомним дітям психологічних, соціально-педагогічних та інших послуг, здійснення заходів щодо соціальної реабілітації та інтеграції прийомних дітей).

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проходять курс спеціальної підготовки до роботи з прийомними сім'ями, в яких виховуються діти, уражені ВІЛ-інфекцією.

92. Заклади охорони здоров'я організовують проходження прийомними дітьми обов'язкового медичного огляду, їх диспансерний нагляд та проведення антиретровірусної терапії дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (за показаннями).

93. Органи управління освітою забезпечують право на здобуття освіти прийомними дітьми, у тому числі ураженими ВІЛ-інфекцією, за формою залежно від стану їх здоров'я";

8) у пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

"висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини";

в останньому абзаці слова "пенсійну книжку" замінити словами "пенсійне посвідчення";

9) перше речення пункту 11 після слова "інші" доповнити словом "соціальні";

10) друге речення пункту 13 доповнити словами "та за участю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

11) у пункті 14:

абзац шостий після слів і цифр "(інваліди I і II групи)" доповнити словами "які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду";

абзац сьомий після слова "СНІД" доповнити словами "(крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією)";

12) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією";

13) доповнити Положення пунктом 171 такого змісту:

"171. Лікувально-профілактичні заклади проводять щорічне медичне обстеження прийомних батьків, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, у тому числі за їх бажанням на ВІЛ-інфекцію";

14) абзац другий пункту 23 доповнити словами "органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї".

2. У пункті 1 додатка до Положення:

у підпункті 4 слова "центру соціальних служб для молоді" замінити словами "соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді";

доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

"51 проходити щорічний медичний огляд".

____________

Опрос