Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О региональном центре повышения квалификации

КМ Украины
Постановление КМ от 16.12.2004 № 1681
редакция действует с 20.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2004 р. N 1681

Київ

Про регіональний центр підвищення кваліфікації

(назва у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 809
,
від 11 грудня 2019 року N 1036

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про регіональний центр підвищення кваліфікації, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

2. Установити, що в областях, де діють регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, функції регіональних центрів підвищення кваліфікації, визначені зазначеним Положенням, покладаються на відповідні структурні підрозділи цих інститутів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 224 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 223);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1688 "Про перейменування центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2293).

4. Національному агентству з питань державної служби здійснювати координацію та контроль за роботою регіональних центрів підвищення кваліфікації.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809,
від 11.12.2019 р. N 1036)

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню діяльності регіональних центрів підвищення кваліфікації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
 

 
М. АЗАРОВ
 

Інд. 19

 

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний центр підвищення кваліфікації

(назва Положення у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

(У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку, а слово "МОН" - словом "МОНмолодьспортом" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 809)

(У тексті Положення слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "НАДС"; слова "навчальний процес" в усіх відмінках замінено словом "освітній процес" у відповідному відмінку; слова "навчальна програма" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "освітня програма" відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року N 1036)

1. Регіональний центр підвищення кваліфікації (далі - центр) є закладом післядипломної освіти, який здійснює професійне навчання, зокрема підвищення кваліфікації, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

2. Засновником центру є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

Співзасновником центру може бути обласна, Київська та Севастопольська міська рада.

3. Замовниками надання освітніх послуг з професійного навчання є органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, інші державні органи та організації, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", підприємства, установи і організації (далі - підприємства).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

6. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його засновником (засновниками) за погодженням з НАДС.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

7. Реорганізацію та ліквідацію центру проводить його засновник (засновники) за погодженням з НАДС.

Ліцензування освітньої діяльності центру здійснюється в установленому законодавством порядку.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Центр може мати власну символіку.

Центр може бути засновником або членом саморегулівного професійного об'єднання (професійної асоціації, інших громадських об'єднань) суб'єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів), іншого об'єднання юридичних осіб за згодою засновника (засновників) центру.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

9. Основними завданнями центру є:

надання освітніх послуг з професійного навчання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства;

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги державним органам та органам місцевого самоврядування.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

10. Відповідно до основних завдань центр:

1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників та вимог відповідних стандартів вищої освіти та професійних стандартів (за наявності);

(підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

2) визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;

3) розробляє та затверджує загальні та спеціальні професійні (сертифікатні) і короткострокові програми підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства;

(підпункт 3 пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і НАДС щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;

5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців закладів освіти, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств;

(підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

6) співпрацює з закладами освіти, у тому числі іноземними, у сфері післядипломної освіти;

(підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

9) провадить видавничу діяльність;

10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:

організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;

організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;

розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо;

11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

12) взаємодіє з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Українською школою урядування з питань:

удосконалення системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

організації проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

поширення інформації з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

(підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

13) взаємодіє з територіальними органами НАДС за напрямами:

(абзац перший підпункту 13 пункту 10 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та з питань підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;

(абзац другий підпункту 13 пункту 10 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у сфері післядипломної освіти;

(абзац третій підпункту 13 пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

ведення кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, які пройшли навчання у центрі;

(абзац четвертий підпункту 13 пункту 10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

проведення наукової та аналітичної роботи;

поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;

14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству.

11. Структура центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником (засновниками).

12. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри, лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські підрозділи.

13. Керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з НАДС на підставі результатів конкурсного відбору.

Директор центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Звільнення директора центру з посади проводиться засновником (засновниками) за погодженням з НАДС.

14. Директор центру:

здійснює керівництво діяльністю центру, організовує його роботу, забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм підвищення кваліфікації і несе відповідальність за результати діяльності центру;

(абзац другий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

видає у межах своїх повноважень накази;

розробляє та подає на затвердження засновнику (засновникам) кошторис і штатний розпис;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників центру;

затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент, забезпечує охорону праці працівників центру;

представляє центр в органах державної влади та місцевого самоврядування, на інших підприємствах, в установах і організаціях, укладає договори, видає довіреності.

(абзац десятий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

15. Пункт 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників центру регулюються законодавством, статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

17. Робота центру організовується за планом, що затверджується засновником (засновниками) за погодженням з територіальним органом НАДС.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

18. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг утворюється навчально-методична рада центру.

Положення про навчально-методичну раду центру затверджує його директор.

19. Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про освіту" та інших нормативно-правових актів.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

20. Професійне навчання в центрі проводиться за очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною, змішаною (очною та дистанційною) формами відповідно до програм підвищення кваліфікації.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

21. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо.

22. Пункт 22 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

23. Центр забезпечує внутрішній моніторинг та оцінювання рівня знань слухачів.

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

24. Слухачі центру мають право:

брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній діяльності;

вносити пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу.

25. Слухачі центру зобов'язані:

виконувати завдання, передбачені відповідними освітніми програмами;

дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього трудового розпорядку.

26. У період проходження професійного навчання в центрі за державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування згідно із законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

У період проходження професійного навчання центр сприяє забезпеченню слухачів місцем для проживання в готелі (гуртожитку).

Оплата проїзду державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування до місця проходження професійного навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що направляють їх на професійне навчання.

(пункт 26 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

27. Слухачам центру за результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами за умови їх успішного виконання видається сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами - відповідний документ про підвищення кваліфікації.

(абзац перший пункту 27 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

У разі невиконання вимог відповідних освітніх програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується з центру наказом директора з видачею відповідної довідки.

28. Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств у їх навчанні, у тому числі за кордоном.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

29. Фінансування центру здійснюється засновником (співзасновником).

Центр є неприбутковою організацією.

30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути:

кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних, консультаційних, інформаційних, організаційно-технічних, експертних та інших послуг за договорами з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами;

міжнародна технічна допомога;

кошти від реалізації друкованих навчальних, науково-методичних та інших видань;

добровільні внески та пожертвування;

інші надходження.

31. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх заохочення.

32. Засновник (засновники) забезпечує центр необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку і друку, обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами.

33. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність засновника (засновників), а також НАДС з питань, які належать до її компетенції.

34. У разі припинення центру його активи зараховуються до доходів відповідного бюджету.

(Положення доповнено пунктом 34 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1036)

____________

Опрос