Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном фонде документации по землеустройству

КМ Украины
Постановление КМ от 17.11.2004 № 1553
редакция действует с 31.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2004 р. N 1553

Київ

Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2006 року N 1022
,
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
 від 1 березня 2017 року N 109
,
від 22 листопада 2017 року N 890
,
від 4 грудня 2019 року N 1141

Відповідно до статей 25 і 32 Закону України "Про землеустрій" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний фонд документації із землеустрою, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд документації із землеустрою

(У тексті Положення слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінено словом "Держземагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

(У тексті Положення слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року N 109)

1. Державний фонд документації із землеустрою (далі - Державний фонд) формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів в електронній формі, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

2. Документація із землеустрою, включена до Державного фонду, є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.

3. Державний фонд складається з:

Головного фонду документації із землеустрою (далі - Головний фонд);

регіональних фондів документації із землеустрою (далі - регіональні фонди) - Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

місцевих фондів документації із землеустрою (далі - місцеві фонди) - адміністративних районів та міст обласного значення.

4. Головний фонд створюється, формується і ведеться Держгеокадастром.

Головний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та централізованого обліку відомостей про документи регіональних і місцевих фондів.

5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться головними управліннями Держгеокадастру в областях та м. Києві.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

Регіональний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, та обліку відомостей про документи місцевих фондів.

6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться територіальними органами Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

Місцевий фонд призначений для обліку та зберігання документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

7. Для формування Державного фонду Держгеокадастр забезпечує:

організацію надходження, облік та зберігання документації із землеустрою;

ведення централізованого обліку відомостей про документи Державного фонду;

методичну координацію роботи щодо створення та забезпечення ефективного функціонування регіональних і місцевих фондів;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

8. Для формування регіональних і місцевих фондів територіальні органи Держгеокадастру забезпечують:

організацію надходження документації із землеустрою, її облік та зберігання;

надання інформації щодо наявності документації із землеустрою для централізованого її обліку;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

9. Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації через електронний веб-портал Держгеокадастру за заявою за формою згідно з додатком 1 безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою до:

Головного фонду - із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні;

регіонального фонду - із землеустрою, проведеного на регіональному рівні;

місцевого фонду - із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

Матеріали виконаних робіт в електронній формі повинні відповідати таким вимогам:

формат зображення - кольоровий;

роздільна здатність - 300 точок на дюйм;

глибина кольору - не менше ніж 4 біти;

формат файла - PDF;

розмір файла - не більше ніж 50 мегабайтів.

Текст матеріалів виконаних робіт в електронній формі повинен бути розбірливим.

Держгеокадастр та територіальні органи Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з моменту надходження матеріалів виконаних робіт в електронній формі вносять їх до системи електронного документообігу Держгеокадастру.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

10. Документація із землеустрою надходить до Державного фонду в електронній формі у вигляді затверджених схем, проектів, робочих проектів або технічної документації за переліком згідно з додатком 2.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

11. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду в електронній формі, підлягає обліку за її видами в системі електронного документообігу Держгеокадастру.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

12. Облік документації із землеустрою у місцевому фонді ведеться по адміністративних районах в розрізі населених пунктів та містах обласного значення.

Місцевий фонд один раз на півріччя надає регіональному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у місцевому фонді.

Облік документації із землеустрою у регіональному фонді ведеться по Автономній Республіці Крим, областях у розрізі адміністративних районів та по мм. Києву і Севастополю.

Для централізованого обліку регіональний фонд щороку надає Головному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у регіональному та місцевому фондах.

Облік документації із землеустрою у Головному фонді та централізований облік відомостей стосовно документів Державного фонду ведеться по Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву та Севастополю.

13. Документи Головного фонду зберігаються у Держгеокадастрі або у визначеного Держгеокадастром державного підприємства, що належить до сфери його управління, регіонального фонду - у головних управліннях Держгеокадастру в областях та м. Києві, місцевого фонду - у територіальних органах Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Документи Державного фонду підлягають перетворенню в електронну форму.

(пункт 13 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109
,
від 04.12.2019 р. N 1141)

14. Матеріали Державного фонду постійно зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням умов, які забезпечують їх схоронність та обмежений доступ.

15. Для контролю наявності та фізичного стану документації із землеустрою один раз на два роки проводиться її інвентаризація.

16. Використання матеріалів Державного фонду здійснюється з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

17. Наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

У разі відсутності матеріалів Державного фонду в електронній формі такі матеріали перетворюються в електронну форму та надаються на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам в електронній формі за заявою в письмовій або електронній формі згідно з додатком 3 протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такої заяви.

Користувачі використовують матеріали Державного фонду відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та законодавства України про захист персональних даних.

(пункт 17 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890
,
від 04.12.2019 р. N 1141)

18. Переліки документацій із землеустрою в електронній формі, що включені до Державного фонду, із зазначенням кодів документації із землеустрою та їх назв підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

 

 

________________________________________
(найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові сертифікованого
інженера-землевпорядника, відповідального
за якість робіт із землеустрою)
_________________________________________
(номер сертифіката та дата видачі)
_________________________________________
(найменування розробника документації із землеустрою)

ЗАЯВА
щодо передачі копій матеріалів виконаних робіт в електронній формі до Державного фонду документації із землеустрою

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються у Державному фонді документації із землеустрою

Вид матеріалів

Орган, який веде облік матеріалів

Місце зберігання матеріалів

Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та інші матеріали

Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

Держгеокадастр

м. Київ

Державні цільові програми використання та охорони земель

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя

- " -

- " -

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель

Держгеокадастр

м. Київ

Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні та документації з оцінки земель (технічна документація з бонітування грунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель)

- " -

- " -

Регіональні програми використання та охорони земель

Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві

м. Сімферополь, обласні центри, мм. Київ і Севастополь

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель районів, сіл, селищ, міст

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст, селищ та сіл

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

- " -

- " -

Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні та документації з оцінки земель (технічна документація з бонітування грунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель)

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

- " -

- " -

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

- " -

- " -

Робочі проекти землеустрою

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку

- " -

- " -

Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання

- " -

- " -

Матеріали земельно-оціночних робіт, в тому числі документація з оцінки земель (технічна документація з бонітування ґрунтів, технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, звіти з експертної грошової оцінки земель)

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Матеріали інвентаризації земель, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

- " -

- " -

Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

- " -

- " -

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

- " -

- " -

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

- " -

- " -

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1022,
 від 10.10.2012 р. N 930
,
від 01.03.2017 р. N 109
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

 

 

________________________________________
(найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
повне найменування юридичної особи)
_________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків, у разі наявності)
_________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
яка звернулася із заявою
_________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі
або номер ID-картки),
_________________________________________
документа, що посвідчує повноваження
діяти від імені особи)
_________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
на отримання адміністративної послуги "Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою"

код документації ______________________________________________________________________,
назва документації (замовник такої документації) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Результат адміністративної послуги надати на електронну адресу ____________________________.

____________
(дата)

 

______________________
(підпис)

Примітка.

Заява подається окремо на кожну документацію із землеустрою. Замовник такої документації - фізична або юридична особа, на яку розроблялася документація.

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

 

ЗАПИТ

Додаток 4 виключено

(Положення доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890
,
додаток 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

____________

Опрос