Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления и выдачи удостоверения зарубежного украинца

КМ Украины
Постановление КМ от 17.11.2004 № 1531
редакция действует с 03.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2004 р. N 1531

Київ

Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 квітня 2006 року N 502
,
 від 26 вересня 2013 року N 734
,
 від 25 грудня 2013 року N 955
,
від 28 жовтня 2015 року N 855

Відповідно до статей 4 і 5 Закону України "Про правовий статус закордонних українців" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця;

зразок та опис посвідчення закордонного українця.

2. Міністерству закордонних справ забезпечити виготовлення бланків посвідчення закордонного українця за рахунок коштів, передбачених йому в державному бюджеті, а також ведення їх обліку.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 502)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

1. Посвідчення закордонного українця (далі - посвідчення) - документ, який видається іноземцю чи особі без громадянства у разі прийняття Національною комісією з питань закордонних українців (далі - Національна комісія) рішення про надання їм статусу закордонного українця.

2. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення МЗС з використанням спеціального захисту.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 502,
 від 25.12.2013 р. N 955)

Порядок заповнення посвідчення визначається Національною комісією.

Посвідчення видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією в установленому порядку за наявності умов, згідно з якими особі було надано статус закордонного українця.

3. Особа, яка виявила бажання набути статус закордонного українця, подає письмову заяву за формою згідно з додатком МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855)

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

паспортний документ або документ, що його замінює;

копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України та у разі потреби інші документи);

абзац п'ятий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855)

дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

квитанція про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

(абзац восьмий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855)

4. Заява про надання статусу закордонного українця та інші документи, подані представництву МЗС на території України, за кордоном - закордонній дипломатичній установі України, не пізніше ніж через два місяці з дня їх отримання надсилаються Національній комісії дипломатичною поштою або фельд'єгерським зв'язком.

З метою отримання інформації щодо наявності у заявника громадянства України МЗС передає заяви ДМС, яка протягом двох тижнів повідомляє про результати розгляду Національну комісію.

(абзац перший пункту 4 замінено абзацами першим та другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

Національна комісія розглядає заяву протягом 90 днів з дати її отримання та приймає відповідне рішення.

У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу закордонного українця Національна комісія оформлює посвідчення за встановленим зразком, яке разом з копією рішення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

Забороняється вносити до посвідчення відомості, не передбачені Законом України "Про правовий статус закордонних українців" та цим Порядком.

У разі відмови у наданні статусу закордонного українця заявнику видається або надсилається дипломатичній установі України за кордоном копія відповідного рішення Національної комісії.

41. У разі завершення строку дії посвідчення власник посвідчення подає МЗС, представництву МЗС на території України, за кордоном - дипломатичній установі України такі документи:

письмову заяву за формою згідно з додатком;

посвідчення закордонного українця;

паспортний документ або документ, що його замінює (після пред'явлення повертається).

Представництво МЗС на території України або закордонна дипломатична установа України надсилають зазначену заяву разом з документами (крім посвідчення) дипломатичною поштою або фельд'єгерським зв'язком на розгляд Національної комісії.

Рішення про перереєстрацію посвідчення приймає Національна комісія. Прийняте рішення доводиться до відома відповідного представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України для здійснення на третій сторінці посвідчення запису "Перереєстровано ___ ____________ 20__ р.". На зазначеному записі проставляється мала гербова печатка відповідно Національної комісії, представництва МЗС на території України, за кордоном - закордонної дипломатичної установи України.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855)

5. За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США. Зазначені кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету. Посвідчення видається Національною комісією або дипломатичною установою України в країні проживання закордонного українця.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N 734)

6. Рішення про припинення статусу закордонного українця приймається Національною комісією на підставах, визначених статтею 7 Закону України "Про закордонних українців", і доводиться до відома відповідної особи із зазначенням причини.

У разі припинення статусу закордонного українця посвідчення вважається недійсним і підлягає поверненню МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном - закордонній дипломатичній установі України, які надсилають посвідчення МЗС.

МЗС протягом тижня з дня прийняття Національною комісією рішення про припинення статусу закордонного українця інформує про нього МОН, ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби.

Знищення недійсних посвідчень здійснюється в МЗС, про що складаються відповідні акти, які зберігаються у відповідному структурному підрозділі МЗС.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855)

7. У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

Для отримання нового посвідчення особа подає:

заяву довільної форми;

дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

копію рішення Національної комісії про надання статусу закордонного українця;

посвідчення, яке підлягає обміну;

копії документів, які є підставою для видачі нового посвідчення;

квитанцію про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

(пункт 7 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

Про видачу нового посвідчення Національна комісія приймає відповідне рішення.

8. У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов'язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання.

Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

Для оформлення дубліката посвідчення особа подає документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку.

За оформлення дубліката посвідчення справляється плата відповідно до пункту 5 цього Порядку.

 

 

Національна комісія з питань закордонних українців

ЗАЯВА

Вважаючи себе українцем, прошу надати мені статус закордонного українця і видати відповідне посвідчення / дублікат посвідчення / перереєструвати посвідчення (потрібне підкреслити).

Про себе повідомляю такі дані:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (ім'я чи імена)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (у разі зміни зазначити попереднє прізвище, ім'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (громадянство чи наявність статусу особи без громадянства)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (дата та місце народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
                      (у разі народження в Україні - адреса та дата останнього місця реєстрації заявника чи його батьків)

Своє українське етнічне походження (походження з України) підтверджую:
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування документів, свідчення громадян України, свідчення закордонних українців,
_____________________________________________________________________________________
                                                      свідчення громадських організацій закордонних українців)

У громадянстві України раніше не перебував (не перебувала) / вихід з громадянства України здійснено згідно з Указом Президента України від ___ ________________ р. N ___. (потрібне підкреслити)

Підтверджую вірність зазначеної інформації та поінформований про відповідальність щодо надання завідомо неправдивих даних або підроблених документів згідно з пунктом 3 частини першої статті 7 Закону України "Про закордонних українців".

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Місце і дата заповнення
_________________________

 

Підпис
________________ 

(додаток у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 855)

 

ЗРАЗОК
посвідчення закордонного українця

Лицьовий бік

  

УКРАЇНА

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

  

Внутрішній бік

         Національна комісія з питань закордонних українців 

ПОСВІДЧЕННЯ серія _____ N _________

 

Фотокартка
30 х 40 мм

 


___________________
               (прізвище)
___________________
              (ім'я, імена)
___________________
 (дата і місце народження)
___________________ 


 

М. П.

 
Громадянство _____________________________
                                            (наявність статусу особи без 
_________________________________________
                                         громадянства) 

Країна постійного проживання ______________
_________________________________________  

Цей документ підтверджує факт надання особі статусу закордонного українця

 

Дата видачі _______________________________ 

Строк дії _________________________________ 

 

 

 

           Голова 
Національної комісії ______________________
                                                                    (підпис) 

 

М. П.  

 

ОПИС
посвідчення закордонного українця

Посвідчення закордонного українця виготовляється у формі книжечки розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення розміщено напис "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "ПОСВІДЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ".

На лівому внутрішньому боці посвідчення вгорі міститься напис: "Національна комісія з питань закордонних українців", нижче - "ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ____________".

Посередині лівого внутрішнього боку праворуч передбачено чотири рядки для зазначення прізвища, імені чи імен, дати і місця народження. Ліворуч - місце для фотокартки власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів, скріпленої печаткою. 

У нижній частині лівого внутрішнього боку чотирма рядками розміщені слова "Громадянство" і "Країна постійного місця проживання", які заповнюються під час оформлення посвідчення.

На правому внутрішньому боці посвідчення вгорі виконано напис:

"Цей документ підтверджує факт надання особі статусу закордонного українця", нижче

"Дата видачі _________________" та

"Строк дії ___________________".

Унизу ставиться підпис голови Національної комісії, який скріплюється гербовою печаткою.

____________

Опрос