Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на право пользования недрами

КМ Украины
Постановление КМ от 15.10.2004 № 1374
редакция действует с 06.09.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 жовтня 2004 р. N 1374

Київ

Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 листопада 2006 року N 1570
,
від 2 липня 2008 року N 599
,
 від 31 серпня 2011 року N 911

(У назві та тексті постанови слово "(ліцензії)" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1570)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, що додається.

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 33

 

МЕТОДИКА
визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1570)

1. Згідно з цією Методикою визначається початкова ціна продажу на аукціоні спеціальних дозволів на право користування надрами (далі - дозвіл) у межах України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1570)

Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

категорія С1 - розвідані запаси покладу (його частини), промислова нафтогазоносність якого встановлена за результатами дослідно-промислової розробки та випробування свердловин з промисловими припливами нафти або газу, геологічних і геофізичних досліджень у невипробуваних свердловинах;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

категорія С2 - попередньо розвідані запаси покладу (його частини), нафтогазоносність якого визначена за результатами випробування та дослідження свердловин (у тому числі з використанням випробувача пластів) та геологічних і геофізичних досліджень. До таких запасів належать також запаси нерозвіданих частин покладів, що прилягають до ділянок з розвіданими запасами з боку підняття пласта;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

категорія С3 - перспективні ресурси нафти і газу, щодо яких не встановлено прямих доказів типу, виду та властивостей вуглеводнів;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

категорія Д1 - прогнозні ресурси літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються в межах великих регіональних структур з доведеною нафтогазоносністю;

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

категорія Д2 - прогнозні ресурси нафти і газу літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються у межах значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

2. Об'єктом обчислення початкової ціни продажу дозволу на аукціоні є визначене Держгеонадрами родовище або ділянка надр.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599,
 від 31.08.2011 р. N 911)

3. Початкова ціна продажу дозволу (ПЦл) - це частка від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр, яка обчислюється на строк дії спеціального дозволу відповідно до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117, за формулою

    

 
 

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

де Е - норма дисконту (частка одиниці); Дt - річний дохід від реалізації товарної продукції в t-му році; Вt - експлуатаційні витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань; Пt - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до експлуатаційних витрат; Кt - капітальні вкладення в промислове будівництво в t-му році, включаючи придбання геологічної інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; кл - коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

4. У разі геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, капітальні вкладення збільшуються на вартість геологорозвідувальних робіт, яка визначається виходячи з нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, встановлених у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115, та обсягу запасів і ресурсів родовища або ділянки надр.

Для родовищ нафти і газу вартість геологорозвідувальних робіт визначається на основі середніх по Україні витрат на підготовку одиниці розвіданих запасів, що склалися за попередні 5 років до закінчення геологорозвідувальних робіт.

При визначенні початкової ціни продажу дозволу на аукціоні щодо підготовленого до пошуків перспективного об'єкта (ділянки) для переведення його ресурсів категорії С3 в розвідані запаси застосовується коефіцієнт переведення, який розраховується як відношення сумарних запасів категорії С1 + С2 виявлених в регіоні (зоні) за останні 10 років родовищ нафти і газу до сумарних перспективних ресурсів категорії С3, що виявлені на об'єктах, на яких проведені пошукові роботи за аналогічний період.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

Для об'єктів з виявленими ресурсами категорії Д1 крім коефіцієнта переведення ресурсів категорії С3 в розвідані запаси застосовується коефіцієнт підтвердження об'єктів (структур).

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

Для ділянки надр з недоведеною нафтогазоносністю і з невиявленими об'єктами для пошукових робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (категорії Д1 і Д2), для визначення початкової ціни продажу дозволу використовується величина прогнозних ресурсів такої ділянки, яка обчислюється із застосуванням показника питомої щільності ресурсів (тис. тонн/кв. кілометр нафти і млн. куб метрів/кв. кілометр газу), та приймається за результатами прогнозної оцінки ресурсів регіону (зони).

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

Коефіцієнти переведення ресурсів категорій С3 та Д1 і Д2 у розвідані запаси не застосовуються у разі, коли надання спеціального дозволу на пошук або видобування корисних копалин здійснюється без проведення аукціону до затвердження Кабінетом Міністрів України Методики розрахунку коефіцієнтів переведення ресурсів категорій С3 та Д1 і Д2 у розвідані запаси.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

5. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин, державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів Держгеонадр, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів, затверджені наказом Держгеонадр.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599,
 від 31.08.2011 р. N 911)

Для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні застосовується ціна одиниці товарної продукції, яка діє на момент розрахунку:

на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону з продажу нафти і конденсату;

на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним рівнем цін для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, який установлюється Кабінетом Міністрів України;

на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів згідно з поданими ними статистичними звітами.

Гірничопереробні підприємства, інші підприємства, установи та організації, що є власниками об'єктів-аналогів, на письмову вимогу Держгеонадр протягом 10 робочих днів з моменту надходження запиту подають статистичну звітність в обсягах та за період, що визначені у запиті.

(абзац другий пункту 5 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599
,
 абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу становить:

1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних копалин:

розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1, запаси С1) - 0,1075;

відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (за результатами ГЕО-2, запаси С1 + С2) - 0,084;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з підготовленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (за результатами ГЕО-3, ресурси С3) - 0,06;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і підтвердженням пастки, ресурси Д1 + Д2) - 0,04;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і підтвердженням пастки, ресурси Д1 + Д2) - 0,02;

2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3):

для питних централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) і води для технічних цілей - 0,05;

для інших вод - 0,1;

3) для інших об'єктів - 0,0395.

При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу не може бути меншою від 2 відсотків сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища або ділянки надр, обчисленого без урахування капітальних вкладень.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

8. Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовищ корисних копалин (крім нафтогазових) становить 10 відсотків початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

____________

Опрос