Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы развития техники и технологий сверхвысоких частот на 2005 - 2009 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 15.10.2004 № 1372
действует с 15.10.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 жовтня 2004 р. N 1372

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005 - 2009 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005 - 2009 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Міністерство промислової політики державним замовником Програми.

3. Витрати, пов'язані з виконанням визначених Програмою заходів, здійснювати в межах загальних асигнувань, передбачених Міністерству промислової політики у Державному бюджеті України на відповідні цілі.

4. Міністерству промислової політики разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції під час складання проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати починаючи з 2005 року кошти для фінансування визначених Програмою заходів.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005 - 2009 роки

Ця Програма спрямована на створення ефективної вітчизняної радіоелектронної апаратури і систем.

На даний час підприємства електронної галузі не можуть відновити своє виробництво і вийти на світовий ринок через відставання від сучасного технологічного рівня на 5 - 10 років, що передбачається ліквідувати у процесі виконання Програми.

З урахуванням того, що вітчизняні підприємства розробляють прилади сучасної електроніки з використанням імпортної надвисокочастотної елементної бази, Програмою передбачається поступова її заміна на вітчизняну, що дасть змогу Україні утвердитися як державі з високим рівнем високотехнологічної наукоємної продукції.

Мета і основні завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення подальшого розвитку і вдосконалення техніки та технологій надвисоких частот як бази створення приладів і пристроїв для високоточних радіотехнічних комплексів, засобів надбагатоканального зв'язку, навігаційної радіолокаційної апаратури, що використовуються у різних галузях промисловості, зокрема оборонній.

Для досягнення мети Програми слід виконати комплекс науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за такими напрямами:

розроблення сучасних технологій виготовлення надвисокочастотних електронних приладів, технологій телекомунікації, надвисокочастотного зв'язку та телебачення;

використання надвисокочастотних технологій в космічних системах;

створення елементної бази надвисокочастотної техніки з використанням напівпровідникових та електровакуумних технологій;

стандартизація, метрологічне та інформаційне забезпечення розвитку техніки та технологій надвисоких частот.

Основними завданнями Програми є:

розроблення базових конструкцій перспективних надвисокочастотних приладів і пристроїв подвійного використання;

створення надвисокочастотної елементної бази радіоелектронної апаратури;

зміцнення науково-технічної та виробничо-технологічної бази підприємств, установ і організацій - розробників і виробників техніки та технологій надвисоких частот;

подальше удосконалення технологій виготовлення напівпровідникових елементів нового покоління.

Для виконання визначених у Програмі завдань слід здійснити заходи, наведені у додатку з використанням:

науково-технічного потенціалу з розроблення систем міліметрового і субміліметрового діапазону довжини хвиль більш як на сотні підприємств, які спроможні створити сучасну елементну базу та складні функціональні прилади і пристрої;

достатніх запасів кольорових металів і напівпровідникових матеріалів, що реалізуються на світовому ринку як сировина.

Виконавці заходів Програми визначаються державним замовником відповідно до законодавства.

Фінансове забезпечення

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 20 млн. гривень, з них 10 млн. - за рахунок коштів державного бюджету.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити розроблення та впровадження конкурентоспроможних наукоємних технологій і виробництво на їх основі техніки надвисоких частот.

Передбачені Програмою наукові розробки також будуть використані для впровадження у виробництво сучасного високотехнологічного озброєння та військової техніки.

Загальним результатом виконання Програми повинен стати подальший розвиток науково-технічного потенціалу електронної галузі промисловості із залученням молодих спеціалістів, підготовка висококваліфікованих кадрів, створення нових робочих місць та забезпечення наступності у розвитку техніки та технологій надвисоких частот.

 

ЗАХОДИ
щодо розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005 - 2009 роки

(тис. гривень)

  

Найменування заходу 

Строк виконання, роки 

Орієнтовний обсяг фінансування, усього 

У тому числі за роками 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

державний бюджет 

інші джерела 

державний бюджет 

інші джерела 

державний бюджет 

інші джерела 

державний бюджет 

інші джерела 

державний бюджет 

інші джерела 

державний бюджет 

інші джерела 

Нові технології надвисокочастотної електроніки та приладобудування 

1. 

Розроблення системи синтезу, аналізу та оптимізації антенно-фідерних пристроїв сантиметрового та міліметрового діапазону довжини хвиль 

2005 - 2007 

130 

  

50 

  

30 

  

50 

  

  

  

  

  

2. 

Розроблення радара міліметрового діапазону для виявлення та класифікації рухомих об'єктів на ділянках земної поверхні, зокрема аеродромах 

2007 - 2008 

215 

  

  

  

  

  

100 

  

115 

  

  

  

3. 

Розроблення комплекту автоматичних електронних цифрових частотомірів безперервних та імпульсно-модульованих сигналів у діапазоні частот від 1,5 до 300 гігагерц 

2005 - 2009 

654 

  

70 

  

52 

  

85 

  

250 

  

197 

  

4. 

Розроблення вимірювача потужності надвисокочастотних сигналів на основі магніторезистивних плівок з малою дисперсією анізотропії 

2005 - 2007 

105 

  

30 

  

35 

  

40 

  

  

  

  

  

5. 

Розроблення технології виготовлення підсилювачів з рекордно низькими шумами для приймально-перетворювальних модулів надвисокочастотного діапазону довжини хвиль 

2005 - 2006 

110 

  

55 

  

55 

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Розроблення базових конструкцій, вивчення особливостей роботи магнетронів міліметрового діапазону довжини хвиль та організація їх виготовлення на вітчизняних підприємствах 

2005 - 2007 

225 

  

90 

  

55 

  

80 

  

  

  

  

  

7. 

Підвищення надійності потужних надвисокочастотних модулів подвійного призначення в мікроелектронному виконанні 

2005 - 2006 

123 

  

65 

  

58 

  

  

  

  

  

  

  

8. 

Комплекс програм для конструювання оптимальних магнітних фокусуючих систем вакуумних приладів міліметрового діапазону довжини хвиль 

- " - 

30 

  

20 

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

9. 

Розроблення багатопараметричного пасивного надвисокочастотного датчика для міського транспорту 

2005 - 2007 

265 

  

80 

  

80 

  

105 

  

  

  

  

  

10. 

Розроблення автоматичного електронного цифрового частотоміра в діапазоні частот 60 - 600 гігагерц та дослідження спектра електромагнітного випромінювання міліметрових і субміліметрових довжин хвиль на базі нестаціонарного ефекту Джозефсона 

2005 - 2008 

410 

  

150 

  

80 

  

80 

  

100 

  

  

  

11. 

Розроблення напівпровідникових імпульсно-когерентних приймально-передавальних пристроїв 8-міліметрового діапазону хвиль у гібридно-інтегральному виконанні 

2006 - 2009 

221 

  

  

  

30 

  

60 

  

90 

  

41 

  

12. 

Створення базової конструкції малошумних високостабільних надвисокочастотних гетеродинів у діапазоні частот 60 - 150 гігагерц 

2005 - 2006 

70 

  

30 

  

40 

  

  

  

  

  

  

  

13. 

Розроблення надвисокочастотних приладів (атенюатори, перемикачі каналів, фазообертачі) для сучасної радіоелектронної апаратури 

2006 - 2009 

179 

  

  

  

20 

  

30 

  

65 

  

64 

  

14. 

Розроблення надвисокочастотних феритових приладів для створення і серійного виробництва твердотільної надвисокочастотної радіоелектронної апаратури для авіації, зв'язку, радіолокаційних станцій 

2006 - 2007 

150 

  

  

  

60 

  

90 

  

  

  

  

  

15. 

Розроблення ламп біжучої хвилі із спеціальними фазовими характеристиками у 2-сантиметровому діапазоні довжини хвиль та створення комплексу програм для проектування потужних ламп біжучої хвилі з підвищеним коефіцієнтом корисної дії на ланцюжках зв'язаних резонаторів 

- " - 

160 

  

  

  

80 

  

80 

  

  

  

  

  

16. 

Створення малогабаритних підсилювальних потужних клістронів з високим коефіцієнтом корисної дії для передавачів мережі ефірного телебачення України і країн - членів СНД 

2007 - 2008 

180 

  

  

  

  

  

80 

  

100 

  

  

  

17. 

Розроблення радіометричного комплексу для моніторингу сірчаного ангідриду в атмосфері 

2005 - 2008 

270 

  

80 

  

60 

  

50 

  

80 

  

  

  

18. 

Розроблення високочутливого приймача сигналів міліметрового діапазону довжин хвиль у мікромініатюрному виконанні 

2005 - 2007 

260 

  

80 

  

80 

  

100 

  

  

  

  

  

19. 

Постачання спеціального технологічного обладнання для виробництва надвисокочастотних електровакуумних приладів 

2005 - 2006 

  

800 

  

400 

  

400 

  

  

  

  

  

  

20. 

Розроблення системи радіометричного зображення для митного контролю та боротьби з тероризмом 

2005 

  

1500 

  

1500 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

3757 

2300 

800 

1900 

825 

400 

1030 

  

720 

  

382 

  

Сучасні технології телекомунікацій, надвисокочастотного зв'язку та телебачення 

21. 

Розроблення універсальної мікрохвильової системи передачі даних 

2005 - 2006 

150 

  

90 

  

60 

  

  

  

  

  

  

  

22. 

Розроблення малогабаритних плоских і тонких хвилепровідних антенних ґраток міліметрового діапазону з керованою діаграмою спрямованості для систем зв'язку 

2005 - 2006 

115 

  

45 

  

70 

  

  

  

  

  

  

  

23. 

Розроблення радіометричного комплексу міліметрового діапазону довжини хвиль для виявлення захованих під одягом людини предметів 

2006 - 2007 

160 

  

  

  

60 

  

100 

  

  

  

  

  

24. 

Розроблення високостабільного низькошумового кріогенного перетворювача частоти на основі високотемпературних надпровідників для систем телекомунікації України 

2005 - 2007 

140 

  

50 

  

40 

  

50 

  

  

  

  

  

25. 

Створення комп'ютерної радіотомографічної системи ранньої діагностики онкологічних захворювань молочної залози 

2007 - 2009 

413 

  

  

  

  

  

110 

  

155 

  

148 

  

26. 

Розроблення перетворювачів частоти в монолітному виконанні 5- і 3-міліметрового діапазону довжини хвиль 

2005 - 2006 

150 

  

90 

  

60 

  

  

  

  

  

  

  

27. 

Розроблення ряду надвисокочастотних потужних підсилювачів діапазону 2 - 8 гігагерц 

2008 - 2009 

437 

  

  

  

  

  

  

  

225 

  

212 

  

28. 

Розроблення приймального пристрою 8-міліметрового діапазону довжини хвиль в гібридно-монолітному виконанні 

2005 - 2006 

95 

  

65 

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

29. 

Розроблення системи телевізійного моніторингу віддалених об'єктів в аеро- і морських портах 

2008 - 2009 

129 

  

  

  

  

  

  

  

65 

  

64 

  

30. 

Розроблення базової конструкції надмалошумних вібростійких синтезаторів частот із швидким перемиканням для радіолокаційних станцій нових поколінь 

2005 - 2007 

205 

  

65 

  

50 

  

90 

  

  

  

  

  

31. 

Розроблення антен з підвищеним ступенем електромагнітної сумісності 

- " - 

240 

  

80 

  

60 

  

100 

  

  

  

  

  

32. 

Створення багатоканального радіометричного приймача для систем радіобачення 

2005 - 2006 

  

600 

  

300 

  

300 

  

  

  

  

  

  

33. 

Розроблення станції тропосферного зв'язку 

- " - 

  

4200 

  

2100 

  

2100 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

2234 

4800 

485 

2400 

430 

2400 

450 

  

445 

  

424 

  

Надвисокочастотні технології в космічних системах 

34. 

Розроблення діагностичних методів та створення багатоканальних засобів для вимірювання субпіковатних потоків випромінювання інфрачервоного, субміліметрового та міліметрового діапазонів довжини хвиль із застосуванням нанорозмірних надпровідних елементів 

2005 - 2007 

200 

  

100 

  

50 

  

50 

  

  

  

  

  

35. 

Розроблення високочутливого радіометричного приймального комплексу в міліметровому діапазоні хвиль (8 та 13,5 міліметра) для оснащення радіотелескопу РТ-22 КрАО 

2008 - 2009 

390 

  

  

  

  

  

  

  

135 

  

255 

  

36. 

Розроблення приймально-перетворюючих модулів до частот 360 гігагерц 

  

130 

  

  

  

60 

  

70 

  

  

  

  

  

37. 

Розроблення антен для супутникових систем телекомунікацій сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль 

2005 - 2008 

235 

  

80 

  

80 

  

55 

  

20 

  

  

  

38. 

Розроблення напівпровідникових датчиків температури для застосування у ракетно-космічній техніці та атомній енергетиці 

2005 - 2006 

  

350 

  

200 

  

150 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

955 

350 

180 

200 

190 

150 

175 

  

155 

  

255 

  

Елементна база надвисокочастотної техніки з використанням напівпровідникових та електровакуумних технологій 

39. 

Розроблення базової технології та організація виробництва фосфідно-індієвих надвисокочастотних діодів Ганна, призначених для роботи в бігармонічному режимі 

2008 - 2009 

555 

  

  

  

  

  

  

  

80 

  

475 

  

40. 

Розроблення та організація виробництва високовольтних SiC p- і n-діодів для сантиметрового та міліметрового діапазону довжини хвиль 

2008 - 2009 

385 

  

  

  

  

  

  

  

105 

  

280 

  

41. 

Розроблення конструкції та технології виготовлення джерел випромінювання для високоточних далекомірів 

2005 - 2006 

185 

  

85 

  

100 

  

  

  

  

  

  

  

42. 

Розроблення технології виготовлення монокристалічних середовищ на основі епітаксійних структур гексаферитів для виготовлення мініатюрних і субмініатюрних керованих, пасивних компонентів надвисокочастотних приладів 

2005 - 2008 

200 

  

65 

  

45 

  

60 

  

30 

  

  

  

43. 

Розроблення і виготовлення гетероструктур в системі GaAs AlGaAs та діодів Ганна на їх основі 

2005 - 2006 

80 

  

30

  

50 

  

  

  

  

  

  

  

44. 

Створення технології виготовлення ультразвукових надвисокочастотних ліній затримки 

- " - 

115 

  

55 

  

60 

  

  

  

  

  

  

  

45. 

Розроблення і впровадження технології виготовлення підкладок для гетероструктур на основі A3B5, призначених для надвисокочастотних приладів 

2005 - 2006 

75 

  

60 

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

46. 

Розроблення та впровадження технологій виготовлення надчистих речовин для створення матеріалів надвисокочастотної електроніки 

- " - 

200 

  

75 

  

65 

  

60 

  

  

  

  

  

47. 

Розроблення технології та модернізація технологічної бази з виготовлення надпотужних кремнієвих лавинопрольотних діодів 8-міліметрового діапазону імпульсного режиму роботи 

2005 - 2008 

135 

  

30 

  

30 

  

45 

  

30 

  

  

  

48. 

Розроблення технології та модернізація виробництва 2-електродних генераторних активних елементів з арсеніду галія з підвищеними енергетичними характеристиками для діапазону частот 30 - 100 гігагерц 

2005 - 2007 

120 

  

30 

  

40 

  

50 

  

  

  

  

  

49. 

Розроблення та впровадження технології виробництва потужних високовольтних кремнієвих надвисокочастотних p- і n-діодів з пробивною напругою 1000 - 2000 Вольт для перспективних радіотехнічних систем широкого призначення 

2006 - 2007 

140 

  

  

  

60 

  

80 

  

  

  

  

  

50. 

Розроблення технології виробництва карбід-кремнієвих мікрохвильових планарних діодів з бар'єром Шоттки 

2008 - 2009 

395 

  

  

  

  

  

  

  

225 

  

170 

  

51. 

Розроблення ламп біжучої хвилі 

2005 - 2006 

  

600 

  

300 

  

300 

  

  

  

  

  

  

52. 

Постачання надвисокочастотних діодів міліметрового діапазону довжини хвиль 

- " - 

  

750 

  

350 

  

400 

  

  

  

  

  

  

53. 

Розроблення і постачання твердотільних надвисокочастотних компонентів і модулів міліметрового діапазону довжини хвиль 

2005 - 2006 

  

1200 

  

600 

  

600 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

2585 

2550 

430 

1250 

465 

1300 

295 

  

470 

  

925 

  

Стандартизація, метрологічне та інформаційне забезпечення розвитку техніки та технологій надвисоких частот 

54. 

Систематизація наукових досягнень за Програмою і розповсюдження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на підприємствах України 

2005 - 2008 

105 

  

20 

  

20 

  

20 

  

45 

  

  

  

55. 

Дослідження можливості створення стандарту Вольта змінного струму на основі надпровідникових матриць елементів Джозефсона 

2005 - 2006 

155 

  

85 

  

70 

  

  

  

  

  

  

  

 56. 

Розроблення комплексу прецизійних фізико-хімічних методів контролю матеріалів та структур в технології виробництва високонадійних надвисокочастотних приладів 

2007 - 2009 

209 

  

  

  

  

  

30 

  

85 

  

94 

  

  

Разом 

  

469 

  

105 

  

90 

  

50 

  

130 

  

94 

  

  

Усього за Програмою 

  

10000 

10000 

2000 

5750 

2000 

4250 

2000 

  

2000 

  

2000 

  

____________

Опрос