Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка признания Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра статуса саморегулируемой организации оценщиков, проводящих экспертную денежную оценку земельных участков

КМ Украины
Постановление КМ от 05.10.2004 № 1303
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 2004 р. N 1303

Київ

Про затвердження Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. N 379)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
від 27 травня 2015 року N 379
,
від 1 березня 2017 року N 109
,
від 6 листопада 2019 року N 916

(У назві і тексті постанови слова "Державним комітетом по земельних ресурсах" замінено словами "Державним агентством земельних ресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

Відповідно до статті 26 Закону України "Про оцінку земель" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (додається).

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. N 379)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930,
від 27.05.2015 р. N 379)

(У тексті Порядку слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінено словом "Держземагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

(У тексті Порядку слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року N 379)

1. Цей Порядок установлює процедуру визнання Держгеокадастром статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - саморегулівна організація оцінювачів).

2. Всеукраїнська громадська організація фізичних осіб - оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - громадська організація), може набути статусу саморегулівної організації оцінювачів у разі, коли:

вона утворена і діє на засадах самоврядування, а її діяльність не передбачає отримання прибутку;

її статутними документами передбачено фіксоване індивідуальне членство;

кількісний склад цієї організації налічує не менш як 250 оцінювачів, кваліфікацію яких посвідчено свідоцтвом, виданим Держгеокадастром на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії;

установлено відповідно до статутних документів процедуру внутрішньої сертифікації її членів.

3. Громадська організація, що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації оцінювачів, подає до Держгеокадастру такі документи:

копії статутних документів та свідоцтва про її державну реєстрацію;

довідку про її структуру (структура центрального органу управління, перелік місцевих осередків із зазначенням їх керівників, адрес, номерів телефону);

перелік фізичних осіб - членів громадської організації, складений за формою згідно з додатком до Порядку;

копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації її членів.

Для з'ясування повноти та достовірності відомостей у поданих документах проводиться перевірка в порядку, встановленому Мінекономіки. Строк перевірки не повинен перевищувати 21 день від дати отримання документів.

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930,
від 27.05.2015 р. N 379
,
від 01.03.2017 р. N 109
,
від 06.11.2019 р. N 916)

4. Процедура внутрішньої сертифікації членів громадської організації (далі - процедура внутрішньої сертифікації) повинна передбачати:

утворення експертної ради, склад і порядок діяльності якої затверджується рішенням громадської організації;

контроль за підвищенням кваліфікації її членів;

визначення механізму рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, підписаних членами громадської організації;

обов'язкове рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок не рідше одного разу на рік;

звітність про виконання вимог процедури внутрішньої сертифікації;

порядок розв'язання спорів, в тому числі пов'язаних з отриманням негативних результатів рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;

вжиття заходів, спрямованих на недопущення невиконання членами громадської організації вимог процедури внутрішньої сертифікації.

5. За результатами розгляду та перевірки документів, поданих громадською організацією, Держгеокадастр видає наказ про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів або про відмову у визнанні такого статусу.

Про прийняте рішення Держгеокадастр повідомляє громадську організацію у триденний строк з дня реєстрації відповідного наказу.

6. У визнанні статусу саморегулівної організації оцінювачів громадській організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав:

невідповідність громадської організації вимогам, зазначеним у пункті 2 Порядку;

неподання громадською організацією документів, передбачених пунктом 3 Порядку, неповноти чи недостовірності документів, що було виявлено під час їх перевірки;

припинення або тимчасова заборона діяльності громадської організації.

7. Саморегулівна організація оцінювачів у разі внесення змін до її статутних документів, процедури внутрішньої сертифікації чи складу членів організації подає до Держгеокадастру відповідні документи у двотижневий строк починаючи від дати, коли такі зміни відбулися.

8. Статус саморегулівної організації оцінювачів анулюється Держгеокадастром у разі:

невідповідності її діяльності вимогам пункту 2 Порядку;

неподання або невчасного подання документів, передбачених пунктом 7 Порядку;

припинення або тимчасової заборони її діяльності;

невиконання нею повноважень щодо громадського регулювання професійної оціночної діяльності, визначених статтею 28 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

прийняття в порядку, визначеному статутними документами, рішення про припинення її повноважень щодо громадського регулювання оціночної діяльності.

9. Спори, пов'язані з визнанням, відмовою у визнанні чи анулюванням Держгеокадастром статусу саморегулівної організації оцінювачів, розв'язуються в порядку, визначеному законодавством.

10. Держгеокадастр забезпечує інформування громадськості про визнання та анулювання статусу саморегулівної організації оцінювачів.

 

ПЕРЕЛІК
фізичних осіб - членів

____________________________
(назва громадської організації
____________________________
згідно із статутними документами)

N
п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Членство у громадській організації (рік вступу) 

Кваліфікаційне свідоцтво (номер і дата видачі)* 

Місце роботи, адреса, посада (на підставі довідки з місця роботи) 

Контактний телефон 

____________
* До уваги беруться кваліфікаційні свідоцтва, видані Держгеокадастром на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії.

______________________________________
           (посада керівника громадської організації) 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р. 

 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930,
від 27.05.2015 р. N 379)

____________

Опрос