Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного совета по вопросам функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

КМ Украины
Постановление КМ от 22.09.2004 № 1250
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2004 р. N 1250

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2005 року N 473-р
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 жовтня 2006 року N 1379

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 листопада 2009 року N 1268)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму у складі згідно з додатком.

Надати голові Координаційної ради право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Перший віце-прем'єр-міністр України

- голова Координаційної ради 

ГУРЖІЙ
Сергій Григорович 

- перший заступник Міністра фінансів - голова Держфінмоніторингу, заступник голови Координаційної ради 

ЗУБРІЙ
Віталій Петрович 

- перший заступник голови Держфінмоніторингу 

МАНІН
Михайло Федорович 

- перший заступник Міністра внутрішніх справ - начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю 

ЧАЛИЙ
Володимир Дмитрович 

- заступник Міністра фінансів 

БІЛОКУРОВ
Дмитро Едуардович 

- заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції 

ЄФІМЕНКО
Леонід Васильович 

- заступник Міністра юстиції 

СЕРГІЄНКО
Євген Володимирович 

- заступник Голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

ВОЙЦЕЩУК
Андрій Дмитрович 

- заступник Голови Держмитслужби 

ОПЕРЕНКО
Григорій Миколайович 

- перший заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

МОСКАЛЕНКО
Валентина Миколаївна 

- заступник Голови Державної податкової адміністрації 

ГОЛОВКО
Віктор Анатолійович 

- перший заступник Голови Держкомстату 

ЛЄДОМСЬКА
Світлана Юріївна 

- заступник Голови Фонду державного майна 

БУРМАКА
Микола Олексійович 

- член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

ЖМУЦЬКИЙ
Володимир Вікторович 

- заступник Голови Держкомзему 

ФЕСЕНКО
Сергій Олександрович 

- заступник директора Департаменту охорони державного кордону - начальник управління зв'язку та інформатизації Адміністрації Держприкордонслужби 

КІРУЦА
Сергій Михайлович 

- заступник Голови ГоловКРУ 

ТРЕТЬЯКОВ
Сергій Іванович 

- заступник Голови Держпідприємництва. 

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 р. N 473-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

1. Координаційна рада з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Координаційна рада) є постійно діючим робочим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою координації діяльності органів виконавчої влади з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Єдина інформаційна система).

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

визначення концептуальних напрямів розвитку та функціонування Єдиної інформаційної системи;

створення умов для максимального використання інформаційних ресурсів державних органів з метою підвищення ефективності функціонування Єдиної інформаційної системи;

забезпечення розв'язання організаційних та технічних завдань щодо функціонування Єдиної інформаційної системи.

4. Координаційна рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі в своїй роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених;

вносити в установленому порядку пропозиції про розподіл коштів і матеріальних ресурсів, що спрямовуються на здійснення заходів щодо розвитку Єдиної інформаційної системи.

5. Головою Координаційної ради є Перший віце-прем'єр-міністр України.

6. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

У разі потреби за рішенням голови Координаційної ради або на вимогу третини її членів може бути проведено позачергове засідання.

7. Засідання Координаційної ради проводяться головою Координаційної ради або за його дорученням заступником голови Координаційної ради.

Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть бути запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, провідні вчені.

8. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Координаційної ради є вирішальним. Рішення оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1379)

9. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.

10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює Держфінмоніторинг.

____________

Опрос