Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы образования негосударственного пенсионного фонда работников бюджетных учреждений

КМ Украины
Постановление КМ от 22.09.2004 № 1247
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2004 р. N 1247

Київ

Деякі питання утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 лютого 2005 року N 143)

Відповідно до статті 1093 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ (далі - недержавний пенсійний фонд), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування:

забезпечити укладення до 15 жовтня 2004 р. установами, організаціями та закладами, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), договорів про участь у недержавному пенсійному фонді як роботодавців-платників, а також пенсійних контрактів;

подати адміністратору недержавного пенсійного фонду до 15 жовтня 2004 р. необхідні відомості про працівників бюджетних установ на паперових та електронних носіях для відкриття індивідуальних пенсійних рахунків у системі персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду;

подати Міністерству праці та соціальної політики до 20 жовтня 2004 р. звіт про виконання цієї постанови у частині забезпечення участі в недержавному пенсійному фонді роботодавців-платників із числа бюджетних установ для інформування Кабінету Міністрів України до 30 жовтня 2004 року.

3. Міністерству фінансів під час формування проекту державного бюджету на 2005 та наступні роки передбачати Міністерству праці та соціальної політики кошти для забезпечення діяльності недержавного пенсійного фонду та сплати до нього пенсійних внесків на користь працівників бюджетних установ.

4. Міністерству праці та соціальної політики здійснювати координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із забезпеченням виконання цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Азарова М. Я.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ

1. Цей Порядок визначає особливості утворення та діяльності недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ (далі - Фонд).

2. Фонд засновується підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінпраці.

3. Установи, організації та заклади, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), набувають статусу роботодавця-платника після укладення договору про участь у Фонді в порядку, визначеному законодавством.

Новоутворені бюджетні установи протягом одного року з дня їх утворення укладають договори про участь у Фонді як роботодавці-платники.

4. Порядок і умови пенсійного забезпечення, зокрема порядок здійснення персоніфікованого обліку учасників Фонду, відкриття і ведення індивідуальних пенсійних рахунків (з урахуванням поетапного впровадження інформаційної системи персоніфікованого обліку учасників Фонду), визначаються статутом Фонду.

5. Рада Фонду в установленому нею порядку проводить конкурс для визначення адміністратора, компанії з управління активами (або іншої особи, яка має право здійснювати управління активами пенсійного фонду), зберігача та аудитора та укладає з ними відповідні договори.

6. Видатки на утворення Фонду, забезпечення його діяльності та сплату пенсійних внесків фінансуються централізовано за рахунок коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті на відповідні цілі, згідно із такими механізмами перерахування коштів:

1) оплата послуг з реєстрації Фонду провадиться Мінпраці шляхом перерахування коштів органам, що здійснюють державну реєстрацію;

2) оплата послуг з виготовлення і доставки бланків договорів про участь у Фонді роботодавців-платників, а також з виготовлення та доставки бланків пенсійних контрактів, пам'яток з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту, копій пенсійних схем, витягів із статуту Фонду та інших бланків документів провадиться Мінпраці централізовано відповідно до укладених договорів;

3) оплата послуг адміністратора Фонду з укладення договорів про участь роботодавців-платників у Фонді, створення системи персоніфікованого обліку учасників Фонду, відкриття учасникам Фонду індивідуальних пенсійних рахунків, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, забезпечення необхідних умов для обслуговування роботодавців-платників та учасників Фонду, а також оплата виконання інших заходів, пов'язаних з утворенням та забезпеченням діяльності Фонду, провадиться Мінпраці відповідно до договору про надання зазначених послуг, укладеного між Фондом та адміністратором Фонду. Мінпраці провадить оплату послуг адміністратора Фонду на його вимогу відповідно до цього договору з попередньою оплатою до 50 відсотків вартості послуг.

7. Внески на користь учасників Фонду з числа працівників бюджетних установ сплачуються Мінпраці централізовано на вимогу адміністратора Фонду за рахунок коштів відповідної бюджетної програми.

8. Адміністратор Фонду за погодженням з Мінпраці визначає:

порядок звітності про нараховані в поточному періоді пенсійні внески на користь учасників Фонду, яку роботодавці-платники подають адміністратору Фонду;

порядок зведеної звітності про нараховані в поточному періоді пенсійні внески на користь учасників Фонду з числа працівників бюджетних установ, яку разом з вимогою про сплату пенсійних внесків до Фонду на користь цих учасників адміністратор Фонду подає Мінпраці.

9. Розмір пенсійних внесків до Фонду на користь працівників бюджетних установ визначається щороку відповідно до обсягу асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі, та нараховується роботодавцями-платниками за кожну працюючу особу відповідно до обраних пенсійних схем у разі, коли особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески, перебуває (перебувала) у трудових відносинах з роботодавцем-платником на момент подання ним звітності адміністратору Фонду.

Розмір першого пенсійного внеску на користь учасників Фонду у 2004 році визначається шляхом множення встановленого місячного розміру пенсійного внеску на кількість місяців за період з 1 липня 2004 р. до місяця (включно), за який подається перша звітність про сплату пенсійних внесків до Фонду на користь учасників.

10. Оплата послуг з адміністрування Фонду здійснюється в установленому порядку відповідно до договору про адміністрування Фонду в межах граничних тарифів, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

____________

Опрос