Идет загрузка документа (166 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы технического оснащения Государственной специальной (военизированной) аварийно-спасательной службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций

КМ Украины
Постановление КМ от 22.09.2004 № 1245
действует с 22.09.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2004 р. N 1245

Київ

Про затвердження Програми технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій передбачати під час складання проекту Державного бюджету України починаючи з 2005 року кошти для виконання Програми, затвердженої цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

  

ПРОГРАМА
технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій

I. Стан технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби

Сучасний стан забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби (далі - Служба) засобами захисту від високих температур, хімічно та радіаційно небезпечних речовин для ефективного проведення аварійно-рятувальних робіт і належної безпеки рятувальників незадовільний.

Генератори інертних газів, що застосовуються для ліквідації пожеж у підземних виробках, коли застосування засобів безпосередньої дії на осередок пожежі не дає позитивних результатів і перебування рятувальників у зоні пожежі стає небезпечним через високу температуру, задимленість та загазованість, морально і фізично застаріли, перебувають у незадовільному стані. Обладнання для проведення аварійно-відбудовних робіт на нафтогазових свердловинах також застаріло і підлягає поступовій заміні сучасними зразками, а установки для спуску у свердловину під тиском спеціальних насосно-компресорних труб Служба взагалі не має.

Для виконання пошуково-рятувальних робіт на водних об'єктах потрібні потужні мореплавні засоби та аероглісери, для ефективної ліквідації нафтових забруднень на водних об'єктах - комплекти загороджувальних бонів та пристрої для збирання нафтопродуктів з водної поверхні, насоси для перекачування нафтопродуктів і агресивних речовин з ушкоджених ємностей, обладнання для виконання підводно-технічних робіт, пов'язаних з пошуком та знешкодженням затоплених залишків хімічної зброї, а також апаратура для підводного різання металу, гідростволи та ґрунтовсмоктувачі, бетононасоси тощо.

На сьогодні підлягає заміні 68 відсотків автотранспортних засобів, призначених для доставки особового складу і спеціального устаткування на аварійні об'єкти, виконання спеціальних робіт, а також перевезення постраждалих у лікувальні заклади.

Сучасний стан матеріально-технічної бази не дає змоги ефективно використовувати аварійно-рятувальні підрозділи Служби для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і проведення запобіжних заходів на належному рівні.

II. Мета та основні завдання

Метою Програми є підвищення оперативності реагування підрозділів Служби на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ефективності проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Одним із шляхів досягнення цієї мети є зміцнення матеріально-технічної бази Служби.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення надійного захисту рятувальників від дії шкідливих факторів під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт;

подання належної медичної допомоги потерпілим.

III. Основні напрями

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

оснащення підрозділів Служби засобами захисту від високих температур, хімічно та радіаційно небезпечних речовин, засобами захисту органів дихання та відповідними приладами і апаратурою, засобами для проведення аварійно-рятувальних робіт, сучасними транспортними засобами;

забезпечення матеріалами, інвентарем та спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт;

технічне переоснащення газоаналітичних лабораторій;

оснащення системи зв'язку для оперативного управління підрозділами Служби;

переоснащення медичної служби;

матеріально-технічне забезпечення кінологічної служби.

IV. Етапи виконання

Визначені у додатку 1 до Програми заходи передбачається здійснити двома етапами:

перший (2005 - 2007 роки) - доукомплектування підрозділів Служби обладнанням, устаткованням, матеріалами та засобами, необхідними для виконання особовим складом основних завдань із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, заміна обладнання та засобів, які підлягають виведенню з експлуатації як морально застарілі та фізично зношені;

другий (2008 - 2009 роки) - завершення оснащення підрозділів Служби спеціальним обладнанням для ліквідації пожеж у підземних виробках, аварій на транспорті та у складських приміщеннях із значними об'ємами пожежонебезпечних та агресивних речовин, проведення аварійно-відбудовних робіт на нафтогазових свердловинах, підводно-технічних робіт, а також заміна обладнання та засобів, технічний ресурс яких буде вичерпано.

V. Механізм забезпечення виконання

Забезпечення виконання Програми покладається на її державного замовника - МНС.

Виконавцем Програми є Служба.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів Служби. Орієнтовний обсяг фінансування становить 94548,6 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 65167,3 тис. гривень, за рахунок коштів Служби - 29381,3 тис. гривень, який розраховано у цінах 2003 року на підставі результатів аналізу фактичного стану технічного оснащення Служби (додаток 2).

Обґрунтування фактичного обсягу фінансування за рахунок коштів державного бюджету подається щороку разом з проектами Державного бюджету і Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік МНС.

Контроль за виконанням Програми та цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до закону.

VI. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість підвищити рівень безпеки праці рятувальників в умовах високих температур, у зонах хімічної небезпеки і радіаційного забруднення, у непридатному для дихання середовищі, оперативність реагування рятувальників на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, скоротити час ліквідації аварій шляхом механізації важкої ручної праці, що значно зменшить збитки від надзвичайних ситуацій та витрати на ліквідацію їх наслідків.

 

ЗАХОДИ
щодо технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС на 2005 - 2009 роки

(тис. гривень)

Найменування заходу 

Орієнтовний обсяг фінансування 

У тому числі 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

перший етап 

другий етап 

1. Оснащення засобами захисту від високих температур, хімічно та радіаційно небезпечних речовин 

  

  

  

  

  

  

  

  

Костюми для роботи в умовах високих температур (до 350° C) 

394,15 

101,3 

56,7 

55,9 

30,25 

150 

  

  

Костюми протитеплові для роботи в умовах високих температур (до 700° C) 

270 

40 

40 

20 

20 

150 

  

  

Професійні протипожежні костюми типу "Крашьюн-2000" 

50 

25 

15 

10 

  

  

  

  

Костюми типу КС "Нафтовик" 

98 

49 

49 

  

  

  

  

  

Костюми типу КС-ВЗ "Рибалка" 

24 

12 

12 

  

  

  

  

  

Камери морозильні побутові 

46,5 

10,5 

  

  

Чоботи гумові формові хімічно стійкі 

46,5 

10,5 

  

  

Рукавиці для роботи в умовах високих температур (до 700° C) 

151,6 

79,6 

24 

24 

24 

  

  

  

Костюми протитеплові типу ПТК-100 

557,4 

116 

48 

40,6 

136,8 

216 

  

  

Костюми ізолювальні "закритого" типу 

1640 

270 

250 

320 

320 

480 

  

  

Костюми ізолювальні "відкритого" типу 

1279 

229 

210 

280 

280 

280 

  

  

Костюми ізолювальні типу ІКАР "Іней" 

684,8 

56,1 

  

56,1 

344,3 

228,3 

  

  

Спеціальний одяг (літній, зимовий) для пошуково-рятувальних робіт 

988 

247 

  

247 

247 

247 

  

  

Усього 

6230 

1246 

722,7 

1071,6 

1420,4 

1769,3 

3040,3 

3189,7 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

4361 

872,2 

348,9 

697,8 

1046,6 

1395,5 

1918,7 

2442,1 

коштів Служби 

1869 

373,8 

373,8 

373,8 

373,8 

373,8 

1121,4 

747,6 

2. Оснащення засобами захисту органів дихання та відповідними приладами і апаратурою 

  

  

  

  

  

  

  

  

Засоби захисту органів дихання: 

  

  

  

  

  

  

  

  

респіратори кисневі ізолювальні 4-годинної дії 

2280 

760 

228 

228 

304 

760 

  

  

респіратори кисневі ізолювальні 2-годинної дії 

572,75 

118,5 

118,5 

118,5 

98,75 

118,5 

  

  

апарати дихальні повітряні 

3745,3 

401,4 

332,6 

804,3 

1166,9 

1040,1 

  

  

апарати штучної вентиляції легенів 

668 

160 

120 

120 

108 

160 

  

  

регенеративні патрони до респіраторів 

298 

92 

36 

36 

42 

92 

  

  

саморятівники типу ШСС-1 

192,4 

55,5 

37 

22,2 

22,2 

55,5 

  

  

респіратори типу "Тополь" 

44,8 

11,2 

11,2 

5,6 

5,6 

11,2 

  

  

широкопанорамні маски з фільтрами 

192,5 

  

38,5 

38,5 

77 

38,5 

  

  

рукавички хімічно стійкі 

66,24 

13,44 

13,2 

13,2 

13,2 

13,2 

  

  

Усього 

8060 

1612 

935 

1386,3 

1837,7 

2289 

3933,3 

4126,7 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

5642 

1128,4 

451,4 

902,7 

1354,1 

1805,4 

2482,5 

3159,5 

коштів Служби 

2418 

483,6 

483,6 

483,6 

483,6 

483,6 

1450,8 

967,2 

3. Обладнання для перевірки надійності та експлуатації апаратів захисту органів дихання, киснево-дихальної апаратури: 

  

  

  

  

  

  

  

  

маски панорамні дихальні 

540,98 

168 

  

88,9 

168 

116,08 

  

  

контрольні прилади типу УКП-5 

112 

35 

14 

14 

14 

35 

  

  

прилади для перевірки апаратів штучної вентиляції легенів типу КП-3М 

42 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

  

  

прилади для перевірки саморятівників типу ПГС 

42 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

  

  

прилади для перевірки повітряних апаратів типу ІР-2 

20,7 

7,2 

  

4,5 

4,5 

4,5 

  

  

стенди для перевірки повітряних апаратів 

88 

22 

  

22 

22 

22 

  

  

компресори кисневі типу КД-8 

1728,3 

300 

258,8 

280 

469,5 

420 

  

  

компресори для наповнення повітряних балонів стаціонарні 

470 

50 

90 

90 

90 

150 

  

  

компресори для наповнення повітряних балонів пересувні 

772 

160 

28 

128 

96 

360 

  

  

Балони: 

  

  

  

  

  

  

  

  

40-літрові 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

  

  

2-літрові 

252 

52,5 

49 

49 

49 

52,5 

  

  

1-літрові 

77 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

  

  

Усього 

4225 

845 

490,1 

726,7 

963,3 

1199,9 

2061,8 

2163,2 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

2957,5 

591,5 

236,6 

473,2 

709,8 

946,4 

1301,3 

1656,2 

коштів Служби 

1267,5 

253,5 

253,5 

253,5 

253,5 

253,5 

760,5 

507 

4. Оснащення засобами для проведення аварійно-рятувальних робіт, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

для гасіння пожеж: 

  

  

  

  

  

  

  

  

стволи пожежні типу РСК-50 

283,8 

  

68,8 

68,8 

60,2 

86 

  

  

розгалуження рукавні типу: 

  

  

  

  

  

  

  

  

РТ-70 

171,1 

  

  

75,1 

48 

48 

  

  

РТ-80 

87,5 

  

35 

17,5 

17,5 

17,5 

  

  

обладнання імпульсного пожежогасіння 

258,4 

  

18,4 

64 

64 

112 

  

  

обладнання порошкового пожежогасіння типу УПШ-100 

235,1 

  

4,9 

  

  

230,2 

  

  

мотопомпи типу МП-1600 

48 

  

12 

12 

12 

12 

  

  

насоси типу К-200/500 

244,3 

  

  

  

196,3 

48 

  

  

насоси для перекачування нафтопродуктів типу КРТЕ-150/315-294ХС 

143,5 

71,75 

  

71,75 

  

  

  

  

шафи управління 

38,7 

38,7 

  

  

  

  

  

  

зворотні клапани 

18,9 

18,9 

  

  

  

  

  

  

насоси для перекачування агресивних речовин типу "ТІАХЕМ" 

140 

  

  

  

70 

70 

  

  

рукави напірні гумотканинні діаметром 100 міліметрів 

4,8 

1,6 

1,6 

1,6 

  

  

  

  

рукави всмоктувальні гумотканинні діаметром 100 міліметрів 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

  

  

рукави напірні гумотканинні діаметром 80 міліметрів 

2,4 

0,8 

0,8 

0,8 

  

  

  

  

рукави всмоктувальні гумотканинні діаметром 80 міліметрів 

2,4 

0,8 

0,8 

0,8 

  

  

  

  

рукави пожежні діаметром: 

  

  

  

  

  

  

  

  

51 міліметр 

200 

40 

40 

40 

40 

40 

  

  

66 міліметрів 

260 

52 

52 

52 

52 

52 

  

  

77 міліметрів 

300 

60 

60 

60 

60 

60 

  

  

100 міліметрів 

24 

  

  

  

150 міліметрів 

29,2 

5,2 

  

  

перехідники: 

  

  

  

  

  

  

  

  

ГП 51 х 66 міліметрів 

9,6 

4,8 

4,8 

  

  

  

  

  

ГП 66 х 77 міліметрів 

9,6 

4,8 

4,8 

  

  

  

  

  

ГП 51 х 77 міліметрів 

9,6 

4,8 

4,8 

  

  

  

  

  

Усього 

2530 

306 

322,5 

478,2 

633,8 

789,5 

1106,7 

1423,3 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

1696 

139,2 

155,7 

311,4 

467 

622,7 

606,3 

1089,7 

коштів Служби 

834 

166,8 

166,8 

166,8 

166,8 

166,8 

500,4 

333,6 

5. Спеціальне оснащення для ефективного ведення аварійно-рятувальних робіт: 

  

  

  

  

  

  

  

  

комплекти гідравлічного аварійно-рятувального інструмента 

7985,8 

4356 

1600 

124 

1280 

625,8 

  

  

електростанції потужністю 3 - 5 кВт 

460 

100 

100 

100 

80 

80 

  

  

різаки електричні дискові 

105,8 

23 

23 

23 

18,4 

18,4 

  

  

перфоратори комбіновані 

211,6 

46 

46 

46 

36,8 

36,8 

  

  

різаки бензинові дискові 

271,4 

59 

59 

59 

47,2 

47,2 

  

  

бензопилки 

161 

35 

35 

35 

28 

28 

  

  

тепловізори 

24 

  

  

  

човни гумові надувні 

211,6 

46 

46 

46 

36,8 

36,8 

  

  

двигуни до човнів 

400 

80 

80 

80 

80 

80 

  

  

комплекти підіймальних подушок 

1380 

600 

300 

240 

240 

  

  

комплекти пневматичних пластирів-бандажів 

1334 

290 

290 

290 

232 

232 

  

  

ліхтарі групові 

36,8 

6,4 

6,4 

  

  

світильники індивідуальні типу СГГ-5 

290 

58 

58 

58 

58 

58 

  

  

елеватори для насосно-компресорних труб діаметром 73 міліметри 

24 

  

24 

  

  

  

  

  

елеватор для насосно-компресорних труб діаметром 89 міліметрів 

24 

  

24 

  

  

  

  

  

елеватор для насосно-компресорних труб діаметром 26,7 міліметра 

15 

  

15 

  

  

  

  

  

елеватор для насосно-компресорних труб діаметром 33,4 міліметра 

15 

  

15 

  

  

  

  

  

установка для спуску труб у нафтогазові свердловини під тиском вантажопідйомністю 160 - 180 тонн 

2500 

  

  

  

2500 

  

  

  

Усього 

15450 

5701 

2729 

875 

4649,6 

1495,4 

9305 

6145 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

10263,9 

3990,7 

1110,7 

456,7 

3505,8 

1200 

5558,1 

4705,8 

коштів Служби 

5186,1 

1710,3 

1618,3 

418,3 

1143,8 

295,4 

3746,9 

1439,2 

6. Оснащення для аварійно-рятувальних робіт з пошуку і рятування туристів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

костюми гортексові 

232,2 

  

66,1 

  

50 

116,1 

  

  

костюми полартекові 

159,2 

  

35,1 

  

  

124,1 

  

  

робочі комбінезони 

84 

42 

10,36 

10,36 

10,64 

10,64 

  

  

спеціальне взуття різних видів 

97 

  

25 

24 

24 

24 

  

  

туристичне спорядження (рюкзаки, спальні мішки, каремати, намети) 

638,6 

170,6 

117 

117 

117 

117 

  

  

спорядження для спуску та піднімання, страхові пристосування 

261,9 

161,1 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

  

  

індивідуальні альпіністські страхові системи 

166,7 

105,1 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

  

  

спорядження типу "Скі-тур" 

57,6 

57,6 

  

  

  

  

  

  

гірськолижне спорядження 

57,6 

57,6 

  

  

  

  

  

  

тросове спорядження 

197,4 

59 

34,6 

34,6 

34,6 

34,6 

  

  

човни надувні (катамарани) 

42 

21 

8,4 

4,2 

4,2 

4,2 

  

  

скутери для пересування по снігу 

234 

  

26,8 

26,8 

13,4 

167 

  

  

Усього 

2228,2 

674 

364 

257,6 

294,4 

638,9 

1295,6 

932,6 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

1217,2 

471,8 

161,8 

55,4 

92,2 

436 

686 

528,2 

коштів Служби 

1011 

202,2 

202,2 

202,2 

202,2 

202,2 

606,6 

404,4 

7. Оснащення для аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

катери багатоцільові типу А40-1Б 

9000 

  

  

3000 

3000 

3000 

  

  

катери типу "Крим-6 м" 

3900 

  

  

  

1300 

2600 

  

  

катери типу "Чибіс" 

450 

  

  

150 

150 

150 

  

  

човни типу "Прогрес-4 м" з навісним мотором 

144 

48 

24 

24 

24 

24 

  

  

човни типу "Бриг" з навісним мотором 

156 

52 

26 

26 

26 

26 

  

  

аероглісери 

240 

60 

60 

60 

60 

  

  

  

судна на повітряній подушці типу "Гепард" 

700 

  

140 

140 

140 

280 

  

  

бони загороджувальні 

1000 

250 

250 

  

250 

250 

  

  

скімери (пристрої для збирання нафти з водної поверхні) 

1260 

420 

420 

  

  

420 

  

  

спорядження для миття плавзасобів та обладнання 

240 

80 

  

  

  

160 

  

  

помпи водолазні 

200 

50 

50 

  

50 

50 

  

  

станції телефонні водолазні 

105 

22,5 

22,5 

  

22,5 

37,5 

  

  

гідрокостюми "мокрого" типу 

38 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

7,6 

  

  

гідрокостюми "сухого" типу 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

  

  

водолазні телевізійні системи 

78 

39 

39 

  

  

  

  

  

акваланги 

59,1 

14,1 

14,1 

14,1 

14,1 

2,7 

  

  

повітряні шланги (кабель-шлангові зв'язки) 

60 

15 

15 

15 

15 

  

  

  

електростанції переносні потужністю 5 - 10 кВт 

120 

30 

30 

30 

  

30 

  

  

підводні водолазні апарати на стисненому повітрі 

116 

28 

28 

28 

28 

  

  

тягарі водолазні 

  

  

балони для стисненого повітря 

80 

16 

16 

16 

16 

16 

  

  

стаціонарні повітряні компресори типу ПВТ 

338,6 

63 

63 

16,2 

84 

112,4 

  

  

газоаналізатори 

34 

  

  

ножі водолазні 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

  

  

підводні ліхтарі 

96 

19,2 

19,2 

19,2 

19,2 

19,2 

  

  

водолазні компаси 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

  

  

декомпресометри 

37,38 

6,64 

13,04 

6,64 

6,64 

4,42 

  

  

рекомпресійні камери 

445 

89 

89 

89 

89 

89 

  

  

пересувні водолазні комплекси типу ПРС-ВМ 

480 

120 

120 

120 

  

120 

  

  

білизна водолазна 

26 

5,1 

5,1 

5,1 

2,1 

8,6 

  

  

апаратура для підводного різання металу 

280 

  

140 

  

140 

  

  

  

гідравлічні стволи для розмиття ґрунту 

240 

  

120 

  

120 

  

  

  

ґрунтовсмоктувачі пневматичні 

28 

  

14 

  

14 

  

  

  

понтони м'які 

28 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

  

  

бетононасоси 

194 

  

97 

  

  

97 

  

  

талі ручні вантажопідйомністю 3 - 5 тонн 

  

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

  

  

електронасоси водовідливні 

44 

  

  

  

22 

22 

  

  

електростанції потужністю 60 - 100 кВт 

100 

  

  

  

50 

50 

  

  

насоси автономні водовідливні 

20 

  

  

10 

10 

  

  

  

підводне освітлювальне обладнання 

12 

  

  

  

  

  

прилади глобальної навігаційної системи 

  

  

  

  

  

гідролокатори (ехолоти) 

60 

30 

30 

  

  

  

  

  

металошукачі водолазні 

22 

  

  

  

11 

11 

  

  

фотоапарати підводні 

60 

  

  

  

30 

30 

  

  

біноклі 

4,5 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

  

  

прожектори 

1,8 

0,36 

0,36 

0,36 

0,36 

0,36 

  

  

круги рятувальні 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

  

  

жилети рятувальні 

48 

9,6 

9,6 

9,6 

9,6 

9,6 

  

  

кидальні троси Александрова 

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

  

  

трали 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

  

  

плоти рятувальні типу: 

  

  

  

  

  

  

  

  

ПСНЯ-6 

37,5 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

  

  

ПСН-10 МК 

32 

  

  

  

Усього 

20720,4 

1517,4 

1920,3 

3840,6 

5760,9 

7681,2 

7278,3 

13442,1 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

14504,2 

1062,2 

1344,2 

2688,4 

4032,6 

5376,8 

5094,8 

9409,4 

коштів Служби 

6216,2 

455,2 

576,1 

1152,2 

1728,3 

2304,4 

2183,5 

4032,7 

8. Забезпечення матеріалами, інвентарем та спорядженням для проведення аварійно-рятувальних робіт 

  

  

  

  

  

  

  

  

Хімічний поглинач вапняковий 

1878,9 

515,88 

229,28 

229,28 

388,58 

515,88 

  

  

Порошок вогнегасний 

842,885 

191,317 

133,117 

135,817 

191,317 

191,317 

  

  

Гас авіаційний 

160 

48 

24 

20 

20 

48 

  

  

Пально-мастильні матеріали 

3000 

580 

530 

580 

730 

580 

  

  

Намети аварійно-евакуаційні 

2192,3 

288,3 

  

476 

476 

952 

  

  

Спальні мішки 

463,4 

84 

84 

84 

84 

127,4 

  

  

Пересувні котельно-душові установки 

400 

80 

  

80 

80 

160 

  

  

Пристрої для очищення питної води 

25 

  

  

Комплекти посуду 

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

  

  

Рюкзаки для особистого спорядження 

400 

80 

80 

  

160 

80 

  

  

Усього 

9210 

1826 

1062,9 

1591,6 

2116,4 

2613,1 

4482,5 

4729,5 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

6399 

1263,8 

500,7 

1029,4 

1554,2 

2050,9 

2793,9 

3605,1 

коштів Служби 

2811 

562,2 

562,2 

562,2 

562,2 

562,2 

1686,6 

1124,4 

9. Технічне переоснащення газоаналітичних лабораторій 

  

  

  

  

  

  

  

  

Прилади типу "Пошук" 

400 

30 

  

100 

100 

170 

  

  

Газоаналізатори типу: 

  

  

  

  

  

  

  

"Аквілон" 

150 

37,5 

37,5 

37,5 

37,5 

  

  

  

"Анкат" 

120 

30 

30 

30 

30 

  

  

  

"Мініварн" 

240 

30 

  

60 

60 

90 

  

  

РАС III 

120 

30 

30 

30 

30 

  

  

  

АГП 

444,2 

  

70 

45,8 

178,4 

150 

  

  

Пневмоаспіратори типу "Тайфун" 

220 

56,9 

44,2 

  

60 

58,9 

  

  

Сенсори для пристроїв на п'ять визначень 

60 

15 

15 

15 

15 

  

  

  

Обладнання для мобільних лабораторій 

700 

50 

99,4 

150 

150 

250,6 

  

  

Обладнання для аварійно-рятувальних відділень і мобільних груп (інтерферометри, газоаналізатори, газовизначники, анемометри) 

199,8 

25 

  

25 

25 

124,8 

  

  

Прилади типу СТХ-17 

18,4 

8,4 

  

  

Газовимірювальні пристрої типу: 

  

  

  

  

  

  

  

АГП-01 

84 

24 

24 

24 

12 

  

  

  

"Дозор-1" (аміак) 

62,8 

24,4 

10,5 

10,5 

10,5 

6,9 

  

  

"Дозор-1" (хлор) 

62,8 

24,4 

10,5 

10,5 

10,5 

6,9 

  

  

Обладнання мобільних газоаналітичних лабораторій 

18 

18 

  

  

  

  

  

  

Обладнання для переоснащення і дооснащення стаціонарних газоаналітичних лабораторій 

67 

13,4 

  

13,4 

13,4 

26,8 

  

  

Пересувні лабораторії неруйнівного контролю вантажопідіймальних механізмів та бурового устатковання типу ПЛНК-9 

198 

198 

  

  

  

  

  

  

Виїзні метрологічні газоаналітичні лабораторії (з обмінним фондом приладів і устатковання) 

60 

30 

  

  

  

30 

  

  

Усього 

3225 

645 

374,1 

554,7 

735,3 

915,9 

1573,8 

1651,2 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

2257,5 

451,5 

180,6 

361,2 

541,8 

722,4 

993,3 

1264,2 

коштів Служби 

967,5 

193,5 

193,5 

193,5 

193,5 

193,5 

580,5 

387 

10. Оснащення системи зв'язку для оперативного управління підрозділами Служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

Портативні радіостанції ультракороткохвильового діапазону потужністю 4 - 5 Вт 

459,86 

98,19 

58,19 

73,19 

121,19 

109,1 

  

  

Мобільні радіостанції ультракороткохвильового діапазону потужністю 20 - 25 Вт 

392,21 

87,61 

41 

81,2 

101,2 

81,2 

  

  

Базові радіостанції ультракороткохвильового діапазону потужністю 20 - 25 Вт 

303,9 

58 

58 

47 

58 

82,9 

  

  

Базові радіостанції короткохвильового діапазону 

266,9 

55,6 

30,6 

55,6 

55,6 

69,5 

  

  

Мобільні радіостанції короткохвильового діапазону 

201,3 

35,6 

  

35,6 

35,6 

94,5 

  

  

Автоматичні телефонні станції 

425,8 

75 

50 

60 

95,8 

145 

  

  

Усього 

2050 

410 

237,8 

352,6 

467,4 

582,2 

1090,4 

1049,6 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

1435 

287 

114,8 

229,6 

344,4 

459,2 

631,4 

803,6 

коштів Служби 

615 

123 

123 

123 

123 

123 

369 

246 

11. Переоснащення медичної служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

Іммобілізаційне обладнання (спеціальні ноші, шини, набори для фіксації тощо) 

461,1 

89,6 

114,6 

58,3 

78,6 

120 

  

  

Дихальне і наркозне устатковання 

389,5 

88,8 

43,8 

56,9 

100 

100 

  

  

Устатковання для діагностики і серцево-легеневої реанімації 

547 

167,8 

82,8 

96,4 

100 

100 

  

  

Медичні інструменти та предмети медичного призначення (спеціалізовані чемодани типу "Євромед-крайслауф" і комплекти для невідкладної медичної допомоги) 

492,9 

123 

48 

59,2 

100 

162,7 

  

  

Фізіотерапевтичне обладнання 

567,4 

62,3 

55,5 

98,6 

175,5 

175,5 

  

  

Медичні інструменти та предмети медичного призначення, тренажери 

642,1 

117,5 

28,1 

142,5 

177 

177 

  

  

Внутрішнє оснащення медичних кабінетів 

120 

  

15 

  

100 

  

  

Перев'язувальний матеріал для аварійно-рятувальних робіт, медикаменти для профілактики і відновлювання функціонального стану організму (щорічні витрати з урахуванням резерву), дезінфекційні засоби 

425 

75 

50 

100 

100 

100 

  

  

Усього 

3645 

729 

422,8 

626,9 

831,1 

1035,2 

1778,7 

1866,3 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

2551,5 

510,3 

204,1 

408,2 

612,4 

816,5 

1122,6 

1428,9 

коштів Служби 

1093,5 

218,7 

218,7 

218,7 

218,7 

218,7 

656,1 

437,4 

12. Оснащення підрозділів Служби сучасними транспортними засобами 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оперативні автомобілі для доставки особового складу з мінімальним оснащенням типу "Богдан А 062" 

1673,1 

270 

270 

270 

270 

593,1 

  

  

Оперативні автомобілі для доставки особового складу типу "Богдан А 092" 

3321,1 

930 

375,9 

625,2 

770 

620 

  

  

Оперативні автомобілі для доставки особового складу типу ПАЗ-4234 

1017,6 

  

  

  

508,8 

508,8 

  

  

Оперативні автомобілі для доставки особового складу типу УАЗ 

755,7 

128 

96 

  

285,7 

246 

  

  

Оперативні автомобілі штабні повнопривідні на шасі типу УАЗ "Сибір" 

850 

170 

  

170 

170 

340 

  

  

Автомобілі для перевезення мінімального оснащення оперативної групи з ліквідації нафтових та газових фонтанів на шасі типу КамАЗ 43114 

1850 

360 

160 

360 

360 

610 

  

  

Автокран вантажопідйомністю 50 - 60 тонн 

3210 

642 

642 

642 

642 

642 

  

  

Автобуси на 40 - 50 місць типу "Богдан А 144" 

1000 

210 

160 

210 

210 

210 

  

  

Автовишки типу ВС-2201 на шасі типу КамАЗ 4310 

388 

96 

96 

196 

  

  

Автомобіль швидкої допомоги на шасі типу "Богдан А 062" 

1288 

270 

100 

270 

270 

378 

  

  

Трайлер вантажопідйомністю 40 тонн типу ЧМЗАП-5208 

152 

38 

  

38 

38 

38 

  

  

Трайлер вантажопідйомністю 60 тонн типу ЧМЗАП-5530 

268 

67 

  

67 

67 

67 

  

  

Автомобіль вантажний типу МАЗ 437040061 

1161,5 

206 

160,6 

260,6 

173,7 

360,6 

  

  

Усього 

16935 

3387 

1964,5 

2912,8 

3861,2 

4809,5 

8264,3 

8670,7 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

11854,5 

2370,9 

948,4 

1896,7 

2845,1 

3793,4 

5216,0 

6638,5 

коштів Служби 

5080,5 

1016,1 

1016,1 

1016,1 

1016,1 

1016,1 

3048,3 

2032,2 

13. Оснащення кінологічної служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

Електронашийники 

2,24 

1,12 

0,72 

  

0,4 

  

  

  

Косинки сигнальні 

0,12 

0,06 

0,06 

  

  

  

  

  

Страхувальні системи для собак 

14,1 

2,1 

4,5 

4,5 

  

  

Світлові маяки 

0,72 

0,24 

0,24 

0,24 

  

  

  

  

Клітки транспортні 

14,8 

2,9 

1,9 

1,9 

4,2 

3,9 

  

  

Спеціальний одяг для собак 

8,08 

1,68 

0,7 

2,7 

  

  

  

Усього 

40 

4,6 

6,9 

9,1 

11,4 

19,5 

20,5 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

коштів державного бюджету 

28 

5,6 

2,2 

4,5 

6,7 

12,3 

15,7 

коштів Служби 

12 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

7,2 

4,8 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ
фінансування Програми технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС на 2005 - 2009 роки

(тис. гривень)

Джерело фінансування 

Загальний обсяг фінансування 

У тому числі 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

перший етап 

другий етап 

Державний бюджет 

65167,3 

13145,1 

5760,1 

9515,2 

17112,7 

19634,2 

28417,2 

36746,9 

Кошти Служби 

29381,3 

5761,3 

5790,2 

5166,3 

6467,9 

6195,6 

16717,8 

12663,5 

Усього 

94548,6 

18906,4 

11550,3 

14681,5 

23580,6 

25830,5 

45230,2 

49410,4 

____________

Опрос