Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2004 № 1190
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2004 р. N 1190

Київ

Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2005 року N 347
,
 від 29 березня 2006 року N 387
,
 від 26 липня 2006 року N 1022
,
 від 14 листопада 2007 року N 1319

(Зміни, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 252, внесені не будуть у зв'язку із скасуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 252 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року N 287)

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

На виконання Указу Президента України від 20 травня 2004 р. N 570 "Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті як урядовий орган державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті у складі Міністерства транспорту та зв'язку.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

2. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті (додається).

3. Розмістити Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 347) 

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті

1. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція) є урядовим органом державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті, що діє у складі Мінтрансзв'язку і йому підпорядковується.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 347,
 від 29.03.2006 р. N 387
,
 від 14.11.2007 р. N 1319)

2. Головавтотрансінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінтрансзв'язку.

Головавтотрансінспекція:

організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Мінтрансзв'язку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 387
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

3. Основними завдання Головавтотрансінспекції є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;

здійснення відповідно до законодавства ліцензування та контролю у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

4. Головавтотрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

2) здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за забезпеченням перевізниками безпеки автомобільних перевезень; проводить аналіз дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю перевізників, які надають послуги з переведення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

3) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням вітчизняними та іноземними автоперевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

4) здійснює у передбачених законодавством випадках:

ліцензування видів господарської діяльності, пов'язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;

державний контроль за дотриманням вимог законодавства про автомобільний транспорт, зокрема за наявністю відповідної ліцензії та ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта господарювання;

видачу ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта господарювання;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 387
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

5) розробляє в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

51) здійснює в межах, визначених Мінтрансзв'язку, управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління зазначеного Міністерства;

(пункт 4 доповнено підпунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 387) 

52) замовляє, постачає, зберігає, веде облік і звітність про використання бланків ліцензійних карток, що додаються до ліцензій щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом і з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

(пункт 4 доповнено підпунктом 52 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 387
,
 підпункт 52 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

 

6) бере участь відповідно до покладених на неї завдань у:

розробленні та виконанні державних цільових та інших програм у сфері безпеки автомобільних перевезень;

(абзац другий підпункту 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1022)

роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію транспортних засобів, об'єктів і споруд, призначених для надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;

(абзац третій підпункту 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

здійсненні відповідно до законодавства стандартизації та сертифікації послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

(абзац четвертий підпункту 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

здійсненні міжнародного співробітництва у сфері автомобільних перевезень;

розробленні норм і стандартів безпеки автомобільних перевезень;

розслідуванні обставин та причин дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

(підпункт 6 пункту 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

роботі конкурсних комітетів, що проводять конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

(підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 387) 

7) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

8) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Головавтотрансінспекція має право:

перевіряти додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів;

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

розглядати у передбачених законом випадках і порядку справи про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт суб'єктами господарювання та притягувати до відповідальності винних осіб у порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення;

(абзац п'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

абзац шостий пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 14.11.2007 р. N 1319)

вимагати від посадових осіб підприємств, установ та організацій усунення виявлених порушень законодавства про автомобільний транспорт;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Працівники Головавтотрансінспекції мають право безперешкодного доступу на територію підприємств, установ та організацій, які надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом усіх форм власності, для виконання покладених на неї завдань.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

7. Головавтотрансінспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Державтоінспекцією, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

8. Головавтотрансінспекція для виконання покладених на неї завдань може за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Головавтотрансінспекції.

9. Головавтотрансінспекція видає накази з питань, що належать до її компетенції.

10. Головавтотрансінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

Начальник Головавтотрансінспекції є за посадою Головним державним інспектором України на автомобільному транспорті.

11. Начальник Головавтотрансінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку, погодженим з начальником Головавтотрансінспекції.

12. Начальник Головавтотрансінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Головавтотрансінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади начальників структурних підрозділів, інших працівників Головавтотрансінспекції, крім своїх заступників;

розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності своїх заступників та начальників структурних підрозділів Головавтотрансінспекції;

притягає до дисциплінарної відповідальності начальників структурних підрозділів, інших працівників Головавтотрансінспекції, крім своїх заступників;

підписує накази Головавтотрансінспекції, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Головавтотрансінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

13. Перший заступник начальника Головавтотрансінспекції є за посадою першим заступником Головного державного інспектора України на автомобільному транспорті, а заступники начальника Головавтотрансінспекції за посадою - заступниками Головного державного інспектора України на автомобільному транспорті.

Посадові особи інспекторського складу - начальники структурних підрозділів Головавтотрансінспекції, на які покладено здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та їх заступники є за посадою старшими державними інспекторами на автомобільному транспорті, головні та провідні спеціалісти - державними інспекторами на автомобільному транспорті.

14. Посадові особи інспекторського складу Головавтотрансінспекції мають посвідчення, формений одяг, зразки і порядок видачі яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

Посадові особи інспекторського складу Головавтотрансінспекції, які здійснюють державний контроль, мають право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів суб'єктів господарювання на територіях, визначених у посвідченні зазначених осіб та завданні на. перевірку.

Для здійснення державного контролю у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом Головавтотрансінспекція може застосовувати спеціалізовані автомобілі.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2007 р. N 1319)

15. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головавтотрансінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі начальника Головавтотрансінспекції (голова колегії), його заступників та начальників структурних підрозділів Головавтотрансінспекції.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр транспорту та зв'язку.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Головавтотрансінспекції.

16. Граничну чисельність працівників Головавтотрансінспекції за поданням її начальника затверджує Міністр транспорту та зв'язку у межах граничної чисельності працівників цього Міністерства, встановленої Кабінетом Міністрів України.

17. Структуру Головавтотрансінспекції та її територіальних органів затверджує її начальник за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 387)

18. Штатний розпис і кошторис Головавтотрансінспекції затверджує її начальник за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку і Мінфіном.

19. Утримання Головавтотрансінспекції здійснюється за рахунок державного бюджету.

20. Головавтотрансінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос