Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственной авиационной поисково-спасательной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2004 № 1172
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2004 р. N 1172

Київ

Про утворення Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

На виконання Указу Президента України від 4 березня 2004 р. N 269 "Про вдосконалення єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку, рятування та організації захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у складі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу як урядовий орган державного управління на базі Головного центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування, що ліквідується.

2. Затвердити Положення про Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу, що додається.

3. Міністерству фінансів та Міністерству з питань надзвичайних ситуацій під час складання проекту Державного бюджету України на 2005 і наступні роки передбачати кошти на утримання та розвиток Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 41 "Про Головний центр координації авіаційних робіт з пошуку і рятування Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 3, ст. 101).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу

1. Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба (Укравіапошук) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МНС і йому підпорядковується.

2. Укравіапошук у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.

3. Основними завданнями Укравіапошуку є:

участь у реалізації державної політики щодо вдосконалення єдиної державної системи проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

організація та забезпечення проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт з використанням усіх наявних сил та засобів МНС, а також сил та засобів інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, налагодження їх взаємодії;

розроблення напрямів єдиної технічної політики у сфері вдосконалення сил і засобів, що використовуються для проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт.

4. Укравіапошук відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, налагоджує їх взаємодію;

2) забезпечує функціонування єдиної державної системи проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

3) бере участь у розробленні пропозицій з питань формування і реалізації державної політики у сфері проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

4) розробляє плани взаємодії МНС з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також з установами іноземних держав у сфері проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

5) здійснює управління діяльністю координаційних центрів і підрозділів авіаційних чергових сил з пошуку і рятування та їх забезпечення сучасними технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань;

6) забезпечує оперативну готовність регіональних координаційних центрів, органів управління авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;

7) організовує за єдиним планом взаємодії цілодобове чергування авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;

8) організовує та здійснює негайне проведення пошуку і рятування пасажирів та екіпажів повітряних суден, що зазнали лиха, в зонах відповідальності України за пошук і рятування, в тому числі у внутрішніх морських водах і територіальному морі, а за рішенням Міністра з питань надзвичайних ситуацій або його заступника проводить пошукові та аварійно-рятувальні роботи під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

9) забезпечує професійну підготовку персоналу;

10) здійснює збирання, обробку, обмін інформацією та розробляє рекомендації з питань пошуку і рятування для заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

11) контролює виконання вимог нормативних документів щодо проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

12) організовує керівництво льотною роботою та забезпечує безпеку польотів повітряних суден авіації МНС;

13) здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності до проведення пошуку і рятування;

14) проводить аналіз діяльності авіаційних служб пошуку і рятування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності за результатами проведення спільних навчань, пошуково-рятувальних робіт;

15) здійснює контроль за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

16) здійснює розроблення нормативно-технічних документів та технічних завдань для авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;

17) бере участь:

у роботі комісій з розслідування причин аварій, катастроф, інших небезпечних подій, унаслідок яких повітряні судна та аеромобільні засоби зазнали лиха;

в організації пошуку та евакуації космічних об'єктів, наукової і спеціальної апаратури в зонах відповідальності України за пошук і рятування;

у розгляді проектів, ескізів пошуково-рятувальних засобів, спорядження та обладнання, випробуванні їх нових зразків і підготовці висновків;

у розробленні та виконанні науково-дослідних програм, дослідно-конструкторських робіт, розміщенні замовлень, у випробуваннях та впровадженні у виробництво пошуково-рятувальних засобів, спорядження та обладнання;

у роботі міжнародних організацій у сфері авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

у підготовці проектів міжнародних угод у сфері авіаційних пошуково-рятувальних робіт, розробленні заходів щодо впровадження стандартів, що рекомендуються Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО) та Міжнародною морською організацією (ІМО);

18) вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

19) консультує підрозділи пошуково-рятувальних служб з питань проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

20) виконує інші функції у межах своїх повноважень.

5. Укравіапошук має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

перевіряти стан готовності сил та пошуково-рятувальних засобів до проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

використовувати на договірних засадах транспортні засоби, зокрема повітряні судна та аеромобільні засоби, інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення чергування та проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Укравіапошук видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Укравіапошук очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Начальник Укравіапошуку є членом колегії МНС.

Начальник Укравіапошуку має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій, погодженим з начальником Укравіапошуку.

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник Укравіапошуку.

8. Начальник Укравіапошуку:

здійснює керівництво діяльністю Укравіапошуку, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром з питань надзвичайних ситуацій за виконання покладених на Укравіапошук завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіапошуку, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Укравіапошуку;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіапошуку, крім своїх заступників;

підписує накази Укравіапошуку та організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Укравіапошуку;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Для вирішення питань, що належать до компетенції Укравіапошуку, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія у складі начальника Укравіапошуку, його першого заступника та заступників, керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укравіапошуку.

10. Граничну чисельність працівників Укравіапошуку за поданням його начальника затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій у межах граничної чисельності працівників МНС, встановленої Кабінетом Міністрів України.

11. Структуру Укравіапошуку затверджує його начальник за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій.

12. Штатний розпис і кошторис Укравіапошуку затверджує його начальник за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та Мінфіном.

13. Укравіапошук утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання МНС.

14. Умови оплати праці працівників Укравіапошуку визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Укравіапошук є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

___________

Опрос