Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на 2004 - 2006 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2004 № 1133
редакция действует с 31.12.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2004 р. N 1133

Київ

Про затвердження Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004 - 2006 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004 - 2006 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям розробити у місячний строк регіональні програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та забезпечити їх виконання.

3. Міністерству праці та соціальної політики, Державному департаменту з питань виконання покарань, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді, Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 25 грудня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004 - 2006 роки

Надання допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які втратили соціальні зв'язки, є важливим суспільним завданням.

На вирішення цього завдання прийняті Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" і Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки, затверджена Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. N 1376.

Проте заходи, які здійснюються, поки що є малоефективними і не забезпечують належної допомоги із соціальної адаптації.

У 2003 році раніше судимими було скоєно 84,5 тис. злочинів. За 5 місяців поточного року кількість зареєстрованих злочинів, скоєних цими особами, збільшилася на 52,7 відсотка (з 23,9 тис. до 36,6 тис.).

За прогнозом Державного департаменту з питань виконання покарань, з 51,4 тис. осіб, які підлягають звільненню з виправних колоній протягом 2004 року, 1,2 тис. (2,4 відсотка) не забезпечені житлом, 1,3 тис. (2,5 відсотка) втратили соціально корисні зв'язки з рідними, 1,4 тис. (2,7 відсотка) непрацездатні, 6,7 тис. (13 відсотків) не мають спеціальності.

Нерідко звільнені з місць відбування покарань, втративши родинні зв'язки, поповнюють ряди осіб без певного місця проживання і продовжують займатися злочинною діяльністю.

З 20,6 тис. осіб, поставлених у цьому році на профілактичний облік, працевлаштовано 7,1 тис., або 34,5 відсотка. Лише кожного п'ятого працевлаштовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській та Львівській областях.

Істотних зрушень у протидії такому небезпечному соціальному явищу, як рецидивна злочинність, неможливо досягти без своєчасного вирішення питань соціальної адаптації раніше судимих, надання їм необхідної допомоги у розв'язанні соціальних проблем та працевлаштуванні.

У зв'язку з цим виникла потреба в розробленні додаткових заходів щодо посилення боротьби з рецидивною злочинністю, активізації запобіжних заходів, надання раніше судимим гарантій щодо їх адаптації до сучасних умов життєдіяльності в суспільстві, залучення їх до суспільно корисної праці, створення системи ресоціалізації.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на соціальні потреби, а також коштів місцевих бюджетів, вітчизняних та зарубіжних благодійних організацій, міжнародних фінансових організацій та інших джерел.

Передбачається здійснення таких заходів:

1. Внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення державного органу, який би безпосередньо координував діяльність місцевих державних адміністрацій, органів та установ кримінально-виконавчої системи, органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, органів охорони здоров'я, органів освіти і науки, державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб роботи з молоддю щодо надання раніше судимим допомоги в ресоціалізації.

2. Організувати проведення досліджень проблем соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3. Розробити:

проект типового положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

проекти нормативно-правових актів щодо проходження обов'язкового профілактичного медичного огляду на туберкульоз та лікування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

інформаційні матеріали, що стосуються соціальної адаптації для осіб, які звільняються з місць позбавлення волі.

методичні рекомендації для працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо роботи з молоддю, звільненої з місць позбавлення волі.

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

4. Розширювати зв'язки з відповідними державними органами зарубіжних країн та міжнародними благодійними організаціями з метою підтримки вітчизняних програм соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

5. Забезпечити надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг звільненим з місць позбавлення волі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

6. Сприяти особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі паспортів, оформленні документів, необхідних для працевлаштування, у розв'язанні соціальних проблем, призначенні пенсій тощо.

7. Створити в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі відповідно до соціальних потреб будинки-інтернати, притулки, будинки нічного або тимчасового перебування, у тому числі неповнолітніх, для тимчасового проживання звільнених з місць позбавлення волі осіб та розробити проекти типових положень про ці заклади.

8. Забезпечити створення в установах виконання покарань умов для надання засудженим особам психологічних, соціальних, правових, медичних послуг з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ/СНІДом та добровільного тестування на ВІЛ/СНІД.

9. Забезпечити надання особам, звільненим з місць позбавлення волі, хворим на туберкульоз та інфікованим мікробактеріями туберкульозу, без зареєстрованого місця проживання (перебування), лікувально-профілактичної та санітарної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

10. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо навчання в установах виконання покарань засуджених до позбавлення волі відповідно до їх інтересів і здібностей з урахуванням потреб ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

11. Активізувати роботу спостережних комісій з метою надання особам, звільненим з місць позбавлення волі, допомоги в соціальній адаптації.

12. Проводити комплексні перевірки стану виконання Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" і вживати заходів до усунення виявлених недоліків.

13. Започаткувати проведення щорічних науково-практичних семінарів, конференцій, дискусій, "круглих столів", нарад з метою координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних організацій, благодійних фондів у вирішенні питань соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

14. Поширювати досвід роботи державних та громадських організацій України і країн СНД щодо соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

____________

Опрос