Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.2004 № 1125
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2004 р. N 1125

Київ

Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 28 березня 2005 року N 197
,
 від 15 грудня 2005 року N 1197
,
 від 1 лютого 2006 року N 77
,
 від 15 листопада 2006 року N 1620
,
від 22 жовтня 2008 року N 954
,
від 13 травня 2009 року N 464
,
від 11 листопада 2009 року N 1189

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Додатково див. лист
 Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 2 вересня 2008 року N 01/1247

(У тексті постанови слова "Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2005 року N 197)

(У тексті постанови слова "Міністерство у справах молоді та спорту" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у складі Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту на базі Державного центру соціальних служб для молоді, що ліквідується, Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді як урядовий орган державного управління.

Установити, що Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді є правонаступником Державного центру соціальних служб для молоді.

2. Затвердити Положення про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді (додається).

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

4. Київській міській державній адміністрації разом з Фондом державного майна та Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо розміщення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.

5. Ця постанова набирає чинності з 31 грудня 2004 року.

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді

(У тексті Положення слово "Мінсім'ядітимолоді" замінено словами "Міністерство у справах молоді та спорту" у відповідному відмінку, а слова "Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністр у справах молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2005 року N 197)

(У тексті Положення про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді слова "Міністерство у справах молоді та спорту", "Міністр у справах молоді та спорту" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту", "Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року N 77)

1. Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді (Держсоцслужба) є урядовим органом державного управління, що діє в складі Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту та йому підпорядковується.

2. Держсоцслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту та цим Положенням.

3. Основними завданнями Держсоцслужби є:

участь у реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;

визначення перспектив та напрямів проведення соціальної роботи, сприяння діяльності, пов'язаної з проведенням соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

координація і контроль за діяльністю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр);

участь у міжгалузевій координації та регулюванні соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

співробітництво з громадськими організаціями у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

організація виставкової та видавничої діяльності;

координація діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - заклади);

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620
,
абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1189)

розроблення, затвердження в установленому порядку державних соціальних стандартів і нормативів та здійснення контролю за їх дотриманням, впровадження нових форм, методів проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1189)

забезпечення проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом організації навчання працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1189)

забезпечення підтримки волонтерського руху у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1189)

4. Держсоцслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) вносить Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту пропозиції до проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, загальнодержавних та інших програм, Державного бюджету України з питань організації соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, розробляє і вносить на розгляд Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту пропозиції щодо його вдосконалення;

3) представляє інтереси Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту за його дорученням з питань, що належать до компетенції Держсоцслужби, у взаємовідносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4) готує пропозиції щодо державних соціальних стандартів та нормативів соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, здійснює контроль за дотриманням цих стандартів та нормативів;

5) розробляє нові соціальні технології, форми і методи соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

6) організовує проведення тренінгів та семінарів для працівників центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи;

(підпункт 6 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

7) погоджує положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри;

71) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади директорів, заступників директорів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів та директорів закладів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620
,
підпункт 71 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1189)

8) подає пропозиції Міністру у справах сім'ї, молоді та спорту щодо призначення на посаду та звільнення з посади директорів та заступників директорів республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів;

9) проводить науково-практичні конференції, семінари з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

10) організовує соціологічні дослідження з проблем сім'ї, дітей та молоді;

11) розробляє пропозиції щодо удосконалення державної статистичної та відомчої звітності з питань діяльності центрів, установлює форми і порядок ведення її обліку;

12) вживає заходів до розвитку інформаційної мережі центрів, її інтеграції у галузеву, державну та міжнародні інформаційні системи;

13) бере участь за дорученням Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту у підготовці міжнародних договорів України з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, налагоджує співробітництво з відповідними міжнародними організаціями;

14) здійснює заходи, спрямовані на залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, міжнародних грантів;

15) сприяє виробленню та розповсюдженню соціальної реклами;

16) видає інформаційно-довідкові бюлетені, науково-методичні матеріали;

17) здійснює фінансування заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних та інших програм з питань сім'ї, дітей та молоді;

18) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

5. Держсоцслужба має право:

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) укладати з підприємствами, установами та організаціями договори про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на Держсоцслужбу завдань;

3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

4) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань сім'ї, дітей та молоді;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

6) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держсоцслужбу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.

Директор Держсоцслужби за посадою є членом колегії Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.

7. Директор Держсоцслужби має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту згідно з пропозицією директора Держсоцслужби.

8. Директор Держсоцслужби:

1) здійснює керівництво діяльністю Держсоцслужби, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту за виконання покладених на неї завдань;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

3) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників, крім своїх заступників;

4) визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Держсоцслужби;

5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держсоцслужби, крім своїх заступників;

6) підписує видані в межах компетенції Держсоцслужби накази, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;

7) затверджує положення про структурні підрозділи Держсоцслужби;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Держсоцслужба для виконання покладених на неї завдань утворює за погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Держсоцслужби.

Керівники зазначених органів призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1197)

Положення про територіальні органи затверджує директор Держсоцслужби.

10. У Держсоцслужбі може утворюватися колегія у складі директора Держсоцслужби, його заступників за посадою і керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії затверджує Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держсоцслужби.

11. Граничну чисельність працівників Держсоцслужби за поданням її директора затверджує Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту в межах граничної чисельності працівників Міністерства.

12. Структуру Держсоцслужби затверджує її директор за погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.

13. Штатний розпис і кошторис Держсоцслужби затверджує її директор за погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту та Мінфіном.

14. Держсоцслужба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.

15. Держсоцслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України

Зміни втратили чинність 

(зміни із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 954
,
 втратили чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року N 464)

____________

Опрос