Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об удостоверении личности на возвращение в Украину

КМ Украины
Постановление КМ от 25.08.2004 № 1079
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2004 р. N 1079

Київ

Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2005 року N 569
,
 від 10 жовтня 2007 року N 1200
,
 від 9 лютого 2011 року N 86
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 квітня 2017 року N 285)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про посвідчення особи на повернення в Україну, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1994 р. N 553 "Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 281).

3. Дозволити Міністерству закордонних справ використовувати раніше виготовлені бланки посвідчення особи на повернення в Україну до 1 січня 2006 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 569)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення особи на повернення в Україну

1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі - посвідчення) є документом, що підтверджує громадянство України і дає право на в'їзд в Україну.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1200)

Посвідчення оформляється і видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України в інших державах у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами; якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсні з інших причин.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1200)

На підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави посвідчення може бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

(пункт 1  доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1200,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Посвідчення є власністю України.

2. Посвідчення являє собою буклет розміром 352,0 х 125,0 (±0,75) міліметрів з трьома згинами обсягом 8 сторінок та окремою машинозчитуваною сторінкою-вклейкою (далі - сторінка даних) розміром 125,0 х 88,0 (±0,75) міліметрів.

Для виготовлення буклета використовується папір масою не менш як 200 грамів на 1 кв. метр, сторінки даних - самоклейний папір.

На кожній сторінці (крім другої) зображено Державний Герб України, а на сторінках з третьої по восьму перфоровано серію та номер посвідчення. Сторінки з третьої по сьому пронумеровані.

На першій сторінці вгорі надруковано напис українською та англійською мовами "Посвідчення особи на повернення в Україну", нижче - зображення Державного Герба України, під ним у центрі - напис "Україна".

Друга сторінка (зворотний бік першої) призначена для наклеювання сторінки даних.

На сторінці даних угорі українською та англійською мовами надруковано слово "Україна", нижче ліворуч - "Посвідчення особи на повернення в Україну", відведено місце для відтворення фотовідбитка особи пред'явника посвідчення; праворуч українською та англійською мовами - напис "Тип", "Код держави", "Документ N", "Прізвище", "Ім'я", "Громадянство", "Дата народження", "Персональний N", "Стать", "Місце народження", "Дата видачі", "Орган, що видав документ", "Дійсний до", "Підпис пред'явника". У нижній частині сторінки - смужка на всю ширину документа для машинозчитуваної інформації.

Точне місце написів і відомостей про особу пред'явника посвідчення визначається за рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1) - "Машинозчитувані проїзні документи. Частина 1. Машинозчитуваний паспорт".

Після внесення до посвідчення відомостей про особу пред'явника паперова основа сторінки даних відділяється і наклеюється на зворотний бік першої сторінки. Сторінка даних ламінується захищеною полімерною плівкою.

(абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 86)

Третя сторінка призначена для внесення відомостей про дітей, які повертаються в Україну разом з пред'явником посвідчення, а також для особливих відміток.

На третій сторінці вгорі розміщено напис українською та англійською мовами "Особливі відмітки".

Сторінки з четвертої по сьому призначені для проставлення віз і відміток про перетинання державного кордону. Вгорі на цих сторінках розміщено напис "Візи".

На восьмій сторінці розміщено українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами текст такого змісту:

"Звернення

Міністерство закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особі, зазначеній у цьому посвідченні".

Після внесення всіх необхідних відомостей і нанесення захисних елементів аркуш складається в буклет.

3. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну.

У разі хвороби, нещасного випадку та з інших поважних причин строк дії посвідчення може бути продовжено. Про це у місці, відведеному для особливих відміток, робиться відповідний запис, який засвідчується підписом консульської посадової особи і відбитком мастикової печатки консульської установи.

4. Правила оформлення і видачі посвідчення визначаються МЗС за погодженням з МВС.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1200)

5. Виготовлення бланків посвідчення забезпечує Мінфін на замовлення МЗС.

6. Порядок зберігання та знищення бланків посвідчення визначається МЗС.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

7. За видачу посвідчення відповідно до встановленого порядку справляється консульський збір. У разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за видачу посвідчення, керівником дипломатичного представництва або консульської установи України в іншій державі може бути прийнято рішення про видачу такому громадянину посвідчення без справляння консульського збору.

За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави згідно з абзацом третім пункту 1 цього Положення консульський збір не справляється.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1200)

____________

Опрос