Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета, направляемых на частичную компенсацию стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства

КМ Украины
Постановление КМ от 28.07.2004 № 959
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 липня 2004 р. N 959

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2005 року N 71
,
 від 1 березня 2007 року N 321
,
 від 20 червня 2007 року N 849
,
 від 11 вересня 2007 року N 1115
,
 від 27 лютого 2008 року N 109
,
 від 27 серпня 2008 року N 763
,
від 3 вересня 2009 року N 953
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 13 березня 2013 року N 180
,
від 14 грудня 2016 року N 950

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 березня 2017 року N 130)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості нової складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році, сільськогосподарським товаровиробникам (далі - бюджетні кошти), включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109,
від 03.09.2009 р. N 953)

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпорядниками нижчого рівня - Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій (далі - розпорядники бюджетних коштів).

Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції).

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 953)

2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі - техніка) без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним Мінагрополітики.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова компенсація вартості такої техніки надається згідно з нормативом, визначеним Мінагрополітики.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

3. Мінагрополітики затверджує у п'ятиденний строк за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю та доводить його до розпорядників бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

Мінагрополітики протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.

Кошти, виділені з бюджету для часткової компенсації вартості техніки, розподіляються в одноденний строк Мінагрополітики пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і перераховуються розпорядникам бюджетних коштів.

Державне казначейство спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам:

яких визнано банкрутами;

проти яких порушено справу про банкрутство;

абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2009 р. N 953)

яким надано на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у пункті 6 документи до конкурсної комісії (далі - комісія), фінансову підтримку на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов'язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств).

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

5. Для здійснення часткової компенсації вартості техніки розпорядники бюджетних коштів утворюють комісії, до складу яких включаються їх представники і представники обласних органів статистики, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, інспекції Державного технічного нагляду та управлінь по боротьбі з економічною злочинністю.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109,
 від 07.09.2011 р. N 968
,
від 14.12.2016 р. N 950)

Комісії очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, заступники начальника головного управління агропромислового розвитку обласних і заступник начальника Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

Комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження наказу Мінагрополітики про затвердження розподілу бюджетних коштів та переліку техніки, що пропонується для реалізації з частковою компенсацією вартості у відповідному році.

6. Сільськогосподарські товаровиробники подають до комісії такі документи:

1) заявку, зразок якої затверджує Мінагрополітики (в двох примірниках);

2) завірену в установленому порядку копію:

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

бухгалтерського звіту станом на 1 січня відповідного року (новостворені підприємства - за останній звітний період);

3) довідку про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки;

4) копії підтвердних документів щодо придбання техніки (рахунок-фактура, накладна на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, примірник документа про сплату 100 відсотків вартості техніки, посвідчений банком);

(підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

41) копію свідоцтва про реєстрацію техніки, на яку видаються державні номерні знаки та відповідні реєстраційні документи в регіональній інспекції державного технічного нагляду;

(пункт 6 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109) 

5) довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Автономної Республіки Крим, відповідного регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов'язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств);

(підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

6) письмове зобов'язання сільськогосподарського товаровиробника про повернення протягом місяця до бюджету отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання (за винятком отримання бюджетних коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарський товаровиробник погасить до 1 жовтня 2008 р.) (за винятком отримання бюджетних коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарський товаровиробник погасить до 1 жовтня 2008 р.) та/або нецільового використання (зокрема, продажу або передачі в оренду техніки, придбаної з частковою компенсацією її вартості, до закінчення трирічного строку) з нарахуванням пені у розмірі облікової ставки Національного банку в розрахунку на рік за весь період користування такими коштами. При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському товаровиробнику припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних бюджетних періодів;

(підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 763)

7) довідку про банківські реквізити сільськогосподарського товаровиробника.

Сільськогосподарські товаровиробники, що провадять господарську діяльність з вироблення валової продукції сільського господарства не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи комісіям за місцем провадження діяльності;

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

71) довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану в установленому порядку та скріплену печаткою сільськогосподарського товаровиробника.

(пункт 6 доповнено підпунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 763)

7. Комісія розглядає протягом п'яти днів після закінчення строку подачі заявки документи сільськогосподарських товаровиробників і приймає у порядку черговості реєстрації рішення про виплату чи відмову у частковій компенсації вартості техніки.

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, а також за користування вітчизняною сільськогосподарською технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки;

рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою залежно від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.

Комісії визначають відповідно до розподілу ліміти коштів для часткової компенсації вартості техніки по кожному району пропорційно відношенню середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства району до середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства по регіону за попередні три роки (у порівняльних цінах 2005 року).

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму часткової компенсації, що виплачується сільськогосподарському товаровиробнику в межах визначених лімітів коштів по кожному району. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

8. На підставі протоколу, оформленого комісією, розпорядники бюджетних коштів складають протягом двох банківських днів реєстри сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачується часткова компенсація вартості техніки, за формою, затвердженою Мінагрополітики, та здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування компенсації сільськогосподарському товаровиробнику на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі.

81. За підсумками дев'яти місяців поточного року і починаючи з жовтня:

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів в межах загального річного ліміту асигнувань;

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл лімітів коштів між районами пропорційно потребі, визначеній в заявках сільськогосподарських товаровиробників.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 849
,
пункт 81 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. N 1115
,
 пункт 81 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2008 р. N 109)

9. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 10 числа наступного місяця подають Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації вартості техніки за затвердженою ним формою.

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про кількість закупленої техніки, її вартість і кількість господарств, які отримали таку техніку.

10. Складення та подання фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2005 р. N 71
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2007 р. N 321)

___________

Опрос