Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного совета по вопросам развития морской индустрии

КМ Украины
Постановление КМ от 13.07.2004 № 898
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2004 р. N 898

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань розвитку морської індустрії

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань розвитку морської індустрії у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань розвитку морської індустрії (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань розвитку морської індустрії

Віце-прем'єр-міністр України, голова Ради

Перший заступник Міністра промислової політики, заступник голови Ради

Перший заступник Міністра транспорту - керівник апарату, заступник голови Ради

Перший заступник голови Укрдержрибгоспу, заступник голови Ради

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра палива та енергетики

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Держтурадміністрації

Директор Укрморрічфлоту

Президент Асоціації суднобудівників України (за згодою)

Заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

Відповідальний секретар Ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку морської індустрії

1. Координаційна рада з питань розвитку морської індустрії (далі - Рада) є постійно діючим робочим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою розроблення скоординованих стратегічних заходів, що спрямовані на забезпечення економічної незалежності та безпеки України як морської держави, розвитку і ефективного використання науково-технічного та виробничого потенціалу вітчизняних підприємств, установ і організацій морської індустрії.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) аналіз стану та підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку морської індустрії;

2) координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування державної політики у сфері морської індустрії, у тому числі у контексті стратегії розвитку країн Чорноморського басейну;

3) підготовка пропозицій з питань:

відстоювання інтересів України у міжнародних органах та морських організаціях, розвитку міжнародного співробітництва та виконання міжнародних договорів України;

удосконалення нормативно-правової бази, розроблення загальнодержавних та галузевих проектів розвитку морської індустрії, програм довгострокового економічного співробітництва і заходів з їх виконання;

розв'язання міжгалузевих проблем, підвищення ефективності внутрішньо- та зовнішньоекономічної діяльності у сфері морської індустрії, оновлення і поповнення морського транспортного, рибопромислового, технічного та допоміжного флоту, збереження науково-технічного та виробничого потенціалу вітчизняних підприємств, установ і організацій;

забезпечення фінансування програм і проектів розвитку вітчизняного суднобудування та транспортної інфраструктури;

4) координація заходів, пов'язаних з розв'язанням проблем розвитку вітчизняного суднобудування та транспортної інфраструктури.

4. Рада має право:

заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі в своїй роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій, незалежних експертів для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю.

5. Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України, до функціональних повноважень якого належать питання паливно-енергетичного комплексу, промислової політики та екології. Голова має трьох заступників.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планом, затвердженим головою Ради. У разі потреби за рішенням голови Ради може бути проведене позачергове засідання.

Засідання Ради проводяться головою Ради або за його дорученням заступниками голови Ради.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини кількості її членів.

7. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Ради оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Ради є обов'язковими для центральних і місцевих органів виконавчої влади.

8. Голова Ради має право утворювати в її складі міжвідомчі робочі групи.

9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється Мінтрансом.

10. Рада має бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос