Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.2004 № 558
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2004 р. N 558

Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 березня 2013 року N 169
,
від 10 вересня 2014 року N 428
,
від 19 лютого 2020 року N 132
,
від 20 травня 2020 року N 386

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 859)

(Установлено, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до цієї постанови, проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 859)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 5, 2 лютого 2009 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 4 червня 2009 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 25 травня 2010 року

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів передбачати згідно із статтями 89 і 91 Бюджетного кодексу кошти для здійснення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, у складі видатків на фінансування місцевих і державних програм соціального захисту та соціального забезпечення.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

(У тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 428)

(У тексті Порядку слова "інвалід" і "дитина-інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "особа з інвалідністю" і "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року N 132)

1. Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

2. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю;

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та особам з інвалідністю, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

3. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

4. Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

(абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

5. Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради видає заявнику розписку про прийняття заяв і документів із зазначенням дати їх прийняття.

Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради заяв з необхідними документами.

Якщо заяви та документи надсилаються поштою, днем подання заяв для призначення компенсації вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

У разі коли до заяв не додані всі необхідні документи, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

6. Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги: 

(абзац перший підпункту 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

заява про згоду надавати соціальні послуги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 169)

заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних");

(підпункт 1 пункту 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 169)

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма N 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. N 577);

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 6 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

заява про необхідність надання соціальних послуг;

копія свідоцтва про народження дитини;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

61. Для підтвердження відсутності даних про доходи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, використовуються відомості Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, що отримані в порядку щоквартального електронного інформаційного обміну між Мінсоцполітики і ДФС з урахуванням вимог, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Порядок обміну такою інформацією затверджується Мінсоцполітики і ДФС.

У разі коли фізична особа надає соціальні послуги за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради готує та надсилає протягом двох днів запит до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем попереднього проживання, перебування такої особи про одержання компенсації.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

7. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради протягом десяти днів після одержання заяв із необхідними документами розглядає їх та приймає рішення про призначення компенсації чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення, про що інформує заявника письмово протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

8. Компенсація призначається:

на час встановлення групи інвалідності - особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

9. У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

Перерахунок розміру компенсації у зв'язку із зміною групи інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради на підставі копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка надсилається зазначеному підрозділу, органами медико-соціальної експертизи без подання заяв, зазначених у пункті 6, і оформляється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради в установленому порядку.

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Якщо дитина з інвалідністю після досягнення певного віку визнана особою з інвалідністю I, II або III групи, компенсація виплачується у новому розмірі за заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та представника дитини з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому дитині з інвалідністю встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або настання інвалідності зобов'язана в десятиденний строк повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, який призначив компенсацію. Компенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона у цей період надавала соціальні послуги.

Продовження виплати компенсації у зв'язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданих заяв разом із новими висновками лікарсько-консультаційної комісії і оформлюється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради в установленому порядку.

(абзац четвертий пункту 9 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

10. Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю - лікарсько-консультаційними комісіями, а у разі визнання знову особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому особі з інвалідністю встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю. За місяць до закінчення строку виплати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради зобов'язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати.

11. Виплата компенсації провадиться щомісяця до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Компенсація виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

У разі зміни особою, якій надаються соціальні послуги, постійного місця проживання виплату компенсації провадить відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за новим місцем проживання особи з часу припинення виплат за попереднім місцем проживання.

Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

12. Суми компенсації, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

Якщо суми компенсації не одержані з вини органу, який їх призначає та виплачує, вони виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати.

Сума компенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала соціальні послуги, і залишилася недоотриманою у зв'язку з її смертю, виплачується за весь період по день смерті включно членам її сім'ї (чоловік, дружина, діти), а у разі їх відсутності - входить до складу спадщини.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Для підтвердження даних про смерть фізичних осіб, які надають соціальні послуги, або осіб, яким надаються соціальні послуги, використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін'юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 386)

13. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок розміру компенсації здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок. Зазначене рішення долучається до особової справи фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

14. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

15. Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов'язані повідомити структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв'язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Якщо одержувачем компенсації приховано або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення компенсації та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради:

(пункт 15 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення;

(пункт 15 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

повідомляє отримувачу компенсаційної виплати про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;

(пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації у наступних періодах проводить щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті.

(пункт 15 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Якщо фізична особа отримала винагороду за роботу, яку виконувала менше календарного місяця, виплата компенсації не припиняється, а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких надавалися соціальні послуги.

(пункт 15 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428)

Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санаторно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

(пункт 15 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 428,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом восьмим)

Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, що призначив компенсацію.

16. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, що призначають та виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

____________

Опрос