Идет загрузка документа (192 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы списания стоимости неоплаченных объемов природного газа

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.2004 № 550
редакция действует с 15.02.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2004 р. N 550

Київ

Деякі питання списання вартості несплачених обсягів природного газу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2004 року N 1433
,
 від 15 лютого 2006 року N 147

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію із списання вартості несплачених обсягів природного газу у складі згідно з додатком.

Надати право голові Міжвідомчої комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу в разі потреби вносити зміни до її складу.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1433) 

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок списання вартості несплачених обсягів природного газу;

Положення про Міжвідомчу комісію із списання вартості несплачених обсягів природного газу.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити у місячний строк регіональні комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу за участю представників Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", її дочірніх компаній "Газ України", "Укртрансгаз", "Укргазвидобування", відкритих акціонерних товариств "Укрнафта", "Київгаз", інших товариств з газопостачання та газифікації, а також підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу

Заступник Міністра палива та енергетики

- голова Комісії

МЯРКОВСЬКИЙ
Анатолій Іванович 

- заступник Міністра фінансів, заступник голови Комісії 

БІЛЯНСЬКИЙ
Олександр Максимович 

- заступник Голови Держжитлокомунгоспу 

БЕРБЕНЕЦЬ 
Володимир Миколайович

- заступник начальника управління Державного комітету з питань житлово-комунального господарства

КАРПОВ
Юрій Сергійович

- директор департаменту Державної податкової адміністрації 

КОВАЛКО
Олександр Михайловича

- заступник голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

КОЛБУШКІН
Юрій Петрович 

- начальник департаменту НАК "Нафтогаз України" 

НОВІКОВ
Арсеній Вікторович 

- начальник департаменту НАК "Нафтогаз України" 

ТЕЛИЧКО
Костянтин Іванович 

- начальник управління Мінфіну 

ШЕЛУДЧЕНКО
Володимир Ілліч 

- перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України". 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1433,
 від 15.02.2006 р. N 147)

 

ПОРЯДОК
списання вартості несплачених обсягів природного газу

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 3 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" і визначає процедуру списання заборгованості за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка виникла у період між датою споживання газу у 1995 - 1998 роках і датою отримання коштів за нього і пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязі сплатою з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу і теплової енергії та тепло- і водопостачання (за складовою газу) та послуг з транспортування газу, несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням установ і організацій за рахунок коштів з державного та місцевих бюджетів та із зміною курсу національної грошової одиниці до долара США за цей період (далі - вартість несплачених обсягів природного газу).

Учасниками процедури списання є Міжвідомча комісія та регіональні комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу, підприємства нафтогазового комплексу, у тому числі газопостачальні підприємства, які здійснювали постачання газу безпосередньо споживачам, і підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання, зазначені у статті 2 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".

2. Несплачені обсяги природного газу розраховуються:

для газопостачальних підприємств (крім підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання) - за Методикою згідно з додатком 1 на підставі фактичних обсягів спожитого природного газу відповідними категоріями споживачів з урахуванням цін на природний газ, які діяли у відповідному періоді, суми нарахованих пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами на природний газ та послуги з його транспортування, а також їх помісячного фінансування з державного та місцевих бюджетів;

для підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання - за Методикою згідно з додатком 2 на підставі помісячних обсягів реалізованої ними товарної продукції і затверджених тарифів на неї для різних категорій споживачів та за складовими витрат з урахуванням суми нарахованих пільг, субсидій, різниці між тарифами за спожиту населенням теплову енергію, на послуги з тепло- і водопостачання, а також їх помісячного фінансування з державного та місцевих бюджетів.

3. Підприємства нафтогазового комплексу і підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання у місячний строк з дня набрання чинності цим Порядком подають регіональним комісіям із списання вартості несплачених обсягів природного газу (далі - регіональні комісії) на затвердження узагальнені розрахунки несплачених обсягів природного газу за формою згідно з додатками 3 і 4.

Зазначені підприємства, які є постачальниками та споживачами природного газу, подають на затвердження регіональним комісіям акти списання заборгованості за формою згідно з додатком 5. Сума дебіторсько-кредиторської заборгованості цих підприємств, яка відповідає розрахованим несплаченим обсягам природного газу, підлягає списанню в регістрах бухгалтерського обліку.

4. Підприємства нафтогазового комплексу і підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання, які списали кредиторську заборгованість відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", повідомляють підприємства, які є їх кредиторами, у письмовій формі про списану кредиторську заборгованість, що відповідає розрахованим згідно з пунктом 2 цього Порядку вартості та обсягам природного газу і була відображена у балансі підприємств до моменту списання без відновлення сум заборгованостей у бухгалтерському і податковому обліку.

5. Газопостачальні підприємства і підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання подають відповідним регіональним комісіям узагальнені розрахунки несплачених обсягів природного газу, акти списання заборгованості та у разі потреби інші підтвердні документи. На підставі поданих документів регіональні комісії погоджують визначені розрахунковим шляхом обсяги природного газу, вартість яких підлягає списанню, затверджують узагальнені розрахунки, акти списання заборгованості і приймають відповідні рішення. Рішення регіональних комісій, оформлені протоколами за формою згідно з додатком 6, разом із затвердженими документами передаються НАК "Нафтогаз України".

Затверджені регіональними комісіями узагальнені розрахунки і акти списання заборгованості не можуть бути підставою для відшкодування вартості природного газу з державного та місцевих бюджетів.

6. Підприємства, які є постачальниками природного газу та теплової енергії кінцевим споживачам, за погодженням з НАК "Нафтогаз України" готують проекти спільних рішень за формою згідно з додатком 7, які підписуються підприємствами нафтогазового комплексу, підприємствами - виробниками теплової енергії та тепло- і водопостачання, що є учасниками такого списання. Спільні рішення набирають чинності після їх підписання всіма учасниками. Одночасно підприємства нафтогазового комплексу підписують акти списання заборгованості за формою згідно з додатком 8.

7. НАК "Нафтогаз України" на підставі документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку:

стосовно обсягів природного газу, не сплаченого установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, державним та місцевими бюджетами в частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ його постачальникам, складає акт списання вартості несплачених обсягів природного газу в рахунок та в межах раніше списаної заборгованості з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" за формою згідно з додатком 9 для підприємства - учасника спільного рішення, яке є останнім в ланцюгу такого списання;

стосовно обсягів природного газу, не сплаченого підприємствами - виробниками теплової енергії та тепло- і водопостачання його постачальникам, складає акт списання вартості несплачених обсягів природного газу в рахунок списання заборгованості підприємств, які входять до складу НАК "Нафтогаз України", з платежів до бюджету, що підлягала розстроченню відповідно до підпункту 18.1.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" станом на 1 січня 2001 р. і не сплачена на дату прийняття Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу", за формою згідно з додатком 10 для кожного підприємства, яке є останнім в ланцюгу такого списання.

8. НАК "Нафтогаз України" готує проекти рішень Міжвідомчої комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу за формою згідно з додатком 11 та разом з документами, зазначеними у пунктах 5, 6 і 7 цього Порядку, подає Міжвідомчій комісії, яка приймає рішення про списання відповідних несплачених обсягів природного газу і затверджує акти, зазначені у пункті 7 цього Порядку.

На підставі рішень Міжвідомчої комісії підприємства нафтогазового комплексу і підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання списують у регістрах бухгалтерського обліку суми дебіторсько-кредиторської заборгованості, яка відповідає вартості несплачених обсягів природного газу.

9. Затверджені Міжвідомчою комісією акти, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього Порядку, є підставою для віднесення підприємствами нафтогазового комплексу вартості несплачених обсягів природного газу до збитків.

10. Затверджені Міжвідомчою комісією акти, зазначені в абзаці третьому пункту 7 цього Порядку, є підставою для прийняття органами державної податкової служби рішення про списання заборгованості НАК "Нафтогаз України" та підприємств, які входять до її складу, з платежів до бюджету з одночасним коригуванням відповідних сум пені та штрафних санкцій.

 

МЕТОДИКА
розрахунку несплачених обсягів природного газу для підприємств нафтогазового комплексу, які здійснювали його постачання безпосередньо споживачам (крім підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання)

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку обсягів природного газу, не сплачених внаслідок несвоєчасної або не в повному обсязі оплати з державного та місцевих бюджетів спожитого природного газу, поставленого підприємствами нафтогазового комплексу безпосередньо споживачам (крім підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання) (далі - газопостачальні підприємства).

2. Несплачені обсяги природного газу визначаються з урахуванням цін та витрат на транспортування і споживання газу.

3. Обсяг спожитого населенням природного газу, оплата якого здійснюється за рахунок пільг та субсидій, розраховується у такій послідовності:

а) вартість загального обсягу спожитого протягом місяця природного газу на даний момент визначається за формулою:

V = Q х C,

де Q - обсяг спожитого кожною категорією населення природного газу в куб. метрах;

C - ціна (за показаннями лічильників газу або згідно з нормами споживання у гривнях);

V - вартість спожитого природного газу в гривнях;

б) коефіцієнт оплати пільг (субсидій) визначається з урахуванням вартості природного газу у гривнях, спожитого категоріями населення, що мали пільги та нараховані субсидії на його оплату, за такими формулами:

K1 = W1 : V,

де K1 - коефіцієнт для визначення частини природного газу в його загальному обсязі, яка повинна бути сплаченою за рахунок фінансування пільг з державного та місцевих бюджетів;

W1 - сума пільг для населення, що відповідає вартості обсягу природного газу, який повинен бути сплачений за рахунок фінансування зазначених пільг з державного та місцевих бюджетів;

K2 = W2 : V,

де K2 - коефіцієнт для визначення частини природного газу в його загальному обсязі, яка повинна бути сплаченою за рахунок фінансування субсидій з державного та місцевих бюджетів;

W2 - сума субсидій для населення, що відповідає вартості обсягу природного газу, який повинен бути сплачений за рахунок фінансування зазначених субсидій з державного та місцевих бюджетів;

в) обсяг спожитого населенням природного газу, який повинен бути сплачений за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів пільг та субсидій, розраховується за такими формулами:

Q1 = Q х K1,

де Q1 - обсяг газу, який повинен бути сплачений за рахунок фінансування пільг;

Q2 = Q х K2,

де Q2 - обсяг газу, який повинен бути сплачений за рахунок фінансування субсидій.

Різниця в ціні між тарифами на природний газ для населення (між доларовим еквівалентом оптової ціни та регульованої роздрібної ціни для населення) визначається з урахуванням загального обсягу природного газу, спожитого населенням.

4. Обсяги спожитого населенням, але не сплаченого природного газу розраховуються на підставі даних:

реєстру обсягів природного газу, спожитого категоріями населення, які мали пільги з оплати, отримували відповідні субсидії, та загальних обсягів спожитого населенням природного газу, сума різниці в ціні між тарифами на який підлягала фінансуванню з державного та місцевих бюджетів, за формою згідно з додатком 1;

реєстру обсягів природного газу, спожитого установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за формою згідно з додатком 2;

реєстру проведеної оплати за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами на природний газ для населення за формою згідно з додатком 3;

реєстру проведеної оплати природного газу, спожитого установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за формою згідно з додатком 4.

5. Після складення зазначених у пункті 4 цієї Методики реєстрів розраховується вартість обсягів природного газу, спожитого окремими категоріями населення, в гривнях за діючими цінами. Крім того, вартість цих обсягів в доларах США обчислюється як відношення суми в гривнях до курсу долара США, встановленого Національним банком на останній день місяця, в якому отримано певні обсяги природного газу.

6. На підставі даних про обсяги фактичного фінансування з державного та місцевих бюджетів за місяцями та роками, діючу ціну на природний газ, отриманий від газопостачального підприємства, з урахуванням вартості послуг з його транспортування, проводиться розрахунок обсягів газу, сплачених за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами на природний газ для населення. Ці обсяги визначаються як відношення сум фактичного фінансування в гривнях у відповідному місяці до вартості природного газу в доларах США та курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком на останній день місяця, в якому здійснено фінансування з державного та місцевих бюджетів.

7. На підставі розрахунку, проведеного згідно з пунктом 6 цієї Методики, складаються:

довідка про несплату обсягів природного газу внаслідок несвоєчасної та не в повному обсязі оплати з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами на природний газ та послуги з його транспортування для населення за формою згідно з додатком 5;

довідка про несплату обсягів природного газу внаслідок несвоєчасної та не в повному обсязі оплати установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за формою згідно з додатком 6.

Зазначені у довідках відомості про несплачені обсяги природного газу використовуються для проведення узагальнюючих розрахунків несплачених обсягів природного газу.

8. У разі коли природний газ для населення, установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, отримувало одне підприємство (житлово-експлуатаційні контори тощо), а постачальником цього газу для такого підприємства за діючими цінами в гривнях було інше (газопостачальне підприємство), розрахунки, які стосуються бюджетного фінансування, проводяться підприємством, що безпосередньо постачало газ споживачам, а несплачені обсяги природного газу визначаються підприємством, що передавало газ цьому підприємству.

9. Списання витрат газопостачальних підприємств на послуги з транспортування природного газу здійснюється в рахунок списання заборгованості перед газотранспортним підприємством в межах діючих тарифів на послуги з транспортування такого газу.

Приклад розрахунку

Вихідні дані

1. Підприємство нафтогазового комплексу передало газопостачальному підприємству природний газ за ціною 60 доларів США за 1 тис. куб. метрів (без урахування вартості послуг з транспортування газу). Згідно з тарифами, які діяли у 1998 році, газопостачальне підприємство відпускало газ за граничною оптовою ціною для потреб населення та установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, 66 доларів США за 1 тис. куб. метрів з урахуванням вартості транспортних послуг такого підприємства. Тариф на послуги з транспортування 1 тис. куб. метрів природного газу для споживачів України становив: для газопостачальних підприємств - 5,34 долара США, для газотранспортних і газовидобувних підприємств АТ "Укргазпром" - 8,72 долара США. У тарифі на послуги з транспортування природного газу враховано компенсацію виробничих витрат, у тому числі придбання природного газу для технологічних потреб.

Згідно з умовами договорів, за якими передавався природний газ, вартість газу встановлювалася у доларах США, а розрахунки здійснювалися в гривнях за курсом, встановленим Національним банком на день зарахування коштів на рахунок постачальника природного газу.

2. Газопостачальні підприємства отримували природний газ для забезпечення населення, установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у тому числі для категорій населення, які мали пільги з його оплати і отримували відповідні субсидії, та передавали газ кінцевому споживачу за ціною 130 гривень за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням тарифу на послуги з транспортування), яка була встановлена для даної категорії споживачів на момент споживання.

3. Обсяги природного газу, спожитого населенням, становили:

в січні - 7695 тис. куб. метрів;

в лютому - 7695 тис. куб. метрів.

4. Фінансування зазначених категорій споживачів відбулося за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, у таких періодах:

за газ, спожитий в січні, фінансування проведено своєчасно протягом поточного місяця;

за газ, спожитий у лютому, фінансування проведено несвоєчасно, у грудні поточного року.

Розрахунок

Визначення обсягу газу, який повинен бути сплачений за рахунок наданих населенню пільг, здійснюється у такій послідовності.

Визначається вартість спожитого населенням газу за діючою ціною 130 гривень за 1 тис. куб. метрів:

7695 тис. куб. метрів х 130 гривень = 1000350 гривень.

Нараховані пільги населенню, встановлені відповідними законами, становили 200000 гривень. Визначається коефіцієнт оплати для пільгових категорій населення:

200000 гривень : 1000350 гривень = 0,2.

Визначається обсяг газу, який повинен бути сплачений за рахунок фінансування пільгових категорій населення з бюджету відповідного рівня:

7695 тис. куб. метрів х 0,2 = 1539 тис. куб. метрів.

Обсяги та вартість переданого газу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Рік, місяць, в якому отримано газ 

Вид бюджетного фінансування 

Обсяг газу, тис. куб. метрів 

Ціна 1 тис. куб. метрів газу 

Вартість 

гривень 

курс долара США до гривні на останній день місяця, в якому отримано газ 

доларів США (гр. 4 : гр. 5) 

гривень (гр. 3 х гр. 4) 

в доларах США (гр. 3 х гр. 6) 

1998 р. 

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

фінансування пільг з бюджету 

1539 

130 

1,8 

72,2 

200000 

111111 

Лютий 

фінансування пільг з бюджету 

1539 

130 

1,9 

68,4 

200000 

105268 

... 

  

... 

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за рік 

3078 

х 

х 

х 

400000 

216379 

Сплачений обсяг природного газу з урахуванням коливання курсу долара США до гривні наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Рік, місяць, в якому здійснено оплату 

Вид бюджетного фінансування 

Сума платежу, гривень (гр. 7 табл. 1) 

Курс долара США до гривні на останній день місяця, в якому здійснено оплату 

Ціна 1 тис. куб. метрів газу, доларів США (гр. 6 табл. 1) 

Сума платежу, доларів США (гр. 3 : гр. 4) 

Сплачений обсяг газу, тис. куб. метрів (гр. 6 : гр. 5) 

Несплачений обсяг газу, тис. куб. метрів (гр. 3 табл. 1 - гр. 7 табл. 1) 

1998 р. 

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

фінансування пільг з бюджету 

200000 

1,8 

72,2 

111111 

1539 

  

... 

... 

  

  

  

  

  

  

Грудень 

фінансування пільг з бюджету 

200000 

3,427 

68,4 

58360 

853,22 

685,78 

... 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за рік 

400000 

х 

х 

169471 

2392 

685,78 

За газ, спожитий в січні, фінансування пільг здійснено своєчасно протягом поточного місяця в сумі 200000 гривень, курс долара США до гривні становив 1,8. Таким чином, сума сплаченого обсягу газу становить 111111 доларів США (200000 : 1,8). Виходячи з ціни газу 72,2 долара США за 1 тис. куб. метрів сплачений обсяг газу становить 1539 тис. куб. метрів (111111 : 72,2).

За газ, спожитий в лютому, фінансування пільг здійснено несвоєчасно - в грудні поточного року, але в грудні курс долара США до гривні становив 3,427. Таким чином, сума сплаченого обсягу газу становить 58360 доларів США (200000 : 3,427). Виходячи з ціни газу 68,4 долара США за 1 тис. куб. метрів сплачений обсяг газу становить 853,22 тис. куб. метрів (58360 : 68,4). Тобто несплачений обсяг спожитого газу становить 685,78 тис. куб. метрів (1539 - 853,22). Відшкодування вартості придбання газу та витрат на послуги з його транспортування відбувалося за рахунок пропорційного розподілу коштів, отриманих на рахунок газопостачальної організації.

Розподіл коштів, отриманих за спожитий та сплачений у січні газ (111111 доларів США), відбувся таким чином:

постачальнику газу (ціна - 60 доларів США за 1 тис. куб. метрів) - 90017,01 долара США (111111 : 74,06 х 60, де 74,06 = 60 + 5,34 + 8,72);

газопостачальному підприємству (організації) (тариф - 5,34 долара США за 1 тис. куб. метрів) - 8011,51 долара США (111111 : 74,06 х 5,34);

газотранспортним і газовидобувним підприємствам АТ "Укргазпром" (тариф - 8,72 долара США за 1 тис. куб. метрів) - 13082,47 долара США (111111 : 74,06 х 8,72).

Розподіл коштів, отриманих за газ, спожитий у лютому, а сплачений у грудні (58360 доларів США), відбувся таким чином:

постачальнику газу (ціна - 60 доларів США за 1 тис. куб. метрів) - 47280,58 долара США;

газопостачальній організації (тариф - 5,34 долара США за 1 тис. куб. метрів) - 4207,97 долара США;

газотранспортним і газовидобувним підприємствам АТ "Укргазпром" (тариф - 8,72 долара США за 1 тис. куб. метрів) - 6871,44 долара США.

 

Зразок

РЕЄСТР
обсягів природного газу, спожитого категоріями населення, які мали пільги щодо його оплати, отримували субсидії, та загальних обсягів спожитого населенням природного газу, сума різниці в ціні між тарифами за який підлягала фінансуванню з державного та місцевих бюджетів

____________________________________
(найменування підприємства)

Рік, місяць, в якому спожито газ 

Категорія споживання 

Обсяг спожитого газу, тис. куб. метрів 

Ціна 1 тис. куб. метрів газу 

Вартість 

гривень 

доларів США 

гривень 

курс гривні до долара США на останній день місяця, в якому отримано газ 

доларів США 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 

усього 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

пільги 

 

 

 

 

 

 

субсидії населення* 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

усього 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

пільги 

 

 

 

 

 

 

субсидії населення* 

 

 

 

 

 

 

... 

... 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

... 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У графах 4 і 6 зазначається різниця в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ, у графах 7 і 8 - розрахована сума різниці в ціні між тарифами, яка підлягала фінансуванню з бюджетів.

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

РЕЄСТР
обсягів природного газу, спожитого установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

______________________________
(найменування підприємства)

Рік, місяць, в якому спожито газ 

Договір на постачання 

Обсяг спожитого газу, тис. куб. метрів 

Ціна 1 тис. куб. метрів газу 

Вартість 

номер 

дата 

гривень 

курс гривні до долара США на останній день місяця, в якому отримано газ 

доларів США 

гривень 

доларів США 

1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

1997 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

1998 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

РЕЄСТР
проведеної оплати у частині фінансування з державного та місцевого бюджетів пільг, субсидій і різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ

_______________________________________
(найменування підприємства)

Рік, місяць, в якому здійснено фінансування 

Вид фінансування 

Сума платежу, гривень 

Курс гривні до долара США на останній день місяця, в якому проведено оплату 

Сума платежу, доларів США (гр. 3 : гр. 4) 

Сплачений обсяг газу, тис. куб. метрів (гр. 5 : гр. 6 додатка 1) 

1995 

  

  

  

  

  

Січень 

усього 

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

пільги 

  

  

  

  

субсидії 

  

  

  

  

різниці в ціні між тарифами 

  

  

  

  

Лютий 

усього 

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

пільги 

  

  

  

  

субсидії 

  

  

  

  

різниці в ціні між тарифами 

  

  

  

  

... 

...

  

  

  

  

Грудень 

... 

  

  

  

  

Усього за рік 

... 

  

  

  

  

1996 

... 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

1997 

... 

  

  

  

  

1998 

...  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________ 

_____________________ 

 

Зразок

РЕЄСТР
проведеної оплати спожитого природного газу установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

_______________________________________
(найменування підприємства)

Рік, місяць, в якому здійснено фінансування 

Договір на постачання 

Сума платежу,
гривень 

Курс гривні до долара США на останній день місяця, в якому проведено оплату 

Сума платежу, доларів США
(гр. 4 : гр. 5) 

Сплачений обсяг газу, тис. куб. метрів
(гр. 6 : гр. 7 додатка 2) 

номер 

дата 

1995 

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

  

Усього за рік 

  

  

  

  

  

  

1996 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

1997 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

1998 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________ 

_____________________ 

 

Зразок

ДОВІДКА
про несплату обсягів природного газу внаслідок несвоєчасної та не в повному обсязі оплати державним та місцевими бюджетами пільг, субсидій і різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ та послуги з його транспортування

станом на ___ ____________ 200_ р.
_____________________________________
(найменування підприємства)

Рік, місяць, в якому отримано природний газ та проведено фінансування 

Вид фінансування 

Отримано газу 

Проведено фінансування 

Несплачені обсяги природного газу, тис. куб. метрів (гр. 3 - гр. 6) 

обсяг, тис. куб. метрів (гр. 3 додатка 1) 

вартість 

обсяг, тис. куб. метрів (гр. 6 додатка 3) 

сума 

доларів США (гр. 8 додатка 1) 

гривень (гр. 7 додатка 1) 

доларів США (гр. 5 додатка 3) 

гривень (гр. 3 додатка 3) 

1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

усього: 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

 

  

  

  

  

пільги 

  

  

  

  

  

  

  

субсидії 

  

  

  

  

  

  

  

різниці в ціні між тарифами 

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

усього 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

пільги 

  

  

  

  

  

  

  

субсидії 

  

  

  

  

  

  

  

різниці в ціні між тарифами 

  

  

  

  

  

  

  

... 

... 

  

  

  

  

  

  

  

Грудень 

... 

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рік 

... 

  

  

  

  

  

  

  

1996 

... 

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

1997 

... 

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

1998 

... 

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________ 

_____________________ 

 

Зразок

ДОВІДКА
про несплату обсягів природного газу внаслідок несвоєчасної та не в повному обсязі оплати установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів,

станом на ___ ____________ 200_ р.
______________________________________
(найменування підприємства)

Рік, місяць, в якому отримано природний газ та проведено фінансування 

Договір на постачання 

Отримано газу 

Проведено фінансування 

Несплачені обсяги природного газу, тис. куб. метрів (гр. 4 - гр. 7) 

обсяг, тис. куб. метрів (гр. 4 додатка 2) 

вартість 

обсяг, тис. куб. метрів (гр. 7 додатка 4) 

сума 

номер 

дата 

доларів США (гр. 9 додатка 2) 

гривень (гр. 8 додатка 2) 

доларів США (гр. 6 додатка 4) 

гривень (гр. 3 додатка 4) 

10 

1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1997 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1998 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________ 

_____________________ 

 

МЕТОДИКА
розрахунку несплачених обсягів природного газу для підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання, які споживали природний газ та надавали послуги з тепло- і водопостачання безпосереднім споживачам або виробляли теплову енергію для продажу тепло- і водопостачальним підприємствам

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку не сплачених у зв'язку з несвоєчасним та не в повному обсязі фінансуванням з державного та місцевих бюджетів обсягів природного газу та послуг з його транспортування для підприємств - споживачів природного газу, які надавали послуги з тепло- і водопостачання безпосереднім споживачам або виробляли теплову енергію для її продажу тепло- і водопостачальним підприємствам (далі - тепло- і водопостачальні підприємства) в період 1995 - 1998 років, та визначення сум дебіторської заборгованості перед підприємствами - постачальниками природного газу (далі - газопостачальні підприємства) і підприємствами, які надавали послуги з його транспортування, що підлягають списанню.

2. Підприємства - виробники теплової енергії та тепло- і водопостачання, які надавали послуги з тепло- і водопостачання безпосереднім споживачам - населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи і організації), подають регіональним комісіям із списання вартості несплачених обсягів природного газу розрахунки несплачених обсягів природного газу та послуг з його транспортування разом з такими документами:

звітом про реалізацію теплової енергії за місяць відповідного року;

журналом-ордером N 6 за місяць відповідного року, а у разі його відсутності - даними інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості за останній період;

довідкою про суми нарахованих пільг та субсидій за місяць відповідного року, підтвердженою відповідним фінансовим органом;

довідкою про фактичне фінансування пільг та субсидій за роками та місяцями, підтвердженою відповідним фінансовим органом;

калькуляцією фактичної собівартості 1 Гкал теплової енергії для підприємства в натуральних і вартісних показниках за місяць відповідного року;

довідкою про зменшення тарифів на послуги з тепло- і водопостачання за місяць відповідного року або за останній період разом із рішеннями відповідних місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

Підприємства - виробники теплової енергії, які здійснювали її продаж тепло- і водопостачальним підприємствам, подають документи згідно із зазначеним переліком, крім довідок про суми нарахованих пільг та субсидій і їх фактичне фінансування.

3. На підставі даних калькуляції собівартості 1 Гкал теплової енергії для підприємства - виробника теплової енергії за місяць відповідного року проводиться розрахунок складової природного газу з урахуванням вартості його транспортування у тарифах на послуги з тепло- і водопостачання, яка визначається як відношення суми витрат на природний газ та вартості його транспортування до відпускного тарифу для населення.

4. На підставі даних калькуляції собівартості 1 Гкал теплової енергії для підприємства - виробника теплової енергії за місяць відповідного року та довідки про зменшення тарифу на послуги з тепло- і водопостачання за рішеннями відповідних місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування розраховується вартість природного газу з урахуванням вартості його транспортування в різниці між тарифами на послуги з тепло- і водопостачання для населення, яка підлягала фінансуванню з місцевих бюджетів. Ця вартість визначається як добуток суми різниці між тарифами на теплову енергію, спожиту населенням, і складової природного газу з урахуванням вартості його транспортування (далі - складова природного газу) у тарифах на послуги з тепло- і водопостачання для населення.

У разі зменшення тарифів на послуги з тепло- і водопостачання для бюджетних установ і організацій за рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування визначається складова природного газу у тарифах на послуги з тепло- і водопостачання для бюджетних установ і організацій та на підставі отриманих даних розраховується вартість природного газу з урахуванням вартості його транспортування (далі - вартість природного газу) в різниці між зазначеними тарифами, яка підлягала фінансуванню з місцевих бюджетів.

5. На підставі сум нарахованих пільг та субсидій на теплову енергію для відповідних категорій населення та вартості товарної продукції за місяць відповідного року проводиться розрахунок вартості природного газу в сумах нарахованих пільг та субсидій, що підлягали фінансуванню з державного та місцевих бюджетів. Ця вартість визначається як добуток суми нарахованих пільг та субсидій за спожиту теплову енергію і складової природного газу у тарифах на послуги з тепло- і водопостачання для населення.

6. На підставі даних про вартість природного газу в сумах нарахованих пільг та субсидій і даних про курс гривні до долара США, встановлений Національним банком на останній день місяця відповідного року, діючу відпускну ціну на природний газ (з урахуванням вартості його транспортування), отриманий від газопостачальних підприємств, проводиться розрахунок обсягів природного газу, які повинні бути оплачені цим підприємствам з державного та місцевих бюджетів шляхом фінансування пільг, субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і водопостачання для населення. Ці обсяги визначаються як відношення розрахункової вартості природного газу в сумах нарахованих пільг, субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і водопостачання, що спожиті населенням за місяць відповідного року, до відпускної ціни природного газу в доларах США для тепло- і водопостачальних підприємств та курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком на останній день місяця, в якому отримано природний газ від газопостачального підприємства.

7. На підставі даних про обсяги фактичного фінансування з державного та місцевих бюджетів за місяцями та роками, діючі ціни на природний газ (з урахуванням вартості його транспортування), отриманий від газопостачальних підприємств, проводиться визначення обсягів природного газу, сплачених за рахунок профінансованих пільг, субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і водопостачання для населення. Ці обсяги визначаються як відношення сум фактичного фінансування з державного та місцевих бюджетів у місяці відповідного року до відпускної ціни природного газу в доларах США та курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком на останній день місяця, в якому здійснювалося таке фінансування.

8. Несплачені обсяги природного газу визначаються як різниця між обсягами природного газу, що підлягали сплаті газопостачальним підприємствам за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці між тарифами на послуги з тепло- і водопостачання, та обсягами природного газу, фактично сплаченими за рахунок такого фінансування.

9. У разі коли природний газ та послуги з його транспортування для виробництва теплової енергії отримувало одне підприємство, а постачання теплової енергії здійснювало інше, розрахунки проводяться із застосуванням складової придбаного тепла у тарифі на послуги з тепло- і водопостачання. При цьому розрахунки, що стосуються фінансування з державного та місцевих бюджетів, проводяться підприємством-теплопостачальником, а несплачені обсяги природного газу визначаються підприємством - виробником теплової енергії.

Приклад розрахунку

Вихідні дані

Відпускна ціна 1 тис. куб. метрів природного газу для підприємства-теплопостачальника - 80 доларів США.

Таблиця 1

Вартість товарної продукції, реалізованої в січні 1998 року

Категорія споживачів 

Вартість, гривень 

Населення, усього 

111715 

у тому числі: 

  

населення, якому не надавались пільги 
та не нараховувались субсидії 

41700 

населення, якому надано пільги 

36400 

населення, якому нараховано субсидії 

33615 

Бюджетні установи і організації 

8174 

Інші споживачі 

10680 

Усього 

130569 

Таблиця 2

Калькуляція собівартості 1 Гкал теплової енергії, виробленої підприємством за січень 1998 року

I. 

Натуральні показники 

  

1. 

Вироблено теплової енергії, усього  

- 2699,672 Гкал 

2. 

.......... 

  

3. 

Корисний відпуск тепла, усього  

- 2229,518 Гкал 

  

у тому числі для: 

  

  

населення  

- 1970,258 Гкал 

  

бюджетних установ і організацій  

- 125,760 Гкал 

  

інших споживачів  

- 133,500 Гкал 

II. 

Вартісні показники 

  

(гривень)

Найменування 

Загальна сума 

Сума на 1 Гкал 

У тому числі для: 

населення 

бюджетних установ і організацій 

інших споживачів 

усього 

на 1 Гкал 

усього 

на 1 Гкал 

усього 

на 1 Гкал 

1. Витрати, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

матеріали 

1340 

0,6 

1184 

0,6 

76 

0,6 

80 

0,6 

паливо, усього 

72044 

32,31 

62027 

31,4 

3959 

31,49 

6058 

45,38 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

природний газ 

46340 

20,78 

39312 

19,95 

2509 

19,95 

4519 

33,85 

дизельне паливо 

284 

0,13 

251 

0,13 

16 

0,13 

17 

0,13 

транспортування природного газу 

12710 

5,7 

11232 

5,7 

717 

5,7 

761 

5,7 

електрична енергія 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

вода технологічна 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

фонд оплати праці 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

нарахування на фонд оплати праці 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

2. Витрати із собівартості 

107201 

48,08 

93096 

47,25 

5942 

47,25 

8163 

61,15 

3. Рентабельність до власних витрат 

1607 

0,72 

870 

6,92 

737 

5,52 

4. Відпускний тариф 

108808 

48,8 

93096 

47,25 

6812 

54,17 

8900 

66,67 

5. ПДВ, 20 відсотків 

21761 

9,76 

18619 

9,45 

1362 

10,83 

1780 

13,33 

6. Відпускний тариф з урахуванням ПДВ 

130569 

58,56 

111715 

56,7 

8174 

65 

10680 

80 

Таблиця 3

Фінансування пільг та субсидій з державного та місцевих бюджетів

(гривень)

Рік, місяць, в якому нараховано пільги/субсидії 

Сума нарахованих пільг/субсидій 

Профінансовано з державного та місцевих бюджетів 

1998 

1999 

січень 

лютий 

... 

грудень 

січень 

лютий 

... 

грудень 

1998 

19761,56 

19761,56 

Січень 

18249,58 

18249,58 

Розрахунок

1. На підставі даних таблиці 2 (графа 5) розраховується складова природного газу у тарифі на теплопостачання для населення:

(19,95 + 5,7) : 47,25 х 100 % = 54,29 %,

де 19,95 - витрати на газ у загальній собівартості виробництва 1 Гкал тепла;

5,7 - витрати на транспортування газу в загальній собівартості виробництва 1 Гкал тепла;

47,25 - відпускний тариф на 1 Гкал теплової енергії.

2. На підставі даних таблиці 1 та складової природного газу у тарифі на послуги з тепло- і водопостачання розраховується вартість природного газу в сумі нарахованих за місяць пільг, субсидій, що підлягали відшкодуванню з державного та місцевих бюджетів:

населення, усього -

111715 х 54,29 % = 60650,07 гривень,

у тому числі:

населення, якому не надавались пільги та не нараховувались субсидії, -

41700 х 54,29 % = 22638,93 гривень;

населення, якому надано пільги, -

36400 х 54,29 % = 19761,56 гривень;

населення, якому нараховано субсидії, -

33615 х 54,29 % = 18249,58 гривень.

3. Розрахунок обсягів природного газу (з урахуванням вартості його транспортування), які повинні бути відшкодованими газопостачальним підприємствам за рахунок фінансування з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій:

за рахунок фінансування пільг -

19761,56 : 1,9297 : 80 = 128,009 тис. куб. метрів;

за рахунок фінансування субсидій -

18249,58 : 1,9297 : 80 = 118,215 тис. куб. метрів,

де 19761,56 та 18249,58 - розрахункова вартість природного газу в сумах нарахованих за місяць пільг, субсидій;

1,9297 - курс гривні до долара США на 31 січня 1998 р.;

80 - відпускна ціна в доларах США 1 тис. куб. метрів природного газу з урахуванням вартості його транспортування для підприємства-теплопостачальника.

4. На підставі даних таблиці 3 розраховуються обсяги природного газу, сплачені газопостачальному підприємству за рахунок фактичного фінансування з державного та місцевих бюджетів:

за рахунок фактичного фінансування пільг -

19761,56 : 5,2163 : 80 = 47,355 тис. куб. метрів;

за рахунок фактичного фінансування субсидій -

18249,58 : 5,2163 : 80 = 43,732 тис. куб. метрів;

де 19761,56 та 18249,58 - фактичне фінансування з бюджету в грудні 1999 р.;

5,2163 - курс гривні до долара США на 31 грудня 1999 р.;

80 - відпускна ціна в доларах США 1 тис. куб. метрів природного газу з урахуванням вартості його транспортування для підприємства-теплопостачальника.

5. Розрахунок несплачених обсягів природного газу:

за рахунок несвоєчасного та не в повному обсязі фінансування пільг з державного та місцевих бюджетів -

128,009 - 47,355 = 80,654 тис. куб. метрів;

за рахунок несвоєчасного та не в повному обсязі фінансування субсидій з державного та місцевих бюджетів -

118,215 - 43,732 = 74,483 тис. куб. метрів.

 

Зразок

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗРАХУНОК
несплачених обсягів природного газу, пов'язаних з несвоєчасною або не в повному обсязі сплатою державним та місцевими бюджетами пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ його постачальникам та несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням установ і організацій з державного та місцевих бюджетів за спожиті ними обсяги природного газу

по __________________________________________________
(найменування газопостачального підприємства)

Рік і місяць виникнення заборгованості державного та місцевих бюджетів 

Несплачені обсяги природного газу, тис. куб. метрів 

Найменування підприємства нафтогазового комплексу, що передало природний газ газопостачальному підприємству 

Загальний обсяг природного газу, не сплаченого газопостачальним підприємством підприємству нафтогазового комплексу, тис. куб. метрів 

Обсяг природного газу, що підлягає списанню у розрізі постачальників, тис. куб. метрів 

усього 

у тому числі пов'язані з 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням пільгових категорій споживачів з державного та місцевих бюджетів 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням субсидій з державного та місцевих бюджетів 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ з державного та місцевих бюджетів 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням установ і організацій з державного та місцевих бюджетів 

1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

1997 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

1998 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________ 

_____________________ 

 

Зразок

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗРАХУНОК
несплачених обсягів природного газу, пов'язаних з несвоєчасним або не в повному обсязі фінансуванням з державного та місцевих бюджетів пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиту населенням теплову енергію перед підприємствами - виробниками теплової енергії та тепло- і водопостачання та несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням установ і організацій з державного та місцевих бюджетів за спожиту ними теплову енергію

по __________________________________________________
(найменування підприємства з тепло- і водопостачання)

Рік і місяць виникнення заборгованості державного та місцевих бюджетів 

Несплачені обсяги природного газу, тис. куб. метрів 

Найменування підприємства нафтогазового комплексу, що передало природний газ підприємству з тепло- і водопостачання 

Загальний обсяг природного газу, не сплаченого підприємством з тепло- і водопостачання підприємству нафтогазового комплексу, тис. куб. метрів 

Обсяг природного газу, що підлягає списанню, тис. куб. метрів 

Ціна закупівлі природного газу, доларів США 

усього 

в тому числі пов'язані з 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням пільгових категорій споживачів з державного та місцевих бюджетів 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням субсидій з державного та місцевих бюджетів 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням різниці в ціні між тарифами за спожиту населенням теплову енергію з місцевих бюджетів 

несвоєчасним і не в повному обсязі фінансуванням установ і організацій з державного та місцевих бюджетів 

1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1997 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1998 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

У разі коли природний газ для виробництва теплової енергії отримувало одне підприємство, а постачало теплову енергію інше, узагальнений розрахунок оформляється по підприємству - постачальнику теплової енергії безпосереднім споживачам із зазначенням також назви підприємства - продавця теплової енергії. У цьому разі заборгованість перед постачальниками природного газу є заборгованістю підприємства - виробника теплової енергії. 

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________ 

_____________________ 

 

Зразок

АКТ
списання дебіторсько-кредиторської заборгованості

Відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості несплачених обсягів природного газу теплопостачальним підприємством
________________________________________________________________,
                                                                        (найменування)
підприємством - виробником теплової енергії _________________________
                                                                                                  (найменування)
та газопостачальним підприємством _________________________________
                                                                                            (найменування) 
проведено розрахунок та встановлено обсяг несплаченого природного газу, який становить (тис. куб. метрів):

За даними підприємства - виробника теплової енергії 

За даними газопостачального підприємства 

_______________________
(обсяг словами) 

_______________________
(обсяг словами) 

Вартість зазначеного обсягу газу підлягає списанню в регістрах бухгалтерського обліку:

підприємства - виробника теплової енергії:

________________________
                 (сума словами) 

гривень - дебіторська заборгованість теплопостачального підприємства; 

________________________
                 (сума словами) 

гривень - кредиторська заборгованість перед газопостачальним підприємством; 

теплопостачального підприємства:

________________________
                 (сума словами) 

гривень - дебіторська заборгованість (назва бюджету відповідного рівня та статті невідшкодованого фінансування); 

________________________
                 (сума словами) 

гривень - кредиторська заборгованість перед підприємством - виробником теплової енергії; 

газопостачального підприємства:

________________________
                 (сума словами) 

гривень - дебіторська заборгованість виробника теплової енергії. 

Керівник підприємства - виробника теплової енергії 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник теплопоста-
чального підприємства 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

 
________ 

 
__________________ 

Головний бухгалтер 

 
________ 

 
__________________ 

  

Керівник газопостачального підприємства 

 
 
 
_______________
(підпис) 

 
 
 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

Головний бухгалтер 

 
_______________ 

 
_____________________ 

  

 

Зразок

ПРОТОКОЛ N
засідання регіональної комісії щодо погодження обсягів природного газу, визначених розрахунковим шляхом, вартість яких підлягає списанню перед газопостачальними підприємствами, підприємствами - виробниками теплової енергії та тепло- і водопостачання

м. _________________ 

___ ____________ 200_ р. 

СЛУХАЛИ:

Інформацію керівника ____________________________________________
                                                            (найменування газопостачального підприємства або
_______________________________________________________________
                  підприємства - виробника теплової енергії та тепло- і водопостачання) 
щодо результатів розрахунку вартості обсягів природного газу, не сплачених державним та місцевими бюджетами у частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням газ газопостачальним підприємствам або підприємствам - виробникам теплової енергії та тепло- і водопостачання (за складовою газу), установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за спожиті газ, теплову енергію (за складовою газу) відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання несплачених обсягів природного газу.

ВИРІШИЛИ:

На підставі узагальнених розрахунків, актів списання заборгованості та інших підтвердних документів щодо вартості не сплачених газопостачальним підприємствам обсягів природного газу або вартості не сплаченої підприємствам тепло- і водопостачання теплової енергії (за складовою газу) перед
_______________________________________________________________
                                 (найменування газопостачального підприємства або
_______________________________________________________________
                  підприємства - виробника теплової енергії та тепло- і водопостачання) 
та відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" підлягає списанню вартість природного газу в обсязі ________ тис. куб. метрів, у тому числі:

обсяг природного газу, не сплачений державним та місцевими бюджетами у частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням газ, або несплаченої теплової енергії (за складовою газу) за періодами споживання та проведення оплати становить ________ тис. куб. метрів;

несплачений обсяг природного газу або теплової енергії (за складовою газу) установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за періодами споживання та проведення оплати становить ___________ тис. куб. метрів.

____________

Додаток: 

1. Узагальнені розрахунки 

2. Акти списання заборгованості 

3. Інші документи 

Голова комісії 

______________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

______________________
______________________
______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________ 

 

Зразок

СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ N

м. _________________ 

___ ____________ 200_ р. 

Відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості несплачених обсягів природного газу зазначені нижче підприємства ВИРІШИЛИ:

Списати вартість обсягів природного газу, не сплачених державним та місцевими бюджетами у частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ газопостачальним підприємствам, підприємствам - виробникам теплової енергії та тепло- і водопостачання (за складовою газу), установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за спожитий газ, теплову енергію (за складовою газу) у такому порядку:

1. Газопостачальне підприємство або підприємство - виробник теплової енергії та тепло- і водопостачання
_______________________________________________________________
                                                   (найменування, код згідно з ЗКПО)
_______________________________________________________________
на підставі рішення регіональної комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу (протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) проводить списання вартості природного газу в обсязі ______ тис. куб. метрів, спожитого населенням в частині пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ, або теплової енергії (за складовою газу) і вартості природного газу або теплової енергії (за складовою газу), спожитих установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та списує (підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого списання їх вартості) вартість природного газу в обсязі _______ тис. куб. метрів перед
_______________________________________________________________
                                                (підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ ____________ 200_ р. N ___.

2. Підприємство нафтогазового комплексу ___________________________
_______________________________________________________________
                                                        (найменування, код згідно з ЗКПО)
на підставі рішення регіональної комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу (протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) проводить списання (підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого списання їх вартості) вартості природного газу в обсязі ______тис. куб. метрів підприємству за договором від ___ ____________ 200_ р. N ___ та списує (підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого списання їх вартості) вартість природного газу в обсязі ______ тис. куб. метрів перед
______________________________________________________________
                                             (підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ ____________ 200_ р. N ___.

3. Підприємство нафтогазового комплексу __________________________
______________________________________________________________
                                                    (найменування, код згідно з ЗКПО)
проводить списання (підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого списання їх вартості) вартості природного газу в обсязі ____ тис. куб. метрів підприємству
______________________________________________________________
                                               (підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ ____________ 200_ р. N ___та списує (підтверджує несплачені обсяги природного газу для подальшого списання їх вартості) вартість природного газу в обсязі _______ тис. куб. метрів перед
______________________________________________________________
                                                (підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ ____________ 200_ р. N ___.

4. Підприємство нафтогазового комплексу __________________________
______________________________________________________________
                                                           (найменування, код згідно з ЗКПО)
проводить списання вартості природного газу в обсязі _______ тис. куб. метрів
______________________________________________________________
                                                   (підприємство нафтогазового комплексу)
за договором від ___ ____________ 200_ р. N ___.

5. Списання сум дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствами проводиться у сумах, які враховано в регістрах бухгалтерського обліку на кожному з підприємств.

Керівник газопоста-
чального підприємства 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник підприємства з тепло- і водопостачання 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

 
__________ 

 
___________________ 

Головний бухгалтер 

 
__________ 

 
___________________ 

Керівник підприємства нафтогазового комплексу 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник підприємства нафтогазового комплексу 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

 
__________ 

 
___________________ 

Головний бухгалтер 

 
__________ 

 
___________________ 

 

Зразок

АКТ
списання дебіторсько-кредиторської заборгованості

___ ____________ 200_ р.

Відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості несплачених обсягів природного газу підприємством, що передало газ,
_____________________________ та підприємством, що отримало газ,
                       (найменування)
_____________________________ на підставі проведених розрахунків
                       (найменування)
визначено, що обсяг несплаченого газу становить (тис. куб. метрів):

За даними підприємства, що отримало газ 

За даними підприємства, що передало газ 

___________________________
(обсяг словами) 

___________________________
(обсяг словами) 

Вартість зазначеного обсягу газу підлягає списанню в регістрах бухгалтерського обліку:

підприємства, що отримало газ:

___________________________
                     (сума словами) 

гривень - кредиторська заборгованість перед підприємством, що передало газ; 

підприємства, що передало газ:

___________________________
                     (сума словами) 

гривень - дебіторська заборгованість перед підприємством, що отримало газ. 

Керівник підприємства, що отримало газ 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник підприємства, що передало газ 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

 
__________ 

 
___________________ 

Головний бухгалтер 

 
__________ 

 
___________________ 

 

Зразок

АКТ N
списання вартості несплачених обсягів природного газу в рахунок раніше списаної заборгованості з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"

по _______________________________________________
(найменування підприємства, що є останнім в ланцюгу розрахунків)

___ ____________ 200_ р.

Обсяг несплаченого природного газу, що підлягає списанню, тис. куб. метрів 

Вартість несплаченого обсягу природного газу підприємства, що є останнім в ланцюгу розрахунків, гривень 

Сума, яка підлягає списанню в рахунок раніше списаної заборгованості з платежів до бюджету, гривень 

Уповноважена особа
НАК "Нафтогаз України" 

 
_________________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

АКТ N
списання вартості несплачених обсягів природного газу в рахунок списання заборгованості з платежів до бюджету, що підлягала розстроченню у підприємств, які входять до складу НАК "Нафтогаз України", відповідно до підпункту 18.1.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" на 1 січня 2001 р. і не сплачена на дату прийняття Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу"

по _______________________________________________
(найменування підприємства, що є останнім в ланцюгу розрахунків)

___ ____________ 200_ р.

Період 

Обсяг несплаченого природного газу підприємствами з теплопостачання, тис. куб. метрів 

Ціна отриманого природного газу підприємствами з теплопостачання за періодами, доларів США 

Вартість несплаченого обсягу газу, доларів США 

Курс гривні до долара США 

Сума за видами податків, гривень 

1995 

  

  

  

3,427 

  

Січень 

  

  

  

3,427 

  

Лютий 

  

  

  

3,427 

  

... 

  

  

  

3,427 

  

Грудень 

  

  

  

3,427 

  

Усього за рік 

  

  

  

Х 

  

1996 

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

1997 

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

1998 

  

  

  

  

  

Разом 

  

Х 

  

Х 

  

Уповноважена особа
НАК "Нафтогаз України" 

 
_________________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

РІШЕННЯ N
Міжвідомчої комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу

м. Київ 

___ ____________ 200_ р. 

Відповідно до Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та Порядку списання вартості несплачених обсягів природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 550, Міжвідомча комісія із списання вартості несплачених обсягів природного газу розглянула подані НАК "Нафтогаз України" документи щодо списання вартості обсягів природного газу, не сплачених державним та місцевими бюджетами з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням природний газ перед постачальниками природного газу, вартості не сплаченої підприємствам з тепло- і водопостачання теплової енергії (за складовою газу) установами і організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, за спожитий газ, теплову енергію (за складовою газу), та вирішила списати вартість несплачених обсягів природного газу для зазначених нижче підприємств:

Рішення регіональної комісії із списання вартості несплачених обсягів природного газу 

Місцезнаходження регіональної комісії 

Назва підприємства - учасника списання несплачених обсягів газу 

Код підприємства згідно з ЗКПО 

Обсяг газу, вартість якого підлягає списанню, тис. куб. метрів 

номер протоколу 

дата 

  

  

  

підприємство з тепло- і водопостачання 

  

  

ВАТ з газопостачання та газифікації 

  

ДК "Газ України" 

31307827 

НАК "Нафтогаз України" 

20077720 

____________
Додаток:

Голова комісії 

______________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

______________________
______________________
______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію із списання вартості несплачених обсягів природного газу

1. Міжвідомча комісія із списання вартості несплачених обсягів природного газу (далі - Міжвідомча комісія) є тимчасовим робочим органом, утвореним для вирішення деяких питань списання вартості несплачених обсягів природного газу, забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади, підприємств нафтогазового комплексу і підприємств - виробників теплової енергії та тепло- і водопостачання під час проведення такого списання.

2. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Законом України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу", актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є розгляд поданих НАК "Нафтогаз України" документів щодо списання вартості несплачених обсягів природного газу та прийняття відповідних рішень.

4. Міжвідомча комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для її роботи;

заслуховувати інформацію керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій про виконання ними Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на його виконання;

залучати до роботи комісії працівників органів виконавчої влади та інших фахівців.

5. Міжвідомчу комісію очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України.

Голова Міжвідомчої комісії організовує роботу Комісії та здійснює розподіл обов'язків між її членами.

6. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на тиждень.

7. Засідання Міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

8. Міжвідомча комісія ухвалює рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який підписує її голова.

9. Рішення Міжвідомчої комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання суб'єктами, стосовно яких вони прийняті.

____________

Опрос