Идет загрузка документа (165 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 ноября 1999 г. N 2166

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.2004 № 538
действует с 29.04.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2004 р. N 538

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166

1. У тексті постанови:

1) назву постанови та пункт 1 після слів "військовослужбовців" доповнити словами "осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів";

2) пункт 2 після слів "Міністерству економіки" доповнити словами "та з питань європейської інтеграції";

3) пункти 3 і 4 замінити пунктами 3 - 6 такого змісту:

"3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок і в межах видатків, визначених її виконавцям - міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити в установлені строки розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань порядку надання та погашення пільгових довгострокових та іпотечних кредитів, механізму застосування житлових сертифікатів (облігацій) з метою забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей відповідно до положень Програми.

5. Моніторинг виконання завдань та координацію нормативно-правового супроводження Програми покласти на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.

6. Центральним органам виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, Міністерству внутрішніх справ, Національному космічному агентству, Державному департаменту з питань виконання покарань, Державній митній службі внести в установленому порядку зміни до відомчих програм забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей, встановити контроль за виконанням цих програм, забезпечити максимальне залучення в 2004 та наступних роках джерел фінансування, визначених Програмою".

2. Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, затверджену зазначеною постановою, викласти у редакції, що додається.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей

Ця Програма розроблена з метою розв'язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей (далі - військовослужбовці та службові особи).

Загальні положення

Державними замовниками і виконавцями Програми є Міноборони, МВС, МНС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони, НКАУ, Головне управління внутрішніх військ МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Держмитслужба (далі - державні замовники).

Програма ґрунтується на прогнозних розрахунках, в основу яких покладено статистичні дані щодо чисельності військовослужбовців та службових осіб, які перебувають на квартирному обліку, потреби в загальній площі житла, а також обсягів бюджетних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Основні показники Програми

За розрахункову площу однієї квартири береться 62,5 кв. метра на підставі звітних даних державних замовників про кількість отриманої загальної площі житла (квартир) у 1999 - 2002 роках, за середню розрахункову вартість 1 кв. метра загальної площі житла - надану Держбудом опосередковану регіональну вартість спорудження 1 кв. метра житла станом на 1 січня 2003 року.

Виконання Програми в 1999 - 2002 роках

Протягом 1999 - 2002 років державними замовниками відповідно до відомчих житлових програм (з урахуванням виконання показників Програми в 1999 році) побудовано за власними планами та придбано на умовах пайової участі 2130,49 тис. кв. метрів загальної площі житла, що дало змогу поліпшити житлові умови 34739 сімей військовослужбовців та службових осіб. При цьому середньостатистична площа однієї квартири фактично становила 62,47 кв. метра, а середньорічна вартість 1 кв. метра загальної площі житла у зазначеному періоді за звітними даними замовників - 1220 гривень.

На будівництво (придбання) цього житла за рахунок асигнувань державних замовників та інвестицій згідно з абзацами другим і третім пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" було залучено у цілому 2642993 з 2035439 тис. гривень з розрахунку опосередкованої регіональної вартості 1 кв. метра загальної площі житла в 1998 році - 735 гривень. У той же час статистична середньорегіональна вартість 1 кв. метра загальної площі житла за даними Держбуду в 1999, 2000, 2001 та 2002 роках становила відповідно 906, 1014, 1300 та 1424 гривні.

Передбачені Програмою джерела фінансування, такі як пільгове та іпотечне кредитування, кошти інноваційного фонду, страхових резервів, від продажу металобрухту та іншого майна, не залучалися до реалізації заходів Програми через відсутність в 1999 -2003 роках відповідної нормативно-правової бази.

За звітними даними державних замовників станом на 1 січня 2003 р. на квартирному обліку перебуває 93200 військовослужбовців та інших службових осіб, з яких 46130 осіб (50 відсотків) перебувають на квартирному обліку строком до 5 років, 28919 осіб (31 відсоток) - від 5 до 10 років і 18151 особа (19 відсотків) - більше ніж 10 років.

Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення житлом військовослужбовців та інших службових осіб і вдосконалення механізмів його будівництва (придбання) за рахунок визначених у Програмі джерел фінансування.

Основними завданнями Програми є:

реалізація державної політики, спрямованої на розв'язання житлової проблеми у Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі та митній службі;

удосконалення порядку надання житла військовослужбовцям та службовим особам з урахуванням вислуги років за рахунок коштів державного бюджету, а також створення фонду службового житла;

застосування фінансово-кредитних механізмів державного довгострокового пільгового та іпотечного кредитування, залучення додаткових джерел фінансування, використання потенційних можливостей вторинного ринку житла з метою здешевлення його вартості та збільшення за рахунок цього кількості отриманих квартир;

забезпечення в 2003 - 2010 роках будівництва (придбання) житла загальною площею 4676,44 тис. кв. метрів (близько 74,8 тис. квартир) згідно з додатком 1, для чого необхідно залучити 6593250 тис. гривень із джерел, зазначених у додатку 2 до Програми.

Фінансове та нормативно-правове забезпечення

Для фінансового забезпечення Програми передбачено залучення видатків державного бюджету, частини субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 "Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей", а також коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління відповідних державних замовників, місцевих бюджетів, інших джерел, які можуть бути спрямовані на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та службових осіб, а з 2005 року - коштів від впровадження механізмів державного пільгового довгострокового та іпотечного кредитування військовослужбовців, випуску житлових сертифікатів (облігацій), цінних паперів тощо (додатки 2 - 12).

Фінансове забезпечення Програми за рахунок видатків державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, а також частини субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється відповідно до законодавства.

Обсяги видатків можуть уточнюватися під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік в межах загальної суми таких видатків, передбачених показниками Програми, але без її зменшення у цілому.

Кошти за визначеними джерелами фінансування повинні спрямовуватися, насамперед, на добудову незавершених об'єктів житла і комунального призначення, інженерних мереж та споруд.

Державні замовники під час укладення договорів на будівництво або придбання житла за рахунок коштів державного бюджету повинні дотримуватися законодавства щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

З метою вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

вжити заходів до створення фонду службового житла у військових формуваннях, органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі та митній службі з визначенням правових засад його використання.

підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо розроблення механізмів залучення державних пільгових довгострокових та іпотечних кредитів, страхових резервів та кредитних ресурсів комерційних банків для будівництва (придбання) житла військовослужбовцям та службовим особам.

розробити механізми випуску житлових сертифікатів (облігацій) та формування їх ринку для розв'язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців та службових осіб, які мають вислугу 25 і більше років, і у разі потреби внести до Кабінету Міністрів України проекти відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

здійснити перевірку ведення квартирного обліку військовослужбовців та службових осіб станом на 1 січня 2004 р. і привести його у відповідність із законодавством.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання завдань Програми дасть можливість:

здійснити будівництво (придбання) житла загальною площею близько 4676,44 тис. кв. метрів;

розв'язати житлову проблему майже 80 відсотків військовослужбовців та службових осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2003 року;

створити фонд службового житла;

удосконалити механізм надання військовослужбовцям та службовим особам житла за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом використання пільгових довгострокових та іпотечних кредитів з погашенням їх за рахунок держави відповідно до законодавства;

завершити будівництво житлових будинків, загальні витрати на будівництво яких становлять понад 1 млрд. гривень, що дасть можливість отримати у таких будинках близько 12 тис. квартир;

зняти соціально-психологічну напруженість серед військовослужбовців та службових осіб військових формувань, органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та митної служби;

сприяти нагромадженню частки основного капіталу у валовому внутрішньому продукті, підтримати стабільність роботи підприємств (організацій) будівельного комплексу і запобігти їх банкрутству, зберегти робочі місця у будівельній та промисловій галузі.

 

ПОТРЕБА
в загальній площі житла та обсяги фінансування на період 2003 - 2010 років

Регіони (області) 

Усього 

Міноборони 

МВС 

Головне управління внутрішніх військ МВС 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

СБУ 

МНС 

НКАУ 

Управління державної охорони 

Державний департамент з питань виконання покарань 

Держмит-
служба 

Автономна Республіка Крим 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

303,36 

134,6 

90,18 

9,11 

13,36 

9,73 

18,7 

16,69 

3,41 

7,58 

тис. гривень 

419918 

186420 

124900 

12620 

18500 

13186 

25900 

23135 

4757 

10500 

Області: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

140,36 

76,44 

28,19 

4,16 

11,54 

1,65 

3,12 

13,02 

2,24 

тис. гривень 

190178 

103580 

38200 

5640 

15640 

2207 

4230 

17641 

3040 

Волинська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

126,04 

70,26 

32,31 

0,66 

14,15 

0,54 

6,39 

1,73 

тис. гривень 

173656 

96820 

44520 

910 

19500 

740 

8786 

2380 

Дніпропетровська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

276,68 

138,86 

107,58 

7,67 

1,66 

19,05 

1,86 

тис. гривень 

411974 

206760 

160190 

11420 

2470 

28364 

2770 

Донецька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

140 

24 

77,56 

6,05 

7,64 

4,04 

17,53 

3,18 

тис. гривень 

207907 

35640 

115180 

8980 

11350 

6000 

26035 

4722 

Житомирська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

218,14 

157,8 

30,27 

0,44 

2,19 

7,47 

0,19 

17,98 

1,8 

тис. гривень 

285991 

207030 

39710 

580 

2870 

9587 

250 

23604 

2360 

Закарпатська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

94,36 

45,28 

7,19 

26,79 

0,47 

3,19 

тис. гривень 

139279 

67010 

10640 

39650 

9999 

6570 

690 

4720 

Запорізька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

135,74 

82,88 

34,7 

8,95 

7,95 

1,26 

тис. гривень 

202946 

123910 

51880 

13380 

11896 

1880 

Івано-Франківська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

92,75 

57,62 

25 

3,35 

4,26 

1,52 

0,84 

тис. гривень 

126002 

78360 

34050 

4560 

5669 

160 

2063 

1140 

Київська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

190,44 

129,52 

39,71 

6,71 

3,33 

9,19 

1,98 

тис. гривень 

262996 

179000 

54880 

9070 

4600 

12706 

2740 

Кіровоградська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

91,1 

24,8 

46,01 

10,49 

0,25 

0,78 

2,83 

4,76 

1,18 

тис. гривень 

119604 

32560 

60410 

13770 

330 

1018 

3720 

6246 

1550 

Луганська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

74,11 

30,4 

26,39 

1,41 

4,86 

9,97 

1,08 

тис. гривень 

102646 

42100 

36550 

1950 

6730 

13816 

1500 

Львівська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

276,81 

157,26 

56,58 

14,21 

18,75 

7,19 

3,37 

2,5 

13,19 

3,76 

тис. гривень 

383465 

217960 

78420 

19700 

25990 

9755 

4670 

3470 

18290 

5210 

Миколаївська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

162,26 

108,28 

44,07 

1,76 

6,81 

1,02 

тис. гривень 

220688 

147260 

59940 

2390 

440 

9268 

1390 

Одеська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

400,92 

231,6 

74,7 

3,14 

52,59 

21,08 

3,72 

1,9 

5,02 

7,17 

тис. гривень 

556225 

321690 

103760 

4360 

73050 

28634 

5170 

2640 

6961 

9960 

Полтавська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

143,36 

88,88 

40,22 

12,68 

1,58 

тис. гривень 

184492 

114390 

51760 

16312 

2030 

Рівненська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

104,73 

36,88 

28,87 

3,95 

6,27 

14,75 

4,44 

7,72 

1,85 

тис. гривень 

143161 

50560 

39580 

5420 

8600 

19789 

6090 

10582 

2540 

Сумська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

96,23 

57,80 

24,32 

2,37 

3,31 

4,58 

3,85 

тис. гривень 

127322 

76530 

32200 

3140 

4296 

6056 

5100 

Тернопільська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

66,09 

31,86 

24,57 

0,82 

5,63 

2,14 

1,07 

тис. гривень 

83896 

40530 

31250 

1040 

7011 

2705 

1360 

Харківська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

219,75 

150,74 

41,95 

2,81 

8,11 

14,21 

1,93 

тис. гривень 

314036 

215410 

59950 

4020 

11590 

20306 

2760 

Херсонська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

45,28 

8,98 

24,4 

0,94 

0,71 

0,36 

9,35 

0,54 

тис. гривень 

59453 

11790 

32040 

1230 

930 

470 

12283 

710 

Хмельницька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

165,99 

112,54 

23,61 

3,03 

0,46 

4,51 

1,02 

6,55 

12,24 

2,03 

тис. гривень 

210859 

143040 

30010 

3850 

580 

5608 

1300 

8330 

15561 

2580 

Черкаська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

92,34 

52,06 

32,01 

0,18 

6,77 

1,32 

тис. гривень 

126874 

71530 

43980 

250 

9304 

1810 

Чернівецька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

75,5 

35,08 

21,89 

11,3 

- 

2,4 

1,74 

3,09 

тис. гривень 

98213 

45640 

28480 

14700 

- 

3120 

2253 

4020 

Чернігівська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

145,99 

97,14 

9,84 

26,54 

- 

4,88 

6,63 

0,96 

тис. гривень 

190213 

126570 

12820 

34580 

6360 

8633 

1250 

м. Київ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

708,99 

368,74 

205,3 

23,69 

5,56 

87,59 

8,99 

1,99 

0,44 

6,69 

тис. гривень 

1107930 

577820 

321710 

37120 

8710 

134194 

14090 

3120 

686 

10480 

м. Севастополь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

89,11 

68,34 

15,76 

0,22 

3,35 

0,36 

1,08 

тис. гривень 

143358 

110030 

25370 

350 

5288 

580 

1740 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

тис. кв. метрів 

4676,44 

2578,64 

1213,22 

105,66 

214,64 

185,02 

46,98 

34,97 

16,69 

214,76 

65,86 

тис. гривень 

6593250 

3629940 

1722370 

151520 

298210 

265311 

66670 

48050 

23135 

295804 

92240 

Примітка. Обсяги фінансування наведено на підставі опосередкованої вартості спорудження житла з розрахунку на 1 кв. метр за регіонами станом на 1 січня 2003 р. (лист Держбуду від 13 лютого 2003 р. N 7/3-1/2).

 

ЗВЕДЕНІ ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

452,31 

542,44 

551,06 

572,02 

595,22 

616,47 

656,46 

690,46 

4676,44 

Кількість квартир (орієнтовно) 

7370 

8660 

8799 

9133 

9504 

9846 

10487 

11025 

74824 

Потреба в коштах, усього 

550997 

790794 

821404 

841297 

860959 

883269 

908869 

935661 

6593250 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

430034 

460750 

403087 

411548 

420214 

430555 

442995 

458487 

3457670 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

29498 

33196 

34405 

35883 

37082 

38082 

38931 

39734 

286811 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

79721 

91295 

93806 

97018 

99929 

103541 

106375 

109128 

780813 

довгострокового пільгового кредитування 

  

87754 

117325 

120047 

123024 

126407 

130525 

133817 

838899 

іпотечного кредитування 

  

53592 

80997 

82942 

84995 

87323 

90066 

91950 

571865 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

50050 

77389 

79121 

80617 

81838 

83952 

85510 

538477 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

11744 

14157 

14395 

14738 

15098 

15523 

16025 

17035 

118715 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

254 

298,44 

303,21 

314,76 

327,55 

339,27 

361,33 

380,08 

2578,64 

Кількість квартир (орієнтовно) 

4064 

4775 

4852 

5036 

5240 

5428 

5782 

6082 

41259 

Потреба в коштах, усього 

328929 

435453 

446368 

457601 

468982 

481946 

497071 

513590 

3629940 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

284968 

304453 

243514 

249417 

255605 

262934 

271572 

282697 

2155160 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

23764 

26836 

27840 

29067 

30060 

30890 

31596 

32263 

232316 

коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

13735 

15910 

16188 

16572 

16990 

17745 

18306 

18862 

134308 

довгострокового пільгового кредитування 

  

40652 

64379 

65878 

67515 

69377 

71646 

73426 

452873 

іпотечного кредитування 

  

20886 

44235 

45309 

46436 

47718 

49228 

50235 

304047 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

18924 

42290 

43245 

44067 

44738 

45903 

46730 

285897 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

6462 

7792 

7922 

8113 

8309 

8544 

8820 

9377 

65339 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців СБУ

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

11,67 

23,22 

23,44 

23,97 

24,56 

25,1 

26,1 

26,96 

185,02 

кількість квартир (орієнтовно) 

320 

354 

356 

364 

374 

383 

399 

410 

2960 

Потреба в коштах, усього 

22425 

33062 

33547 

34062 

34578 

35171 

35858 

36608 

265311 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

18954 

18954 

18474 

18734 

19004 

19325 

19704 

20193 

153342 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

1859 

2006 

2054 

2113 

2159 

2201 

2233 

2265 

16890 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

1091 

1197 

1209 

1227 

1247 

1283 

1310 

1337 

9901 

довгострокового пільгового кредитування 

  

4419 

4730 

4801 

4881 

4970 

5079 

5166 

34046 

іпотечного кредитування 

  

3067 

3360 

3412 

3466 

3526 

3598 

3647 

24076 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

2835 

3129 

3175 

3212 

3246 

3301 

3341 

22239 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

521 

584

591 

600 

609 

620 

633 

659 

4817 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Держприкордонслужби

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

21,14 

24,84 

25,24 

26,2 

27,26 

28,24 

30,08 

31,64 

214,64 

Кількість квартир (орієнтовно) 

338 

397 

404 

419 

436 

452 

482 

506 

3434 

Потреба в коштах, усього 

32637 

34969 

35869 

36791 

37727 

38790 

40033 

41394 

298210 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

29026 

29026 

19204 

19689 

20197 

20798 

21508 

22425 

181873 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

1952 

2205 

2287 

2387 

2470 

2538 

2596 

2650 

19085 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

1128 

1307 

1330 

1362 

1396 

1457 

1504 

1550 

11034 

довгострокового пільгового кредитування 

  

716 

5289 

5412 

5546 

5700 

5886 

6032 

34581 

іпотечного кредитування 

  

573 

3634 

3722 

3815 

3920 

4044 

4127 

23835 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

502 

3474 

3553 

3620 

3675 

3770 

3840 

22434 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

531 

640 

651 

666 

683 

702 

725 

770 

5368 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

2,01 

2,06 

2,07 

2,08 

2,09 

2,11 

2,12 

2,15 

16,69 

Кількість квартир (орієнтовно) 

32 

32 

33 

33 

34 

33 

35 

35 

267 

Потреба в коштах, усього 

1592 

3043 

3055 

3064 

3078 

3090 

3100 

3113 

23135 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

1258 

1258 

1713 

1716 

1720 

1725 

1726 

1734 

12850 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

180 

181 

182 

184 

187 

188 

189 

190 

1481 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

103 

105 

107 

107 

108 

108 

109 

109 

856 

довгострокового пільгового кредитування 

  

577 

428 

430 

433 

436 

439 

441 

3184 

іпотечного кредитування 

  

443 

294 

295 

297 

299 

301 

303 

2232 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

428 

279 

280 

281 

282 

283 

283 

2116 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

416 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, відряджених до НКАУ

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

3,44 

4,06 

4,11 

4,27 

4,44 

4,6 

4,9 

5,15 

34,97 

Кількість квартир (орієнтовно) 

55 

65 

66 

68 

72 

74 

78 

82 

560 

Потреба в коштах, усього 

2436 

6019 

6171 

6323 

6481 

6659 

6868 

7093 

48050 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

1853 

4000 

3485 

3569 

3656 

3759 

3882 

4038 

28242 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

315 

355 

369 

385 

398 

409 

418 

426 

3075 

коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

182 

211 

214 

219 

225 

235 

242 

250 

1778 

довгострокового пільгового кредитування 

  

632 

852 

872 

894 

919 

949 

972 

6090 

іпотечного кредитування 

  

372 

586 

600 

615 

632 

652 

664 

4121 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

346 

560 

571 

583 

592 

608 

619 

3879 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

86 

103 

105 

107 

110 

113 

117 

124 

865 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Внутрішніх військ МВС

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

10,41 

12,23 

12,42 

12,90 

13,42 

13,9 

14,81 

15,57 

105,66 

Кількість квартир (орієнтовно) 

167 

196 

199 

206 

215 

222 

237 

249 

1691 

Потреба в коштах, усього 

11741 

18465 

18915 

19383 

19862 

20400 

21033 

21721 

151520 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

9906 

10830 

10450 

10694 

10954 

11256 

11620 

12084 

87794 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

992 

1120 

1162 

1213 

1255 

1289 

1319 

1347 

9697 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

573 

664 

676 

692 

709 

741 

764 

787 

5606 

довгострокового пільгового кредитування 

  

2419 

2686 

2750 

2819 

2896 

2990 

3065 

19625 

іпотечного кредитування 

  

1594 

1847 

1890 

1938 

1993 

2055 

2097 

13414 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

1513 

1763 

1805 

1840 

1868 

1917 

1951 

12657 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

270 

325 

331 

339 

347 

357 

368 

390 

2727 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Військ цивільної оборони та осіб рядового і начальницького складу державної пожежної охорони

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

4,63 

5,44 

5,52 

5,73 

5,97 

6,18 

6,58 

6,93 

46,98 

Кількість квартир (орієнтовно) 

74 

87 

88 

92 

95 

100 

105 

111 

752 

Потреба в коштах, усього 

5726 

18773 

6453 

6662 

6872 

7108 

7387 

7689 

66670 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

4919 

16919 

4517 

4626 

4739 

4874 

5034 

5237 

50865 

субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 

436 

493 

511 

534 

553 

567 

580 

593 

4267 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

252 

293 

297 

305 

312 

326 

336 

346 

2467 

довгострокового пільгового кредитування 

  

561 

587 

614 

644 

678 

720 

752 

4556 

іпотечного кредитування 

  

200 

216 

236 

257 

280 

308 

327 

1824 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

164 

180 

198 

214 

226 

247 

262 

1491 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

119 

143 

145 

149 

153 

157 

162 

172 

1200 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

119,5 

140,42 

142,65 

148,1 

154,12 

159,62 

170 

178,81 

1213,22 

Кількість квартир (орієнтовно) 

1912 

2247 

2282 

2370 

2466 

2554 

2720 

2861 

19412 

Потреба в коштах, усього 

134164 

213633 

217182 

222009 

226388 

231304 

236614 

241076 

1722370 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

72310 

72310 

72797 

73338 

73705 

74216 

75063 

75627 

589366 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

58788 

67018 

69021 

71548 

73762 

76247 

78232 

80149 

574765 

довгострокового пільгового кредитування 

  

30035 

30548 

31258 

32036 

32918 

33995 

34840 

225630 

іпотечного кредитування 

  

20655 

20990 

21497 

22034 

22642 

23359 

23836 

155013 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

19725 

20066 

20520 

20909 

21227 

21780 

22174 

146401 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

3066 

3698 

3760 

3848 

3942 

4054 

4185 

4450 

31003 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

19,03 

24,11 

24,66 

25,97 

27,44 

28,78 

31,31 

33,46 

214,76 

Кількість квартир (орієнтовно) 

305 

386 

395 

416 

438 

461 

501 

534 

3436 

Потреба в коштах, усього 

10230 

21331 

40528 

41782 

43054 

44508 

46199 

48172 

295804 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

6840 

3000 

21761 

22421 

23111 

23933 

24900 

26143 

152109 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

2916 

3504 

3646 

3827 

3984 

4162 

4304 

4439 

30782 

довгострокового пільгового кредитування 

  

5740 

5860 

6028 

6210 

6420 

6671 

6915 

43844 

іпотечного кредитування 

  

4302 

4381 

4500 

4627 

4770 

4940 

5094 

32614 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

4162 

4243 

4348 

4441 

4516 

4646 

4779 

31135 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

474 

623 

637 

658 

681 

707 

738 

802 

5320 

 

ОБСЯГИ
фінансування та будівництва (придбання) житла для службових осіб митних органів

(тис. гривень)

  

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

Усього 

Загальна площа житла, тис. кв. метрів 

6,48 

7,62 

7,74 

8,04 

8,37 

8,67 

9,23 

9,71 

65,86 

Кількість квартир (орієнтовно) 

104 

121 

124 

129 

134 

139 

148 

155 

1054 

Потреба в коштах, усього 

1117 

6046 

13316 

13620 

13937 

14293 

14706 

15205 

92240 

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

видатків державного бюджету 

  

  

7172 

7344 

7523 

7735 

7986 

8309 

46069 

коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел 

953 

1086 

1118 

1159 

1196 

1237 

1268 

1299 

9316 

довгострокового пільгового кредитування 

  

1939 

1966 

2004 

2046 

2093 

2150 

2208 

14406 

іпотечного кредитування 

  

1436 

1454 

1481 

1510 

1543 

1581 

1620 

10625 

інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів) 

  

1387 

1405 

1426 

1450 

1468 

1497 

1531 

10164 

інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 

164 

198 

201 

206 

212 

217 

224 

238 

1660 

____________

Опрос