Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка утилизации или уничтожения некачественных или опасных алкогольных напитков и табачных изделий

КМ Украины
Постановление КМ от 19.04.2004 № 508
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2004 р. N 508

Київ

Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 850

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 червня 2012 року N 577)

На виконання пункту 1 розділу I Заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, затверджених Указом Президента України від 9 лютого 2004 р. N 175, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення утилізації або знищення відповідно до Законів України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" та "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція).

2. Згідно з цим Порядком утилізації або знищенню підлягає вилучена з обігу продукція, яку відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів неможливо переробити.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" та "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

4. Рішення про утилізацію або знищення продукції приймається комісіями з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Рішення про утворення комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - комісія) та затвердження її персонального складу приймається Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. До складу комісії входять по одному представнику від Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої держадміністрації, органу державної податкової служби, територіального органу Держспоживінспекції. Головою комісії є представник Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 850)

Положення про комісію затверджується Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації на підставі типового положення, яке затверджується ДПС за погодженням з Держспоживінспекцією.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 850)

Склад комісії оновлюється не рідше одного разу на рік.

5. Утилізація або знищення продукції здійснюється підприємствами, які пройшли атестацію на виконання цих робіт відповідно до вимог законодавства та визначені на конкурсних засадах.

6. Проведення конкурсу для визначення підприємств, які проводять утилізацію або знищення продукції, а також ведення реєстру таких підприємств здійснює Держспоживінспекція.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 850)

7. Підприємства, які проводять утилізацію або знищення продукції, здійснюють облік її надходження, утилізації або знищення, забезпечують унеможливлення її несанкціонованого використання.

8. Методи утилізації або знищення продукції повинні відповідати таким вимогам:

виключати можливість подальшого відновлення первинних споживчих властивостей продукції або використання її за призначенням;

забезпечувати дотримання законодавства про захист санітарного та епідемічного благополуччя населення та охорону навколишнього природного середовища, зокрема виключати можливість утворення отруйних, токсичних, шкідливих і потенційно небезпечних речовин та відходів;

виключати можливість підміни продукції, яка підлягає утилізації або знищенню.

Нормативні документи щодо порядку утилізації або знищення продукції затверджуються Мінекономрозвитку.

(абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 850)

9. Оплата робіт, пов'язаних з утилізацією або знищенням продукції, здійснюється в порядку, визначеному статтями 20 і 21 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

10. Про проведення утилізації або знищення продукції складається акт за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, який підписується відповідальними посадовими особами підприємства, що виконало ці роботи, та уповноваженим представником комісії.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 850)

11. Тара і скляний посуд, де містилася утилізована або знищена продукція, оприбутковується підприємствами за ціною реалізації, а у разі неможливості реалізації скляного посуду - за ціною склобою.

12. Підприємство, що здійснило утилізацію продукції, власник якої не встановлений, реалізує отриману в результаті проведення утилізації продукцію за цінами, які існують на момент реалізації, та перераховує в установленому порядку отримані кошти до місцевого бюджету (залежно від того, яка комісія прийняла рішення про утилізацію), крім коштів, витрачених на транспортування, зберігання, утилізацію та реалізацію продукції.

____________

Опрос