Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях денежного обеспечения должностных лиц и оплаты труда работников таможенной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 14.04.2004 № 497
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2004 р. N 497

Київ

Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 червня 2005 року N 433
,
 від 30 червня 2005 року N 510

Постанова втратила чинність стосовно посадових осіб,
 схеми посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 травня 2006 року N 767)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 серпня 2013 року N 597)

На виконання Указів Президента України від 29 листопада 1996 р. N 1145 "Про Державну митну службу України" і від 24 жовтня 2003 р. N 1209 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України" та з метою врегулювання грошового забезпечення посадових осіб і оплати праці працівників митної служби Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів, розміри щомісячних надбавок за спеціальне звання та вислугу років посадових осіб митної служби згідно з додатками 1 - 6.

Надати право Голові Державної митної служби установлювати посадові оклади для посадових осіб митної служби, не передбачених цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій посадових осіб.

2. Виплачувати:

посадовим особам митної служби, служба яких має роз'їзний характер, надбавку у розмірах згідно із законодавством;

посадовим особам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час;

посадовим особам митної служби (крім посадових осіб, які займають штатні посади в митних навчальних закладах і займаються педагогічною або науковою діяльністю), які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.

3. Надати право Голові Державної митної служби, начальникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

а) установлювати посадовим особам митної служби:

посадові оклади відповідно до схем посадових окладів, затверджених цією постановою;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, не передбачених схемами посадових окладів, - на 2 - 7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за знання та використання в роботі однієї західноєвропейської мови - 10 відсотків посадового окладу, двох і більше - 25 відсотків; однієї східної мови - 15 відсотків, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу;

надбавки за високі досягнення у службовій діяльності і виконання особливо важливих завдань - до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання. У разі несвоєчасного та неякісного виконання завдань ці надбавки скасовуються або зменшуються;

щомісячну надбавку в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок за спеціальне звання та вислугу років;

надбавку у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання тим, що мають вислугу в цих органах не менш як два роки і здійснюють митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України, виконують обов'язки щодо справляння мита та інших платежів, а також здійснюють контроль та обов'язки, пов'язані із забезпеченням виконання зазначених функцій;

тим, що безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення, проходять службу в митній варті, підрозділах з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, здійснюють організацію та контроль за виконанням цих функцій, мають високі результати в службовій діяльності, - щомісячну надбавку за безперервну службу в митних органах у відсотках до грошового забезпечення залежно від стажу служби в таких розмірах: понад 5 років - до 10, понад 10 років - до 30, понад 15 років - до 50, понад 20 років - до 70, понад 25 років - до 90 відсотків;

б) здійснювати преміювання посадових осіб митної служби з урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, створеного у розмірі чотиримісячного фонду грошового забезпечення та його економії, без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами;

в) надавати посадовим особам митної служби матеріальну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення на рік.

4. Преміювання посадових осіб митної служби, встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку, що затверджується Головою Державної митної служби.

5. Преміювання керівників митних органів, спеціалізованих митних установ, підпорядкованих Державній митній службі, встановлення надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Голови Державної митної служби у межах наявних коштів на зазначені цілі.

6. Установити Голові Державної митної служби, його першим заступникам і заступникам надбавку за особливий характер служби у розмірі до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням щомісячної надбавки за спеціальне звання, керівникам департаментів Державної митної служби - до 60 відсотків посадового окладу з урахуванням щомісячної надбавки за спеціальне звання.

Установлення Голові Державної митної служби і його заступникам зазначеної надбавки, надання матеріальної допомоги та їх преміювання здійснюється за рішенням Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівникам департаментів - за рішенням Голови Державної митної служби.

7. Умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів, службовців та робітників митної служби, яким не присвоюються спеціальні звання, визначаються відповідно до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери в установленому порядку.

8. Установити працівникам спеціалізованих митних установ (крім спеціалізованих митних управлінь) надбавку за безперервну роботу в митній службі в розмірах згідно з додатком 7.

Порядок і умови виплати зазначеної надбавки затверджуються Головою Державної митної служби.

9. Державній митній службі:

запровадження цієї постанови здійснити в межах видатків на оплату праці працівників Державної митної служби;

в місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб центрального апарату Держмитслужби

(Додаток 1 втратив чинність у частині розмірів посадових окладів керівних працівників, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 510, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 510)

Найменування посади 

Розмір посадового окладу, гривень 

Голова Державної митної служби 

488 

Перший заступник Голови 

449 

Заступник Голови 

436 

Директор Департаменту 

370 - 383 

Начальник самостійного управління

330 - 343 

Помічник Голови 

277 

Начальник самостійного відділу 

277 - 317 

Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління

238 - 277 

Завідувач самостійного сектору 

225 - 250 

Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 

218 - 244 

Радник, головні: інспектор, спеціаліст 

211 - 238 

Провідні: інспектор, спеціаліст 

191 - 211 

Старший інспектор, спеціаліст I категорії 

172 - 191 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. N 433)

 

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб регіональних митниць, митниць

Найменування посади 

Розмір посадового окладу, гривень 

регіональні митниці 

митниці 

Начальник 

317 - 330 

277 - 297 

Перший заступник начальника 

304 - 317 

264 - 277 

Заступник начальника 

290 - 304 

251 - 264 

Начальник служби 

264 - 284 

238 - 251 

Помічник начальника 

264 

238 

Начальник відділу, начальник митного поста 

238 - 257 

211 - 238 

Начальник сектору 

205 - 231 

197 - 218 

Головні: інспектор, спеціаліст 

198 - 224 

191 - 211 

Провідні: інспектор, спеціаліст 

165 - 198 

165 - 191 

Старший інспектор, спеціаліст I категорії 

145 - 165 

145 - 165 

Інспектор, спеціаліст II категорії 

132 - 145 

132 - 145 

Спеціаліст 

119 - 132 

119 - 132 

 

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб спеціалізованих митних установ (крім навчальних закладів)

Найменування посади 

Розмір посадового окладу, гривень 

спеціалізовані митні управління 

інші спеціалізовані митні установи (крім навчальних закладів) 

Начальник 

277 - 297 

271 

Перший заступник начальника 

264 - 277 

Заступник начальника 

251 - 264 

238 - 251 

Начальник служби 

238 - 251 

Помічник начальника 

238 

Начальник відділу 

211 - 238 

211 - 231 

Начальник сектору 

197 - 218 

197 - 211 

Головні: інспектор, спеціаліст 

191 - 211 

185 - 205 

Провідні: інспектор, спеціаліст 

165 - 191 

160 - 185 

Старший інспектор, спеціаліст I категорії 

145 - 165 

140 - 160 

Інспектор, спеціаліст II категорії 

132 - 145 

128 - 140 

Спеціаліст 

119 - 132 

115 - 128 

 

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб митних навчальних закладів

Найменування посади 

Розмір посадового окладу, гривень 

Ректор навчального закладу 

383 

Перший проректор 

363 

Проректор, начальник (директор) навчального закладу, факультету: 

  

професор або доктор наук 

325 - 355 

доцент або кандидат наук 

319 - 349 

такий, що не має вченого звання і наукового ступеня 

290 - 317 

Начальник кафедри, заступник начальника (директора) навчального закладу, факультету: 

  

професор або доктор наук 

267 - 310 

доцент або кандидат наук 

262 - 305 

такий, що не має вченого звання і наукового ступеня 

238 - 277 

Заступник начальника кафедри, професор кафедри: 

  

професор або доктор наук 

259 - 304 

доцент або кандидат наук 

254 - 298 

такий, що не має вченого звання і наукового ступеня 

231 - 271 

Начальник відділу навчально-методичного, науково-організаційного та науково-дослідного підрозділів та інших основних підрозділів 

231 - 264 

Головний науковий співробітник: 

  

кандидат наук 

254 - 290 

такий, що не має наукового ступеня 

231 - 264 

Заступник начальника відділу навчально-методичного, науково-організаційного та 
науково-дослідного підрозділів та інших основних підрозділів 

191 - 218 

Провідний науковий співробітник, доцент: 

  

кандидат наук 

210 - 240 

такий, що не має наукового ступеня 

191 - 218 

Старші: викладач, науковий співробітник: 

  

кандидат наук 

189 - 218 

такий, що не має наукового ступеня 

172 - 198 

Начальник: лабораторії, відділу, забезпечуючих підрозділів; головні: спеціаліст, інспектор 

172 - 191 

Науковий співробітник: 

  

кандидат наук 

189 - 210 

такий, що не має наукового ступеня 

172 - 191 

Викладач: 

  

кандидат наук 

182 - 204 

такий, що не має наукового ступеня 

165 - 185 

Провідні: спеціаліст, інспектор 

165 - 185 

Молодший науковий співробітник: 

  

кандидат наук 

174 - 204 

такий, що не має наукового ступеня 

158 - 185 

Старший методист 

158 - 165 

Методист 

145 - 158 

Старший інспектор 

145 - 165 

Інспектор 

125 - 145 

Спеціаліст 

119 - 132 

 

РОЗМІР
щомісячної надбавки за спеціальне звання посадових осіб митної служби

Спеціальне звання 

Розмір надбавки, гривень 

Дійсний державний радник митної служби 

160 

Державний радник митної служби 1 рангу 

150 

Державний радник митної служби 2 рангу 

145 

Державний радник митної служби 3 рангу 

140 

Радник митної служби 1 рангу 

135 

Радник митної служби 2 рангу 

130 

Радник митної служби 3 рангу 

125 

Інспектор митної служби 1 рангу 

120 

Інспектор митної служби 2 рангу 

115 

Інспектор митної служби 3 рангу 

110 

Інспектор митної служби 4 рангу 

105 

Інспектор митної служби 

65 

Молодший інспектор митної служби 

60 

 

РОЗМІР
щомісячної надбавки за вислугу років посадовим особам митної служби

Вислуга років 

Розмір надбавки до посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання, відсотків 

Від 1 до 2 років 

Від 2 до 5 років 

10 

Від 5 до 10 років 

20 

Від 10 до 15 років 

25 

Від 15 до 20 років 

30 

Від 20 до 25 років 

35 

Від 25 років і більше 

40 

 

РОЗМІР
надбавки за безперервну роботу в митних органах до тарифних ставок (посадових окладів) працівників спеціалізованих митних установ (крім спеціалізованих митних управлінь)

Безперервний стаж роботи 

Розмір надбавки до тарифної ставки (посадового окладу), відсотків 

Понад 2 роки 

Понад 5 років 

10 

Понад 10 років 

15 

Понад 15 років 

20 

Понад 20 років 

25 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. N 125 "Про умови оплати праці працівників митної системи".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225 "Про умови оплати праці працівників Державної митної служби" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 131).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2296 "Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2475).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 666 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1162).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. N 71 "Про доповнення пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 4, ст. 135).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1507 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1931).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. N 495 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 15, ст. 664).

8. Пункт 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників окремих державних органів та установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1557 "Про підвищення посадових окладів працівників окремих державних органів та установ" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2167).

____________

Опрос