Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил оформления и выдачи свидетельства о принадлежности к гражданству Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Правила от 14.04.2004 № 491
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2004 р. N 491

Київ

Про затвердження Правил оформлення і видачі свідоцтва про належність до громадянства України

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 березня 2006 року N 327
,
від 29 липня 2009 року N 810
(зміни, внесені пунктом 12 змін, затверджених
 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2009 року N 810,
 визнано такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 17 лютого 2010 року N 6-рп/2010)

(Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27 серпня 2009 року N 675/2009)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 року N 559
,
 від 11 січня 2012 року N 7

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 463)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила оформлення і видачі свідоцтва про належність до громадянства України, що додаються.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ПРАВИЛА
оформлення і видачі свідоцтва про належність до громадянства України

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

1. Свідоцтво про належність до громадянства України (далі - свідоцтво) є документом, який підтверджує громадянство України особи віком до 16 років.

2. Свідоцтво оформлюється:

дітям у віці до 7 років - на строк до 3 років;

дітям старше 7 років - до досягнення 16 років.

3. Свідоцтво оформлюється з використанням Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 327)

4. Прийом документів та видача свідоцтва здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС (далі - територіальні органи (підрозділи).

(абзац перший пункту 4 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559,
 від 11.01.2012 р. N 7)

Виготовлення свідоцтв здійснюється державним підприємством "Державний центр персоналізації документів.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

5. Для оформлення свідоцтва одним з батьків чи іншим законним представником дитини (далі - заявник) до відповідного територіального органу (підрозділу) за місцем проживання дитини подаються:

заява-анкета за установленим МВС зразком;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

свідоцтво про народження дитини;

довідка, що підтверджує громадянство України;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дітей віком старше 7 років).

Документи приймаються за умови пред'явлення заявником паспорта громадянина України, у разі звернення особи, якій надано статус біженця в Україні, - посвідчення біженця, у разі звернення іноземця або особи без громадянства - національного паспорта або документа, що його замінює.

6. Посадова особа територіального органу (підрозділу) перевіряє подані документи і у разі відповідності їх установленим вимогам засвідчує заяву-анкету.

У разі потреби заявнику пропонується дати додаткові пояснення або зробити уточнення.

7. Підготовка електронної версії заяви-анкети (з фотовідбитком) для отримання свідоцтва здійснюється працівником територіального органу (підрозділу) за зразком згідно з додатком.

8. Підставою для оформлення та видачі свідоцтва є рішення, прийняте начальником відповідного територіального органу (підрозділу), про що в заяві-анкеті робиться відповідний запис.

Заява-анкета зберігається у відповідному територіальному органі (підрозділі).

9. До свідоцтва вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові;

громадянство із зазначенням підстав набуття;

дата народження;

місце народження;

персональний номер, крім випадків, передбачених законом;

стать;

дата видачі та строк дії.

Усі записи у свідоцтві здійснюються українською мовою.

10. Свідоцтво видається заявникові не пізніше ніж через 30 днів після прийняття документів.

Про видачу свідоцтва в заяві-анкеті робиться відповідна відмітка, а факт його отримання засвідчується підписом заявника.

11. У разі зіпсуття або втрати свідоцтва заявник повинен повідомити про це відповідний територіальний орган або підрозділ за місцем проживання дитини. Повторне оформлення свідоцтва здійснюється в порядку, визначеному цими Правилами.

12. У разі закінчення строку дії свідоцтва або досягнення дитиною 16-річного віку свідоцтво здається до відповідного територіального органу (підрозділу) за місцем проживання дитини.

13. Знищення свідоцтв здійснюється в порядку, встановленому МВС.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 810)

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

14. Дії та бездіяльність посадових осіб, які порушують порядок і строки оформлення і видачі свідоцтва, можуть бути оскаржені до вищого територіального органу (підрозділу) або до суду.

 

Зразок

ЗАЯВА-АНКЕТА
на отримання свідоцтва про належність до громадянства України

Додаток виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 липня 2009 року N 810)

____________

Опрос