Идет загрузка документа (547 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы комплексного развития Украинского Придунавья на 2004 - 2011 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 31.03.2004 № 428
редакция действует с 30.10.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2004 р. N 428

Київ

Про затвердження Програми комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004 - 2011 роки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 червня 2008 року N 580
,
від 7 жовтня 2009 року N 1120

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004 - 2011 роки (далі - Програма), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час формування показників Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати починаючи з 2005 року кошти на виконання Програми в межах можливостей державного бюджету.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

3. Центральним органам виконавчої влади - відповідальним за виконання Програми надсилати щороку до 10 лютого Міністерству економіки інформацію про стан справ.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

Міністерству економіки разом з Одеською обласною державною адміністрацією подавати до 1 березня Кабінетові Міністрів України узагальнені матеріали про хід виконання Програми.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 39

 

ПРОГРАМА
комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004 - 2011 роки

(У назві та тексті Програми цифри "2010" замінено цифрами "2011" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року N 580)

Загальні положення

Південно-західна частина Одеської області, що розташована у Дунайсько-Дністровському межиріччі Придунав'я, включає 5 адміністративних районів - Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський і Татарбунарський, а також місто обласного підпорядкування Ізмаїл. Загальна площа регіону становить 6,6 тис. кв. кілометрів.

З урахуванням географічного положення Українське Придунав'я має стратегічне значення. Вихід до транс'європейської артерії - р. Дунаю забезпечує зв'язок з країнами Центральної і Східної Європи та зумовлює важливість цього регіону як ланки системи європейських транспортних коридорів.

Природний потенціал Українського Придунав'я представлений насамперед земельними, водними і рекреаційними ресурсами.

До природно-заповідного фонду включено 15 територій та об'єктів Українського Придунав'я загальною площею 53770 гектарів. Це, зокрема, Дунайський біосферний заповідник, регіональний ландшафтний парк "Ізмаїльські острови", загально-зоологічний заказник загальнодержавного значення "Острів Зміїний", п'ять заказників місцевого значення, три парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, чотири ботанічні пам'ятки природи.

(абзац четвертий у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

Розташування Придунайського регіону на перетині найважливіших міжнародних шляхів з Європи в Азію сприяє розвиткові потенціалу морегосподарського та транспортного комплексу, який включає 3 морських торговельних порти - Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, 2 судноремонтних заводи, державну судноплавну компанію ВАТ "Українське Дунайське пароплавство", 4 залізничні станції, локомотивне депо, ряд підприємств автомобільного транспорту, аеропорт Ізмаїл. У транспортному вузлі регіону здійснюється передача та розподіл вантажів між різними видами транспорту. Діє міжнародна поромна переправа Рені - Русе.

(абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

Однією з причин фінансово-економічної кризи підприємств морської галузі є відсутність глибоководного судноплавного ходу Дунай - Чорне море в українській частині дельти р. Дунаю, що призводить до необхідності сплати щороку вітчизняними судновласниками близько 1 млн. доларів США за прохід румунськими каналами і негативно позначається на роботі портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл і Рені, Ізмаїльського суднобудівного та Кілійського судноремонтного заводів.

Стан дорожньо-транспортної інфраструктури, режим експлуатації автомобільної дороги Одеса - Рені в районі с. Паланка та технології прикордонно-митного оброблення вантажів і обслуговування пасажирів під час перетинання кордону з Республікою Молдова зумовлюють необхідність будівництва дороги за новим напрямком.

Структура промислового виробництва в регіоні складається в основному з підприємств переробної та харчової промисловості (молочні, рибообробні заводи, м'ясокомбінати та інші). Значна частина промислових підприємств перебуває в занепаді і потребує технічної та технологічної модернізації.

Сільськогосподарська галузь спеціалізується на виробництві зерна (у тому числі вирощуванні рису), виноградарстві, овочівництві, тваринництві, риборозведенні.

Протягом останніх років спостерігається занепад рибного господарства, яке забезпечує зайнятість більшості населення.

Рівень зайнятості населення цього регіону, як і в цілому по області, протягом останніх 5 років продовжував знижуватися.

Відсутність власних електроенергетичних генеруючих потужностей помітно гальмує економічний розвиток та посилює соціальну напруженість.

Водопровідно-каналізаційне господарство перебуває у незадовільному технічному стані.

Рівень розвитку соціальної інфраструктури Придунайського регіону значно нижчий, ніж інших районів Одеської області.

Сільські населені пункти забезпечуються централізованим водопостачанням на дуже низькому рівні, а дефіцит питної води становить 50 відсотків.

Екологічна ситуація в регіоні, особливо в приморській смузі, складна. Так, у р. Дунаю виявлено високі концентрації нітритів, фосфатів, заліза, міді, хрому, нафтопродуктів, кальцію. Спостерігається забруднення підземних вод пестицидами, нітратами та нітритами.

Нафтовий термінал, будівництво якого здійснюється у с-щі Джурджулешть (Республіка Молдова), є одним з найнебезпечніших об'єктів у Придунайському регіоні. Існує реальна загроза виникнення на ньому аварії, що може призвести до забруднення нафтопродуктами всієї території Придунав'я.

(абзац сімнадцятий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

У регіоні розташовано 40 об'єктів обласного рівня, що є екологічно небезпечними, та Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат, який включено до списку 100 найбільших забруднювачів в Україні.

Територія Придунав'я практично безліса, лише у заплавах р. Дунаю та долинах малих річок є окремі ділянки лісів, вкрай незначні ресурси мінеральної сировини. За прогнозними оцінками, прилеглий морський шельф північно-західної частини Чорного моря нафтоносний.

Недостатня вивченість природних ресурсів є однією з основних причин затримки організації їх раціонального використання, відновлення і охорони.

Мережа закладів охорони здоров'я Придунайського регіону представлена лікарнями та поліклініками, кількість яких протягом 1997 - 2002 років не змінилася. Рівень захворювань на туберкульоз та інші інфекційні хвороби досить високий, що зумовлено проблемами у водопостачанні та водовідведенні населених пунктів.

Забезпечення навчальних закладів, особливо у сільській місцевості, педагогічними кадрами та підручниками, виданими мовами національних меншин України, незадовільне, гостро стоїть питання стосовно комп'ютеризації шкіл.

Етнічний склад населення Українського Придунав'я багатонаціональний, тому потребує уваги проблема міжнаціональних відносин.

Необхідно вирішити питання щодо збереження історико-культурних пам'яток регіону, зокрема археологічних та тих, що мають значення для національних меншин України. Доступ жителів регіону до інформаційних ресурсів держави дуже обмежений.

Мета, основні завдання Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку регіону, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного та економічного потенціалу, рівня життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Основні завдання Програми:

збереження, раціональне використання та відновлення природних ресурсів;

підвищення значення Придунайського регіону в розвитку Міжнародного транспортного коридору N 7, подолання його транспортно-комунікаційної ізольованості;

створення умов для підвищення зайнятості населення;

досягнення стабільності енерго- та водозабезпечення;

задоволення культурних потреб національних меншин України, що проживають у регіоні;

поліпшення екологічної ситуації та підвищення екологічної безпеки регіону;

розвиток інфраструктури життєзабезпечення населення, морегосподарського та транспортного комплексу, підприємств промислового та сільськогосподарського виробництва, туристично-рекреаційної сфери;

відновлення мережі заповідних територій;

забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Основні напрями виконання Програми

Основними напрямами виконання Програми є розвиток морегосподарського, агропромислового та транспортного комплексів, формування інноваційної його моделі, забезпечення зайнятості населення, розв'язання проблеми енергозалежності та інше.

Розвиток морегосподарського та транспортного комплексу:

забезпечення безпеки судноплавства р. Дунай;

будівництво глибоководного судноплавного каналу Дунай - Чорне море;

створення нових судноплавних ліній, у тому числі поромних переправ;

модернізація виробничої структури морських портів;

узгоджене використання за погодженням з Республікою Молдова залізничної колії у напрямку Ренійського морського торговельного порту, а в перспективі будівництво залізничної вітки м. Дзенілор - м. Рені;

будівництво об'їзної ділянки дороги м. Одеса - м. Рені та мосту через Дністровський лиман;

відновлення інфраструктури аеропортів мм. Ізмаїла та Болграда.

Формування інноваційної моделі розвитку:

модернізація промислових виробництв;

розвиток високотехнологічних, наукоємних, ресурсозберігаючих виробництв;

впровадження інновацій у промисловість і на їх основі прискорення реструктуризації основних промислових виробництв;

використання сучасних інформаційних технологій;

розвиток внутрішнього ринку промислової продукції;

сертифікація продукції за міжнародними стандартами;

екологізація існуючих технологій.

Розвиток агропромислового комплексу, харчової та переробної галузей промисловості:

поглиблення переробки місцевої сировини, оновлення технологічного обладнання та використання сучасних технологій;

закладення нових виноградників і впровадження екологічно безпечних технологій вирощування винограду;

відновлення зрошувальних систем, впровадження нових технологій зрошування виноградників;

використання сучасних пакувальних матеріалів;

розширення ринків збуту продукції.

Забезпечення зайнятості населення:

створення у 2004 - 2011 роках в усіх сферах економічної діяльності 46 тис. нових робочих місць;

збільшення кількості закладів туристично-оздоровчої сфери.

Розв'язання проблеми водозабезпечення та водовідведення:

проведення детальної геологічної розвідки для визначення обсягу запасів підземних вод у долині р. Дунаю на території Ізмаїльського та Ренійського районів;

продовження будівництва Кілійського, Татарбунарського та Суворовського водопроводів із забором води з р. Дунаю; доведення якості води на очисних спорудах до державних стандартів;

забезпечення безперебійного відведення необхідної кількості господарсько-побутових та виробничих стічних вод, зокрема реконструкція мережі каналізації в мм. Ізмаїлі, Болграді, Рені, Татарбунарах, Кілії і Вилковому, будівництво централізованих каналізаційних систем населених пунктів.

Розв'язання проблеми енергозалежності:

будівництво в Ізмаїльському районі парогазової теплоелектростанції потужністю 200 - 250 МВт;

будівництво ліній електропередачі напругою 110 - 130 кВ для безпосереднього зв'язку з енергосистемою України і підвищення надійності енергозабезпечення регіону.

Забезпечення екологічного захисту території та усунення наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру:

розроблення системи і проведення екологічного моніторингу, попередження населення про можливі стихійні та техногенні явища;

застосування ефективних методів збирання і видалення побутових та інших відходів, забезпечення ефективної експлуатації полігонів для їх захоронення;

здійснення інженерного захисту територій від підтоплення, ерозійних та зсувних процесів;

збереження екологічних систем придунайських озер, зокрема розв'язання екологічних проблем оз. Сасик;

будівництво каналізаційно-насосних станцій з системою біологічного очищення стічних вод;

запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища;

збереження природно-заповідних територій;

розроблення системи територіального екологічного моніторингу та економічного обґрунтування використання природних ресурсів.

Розвиток туристично-рекреаційної сфери:

залучення коштів інвесторів у розвиток туристичної інфраструктури;

сприяння розвиткові туризму (сільського зеленого, історичного, екологічного, оздоровчо-спортивного);

популяризація вітчизняного туризму на внутрішньому та зовнішньому ринку туристичних послуг.

Розвиток транскордонного співробітництва:

розроблення та узгодження на міждержавному рівні порядку спрощеного перетину українсько-румунського державного кордону громадянами України, які проживають на території єврорегіону "Нижній Дунай";

проведення демаркації державного кордону між Україною і Республікою Молдова;

збільшення кількості пропускних пунктів на українсько-молдовській ділянці державного кордону та забезпечення їх відповідного облаштування згідно з вимогами законодавства;

сприяння розвиткові прикордонної торгівлі в рамках єврорегіону "Нижній Дунай".

Розвиток соціально-культурної та гуманітарної сфери:

забезпечення можливості приймання національних теле- і радіопередач на всій території регіону, встановлення нових ретрансляторів;

будівництво шкіл, обладнання класів комп'ютерними системами;

підтримання діяльності товариств національних меншин України;

видання підручників мовами національних меншин України;

сприяння проведенню наукових досліджень з етнонаціональних та міжетнічних питань;

забезпечення завершення будівництва та реконструкції закладів охорони здоров'я;

проведення робіт з реконструкції пам'яток культурної спадщини державного значення;

збереження існуючої мережі закладів культури;

сприяння популяризації фольклорної творчості та аматорського мистецтва національних меншин України, що проживають на території Придунайського регіону, організації гастролей та фестивалів народної творчості.

Етапи виконання

Визначені у додатках 1 і 2 заходи передбачається здійснити у два етапи.

(абзац перший із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

Перший (2005 - 2007 роки):

будівництво глибоководного судноплавного каналу р. Дунай - Чорне море, поромного комплексу Ізмаїл - Тулча, мосту через Дністровський лиман, Ізмаїльської парогазової теплової електростанції потужністю 250 МВт, повітряних ліній електропередачі напругою 110 - 330 кВ, магістральних газопроводів Каланчак - Суворове - Кілія та Тарутине - Арциз - Татарбунари, підвідних та розвідних газових мереж, групових і локальних систем водопостачання (Кілійський, Суворівський і Татарбунарський водопроводи), комплексу водоочисних станцій у м. Ізмаїлі (перша черга), водоочисних станцій у мм. Татарбунарах, Вилковому та Рені, складів і сховищ для екологічно безпечного зберігання хімічних засобів захисту рослин, підприємства з переробки твердих побутових відходів потужністю 365 тис. тонн на рік, Дунайського осетрового риборозводного заводу, шкіл, туристично-готельного комплексу в Кілійському районі;

електрифікація ділянки Білгород-Дністровський - Арциз Південно-Західної залізниці;

реконструкція дамби між оз. Ялпуг і Кугурлуй;

відновлення роботи гідрологічних постів на р. Дунаю, гідрометстанції у м. Рені і створення двох морських гідрометстанцій;

реконструкція меліоративних систем і забезпечення їх функціонування;

відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного і санітарного стану річок;

проведення берегоукріплювальних робіт та будівництво захисних протипаводкових дамб на р. Дунаю;

створення науково-дослідної станції "Нижній Дунай";

збереження історичної забудови центральної частини м. Ізмаїл;

реставрація церков Українського Придунав'я;

завершення будівництва медичних закладів регіону;

забезпечення медичних закладів обладнанням та автотранспортом.

Другий (2008 - 2011 роки) - завершення:

створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море; будівництво мосту через Дністровський лиман; реконструкція з'єднувального каналу Усть-Дунайського морського торговельного порту; реконструкція та розвиток аеропорту "Ізмаїл"; будівництво Болградської та Ізмаїльської парогазових теплових електростанцій, повітряних ліній електропередачі, магістральних газопроводів Каланчак - Суворове - Кілія та Тарутине - Арциз - Татарбунари, підвідних та розвідних газових мереж, групових і локальних систем водопостачання (Кілійський, Суворівський і Татарбунарський водопроводи), захисних протипаводкових дамб на р. Дунай, складів і сховищ для екологічно безпечного зберігання хімічних засобів захисту рослин, інших об'єктів соціально-культурної сфери; збереження пам'яток культурної спадщини; проведення робіт з відновлення та підтримки сприятливого гідрологічного і санітарного стану річок;

(абзац шістнадцятий у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

робіт з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного і санітарного стану річок;

електрифікації ділянки Білгород-Дністровський - Арциз Південно-Західної залізниці.

Заходи Програми можуть бути конкретизовані у регіональних цільових та щорічних програмах соціально-економічного розвитку Одеської області.

Загальна координація роботи з виконання Програми покладається на Мінекономіки.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість підвищити статус України як транскордонної та морської держави, розв'язати ряд соціально-економічних проблем регіону, поліпшити його інвестиційну привабливість, забезпечити населені пункти Українського Придунав'я якісною питною водою та газом, уникнути енергетичної залежності від Республіки Молдова, відновити виробничу та соціальну інфраструктуру, поліпшити екологічний стан регіону.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, інвестиційних і кредитних ресурсів, підприємств різних форм власності, міжнародної технічної допомоги.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Одеська облдержадміністрація здійснюватимуть фінансування заходів Програми за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах асигнувань, які щороку передбачатимуться їм на ці цілі як головним розпорядникам коштів.

 

ЗАХОДИ
щодо комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004 - 2010 роки

(додаток 1 до Програми втратив чинність у частині заходів, здійснення яких передбачалося у 2008 - 2010 роках, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року N 580)

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, роки 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

Очікувані результати 

2004 - 2007 

2008 - 2010 

державний бюджет 

місцевий бюджет 

інші джерела 

державний бюджет 

місцевий бюджет 

інші джерела 

Розвиток морегосподарського та транспортного комплексу Придунав'я 

Будівництво глибоководного судноплавного каналу р. Дунай - Чорне море 

Мінтранс 

2004 - 2007 

129000 

27900 

  

101100 

  

  

  

активізація роботи портів Придунайського регіону, залучення додаткових вантажів 

Будівництво поромного комплексу Ізмаїл - Тулча 

Мінтранс
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2006 

20000 

  

  

20000 

  

  

  

- " - 

Підтримка державної судноплавної компанії ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" шляхом будівництва на вітчизняних суднобудівних заводах морських та річкових суден: 

Мінтранс
Мінпромполітики 

2004 - 2009 

498000 

168000 

  

225000 

15000 

  

90000 

розвиток українського морського флоту 

суховантажних суден дедвейтом 5,5 тис. тонн 

- " - 

2004 - 2009 

345000 

100000 

  

140000 

15000 

  

90000 

- " - 

двох річкових пасажирських суден 

- " - 

2004 - 2007 

145000 

60000 

  

85000 

  

  

  

- " - 

20 річкових барж-секцій на Кілійському суднобудівному заводі 

- " - 

- " - 

8000 

8000 

  

  

  

  

  

- " - 

Ремонт залізничної колії на ділянці м. Одеса - м. Ізмаїл 

Мінтранс 

2004 - 2008 

48373 

  

  

38698,4 

  

  

9674,6 

підвищення швидкості та безпеки руху залізничного транспорту 

Електрифікація ділянки Південно-Західної залізниці м. Білгород-Дністровський - м. Арциз протяжністю 90 кілометрів 

- " - 

2007 - 2009 

20000 

  

  

7000 

  

  

13000 

організація руху електропотягів 

Проведення реконструкції дамби, підвищення водообміну між оз. Ялпуг і Кугурлуй 

Держводгосп
Одеська облдержадміністрація 

2005 - 2007 

5000 

5000 

  

  

  

  

  

підвищення водообміну між озерами для розв'язання екологічних проблем оз. Ялпуг 

Будівництво мосту через Дністровський лиман 

Одеська облдержадміністрація
Мінтранс 

2004 - 2010 

1300000 

  

  

600000 

  

  

700000 

вирішення проблем транспортної ізольованості регіону 

Відновлення роботи гідрологічних постів на р. Дунаю, гідрометстанції м. Рені та створення двох морських гідрометстанцій 

Мінприроди 

2005 - 2010 

3000 

2160 

  

  

840 

  

  

створення ефективної системи гідрометзабезпечення, безпеки судноплавства р. Дунаю і в прилеглому районі Чорного моря 

Створення системи оперативного контролю з використанням дистанційних засобів зондування поверхні регіону з космосу за динамікою змін української частини р. Дунаю та впливом глибоководного судноплавного каналу р. Дунай - Чорне море на природне середовище дельти цієї річки та прилеглої частини моря 

НКАУ
Мінтранс
Одеська облдержадміністрація
МОН 

2004 - 2010 

1400 

800 

  

  

600 

  

  

оперативний контроль за наслідками будівництва судноплавного каналу та змінами течії р. Дунаю і стану прилеглої частини Чорного моря 

Енергетичне задоволення потреб регіону 

Будівництво Ізмаїльської парогазової теплової електростанції потужністю 250 МВт 

Одеська облдержадміністрація
Мінпаливенерго 

2004 - 2009 

981000 

  

1000 

550000 

  

  

430000 

уникнення енергозалежності від Республіки Молдова 

Будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 110 - 330 кВ та встановлення автотрансформатора потужністю 200 МВА на підстанції напругою 330 кВ, у тому числі: 

- " - 

2004 - 2010 

1319550 

  

  

351530 

  

  

968020 

постійне електропостачання споживачів південно-західної частини Одеської області 

будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 110 кВ 

- " - 

- " - 

1023850 

  

  

145350 

  

  

878500 

- " - 

будівництво повітряної лінії електропередачі 330 кВ Аджалик - Усатове (друга лінія) 

- " - 

2004 - 2006 

144700 

  

  

144700 

  

  

  

- " - 

будівництво повітряної лінії електропередачі 330 кВ Новоодеська - Арциз із установленням другого автотрансформатора на підстанції 330 кВ Арциз 

- " - 

2005 - 2007 

151000 

  

  

61480 

  

  

89520 

- " - 

Будівництво магістральних газопроводів:  

Мінекономіки 
Мінагрополітики 
Мінфін
НАК "Нафтогаз України"
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

газифікація населених пунктів південної частини Одеської області  

Каланчак - Суворове - Кілія  

22001  

12572  

 

 

9429 

 

 

Тарутине - Арциз - Татарбунари  

40000  

22858 

 

 

17142 

 

 

Будівництво підвідних та розвідних газових мереж у населених пунктах Придунайського регіону 

Мінагрополітики
Одеська облдержадміністрація
НАК "Нафтогаз України" 

2005 - 2007 

4500 

3000 

800 

400 

  

200 

100 

газифікація населених пунктів південної частини Одеської області 

Водозабезпечення та водовідведення 

Створення технології очищення питної води в басейні р. Дунаю 

Національна академія наук
Одеська облдержадміністрація 

2005 - 2008 

800 

600 

  

  

200 

  

  

підготовка проекту та спорудження мобільної пілотної установки для відпрацювання технологічних процесів очищення поверхневих вод басейну р. Дунаю 

Розроблення комплексної технології знесолення підземних та поверхневих вод Придунайського регіону 

- " - 

2005 - 2007 

600 

600 

  

  

  

  

  

розроблення технології комплексної обробки мінералізованих вод для одержання високоякісної питної води та цінних речовин 

Розроблення комплексної технології глибокого очищення міських стічних вод 

- " - 

- " - 

750 

750 

  

  

  

  

  

розроблення технології глибокого очищення стічних вод до норм, які дозволятимуть скидати їх у водні джерела I категорії 

Розроблення технології знешкодження стічних вод звалищ для запобігання забрудненню підземних водоносних горизонтів р. Дунаю, інших річок, озер та водосховищ 

- " - 

- " - 

650 

650 

  

  

  

  

  

розроблення унікальної технології очищення екологічно небезпечних стічних вод звалищ 

Проведення детальної геологічної розвідки для визначення обсягів запасів підземних вод на території Придунав'я 

Держкомприродресурсів 

2004 - 2006 

8000 

8000 

  

  

  

  

  

розвідка підземних запасів питної води 

Будівництво групових і локальних систем водопостачання, зокрема водопроводів: 

Держводгосп
Одеська облдержадміністрація  

2004 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення південних населених пунктів області якісною питною водою, стабілізація санітарного та екологічного стану регіону  

Кілійського  

27000  

18900  

 

 

8100  

 

 

Суворовського  

13500  

8400  

 

 

5100

 

 

Татарбунарського  

38300  

21600  

 

 

16700  

 

 

Будівництво комплексу водоочисних станцій у м. Ізмаїлі (перша черга) 

Одеська облдержадміністрація
Мінприроди 

2004 - 2006 

8000 

6500 

1500 

  

  

  

  

- " - 

Будівництво водоочисних станцій у м. Татарбунарах 

Одеська облдержадміністрація
Мінприроди
Держжитлокомунгосп 

2004 - 2007 

3026 

2226 

800 

  

  

  

  

- " - 

Завершення будівництва водоочисних станцій у м. Вилковому 

- " - 

2004 - 2006 

17100 

16500 

600 

  

  

  

  

- " - 

Будівництво водоочисних станцій у м. Рені 

- " - 

2004 - 2007 

3470 

2670 

800 

  

  

  

  

- " - 

Розв'язання проблем екологічного та техногенного характеру 

Захист мм. Вилкового, Кілії, Татарбунар і Рені, смт Суворове від підтоплення 

Держводгосп
Держжитлокомунгосп
Мінприроди
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2010 

28390 

6510 

  

13210 

2860 

  

5810 

зниження рівня підземних вод, забезпечення безпеки проживання населення 

Проведення берегоукріплювальних робіт і будівництво захисних протипаводкових дамб на р. Дунаю 

Держводгосп
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2010 

152,8 

89,1 

15,5 

15,5 

12,7 

10 

10 

зниження рівня підземних вод, забезпечення безпеки проживання населення 

Водовідведення до с. Багате Ізмаїльського району 

Одеська облдержадміністрація
Мінприроди
Держжитлокомунгосп 

2004 - 2006 

634 

634 

  

  

  

  

  

- " - 

Проведення ремонтно-експлуатаційних робіт з метою відновлення меліоративних систем і забезпечення їх функціонування 

Держводгосп
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2005 

22700 

22700 

  

  

  

  

  

підвищення екологічної безпеки та поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель 

Проведення досліджень оз. Сасик 

Національна академія наук 

- " - 

300 

300 

  

  

  

  

  

поліпшення екологічного стану водного об'єкта 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного і санітарного стану річок регіону 

Держводгосп 

2004 - 2007 

15055 

9000 

  

4055 

1000 

  

1000 

- " - 

Інвентаризація та паспортизація джерел питного і зрошувального водопостачання в регіоні 

Держводгосп
Мінприроди 

2004 - 2010 

1050 

600 

  

  

450 

  

  

поліпшення водозабезпечення регіону та якості питної води 

Інвентаризація та паспортизація малих річок і оз. Сасик 

- " - 

- " - 

490 

80 

  

200 

60 

  

150 

поліпшення екологічного стану водних об'єктів та території в цілому 

Інвентаризація джерел локального та дифузного забруднення, насамперед муніципальних звалищ, складів отрутохімікатів, скотомогильників 

Одеська облдержадміністрація
Мінприроди
МОН 

2004 - 2010 

2800 

1200 

  

400 

900 

  

300 

стале та надійне функціонування наявних меліоративних систем, поліпшення екологічного стану зрошуваних земель 

Вивчення та картографування ерозії земельного фонду та індексація якості грунтів 

Держкомзем
МОН
Мінприроди 

- " - 

2800 

1200 

  

400 

900 

  

300 

формування плану дій з відновлення якості ґрунтів 

Створення захисних смуг навколо малих річок і озер, виділення в натурі (на місцевості) земель водного фонду 

Одеська облдержадміністрація
Держкомзем
Держводгосп
Мінприроди 

- " - 

2800 

1200 

  

400 

900 

  

300 

ліквідація забруднення скидами стічних вод р. Дунаю 

Створення на базі Дунайського біосферного заповідника та Ізмаїльської гідрометобсерваторії науково-дослідного об'єднання "Нижній Дунай" 

МОН
Одеська облдержадміністрація 

- " - 

3500 

1600 

  

400 

1200 

  

300 

проведення екологічних і наукових досліджень природних комплексів дельти р. Дунаю 

Створення полезахисних і стокорегулювальних лісових смуг на водозаборах 

Держкомлісгосп 

- " - 

767 

416 

  

  

351 

  

  

запобігання виникненню буревіїв та пилових бур 

Інвентаризація та моніторинг стану природних комплексів Українського Придунав'я 

Мінприроди
МОН 

- " - 

2400 

1500 

  

  

900 

  

  

контроль за станом природних комплексів Українського Придунав'я 

Відновлення мережі постів гідрологічних і гідрохімічних спостережень в українській частині дельти р. Дунаю 

Мінприроди
Держводгосп 

2004 - 2005 

780 

780 

  

  

  

  

  

надання якісних прогнозів природних явищ 

Проведення аналізу і підготовка висновків щодо можливих економічних, екологічних та правових наслідків для України будівництва нафтового термінала в районі м. Джурджулешти (Республіка Молдова) 

Мінприроди
МЗС
МОН
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Національна академія наук
Одеська облдержадміністрація 

- " - 

500 

500 

  

  

  

  

  

підвищення екологічної безпеки української частини р. Дунаю 

Будівництво та реконструкція складів, сховищ для екологічно безпечного зберігання хімічних засобів захисту рослин 

Мінприроди
Одеська облдержадміністрація
Мінагрополітики 

2004 - 2007 

5000 

3000 

  

1000 

1000 

  

  

розв'язання проблем екологічно безпечного зберігання і знешкодження непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин 

Будівництво підприємства з переробки твердих побутових відходів потужністю 365 тис. тонн на рік 

Одеська облдержадміністрація
Держжитлокомунгосп
Мінприроди 

2005 - 2007 

150000
(джерела фінансування визначатимуться протягом 2004 року) 

  

  

  

  

  

  

поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації 

Розроблення та впровадження сучасних інформаційних технологій для проведення моніторингу стану природного середовища, наслідків надзвичайних ситуацій (паводків, підтоплення), оцінки стану водних та агрономічних ресурсів 

НКАУ
Одеська облдержадміністрація МОН 

2004 - 2010 

7000 

4000 

  

  

3000 

  

  

оперативна інформація про надзвичайні техногенні та природні ситуації, прогнозування їх наслідків з метою оперативної ліквідації 

Створення на р. Дунаю біля м. Рені служби раннього попередження про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру 

Держводгосп
МНС
Одеська облдержадміністрація 

2005 - 2006 

300 

300 

  

  

  

  

  

попередження про паводки 

Розв'язання проблем розвитку рибного господарства 

Інвентаризація нерестовищ в озерах Українського Придунав'я і дельті р. Дунаю 

Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2006 

обсяги фінансування визначатимуться під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік 

  

  

  

  

  

  

об'єктивна оцінка потенціалу та наявних ресурсів 

Розроблення плану розвитку рибного господарства і рибальства в Придунав'ї та прилеглій частині Чорного моря 

Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2005 

обсяги фінансування визначатимуться під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік 

  

  

  

  

  

  

розроблення довгострокової програми розвитку рибного господарства регіону 

Будівництво Дунайського осетрового риборозплідного заводу 

Мінагрополітики 

2005 - 2010 

видатки на фінансування заходу визначатимуться під час формування бюджетів на 2005 - 2010 роки 

  

  

  

  

  

  

поновлення промислового лову дунайських осетрових 

Охорона об'єктів культурної та історичної спадщини 

Забезпечення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

збереження історичної забудови центральної частини м. Ізмаїла 

Одеська облдержадміністрація
Мінкультури
Держбуд 

2004 - 2006 

5000 

  

3500 

1500 

  

  

  

збереження пам'яток культури, підвищення туристичного потенціалу 

музеєфікація території фортеці у м. Ізмаїлі 

- " - 

- " - 

1700 

  

1700 

  

  

  

  

- " - 

Проведення реставраційних робіт у будівлях: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свято-Покровського собору (м. Ізмаїл) 

Одеська облдержадміністрація
Держбуд
Мінкультури 

2004 - 2006 

1700 

  

1700 

  

  

  

  

збереження пам'яток культури, підвищення туристичного потенціалу 

Свято-Миколаївської церкви (м. Ізмаїл) 

Одеська облдержадміністрація
Мінкультури
Держбуд 

- " - 

470 

  

470 

  

  

  

  

- " - 

Свято-Преображенського собору (м. Болград) 

- " - 

- " - 

412 

  

412 

  

  

  

  

- " - 

Свято-Нікольської церкви (м. Болград) 

- " - 

- " - 

2900 

  

2900 

  

  

  

  

- " - 

Свято-Миколаївської церкви та дзвіниці (м. Кілія) 

- " - 

2004 - 2005 

500 

  

500 

  

  

  

  

- " - 

церкви Свято-Різдво Богородична (м. Вилкове) 

- " - 

2004 - 2007 

1720 

  

1340 

  

  

380 

  

- " - 

мавзолею Інзона (м. Болград) 

- " - 

2005 

50 

  

50 

  

  

  

  

- " - 

Задоволення освітніх та культурних потреб населення 

Забезпечення діяльності загальноосвітніх шкіл 

Одеська облдержадміністрація
МОН
Держкомнацміграції 

2004 - 2010 

500 

  

300 

100 

  

100 

  

задоволення освітніх потреб національних меншин України 

Видання підручників мовами національних меншин України 

МОН 

- " - 

1000 

580 

  

120 

210 

  

90 

- " - 

Будівництво шкіл: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з кількома мовами навчання у м. Ізмаїлі 

Одеська облдержадміністрація
Мінекономіки
Мінфін 

2004 - 2006 

12000 

6000 

  

6000 

  

  

  

задоволення освітніх потреб населення району 

у с. Ларжанці Ізмаїльського району 

- " - 

- " - 

1300 

1300 

  

  

  

  

  

- " - 

у с. Комишівці Ізмаїльського району 

- " - 

2005 - 2010 

5200 

2500 

  

  

2700 

  

  

- " -

для дітей з вадами слуху в м. Болграді 

- " - 

2004 - 2006 

4130 

2030 

  

  

2100 

  

  

- " - 

у с. Василівці Болградського району 

- " - 

2005 - 2007 

1300 

1300 

  

  

  

  

  

- " - 

у с. Лісках Кілійського району 

- " - 

2004 - 2006 

930 

930 

  

  

  

  

  

- " - 

у с. Приозерному Кілійського району 

- " - 

2006 - 2007 

1600 

1070 

  

  

530 

  

  

- " - 

у с. Дмитрівці Татарбунарського району 

- " - 

2005 - 2010 

8350 

3100 

  

  

5250 

  

  

- " - 

Охорона здоров'я та медичне обслуговування населення 

Завершення будівництва інфекційного корпусу Кілійської центральної лікарні 

- " - 

2004 - 2007 

3861 

3861 

  

  

  

  

  

підвищення рівня та якості медичного обслуговування населення регіону 

Завершення будівництва пологового будинку в м. Болграді 

- " - 

2004 - 2010 

6500 

3500 

  

  

3000 

  

  

- " - 

Будівництво районної поліклініки в м. Рені 

- " - 

2004 - 2006 

6400 

6400 

  

  

  

  

  

- " - 

Придбання: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

двох пересувних флюорографічних установок з цифровою обробкою даних 

МОЗ 

2005 - 2007 

1200 

1200 

  

  

  

  

  

підвищення рівня та якості медичного обслуговування населення регіону 

трьох пересувних діагностичних лабораторій 

- " - 

- " -

3000 

3000 

  

  

  

  

  

- " - 

трьох пересувних стоматологічних установок 

- " - 

2004 - 2006 

600 

600 

  

  

  

  

  

- " - 

десяти санітарних автомобілів, оснащених мобільним зв'язком 

- " - 

2004 - 2008 

1050 

400 

  

  

650 

  

  

- " - 

Ринок праці 

Створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності 

Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2010 

державні цільові фонди, кошти підприємств та інвесторів 

  

  

  

  

  

  

створення 46 тис. робочих місць 

Розвиток туристично-рекреаційної сфери 

Будівництво туристично-готельного комплексу в населених пунктах Кілійського району 

Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2010 

кошти інвесторів 

  

  

  

  

  

  

підвищення туристично-рекреаційної привабливості Придунайського регіону 

Представлення інвестиційних проектів туристично-рекреаційної сфери регіону на вітчизняних та міжнародних виставках 

Держтурадміністрація
Одеська облдержадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

Створення центру екологічного туризму на території української частини дельти р. Дунаю (м. Вилкове) 

Держтурадміністрація
Мінприроди
Одеська облдержадміністрація 

2005 - 2006 

270 

  

  

270 

  

  

  

підвищення туристично-рекреаційної привабливості Придунайського регіону 

Створення міжнародного пункту пропуску пасажирів у м. Вилковому 

Мінтранс
Одеська облдержадміністрація
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби
Держтурадміністрація 

2004 

400 

400 

  

  

  

  

  

- " - 

Інвентаризація об'єктів туристичного профілю, культурної спадщини, пам'яток природно-заповідного фонду, туристичної інфраструктури тощо 

Держтурадміністрація
Одеська облдержадміністрація
Мінприроди
Мінкультури 

2004 - 2005 

16 

  

  

  

  

визначення туристично-рекреаційного потенціалу регіону 

Транскордонне співробітництво 

Реалізація заходів у рамках функціонування єврорегіону "Нижній Дунай": 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

узгодження на міждержавному рівні порядку спрощеного в'їзду в Румунію громадян України, які проживають на території єврорегіону "Нижній Дунай" 

МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби
Держмитслужба
Одеська облдержадміністрація 

2004 

у межах бюджетного фінансування 

  

  

  

  

  

  

активізація ділових та культурних відносин 

завершення договірно-правового оформлення українсько-молдовської ділянки кордону 

МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мінприроди
Держкомзем
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2005 

у межах бюджетного фінансування 

  

  

  

  

  

  

запобігання контрабанді товарів і нелегальній міграції 

створення української підсистеми міждержавної системи оперативного контролю за надзвичайними ситуаціями з використанням космічної інформації в нижній частині р. Дунаю 

НКАУ
МЗС
МНС
Одеська облдержадміністрація
МОН 

2004 - 2010 

7000 

4000 

  

  

3000 

  

  

впровадження сучасних технологій у стратегічні розробки розвитку регіону, створення центру української частини єврорегіону "Нижній Дунай" 

визначення правового статусу та механізму регулювання використання прибережної смуги Кілійського і Татарбунарського районів як складової курортних територій місцевого значення 

Держтурадміністрація
Одеська облдержадміністрація 

2004 - 2005 

  

  

  

  

  

  

  

отримання правового статусу та механізму регулювання використання прибережної смуги Кілійського і Татарбунарського районів як складової курортних територій місцевого значення 

(додаток до Програми вважати додатком 1,
 додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580)

 

ЗАХОДИ
щодо комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2008 - 2011 роки

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, рік 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за рахунок 

Очікуваний результат 

державного бюджету 

місцевого бюджету 

інших джерел 

I. Розвиток морегосподарського та транспортного комплексу 

1.

Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській частині дельти р. Дунаю 

Мінтрансзв'язку 

2008 - 2011 

346477 

57910 

 

288567 

відновлення транзитного судноплавства, збільшення прибутку підприємств морегосподарського комплексу, активізація роботи портів Придунайського регіону, збільшення обсягів вантажів і створення 170 додаткових робочих місць

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

110290 

57910 

 

52380 

2009 

130006 

 

 

130006 

2010 

32697 

 

 

32697 

2011 

73484 

 

 

73484 

2. 

Надання підтримки державній судноплавній компанії ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" шляхом будівництва на вітчизняних заводах: 

- " - 

2008 - 2011 

120000 

 

 

120000 

щорічне збільшення на 5 відсотків обсягу морських та річкових перевезень 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

30000 

 

 

30000 

2009 

30000 

 

 

30000 

2010 

30000 

 

 

30000 

2011 

30000 

 

 

30000 

2008 

30000 

 

 

30000 

морських суховантажних суден 

 

 

 

 

 

річкових пасажирських суден 

2009 - 2011 

90000 

 

 

90000 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

30000 

 

 

30000 

2010 

30000 

 

 

30000 

2011 

30000 

 

 

30000 

3. 

Ремонт залізничної колії на ділянці м. Одеса - м. Ізмаїл 

Мінтрансзв'язку 

2008 - 2011 

48000 

 

 

48000 

поліпшення транспортного обслуговування населення 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

12000 

 

 

12000 

2009 

12000 

 

 

12000 

2010 

12000 

 

 

12000 

2011 

12000 

 

 

12000 

4. 

Будівництво мосту через Дністровський лиман 

Укравтодор 

2010 - 2011 

300000 

 

 

300000 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2010 

100000 

 

 

100000 

2011 

200000 

 

 

200000 

5. 

Створення системи оперативного контролю з використанням дистанційних засобів зондування поверхні регіону з космосу за динамікою змін української частини р. Дунаю 

НКАУ
Мінтрансзв'язку
Одеська облдержадміністрація
МОН 

2009 - 2011 

1200 

1200 

 

 

здійснення оперативного контролю за станом навколишнього природного середовища 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

400 

400 

 

 

2010 

400 

400 

 

 

2011 

400 

400 

 

 

6. 

Реконструкція з'єднувального каналу Усть-Дунайського морського торговельного порту 

Мінтрансзв'язку 

2010 

25000 

 

 

25000 

збільшення на 20 відсотків обсягу перевалки вантажів через Усть-Дунайський морський торговельний порт 

7. 

Реконструкція та розвиток аеропорту "Ізмаїл" 

Одеська облдержадміністрація 

2008 

2810 

 

280 

2530 

збільшення вдвічі обсягу пасажиро-
перевезень та на 40 відсотків обсягу вантажоперевезень 

 

Разом за розділом I 

 

 

615622 

64900 

280 

550442 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

163422 

63700 

280 

99442 

         2009 

 

42400 

400 

 

42000 

         2010 

 

167400 

400 

 

167000 

         2011 

 

242400 

400 

 

242000 

II. Задоволення потреби регіону в енергетичних ресурсах 

8. 

Будівництво Болградської парогазової електростанції потужністю 30 - 50 МВт 

Мінпаливенерго
Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2009 

295000 

 

 

295000 

забезпечення електроенергією південно-західної частини області 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

50000 

 

 

50000 

2009 

245000 

 

 

245000 

9. 

Будівництво Ізмаїльської парогазової електростанції потужністю 66 - 130 МВт 

- " -  

2008 - 2010 

520000 

 

 

520000 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

20000 

 

 

20000 

2009 

150000 

 

 

150000 

2010 

350000 

 

 

350000 

10. 

Будівництво повітряних ліній електропередачі 

- " - 

2008 - 2010 

753973 

 

 

753973 

підвищення надійності електропостачання південно-західної частини області 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

126473 

 

 

126473 

2009 

230000 

 

 

230000 

2010 

397500 

 

 

397500 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

Арциз - Болград - Буджак - Рені напругою 110 кВ, протяжністю 131 кілометр 

 

2008 - 2009 

134973 

 

 

134973 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

73973 

 

 

73973 

2009 

61000 

 

 

61000 

Аджалик - Усатове напругою 330 кВ, протяжністю 124 кілометри 

 

2008 - 2009 

169000 

 

 

169000 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

50000 

 

 

50000 

2009 

119000 

 

 

119000 

Новоодеська - Арциз напругою 330 кВ, протяжністю 105 кілометрів, з установленням другого автотрансформатора на електричній підстанції напругою 330 кВ 

 

2008 - 2010 

450000 

 

 

450000 

 

зокрема: 

 

 

 

2500 

2008 

2500 

 

 

 

2009 

50000 

 

 

50000 

2010 

397500 

 

 

397500 

11. 

Будівництво магістральних газопроводів 

Одеська облдержадміністрація
Мінжитлокомунгосп
Мінфін
НАК "Нафтогаз України" 

2008 - 2011 

107000 

53500 

 

53500 

газифікація населених пунктів південно-західної частини Одеської області 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

14900 

 

 

14900 

2009 

34770 

19870 

 

14900 

2010 

28670 

16820 

 

11850 

2011 

28660 

16810 

 

11850 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

с. Каланчак - смт Суворове - м. Кілія протяжністю 51,3 кілометра 

 

2008 - 2009 

70000 

35000 

 

35000 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

8750 

 

 

8750 

2009 

20420 

11670 

 

8750 

2010 

20420 

11670 

 

8750 

2011 

20410 

11660 

 

8750 

смт Тарутине - м. Арциз - м. Татарбунари (перша черга) протяжністю 52,3 кілометра 

 

2008 - 2011 

37000 

18500 

 

18500 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

6150 

 

 

6150 

2009 

14350 

8200 

 

6150 

2010 

8250 

5150 

 

3100 

2011 

8250 

5150 

 

3100 

 

Разом за розділом II 

 

 

1675973 

53500 

 

1622473 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

211373 

 

 

211373 

         2009 

 

659770 

19870 

 

639900 

         2010 

 

776170 

16820 

 

759350 

         2011 

 

28660 

16810 

 

11850 

III. Водозабезпечення та водовідведення 

12. 

Установлення 20 компактних водоочисних установок колективного користування для знесолення підземних вод Кілійського, Ізмаїльського і Татарбунарського районів 

Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

6800 

1500 

3400 

1900 

забезпечення населення питною водою належної якості 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

500 

 

400 

100 

2009 

2100 

500 

1000 

600 

2010 

2100 

500 

1000 

600 

2011 

2100 

500 

1000 

600 

13. 

Проведення детальної геологічної розвідки для визначення обсягів запасів підземних вод Ізмаїльського та Ренійського районів 

Мінприроди 

2009 

400 

400 

 

 

оцінка експлуатаційних запасів підземних вод 

14. 

Реконструкція у м. Ізмаїлі трьох каналізаційних насосних станцій та напірних колекторів протяжністю 18 кілометрів 

Одеська облдержадміністрація
Мінжитлокомунгосп
Мінприроди 

2008 - 2011 

8000 

2800 

2100 

3100 

поліпшення санітарного та екологічного стану 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

400 

 

300 

100 

2009 

2300 

900 

500 

900 

2010 

2300 

800 

600 

900 

2011 

3000 

1100 

700 

1200 

15. 

Реконструкція у м. Рені каналізаційно-очисної споруди, каналізаційно-насосної станції та каналізаційних мереж протяжністю 6 кілометрів 

- " - 

2008 - 2011 

12000 

4500 

4500 

4000 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

500 

 

300 

200 

2009 

3700 

1500 

1000 

1200 

2010 

3800 

1500 

1000 

1300 

2011 

4000 

1500 

1200 

1300 

16. 

Будівництво у м. Болграді каналізаційно-насосної станції та каналізаційних мереж протяжністю 5 кілометрів 

- " - 

2009 - 2010 

1500 

1500 

 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

1000 

1000 

 

 

2010 

500 

500 

 

 

17. 

Реконструкція у м. Кілії каналізаційної очисної споруди, двох насосних станцій та каналізаційних мереж протяжністю 4 кілометри 

Одеська облдержадміністрація Мінжитлокомунгосп Мінприроди 

2008 - 2011 

8800 

3500 

2800 

2500 

поліпшення санітарного та екологічного стану 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

400 

 

200 

200 

2009 

2500 

1000 

800 

700 

2010 

3300 

1500 

1000 

800 

2011 

2600 

1000 

800 

800 

18. 

Реконструкція у м. Кілії водопровідно-очисної споруди та мереж питного водопостачання протяжністю 1,16 кілометра 

- " - 

2009 - 2010 

5000 

2500 

2500 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

2000 

1000 

1000 

 

2010 

3000 

1500 

1500 

 

19. 

Реконструкція у м. Вилковому водопровідно-очисної споруди та мереж питного водопостачання протяжністю 21 кілометр 

- " - 

2008 - 2011 

4900 

2600 

1300 

1000 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

100 

 

100 

 

2009 

1500 

400 

600 

 

2010 

1800 

700 

600 

500 

2011 

1500 

1500 

 

500 

20. 

Створення технології очищення питної води в басейні р. Дунаю 

Національна академія наук
Мінжитлокомунгосп
Одеська облдержадміністрація 

2009 

800 

800 

 

 

поліпшення якості питної води 

21. 

Розроблення комплексної технології знесолення підземних та поверхневих вод 

Національна академія наук
Мінжитлокомунгосп
Одеська облдержадміністрація 

2009 

600 

600 

 

 

поліпшення стану водозабезпечення 

22. 

Розроблення комплексної технології глибокого очищення міських стічних вод 

- " - 

- " - 

750 

750 

 

 

поліпшення санітарного та екологічного стану 

23. 

Розроблення комплексної технології знешкодження стічних вод звалищ для запобігання забрудненню підземних водоносних горизонтів р. Дунаю, інших річок, озер та водосховищ 

- " - 

- " - 

650 

650 

 

 

поліпшення екологічного стану 

 

Разом за розділом III 

 

 

50200 

22100 

15600 

12500 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

1900 

 

1300 

600 

         2009 

 

18300 

9500 

4900 

3900 

         2010 

 

16800 

7000 

5700 

4100 

         2011 

 

13200 

5600 

3700 

3900 

IV. Розв'язання проблем екологічного та техногенного характеру 

24. 

Відновлення роботи гідрологічних пунктів спостережень на р. Дунаї та двох гідрометеорологічних станцій 

МНС 

2008 - 2010 

2740 

2140 

600 

 

створення ефективної системи гідрометеозабезпечення 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

251 

51 

200 

 

2009 

1164 

964 

200 

 

2010 

1325 

1125 

200 

 

25. 

Проведення робіт із захисту від підтоплення території населених пунктів 

Мінжитлокомунгосп
Мінприроди
Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

17264 

5687 

9204 

2373 

створення безпечних умов для проживання населення 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

4550 

1502 

2418 

630 

2009 

4500 

1485 

2392 

623 

2010 

4500 

1485 

2392 

623 

2011 

3714 

1215 

2002 

497 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ізмаїла 

 

2008 - 2011 

4000 

1320 

2280 

400 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1000 

330 

570 

100 

2009 

1000 

330 

570 

100 

2010 

1000 

330 

570 

100 

2011 

1000 

330 

570 

100 

м. Вилкового 

 

2008 - 2011 

4000 

1320 

2084 

596 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1000 

330 

521 

149 

2009 

1000 

330 

521 

149 

2010 

1000 

330 

521 

149 

2011 

1000 

330 

521 

149 

м. Кілії 

 

2008 - 2011 

1800 

595 

936 

269 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

550 

182 

286 

82 

2009 

500 

165 

260 

75 

2010 

500 

165 

260 

75 

2011 

250 

83 

130 

37 

м. Татарбунарів 

 

2008 - 2010 

1500 

495 

780 

225 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

500 

165 

260 

75 

2009 

500 

165 

260 

75 

2010 

500 

165 

260 

75 

м. Рені 

 

2008 - 2011 

1964 

637 

1040 

287 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

500 

165 

260 

75 

2009 

500 

165 

260 

75 

2010 

500 

165 

260 

75 

2011 

464 

142 

260 

62 

смт Суворове 

 

2008 - 2011 

4000 

1320 

2084 

596 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1000 

330 

521 

149 

2009 

1000 

330 

521 

149 

2010 

1000 

330 

521 

149 

2011 

1000 

330 

521 

149 

26. 

Проведення робіт з водовідведення у с. Богате Ізмаїльського району 

Одеська облдержадміністрація
Держводгосп
Мінприроди
Мінжитлокомунгосп 

2008 - 2011 

3040 

2520 

520 

 

зниження рівня підтоплення села 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

760 

630 

130 

 

2009 

760 

630 

130 

 

2010 

760 

630 

130 

 

2011 

760 

630 

130 

 

27. 

Проведення робіт з комплексного дослідження оз. Сасик 

Національна академія наук 

2008 - 2009 

300 

300 

 

 

поліпшення екологічного стану водного об'єкта 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

150 

150 

 

 

2009 

150 

150 

 

 

28. 

Інвентаризація та паспортизація локальних джерел питного і зрошувального водопостачання 

Держводгосп
Мінжитлокомунгосп 

2009 

450 

450 

 

 

поліпшення водозабезпечення регіону та якості питної води 

29. 

Інвентаризація та паспортизація малих річок і оз. Сасик 

Держводгосп 

2009 - 2010 

300 

270 

30 

 

розроблення заходів з поліпшення екологічного стану водних об'єктів 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

150 

120 

30 

 

2010 

150 

150 

 

 

30. 

Інвентаризація джерел локального та дифузного забруднення території Ренійського, Ізмаїльського, Болградського, Татарбунарського, Кілійського районів, насамперед муніципальних звалищ та скотомогильників 

Мінрегіонбуд
Мінагрополітики
Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

2800 

2400 

 

400 

розроблення заходів з поліпшення екологічного стану водних об'єктів 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

150 

 

 

150 

2009 

950 

800 

 

150 

2010 

900 

800 

 

100 

2011 

800 

800 

 

 

31. 

Коригування матеріалів крупномасштабних обстежень ґрунтів 

Держкомзем
МОН
Мінприроди 

2008 - 2010 

350 

350 

 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

150 

150 

 

 

2009 

100 

100 

 

 

2010 

100 

100 

 

 

32. 

Створення прибережних захисних смуг уздовж річок і навколо озер (винесення в натуру/на місцевості) 

Одеська облдержадміністрація
Держкомзем
Держводгосп
Мінприроди 

2008 - 2011 

3160 

1440 

1720 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

680 

 

680 

 

2009 

760 

480 

280 

 

2010 

1200 

920 

280 

 

2011 

520 

40 

480 

 

33. 

Утворення науково-дослідного об'єднання "Нижній Дунай" на базі Дунайського біосферного заповідника 

МОН
Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

3000 

2400 

 

600 

проведення наукових досліджень природних комплексів 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

200 

 

 

200 

2009 

1000 

800 

 

200 

2010 

1000 

800 

 

200 

2011 

800 

800 

 

 

34. 

Здійснення комплексного екологічного моніторингу наслідків впливу експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море на Українське Придунав'я 

Мінтрансзв'язку
Держводгосп
МНС
Мінприроди
Національна академія наук 

2008 - 2011 

14777 

 

 

14777 

оцінка та прогноз стану природних комплексів Українського Придунав'я 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

3255 

 

 

3255 

2009 

3532 

 

 

3532 

2010 

3832 

 

 

3832 

2011 

4158 

 

 

4158 

35. 

Проведення аналізу і підготовка висновків щодо можливих економічних і екологічних наслідків для України будівництва нафтового термінала в районі с-ща Джурджулешть (Республіка Молдова) 

Одеська облдержадміністрація
Мінпаливенерго
Мінекономіки
МЗС
МОН
Мінприроди
Національна академія наук 

2008 - 2010 

440 

350 

90 

 

забезпечення екологічної безпеки 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

240 

210 

30 

 

2009 

100 

70 

30 

 

2010 

100 

70 

30 

 

36. 

Будівництво та реконструкція складів і сховищ для безпечного зберігання хімічних засобів захисту рослин 

Одеська облдержадміністрація
Мінагрополітики
Мінприроди 

2008 - 2010 

4740 

4220 

520 

 

розв'язання проблем екологічно безпечного зберігання хімічних засобів захисту рослин 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

2610 

2480 

130 

 

2009 

1130 

870 

260 

 

2010 

1000 

870 

130 

 

37. 

Будівництво підприємства з переробки твердих побутових відходів потужністю 365 тис. тонн на рік 

Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

90000 

43500 

3000 

43500 

поліпшення санітарно-епідемічної ситуації 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

15500 

 

1000 

14500 

2009 

30000 

14500 

1000 

14500 

2010 

30000 

14500 

1000 

14500 

2011 

14500 

14500 

 

 

38. 

Розроблення та впровадження сучасних інформаційних технологій для проведення моніторингу стану природного середовища і наслідків надзвичайних ситуацій, оцінки стану водних та земельних ресурсів 

НКАУ
Одеська облдержадміністрація
МОН 

2008 - 2011 

4200 

2850 

1350 

 

надходження оперативної інформації про надзвичайні ситуації, прогнозування їх наслідків 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

470 

 

470 

 

2009 

1390 

950 

440 

 

2010 

1390 

950 

440 

 

2011 

950 

950 

 

 

 

Разом за розділом IV 

 

 

147561 

68877 

17034 

61650 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

28966 

5173 

5058 

18735 

         2009 

 

46136 

22369 

4762 

19005 

         2010 

 

46257 

22400 

4602 

19255 

         2011 

 

26202 

18935 

2612 

4655 

V. Розвиток рибного господарства 

39. 

Інвентаризація нерестовищ в озерах Українського Придунав'я і українській частині дельти р. Дунаю 

Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

1100 

 

700 

400 

оцінка наявних рибних ресурсів 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

200 

 

100 

100 

2009 

300 

 

200 

100 

2010 

300 

 

200 

100 

2011 

300 

 

200 

100 

40. 

Розроблення програми розвитку рибного господарства і рибальства в Українському Придунав'ї 

Одеська облдержадміністрація 

2009 

100 

 

100 

 

ефективне використання рибних ресурсів 

 

Разом за розділом V 

 

 

1200 

 

800 

400 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

 

         2008 

 

 

200 

 

100 

100 

         2009 

 

 

400 

 

300 

100 

         2010 

 

 

300 

 

200 

100 

         2011 

 

 

300 

 

200 

100 

VI. Охорона об'єктів культурної спадщини 

41. 

Збереження історичної забудови центральної частини м. Ізмаїла 

Одеська облдержадміністрація
Мінрегіонбуд
МКТ 

2008 - 2009 

550 

200 

350 

 

збереження пам'яток культури, підвищення рівня туристичної привабливості, збільшення на 5 відсотків обсягу надання туристичних послуг 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

200 

 

200 

 

2009 

350 

200 

150 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів м. Ізмаїла та режимів їх використання, ремонт діорами Ізмаїльського історичного музею імені Суворова (Хресто-Воздвиженська церква) 

 

2008 

200 

 

200 

 

 

2009 

350 

200 

150 

 

42. 

Проведення реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини 

Одеська облдержадміністрація
Мінрегіонбуд
МКТ 

2008 - 2010 

3870 

200 

3670 

 

збереження пам'яток культури, підвищення рівня туристичної привабливості 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

2000 

 

2000 

 

2009 

1770 

100 

1670 

 

2010 

100 

100 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

Свято-Преображенського собору (м. Болград) 

 

2008 - 2010 

1200 

200 

1000 

 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

500 

 

500 

 

2009 

600 

100 

500 

 

2010 

100 

100 

 

 

Свято-Нікольської церкви (м. Болград) 

 

2008 - 2009 

1670 

 

1670 

 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1000 

 

1000 

 

2009 

670 

 

670 

 

церкви Свято-Різдва Богородичної (м. Вилкове) 

 

2008 - 2009 

1000 

 

1000 

 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

500 

 

500 

 

2009 

500 

 

500 

 

43. 

Реставрація фасадів та інтер'єрів Ізмаїльського історичного музею імені Суворова 

Одеська облдержадміністрація 

2008 

570 

 

570 

 

збереження пам'яток культури 

44. 

Музеєфікація території фортеці у м. Ізмаїлі 

- " - 

- " - 

70 

 

70 

 

збереження пам'яток культури, підвищення рівня туристичної привабливості 

 

Разом за розділом VI 

 

 

4960 

300 

4660 

 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

2840 

 

2840 

 

         2009 

 

2120 

300 

1820 

 

VII. Задоволення освітніх потреб населення 

45. 

Видання підручників мовами національних меншин 

МОН 

2008 - 2011 

800 

800 

 

 

задоволення освітніх потреб населення 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

200 

200 

 

 

2009 

200 

200 

 

 

2010 

250 

250 

 

 

2011 

150 

150 

 

 

46. 

Будівництво у м. Ізмаїлі школи з викладанням мовами національних меншин на 540 учнівських місць 

Одеська облдержадміністрація
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін 

2009 - 2011 

11000 

11000 

 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

4000 

4000 

 

 

2010 

4000 

4000 

 

 

2011 

3000 

3000 

 

 

47. 

Будівництво школи у с. Ларжанці Ізмаїльського району на 470 учнівських місць 

- " - 

2008 

2788 

 

2788 

 

- " - 

48. 

Будівництво школи у с. Комишівці Ізмаїльського району на 660 учнівських місць 

- " - 

2008 - 2011 

6250 

3600 

2650 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

2650 

 

2650 

 

2009 

900 

900 

 

 

2010 

900 

900 

 

 

2011 

1800 

1800 

 

 

49. 

Будівництво в м. Болграді школи для дітей з вадами слуху на 150 учнівських місць 

Одеська облдержадміністрація
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін 

2008 - 2009 

4280 

2000 

2280 

 

задоволення освітніх потреб населення 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

2280 

 

2280 

 

2009 

2000 

2000 

 

 

50. 

Будівництво школи у с. Василівка Болградського району на 362 учнівських місця 

- " - 

2008 - 2009 

1950 

800 

1150 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1150 

 

1150 

 

2009 

800 

800 

 

 

51. 

Будівництво школи у с. Ліски Кілійського району на 704 учнівських місця 

- " - 

2008 - 2009 

1850 

1850 

 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1150 

1150 

 

 

2009 

700 

700 

 

 

52. 

Будівництво школи у с. Приозерне Кілійського району на 320 учнівських місць 

- " - 

2008 - 2009 

1600 

530 

1070 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1070 

 

1070 

 

2009 

530 

530 

 

 

 

Разом за розділом VII 

 

 

30518 

20580 

9938 

 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

11288 

1350 

9938 

 

         2009 

 

9130 

9130 

 

 

         2010 

 

5150 

5150 

 

 

         2011 

 

4950 

4950 

 

 

VIII. Охорона здоров'я та медичне обслуговування населення 

53. 

Будівництво інфекційного корпусу Кілійської центральної районної лікарні 

Одеська облдержадміністрація
Мінрегіонбуд
Мінекономіки
Мінфін 

2009 - 2011 

7909 

7909 

 

 

поліпшення медичного обслуговування населення 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

2637 

2637 

 

 

2010 

2637 

2637 

 

 

2011 

2635 

2635 

 

 

54. 

Будівництво пологового будинку в м. Болграді 

- " - 

2009 - 2011 

15270 

15270 

 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

5090 

5090 

 

 

2010 

5090 

5090 

 

 

2011 

5090 

5090 

 

 

55. 

Будівництво районної поліклініки в м. Рені 

- " - 

2009 - 2011 

6300 

6300 

 

 

- " - 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

2100 

2100 

 

 

2010 

2100 

2100 

 

 

2011 

2100 

2100 

 

 

56. 

Придбання 10 санітарних автомобілів, оснащених мобільним зв'язком 

Одеська облдержадміністрація 

2008 

525 

 

525 

 

поліпшення медичного обслуговування населення 

 

Разом за розділом VIII 

 

 

30004 

29479 

525 

 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

525 

 

525 

 

         2009 

 

9827 

9827 

 

 

         2010 

 

9827 

9827 

 

 

         2011 

 

9825 

9825 

 

 

IX. Розвиток ринку праці 

57. 

Створення 46 тис. нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності 

- " - 

2008 - 2011 

927900 

 

 

927900 

зменшення рівня безробіття 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

228600 

 

 

228600 

2009 

230700 

 

 

230700 

2010 

232800 

 

 

232800 

2011 

235800 

 

 

235800 

X. Розвиток туристично-рекреаційної сфери 

58. 

Проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного та оздоровчого призначення, культурної спадщини, природно-заповідного фонду, туристичної інфраструктури 

Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2011 

34 

 

34 

 

визначення туристично-рекреаційного потенціалу регіону 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

25 

 

25 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

59. 

Визначення правового статусу та порядку використання прибережної смуги Кілійського і Татарбунарського районів як складових курортної території місцевого значення 

- " - 

2009 - 2010 

150 

 

50 

100 

забезпечення розвитку прибережної смуги Кілійського і Татарбунарського районів як курортної території 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

70 

 

20 

50 

2010 

80 

 

30 

50 

60. 

Реконструкція об'єктів туристичного призначення історичної частини мм. Вилкового, Ізмаїла, Кілії, Болграда, Рені 

Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2009 

2100 

 

600 

1500 

підвищення рівня туристичної привабливості, щорічне збільшення на 5 відсотків обсягу надання туристичних послуг 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

1000 

 

300 

700 

2009 

1100 

 

300 

800 

 

Разом за розділом X 

 

 

2284 

 

684 

1600 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

1025 

 

325 

700 

         2009 

 

1173 

 

323 

850 

         2010 

 

83 

 

33 

50 

         2011 

 

 

 

XI. Транскордонне співробітництво 

61. 

Здійснення заходів у рамках функціонування єврорегіону "Нижній Дунай" 

 

2008 - 2011 

5280 

5250 

30 

 

 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

10 

 

10 

 

2009 

1760 

1750 

10 

 

2010 

1760 

1750 

10 

 

2011 

1750 

1750 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

завершення договірно-правового оформлення українсько-молдовської ділянки державного кордону 

МЗС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мінприроди
Держкомзем
Одеська облдержадміністрація 

2008 - 2010 

30 

 

30 

 

запобігання незаконному ввезенню товарів і нелегальній міграції 

зокрема: 

 

 

 

 

2008 

10 

 

10 

 

2009 

10 

 

10 

 

2010 

10 

 

10 

 

створення української підсистеми міждержавної системи оперативного контролю за надзвичайними ситуаціями в дельті р. Дунаю 

НКАУ
МЗС
МНС
Одеська облдержадміністрація
МОН 

2009 - 2011 

5250 

5250 

 

 

впровадження сучасних технологій, створення програмно-апаратних комплексів для оброблення космічних даних 

зокрема: 

 

 

 

 

2009 

1750 

1750 

 

 

2010 

1750 

1750 

 

 

2011 

1750 

1750 

 

 

 

Разом за розділом X 

 

 

5280 

5250 

30 

 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

10 

 

10 

 

         2009 

 

1760 

1750 

10 

 

         2010 

 

1760 

1750 

10 

 

         2011 

 

1750 

1750 

 

 

 

Усього 

 

 

3491502 

264986 

49551 

3176965 

 

у тому числі за роками: 

 

 

 

 

 

         2008 

 

650149 

70223 

20376 

559550 

         2009 

 

1021716 

73146 

12115 

936455 

         2010 

 

1256547 

63347 

10545 

1182655 

         2011 

 

563090 

58270 

6515 

498305 

(Програму доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. N 580
,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. N 1120)

____________

Опрос