Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников учреждений, организаций, предприятий, высших учебных заведений, пребывание на которых дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи в случае выхода на пенсию в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности"

КМ Украины
Постановление КМ от 04.03.2004 № 257

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2004 р. N 257

Київ

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

(назва у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.04.2017 р. N 248)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 липня 2004 року N 961
,
 від 16 листопада 2005 року N 1097
,
 від 31 січня 2007 року N 94
,
 від 13 червня 2007 року N 819
,
від 5 вересня 2007 року N 1091
,
від 3 червня 2009 року N 539
,
 від 1 грудня 2010 року N 1097
,
 від 13 серпня 2014 року N 330
,
від 12 квітня 2017 року N 248

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - перелік), що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2017 р. N 248)

2. До наукового стажу, який дає право на призначення пенсій та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зараховується час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посадах, передбачених переліком, та час роботи осіб, які мають науковий ступінь, на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю, час роботи на посадах керівника (начальника, завідуючого тощо), старшого викладача, викладача Вищих курсів іноземних мов Міністерства закордонних справ України в період з 1 січня 1990 р. по 1 січня 2004 року, на посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 р.; час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, передбачених переліком, у наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах  (університетах, академіях, інститутах) недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством соціальної політики; час навчання в аспірантурі або ад'юнктурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, ад'юнктури, час перебування в докторантурі випускників докторантури.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 961,
 від 16.11.2005 р. N 1097
,
 від 13.06.2007 р. N 819
,
 від 05.09.2007 р. N 1091
,
від 12.04.2017 р. N 248)

21. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників, які працювали на державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік СРСР, а також СРСР.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2005 р. N 1097)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. N 1570 "Про реалізацію частини другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2102);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. N 1571 "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2103).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Установи, організації, підприємства

Найменування посади

1. Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук

президент; перший віце-президент; віце-президент; академік-секретар відділення (його заступники);
головний учений секретар, учений секретар та їх заступники; член Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
керівник (завідувач, начальник), заступник керівника (завідувача, начальника) наукового підрозділу (управління, відділення, відділу, секції, сектору, бюро, групи), радник Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

2. Вищі навчальні заклади (університет, академія, інститут), наукові підрозділи в їх складі, Національна школа суддів

керівник (ректор, президент, начальник тощо);
заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент) з науково-педагогічної, наукової роботи;
декан;
завідувач кафедрою;
професор; доцент;
директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки;
старший викладач; викладач, асистент; керівник (завідувач, начальник, директор), заступник керівника (завідувача, начальника, директора) наукового підрозділу (інституту, частини, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник, учений секретар;

3. Наукові установи та організації (їх філіали, відділення тощо)

керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник);
заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника), радник при дирекції наукової установи, організації їх філіалів) з наукової, науково-технічної роботи; головний учений секретар, учений секретар та їх заступники;
головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності наукової установи, організації;
провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму діяльності наукової установи, організації;
керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

4. Установи, організації, підприємства, не зазначені в пунктах 1 - 3 цього переліку

заступник головного конструктора (інженера, технолога) з наукового, науково-технічного напряму діяльності установи, організації, підприємства;
керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник

5. Наукові видавництва та періодичні наукові видання

керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного редактора);
провідний редактор

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2005 р. N 1097,
 від 31.01.2007 р. N 94
,
 від 13.06.2007 р. N 819
,
від 03.06.2009 р. N 539
,
 від 01.12.2010 р. N 1097
,
 від 13.08.2014 р. N 330
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2017 р. N 248)

____________

Опрос