Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка легализации компьютерных программ в органах исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ от 04.03.2004 № 253
редакция действует с 25.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2004 р. N 253

Київ

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 жовтня 2005 року N 1020
,
від 21 травня 2008 року N 475
,
 від 14 вересня 2011 року N 957
,
 від 8 квітня 2013 року N 257
,
 від 18 грудня 2013 року N 933
,
від 13 грудня 2017 року N 998
,
від 10 жовтня 2018 року N 851
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 5 лютого 2020 року N 123

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації комп'ютерних програм у складі згідно з додатком.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується її головою.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257)

3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити його ведення.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

(У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 957)

(У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

легалізація комп'ютерних програм в органах виконавчої влади (далі - легалізація) - приведення використання комп'ютерних програм у відповідність з вимогами законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних комп'ютерних програм ліцензійними;

неліцензійна комп'ютерна програма - комп'ютерна програма, яка використовується з порушенням умов, визначених у ліцензії, або не має чинної ліцензії на її використання.

Інші терміни у цьому Порядку використовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про авторське право і суміжні права" та Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1433 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1989).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

3. Дія цього Порядку не поширюється на закупівлю нових комп'ютерних програм чи комп'ютерної техніки з установленими програмами, яка здійснюється органами виконавчої влади самостійно у порядку, визначеному законодавством.

4. Інвентаризація комп'ютерних програм, під час якої органи виконавчої влади визначають перелік та кількість ліцензійних та неліцензійних комп'ютерних програм, проводиться з урахуванням вимог Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1433, та пункту 6 цього Порядку.

Ліцензії на використання комп'ютерних програм та/або відсутність ліцензій для комп'ютерних програм, що використовуються, відображаються у даних інвентаризації, що проводиться згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономіки.

Використання комп'ютерних програм, створених (розроблених), розповсюджених, а також забезпечених технічною підтримкою суб'єктів господарювання, які перебувають під контролем іноземної держави, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції", дозволяється до закінчення строку дії ліцензії без отримання технічної підтримки (оновлень, виправлень тощо) від зазначених суб'єктів господарювання. Не дозволяється продовження строку дії ліцензії або легалізація таких неліцензійних комп'ютерних програм.

Зазначені неліцензійні програми виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася інвентаризація комп'ютерних програм.

У разі необхідності ліцензійні комп'ютерні програми після закінчення строку дії ліцензії та/або неліцензійні комп'ютерні програми повинні бути замінені ліцензійними комп'ютерними програмами з аналогічними функціями, які створені (розроблені), розповсюджені, а також забезпечені технічною підтримкою суб'єктів господарювання, які не перебувають під контролем іноземної держави, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

5. Здійснення заходів з легалізації координує міжвідомча робоча група з питань легалізації комп'ютерних програм.

Рішення зазначеної робочої групи:

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257)

приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів у разі присутності не менше ніж двох третин її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257)

оформляється протоколом, який протягом 10 робочих днів підписується всіма членами робочої групи, які були присутні на засіданні. Копії протоколу засідання Мінекономіки надсилає всім членам робочої групи та відповідним органам виконавчої влади протягом п'яти робочих днів з дати оформлення протоколу.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257)

Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

З метою забезпечення прозорості діяльності міжвідомчої робочої групи її рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки до 1 травня.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

6. Органи виконавчої влади під час проведення щорічної планової інвентаризації комп'ютерних програм згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономіки, визначають перелік та кількість ліцензійних комп'ютерних програм та комп'ютерних програм, які підлягають легалізації, і подають відповідну інформацію:

районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації - до 1 лютого Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;

територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - до 1 лютого міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - до 1 березня узагальнену інформацію Мінекономіки.

(абзаци перший - третій пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Комп'ютерні програми, які не підлягають легалізації через моральну застарілість, невідповідність функціональним завданням органів виконавчої влади, вимогам захисту інформації тощо, виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася інвентаризація.

7. Мінекономіки узагальнює подану органами виконавчої влади інформацію і до 1 квітня подає її на розгляд міжвідомчої робочої групи.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

8. Заходи з легалізації комп'ютерних програм здійснюються:

органами виконавчої влади за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік;

Мінекономіки за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою, та/або за рахунок надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.10.2005 р. N 1020,
від 21.05.2008 р. N 475
,
 від 14.09.2011 р. N 957
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257)

Порядок використання надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм, затверджується Мінекономіки.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

9. Органи виконавчої влади на підставі результатів проведеної щорічної інвентаризації та визначеної кількості комп'ютерних програм, які підлягають легалізації, в установленому порядку передбачають у бюджетних запитах обсяги фінансування, необхідні для здійснення заходів з легалізації. Якщо бюджетними призначеннями для органів виконавчої влади у законі про Державний бюджет України на відповідний рік не передбачені обсяги фінансування або передбачені недостатні обсяги фінансування заходів з легалізації, відповідні органи подають Мінекономіки обґрунтовані пропозиції щодо обсягів додаткового фінансування заходів з легалізації для внесення таких пропозицій на розгляд міжвідомчої робочої групи.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

Здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм є напрямом використання бюджетних коштів, що відображається в паспортах відповідних бюджетних програм.

Органи виконавчої влади подають до 1 грудня Мінекономіки перелік комп'ютерних програм, щодо яких здійснені заходи з легалізації, із зазначенням кількісних показників та обсягів коштів, спрямованих на здійснення заходів з легалізації у звітному періоді.

(абзац третій пункту 9 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257)

10. Мінекономіки за пропозиціями міжвідомчої робочої групи, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, на підставі поданої органами виконавчої влади інформації щороку визначає:

1) загальну кількість та перелік неліцензійних примірників комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади і підлягають легалізації;

2) кількість та перелік неліцензійних примірників комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади і підлягають легалізації у поточному році за рахунок бюджетних призначень, передбачених для Мінекономіки, та/або за рахунок надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, відповідно до пункту 8 цього Порядку, у розрізі органів виконавчої влади.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 257
,
від 10.10.2018 р. N 851)

11. У разі коли правовласник не провадить господарської діяльності в Україні, закупівля ліцензій на використання комп'ютерних програм може здійснюватися у визначених правовласником осіб.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851)

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань легалізації комп'ютерних програм

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Голови Казначейства

Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки

Директор Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту МВС

Директор департаменту Мінфіну

Директор департаменту Мінсоцполітики

Начальник управління Міноборони

Директор департаменту ДФС

Директор департаменту Адміністрації Держспецзв'язку

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою).

(склад у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 21.05.2008 р. N 475
,
 від 08.04.2013 р. N 257
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. N 933,
від 13.12.2017 р. N 998
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2018 р. N 851
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 05.02.2020 р. N 123)

____________

Опрос