Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка кредитования строительства и приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований

КМ Украины
Постановление КМ от 28.01.2004 № 88
действует с 03.02.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2004 р. N 88

Київ

Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пункту 8 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо права військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань (далі - військовослужбовці), які не мають жилого приміщення для постійного проживання і перебувають на квартирному обліку за місцем проходження служби, на одержання кредитів для індивідуального та кооперативного житлового будівництва або придбання житла (далі - будівництво або придбання житла) з погашенням їх за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті військовим формуванням для будівництва або придбання житла.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

договір про компенсацію кредиту - договір, що укладається між замовником та військовослужбовцем, згідно з яким здійснюється компенсація кредиту;

договір про організацію роботи з кредитування будівництва або придбання житла для військовослужбовців - договір, укладений між уповноваженим банком та замовником, який визначає відносини сторін, пов'язані з кредитуванням будівництва або придбанням житла для військовослужбовців;

експертна оцінка вартості житла - проведення суб'єктом оцінної діяльності оцінювання вартості житла на вторинному ринку у відповідному регіоні згідно із законодавством;

замовник - Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями;

компенсація кредиту - погашення за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті військовим формуванням для будівництва або придбання житла, частини або повної суми кредиту;

кредит - кошти, що надаються банком військовослужбовцю для будівництва або придбання житла у розмірі та на умовах, визначених кредитним договором;

кредитний договір - договір, що укладається в установленому законодавством порядку між уповноваженим банком та військовослужбовцем, на підставі якого здійснюється кредитування будівництва або придбання житла;

об'єкт кредитування - індивідуальні жилі будинки або квартири у багатоквартирних жилих будинках, які будуються або купуються за рахунок кредитів;

поточний рахунок - рахунок, відкритий військовослужбовцем в уповноваженому банку, на який зараховуються кошти, призначені для компенсації кредиту;

реєстр компенсації кредитів - щомісячний розрахунок - обґрунтування суми коштів, що підлягає компенсації, складений уповноваженим банком, із зазначенням відомостей щодо військовослужбовців, замовників та регіонів, в яких будується або купується житло для військовослужбовців;

уповноважений банк - визначений замовником банк, який відповідно до законодавства надає кредити.

Умови надання кредиту

3. Військовослужбовці, які не мають жилого приміщення для постійного проживання і перебувають на квартирному обліку за місцем проходження служби, мають право на одержання кредитів для будівництва або придбання житла на строк до 20 років з погашенням за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті військовим формуванням для будівництва або придбання житла, з урахуванням вислуги років: для тих, хто прослужив більше ніж 15 років, - 50 відсотків, більше ніж 20 років, - 75 відсотків, більше ніж 25 років, - 100 відсотків кредиту.

4. Кредит для будівництва або придбання житла згідно з цим Порядком надається військовослужбовцю уповноваженим банком один раз.

5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Порядку, не поширюються на військовослужбовців, які згідно із законодавством вже одержали кредити для будівництва або придбання житла.

6. Нормативний розмір площі житла, що застосовується для розрахунку компенсації кредиту для будівництва або придбання житла для військовослужбовця і членів його сім'ї, відомості про яких занесені до особової справи військовослужбовця, визначається виходячи з установлених законодавством норм загальної та жилої площі (далі - нормативна площа).

Розмір кредиту визначається замовником виходячи з нормативної площі, а також результатів експертної оцінки вартості житла (якщо житло купується на вторинному ринку). При цьому вартість одного квадратного метра будівництва (придбання) житла не повинна перевищувати його опосередкованої вартості, що склалася у відповідному регіоні.

Вартість придбання одного квадратного метра житла на вторинному ринку не може перевищувати вартості будівництва такого житла.

7. Держбуд щокварталу подає замовникам інформацію про опосередковану вартість будівництва (придбання) одного квадратного метра житла у відповідному регіоні, а замовники подають її уповноваженим банкам.

8. Вибір замовником уповноваженого банку, який надає кредити військовослужбовцям, проводиться на конкурсній основі відповідно до законодавства.

9. Основними критеріями вибору уповноваженого банку є:

дотримання нормативів, установлених Національним банком;

згода на надання кредитів, відсоткова ставка за якими не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку;

надання кредитів на строк до 20 років;

наявність розвинутої мережі філіалів.

10. Надання кредиту здійснюється уповноваженим банком відповідно до законодавства з урахуванням положень власних актів, що регулюють прийнятність ризиків, які при цьому несе банк.

11. Замовник і уповноважений банк укладають договір про організацію роботи з кредитування будівництва або придбання житла для військовослужбовців, де зазначаються об'єкти кредитування, умови відбору військовослужбовців, яким надаються кредити, процедура перерахування на відкриті ними поточні рахунки сум компенсації кредитів та погодження з уповноваженим банком механізму проведення таких операцій, зобов'язання щодо цільового використання коштів, призначених для компенсації кредиту.

Порядок відбору військовослужбовців, яким надаються кредити, визначається Міноборони за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

12. Підставою для надання уповноваженим банком військовослужбовцю кредиту є:

документи для одержання кредиту, оформлені згідно з вимогами уповноваженого банку;

довідка, видана військовою частиною, закладом, установою, організацією Збройних Сил та інших військових формувань, про перебування військовослужбовця разом з членами сім'ї на квартирному обліку та наявність у нього необхідної вислуги років;

витяг з протоколу засідання житлової комісії військової частини, закладу, установи, організації Збройних Сил та інших військових формувань про доцільність надання військовослужбовцю кредиту.

13. Строк погашення кредиту не повинен перевищувати 20 років.

14. Розмір компенсації кредиту, який відшкодовується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті військовим формуванням для будівництва або придбання житла, відображається в договорі про компенсацію кредиту і визначається виходячи з опосередкованої вартості будівництва (придбання) одного квадратного метра житла у відповідному регіоні та нормативної площі житла з урахуванням кредитоспроможності військовослужбовця та забезпечення кредитної операції.

Загальна сума кредиту може бути більшою ніж розмір кредиту, що підлягає компенсації. При цьому сума перевищення розміру кредиту не підлягає компенсації і сплачується за рахунок військовослужбовця на умовах договору, укладеного між ним та уповноваженим банком.

Оплата послуг з експертної оцінки вартості житла, а також сплата відсотків за кредит проводиться за рахунок військовослужбовця.

15. Кредитування будівництва або придбання житла уповноваженим банком здійснюється у безготівковій формі.

Порядок та умови обслуговування кредиту

16. Уповноважений банк щомісяця надає замовнику реєстр компенсації кредитів та його електронну версію.

17. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби обслуговування кредиту здійснюється згідно з умовами укладеного з ним договору.

18. У разі збільшення вислуги років (досягнення 20 або 25 років служби) з військовослужбовцем укладається додатковий договір про зміну умов компенсації. У цьому випадку замовник бере на себе зобов'язання сплатити відповідно 75 відсотків або повністю компенсувати залишок суми кредиту.

19. Уповноважений банк здійснює контроль за цільовим використанням кредитів та несе відповідальність за правильність обліку належної до відшкодування суми компенсації кредитів.

20. Замовник забезпечує зберігання протягом 30 років договорів про організацію роботи з кредитування будівництва або придбання житла для військовослужбовців та про компенсацію кредитів, а також витягів протоколів засідань житлових комісій про доцільність надання військовослужбовцям кредитів.

____________

Опрос