Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. N 1729

КМ Украины
Постановление КМ от 22.01.2004 № 67
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 січня 2004 р. N 67

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2016 року N 442)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2347; 2003 р., N 4, ст. 142, N 15, ст. 660, N 34, ст. 1832, N 44, ст. 2308, із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2051) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729

1. У постанові:

1) у пункті 2:

а) у підпункті "а" слова "та Національній акціонерній компанії "Надра України" виключити;

б) у підпункті "б":

після слів "в обсягах, що використовуються на виробництво" доповнити словами "електричної енергії, а також";

доповнити підпункт словами "а у разі нестачі - з ресурсів природного газу, отриманого за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України";

в) підпункт "г" викласти у такій редакції:

"г) для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб газодобувних підприємств задовольняється за рахунок обсягів природного газу власного видобутку";

г) у підпункті "ґ":

абзац п'ятий після слів "які закуповують газ" доповнити словами "за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України, та";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"підприємств Національної акціонерної компанії "Надра України", які ведуть обмежений видобуток природного газу під час проведення комплексу геологорозвідувальних робіт";

ґ) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Експортні зобов'язання Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" виконуються з обсягів природного газу, отриманих за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України";

д) у тексті пункту слова "державне комунальне підприємство "Київгаз" в усіх відмінках замінити словами "відкрите акціонерне товариство "Київгаз" у відповідному відмінку;

2) абзац перший пункту 3 після слів "міжнародних договорів України" доповнити словами "та оформлений митними органами в режимі випуску у вільний обіг";

3) пункт 5 після слів "розподільними трубопроводами" доповнити словами "державного підприємства "Державна нафтогазова інспекція";

4) пункт 6 виключити;

5) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Затвердити прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на 2004 рік та графік оплати природного газу енергогенеруючими компаніями у 2004 році згідно з додатками 1 і 2".

2. У Порядку забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 доповнити літерами "НКРЕ";

2) у пункті 6:

перше речення доповнити словами "та постачання";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Контроль за виконанням алгоритму розподілу коштів здійснює НКРЕ";

3) пункт 7 виключити;

4) у пункті 10:

в абзаці третьому слова "про користування газотранспортною системою" замінити словами "про транспортування природного газу";

абзац сьомий після слова "Держкоменергозбереження" доповнити словами "або державним підприємством "Державна нафтогазова інспекція";

5) в абзаці третьому пункту 12 слово "споживачами" замінити словом "постачальниками";

6) пункт 14 після слів "розподільними трубопроводами" доповнити словами "державне підприємство "Державна нафтогазова інспекція".

3. Додаток до постанови викласти у такій редакції:

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС
надходження та розподілу природного газу в Україні на 2004 рік

(млн. куб. метрів)

I. Ресурси природного газу - всього* 

94720 

у тому числі: 

  

1. Природний газ, видобутий в Україні 

19850 

у тому числі: 

  

ДК "Укргазвидобування" 

14350 

ВАТ "Укрнафта" 

3350 

ДАТ "Чорноморнафтогаз" 

1110 

інші газодобувні підприємства 

1040 

2. Надходження - всього 

60420 

від ВАТ "Газпром" - всього 

24000 

у тому числі: 

  

за транзит 

24000 

туркменський природний газ 

36000 

у тому числі інвестиційний 

4500 

інші постачальники 

420 

3. Відбір з підземних сховищ природного газу для споживачів - всього 

14450 

II. Розподіл природного газу - всього 

94720 

1. Україні - всього 

75630 

у тому числі: 

  

на задоволення виробничо-технологічних потреб 

7500 

на виробництво скрапленого газу та стабільного бензину 

130 

для споживачів - всього 

68000 

з них: 

  

фондам держадміністрацій 

34000 

у тому числі для: 

  

населення 

18000 

бюджетних організацій 

1070 

підприємств теплокомуненерго 

13915 

виробничо-технологічних витрат 

1015 

промисловим споживачам - всього 

34000 

у тому числі для енергогенеруючих компаній Мінпаливенерго 

6000 

2. Експорт українського природного газу 

5000 

3. Закачування до підземних сховищ природного газу - всього 

14090 

____________
* Ресурси газу враховують відбір у IV кварталі 5400 млн. куб. метрів, який буде закачано до підземних сховищ газу протягом II - III кварталів з прямих надходжень 2004 року".

4. Доповнити постанову додатком 2 такого змісту:

ГРАФІК
оплати природного газу енергогенеруючими компаніями у 2004 році

Показники 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Усього за рік 

Обсяг постачання природного газу
(млн. куб. метрів) 

703,3 

655,3 

269 

203,7 

193,2 

192,9 

197,7 

197,7 

197,7 

231,7 

315,1 

699,7 

4057 

Вартість газу
(млн. гривень) 

194,3 

181 

74,3 

56,3 

53,4 

53,3 

54,6 

54,6 

54,6 

64 

87 

193,3 

1120,7 

Пільги, субсидії
(млн. гривень) 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

63,6 

763,2 

Банківські кошти
(млн. гривень) 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

29,8 

357,6 

Загальна оплата
(млн. гривень) 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

93,4 

1120,7". 

____________

Опрос