Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Консультативного совета по вопросам сотрудничества Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 14.01.2004 № 28
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2004 р. N 28

Київ

Про утворення Консультативної ради з питань співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України

Постанова втратила чинність
 (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2005 року N 51-р)

З метою подальшого забезпечення поглиблення співпраці Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, спрямованої на реалізацію завдань політичної реформи, соціально-ринкової трансформації економіки, удосконалення законотворчої діяльності, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Консультативну раду з питань співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України (додається).

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 20

 

СКЛАД
Консультативної ради з питань співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України

ЛИТВИН
Володимир Михайлович 

- Голова Верховної Ради України, співголова Ради (за згодою) 

ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович 

- Прем'єр-міністр України, голова Партії регіонів, співголова Ради 

МЕДВЕДЧУК
Віктор Володимирович 

- Глава Адміністрації Президента України, голова Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) (за згодою) 

АЗАРОВ
Микола Янович 

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України 

БОГАТИРЬОВА
Раїса Василівна 

- співголова депутатської фракції "Регіони України" у Верховній Раді України (за згодою) 

ВАЩУК
Катерина Тимофіївна 

- керівник депутатської фракції Аграрної партії України у Верховній Раді України (за згодою) 

ГАВРИШ
Степан Богданович 

- Координатор коаліції депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України (за згодою) 

ГАПОЧКА
Микола Михайлович 

- керівник депутатської групи "Народний вибір" у Верховній Раді України (за згодою) 

ГУБСЬКИЙ
Богдан Володимирович 

- керівник депутатської групи "Народовладдя" у Верховній Раді України (за згодою) 

ЗАДОРОЖНІЙ
Олександр Вікторович 

- Постійний представник Президента України у Верховній Раді України (за згодою) 

ЗАЙЧУК
Валентин Олександрович 

- Керівник Апарату Верховної Ради України, секретар Ради (за згодою) 

КИРИЛЕНКО
Іван Григорович 

- Віце-прем'єр-міністр України, голова Аграрної партії України 

КІНАХ
Анатолій Кирилович 

- голова Партії промисловців і підприємців України, Президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою) 

КЛЮЄВ
Андрій Петрович 

- Віце-прем'єр-міністр України 

КРАВЧУК
Леонід Макарович 

- керівник депутатської фракції Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) у Верховній Раді України (за згодою) 

ПЄХОТА
Володимир Юлійович 

- співголова депутатської фракції "Регіони України" у Верховній Раді України (за згодою) 

ПУСТОВОЙТЕНКО
Валерій Павлович 

- голова Народно-демократичної партії, керівник депутатської фракції Народно-демократичної партії у Верховній Раді України (за згодою) 

РИБАК
Володимир Васильович 

- Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України 

САНДЛЕР
Дмитро Михайлович 

- уповноважений представник депутатської групи "Демократичні ініціативи" у Верховній Раді України (за згодою) 

ТАБАЧНИК
Дмитро Володимирович 

- Віце-прем'єр-міністр України 

ТІГІПКО
Сергій Леонідович 

- Голова Національного банку України, голова Політичної партії "Трудова Україна" (за згодою) 

ТКАЛЕНКО
Іван Іванович 

- Міністр України у зв'язках з Верховною Радою України, секретар Ради 

ТОЛСТОУХОВ
Анатолій Володимирович 

- Міністр Кабінету Міністрів України 

ШАРОВ
Ігор Федорович 

- керівник депутатської фракції політичних партій промисловців і підприємців України та "Трудова Україна" у Верховній Раді України (за згодою). 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України

1. Консультативна рада з питань співробітництва Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України (далі - Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для проведення політичних консультацій та вироблення узгоджених рішень щодо реалізації державної політики і законодавчого забезпечення політичної та соціально-економічної реформ.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

розроблення узгоджених пропозицій щодо реалізації державної політики, забезпечення проведення демократичних виборів Президента України, вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку держави шляхом політичних консультацій;

удосконалення механізмів взаємодії Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, спрямованої на реалізацію завдань політичної реформи та соціально-ринкової трансформації економіки України та інших цілей, визначених Політичною угодою між коаліцією депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України четвертого скликання і коаліційним Кабінетом Міністрів України про створення парламентсько-урядової коаліції;

підвищення ефективності законотворчої діяльності шляхом узгодження планів законодавчих ініціатив, прийняття системних і якісних актів законодавства, сприяння їх реалізації;

вирішення інших актуальних питань, що мають важливе суспільно-політичне та соціально-економічне значення.

4. Консультативна рада відповідно до покладених на неї завдань:

вносить пропозиції щодо розроблення та розгляду Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України проектів актів законодавства, насамперед з питань реалізації політичної реформи та забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку держави, сприяє діяльності парламентсько-урядової коаліції;

узгоджує позиції щодо прийняття Верховною Радою України найбільш важливих проектів законодавчих актів, зокрема внесених Кабінетом Міністрів України, а також визначених Політичною угодою між коаліцією депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України четвертого скликання і коаліційним Кабінетом Міністрів України про створення парламентсько-урядової коаліції;

розглядає питання щодо запровадження механізмів законодавчих та інших нормативно-правових актів, проводить моніторинг ефективності їх реалізації;

бере участь у розробленні основних засад проведення політичної реформи, сприяє розгляду та прийняттю Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України відповідно до їх компетенції рішень, спрямованих на реалізацію інших завдань державної політики;

подає в установленому порядку Президентові України, Верховній Раді України і Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування ефективної системи органів державного управління;

сприяє реалізації узгодженої кадрової політики в системі органів державного управління.

5. Консультативну раду очолюють співголови, якими є Голова Верховної Ради України (за згодою) та Прем'єр-міністр України.

6. До складу Консультативної ради входять керівники депутатських фракцій і груп та голови політичних партій, що представлені у Верховній Раді України та увійшли до коаліції депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України, Глава Адміністрації Президента України, віце-прем'єр-міністри України, Керівник Апарату Верховної Ради України, Міністр Кабінету Міністрів України, Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, Міністр України у зв'язках з Верховною Радою України, Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України.

Персональний склад Консультативної ради затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій коаліції депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України.

7. Основною організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, а під час пленарних засідань Верховної Ради України - не рідше ніж один раз на тиждень.

Засідання Консультативної ради скликаються її співголовами.

8. У разі відсутності керівників депутатських фракцій і груп за їх дорученням у засіданнях Консультативної ради можуть брати участь їх уповноважені представники.

9. У засіданнях Консультативної ради за пропозицією співголів і за погодженням з членами Ради можуть брати участь також голови комітетів Верховної Ради України, інші народні депутати України - члени коаліції депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України, які не входять до складу депутатських фракцій і груп, а також міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади.

10. Порядок денний засідання Консультативної ради формується її секретарями на основі пропозицій, що надійшли від членів Ради, та схвалюється співголовами.

11. Порядок денний і регламент засідання Консультативної ради обговорюються і затверджуються більшістю присутніх на засіданні членів Ради.

12. На засіданнях почергово головують співголови Консультативної ради.

13. Засідання Консультативної ради стенографуються.

14. Рішення Консультативної ради приймаються шляхом консенсусу і оформляються протоколом.

15. На підставі рішень, прийнятих Консультативною радою, співголови Ради в межах своїх повноважень можуть давати головам комітетів та керівникам інших органів Верховної Ради України, міністрам, керівникам інших центральних та місцевих органів виконавчої влади відповідні доручення, у тому числі щодо розроблення проектів відповідних актів Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, згідно з установленою процедурою.

16. Пропозиції Консультативної ради, реалізація яких потребує рішення Президента України, подаються в установленому порядку Президентові України за підписом співголів Ради.

17. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Консультативної ради покладається на Секретаріат Кабінету Міністрів України та Апарат Верховної Ради України.

____________

Опрос