Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на использование запатентованного изобретения (полезной модели) или зарегистрированной компоновки полупроводниковых изделий

КМ Украины
Постановление КМ от 14.01.2004 № 8
редакция действует с 24.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 січня 2004 р. N 8

Київ

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 969)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2011 року N 957
,
 від 4 грудня 2013 року N 877
,
 від 18 грудня 2013 року N 933
,
від 13 грудня 2017 року N 998
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 21 жовтня 2020 року N 969

Відповідно до статті 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та статті 19 Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 969)

1. Затвердити Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 969)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р. N 516 "Про порядок надання дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 273);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 444 "Про Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної компенсації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 528).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 969)

(У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 957)

(У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду клопотання про надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів без згоди власника відповідного патенту (свідоцтва) (далі - дозвіл), але з виплатою йому компенсації. Такий дозвіл надається з метою забезпечення охорони здоров'я населення, екологічної безпеки та задоволення інших інтересів суспільства.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 969)

Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 877)

2. Дозвіл може бути надано будь-якій особі, яка має намір використовувати запатентований винахід (корисну модель) чи зареєстроване компонування напівпровідникових виробів (далі - об'єкт), за наявності підстав і з дотриманням вимог статті 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та статті 19 Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 969)

3. Заінтересована особа звертається до центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань використання об'єкта (далі - компетентний орган), з обґрунтованим клопотанням про надання Кабінетом Міністрів України дозволу, в якому зазначаються найменування об'єкта, номер відповідного патенту (свідоцтва), відомості про його власника, його адреса (або місцезнаходження), а також подається інформація про безпідставну відмову цього власника у видачі ліцензії на використання об'єкта.

До клопотання додаються:

обґрунтування необхідності використання об'єкта в інтересах суспільства із зазначенням конкретних обставин суті справи;

техніко-економічне обґрунтування доцільності, можливості та умов використання об'єкта, розміру компенсації власникові відповідного патенту (свідоцтва).

Усі документи оформляються згідно із законодавством українською мовою і подаються у чотирьох примірниках.

4. Компетентний орган розглядає клопотання протягом місяця з дати їх надходження та приймає рішення щодо доцільності надання дозволу.

У разі прийняття позитивного рішення компетентний орган надсилає клопотання Мінекономіки (у трьох примірниках).

5. Мінекономіки розглядає одержані матеріали протягом двох тижнів з дати їх надходження, перевіряє чинність відповідного патенту (свідоцтва), відповідність відомостей про його власника даним реєстрації і готує свої пропозиції про надання або відмову у наданні дозволу на використання зазначеного у клопотанні об'єкта та подає їх у двох примірниках до Кабінету Міністрів України.

6. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції Мінекономіки і приймає рішення про надання або відмову у наданні дозволу.

У рішенні зазначаються особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта, строк та умови надання дозволу, розмір компенсації, що повинна бути виплачена власникові відповідного патенту (свідоцтва), порядок її виплати, найменування органу, який здійснює контроль за використанням об'єкта.

У рішенні про відмову у наданні дозволу зазначаються підстави для відмови.

У разі потреби Кабінет Міністрів України доручає компетентному органу та Мінекономіки проведення додаткової експертизи доцільності надання дозволу.

7. Про прийняте Кабінетом Міністрів України рішення Мінекономіки інформує всі заінтересовані сторони.

8. У разі припинення існування обставин, що були підставою для надання дозволу на використання об'єкта, орган, який здійснює контроль за його використанням, за погодженням з компетентним органом вносить Мінекономіки пропозиції щодо скасування дозволу, а Мінекономіки готує відповідні пропозиції для Кабінету Міністрів України.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957,
 від 18.12.2013 р. N 933)

9. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції Мінекономіки і протягом двох тижнів приймає рішення про скасування дозволу або про відмову у такому скасуванні. Про прийняте Кабінетом Міністрів України рішення Мінекономіки інформує всі заінтересовані сторони.

10. Дозвіл може бути скасовано за обґрунтованим клопотанням особи, яка здійснює використання об'єкта. Зазначене клопотання подається до органу, який здійснює контроль за використанням об'єкта. Відповідні пропозиції щодо скасування дозволу розглядаються згідно з пунктами 8 і 9 цього Порядку.

11. У разі порушення умов використання об'єкта особою, якій надано дозвіл на його використання, Кабінет Міністрів України може скасувати такий дозвіл.

____________

Опрос