Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О таможенном контроле и таможенном оформлении природного газа, нефти, нефтепродуктов, этилена и аммиака, перемещаемых через таможенную границу Украины трубопроводным транспортом

КМ Украины
Постановление КМ от 17.12.2003 № 1958
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2003 р. N 1958

Київ

Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 вересня 2005 року N 924
,
 від 15 вересня 2005 року N 930
,
 від 7 грудня 2005 року N 1169
,
від 12 квітня 2006 року N 497,
 від 27 квітня 2006 року N 588,
 від 15 листопада 2010 року N 1061
,
 від 29 червня 2011 року N 692
,
 від 5 жовтня 2011 року N 1016

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Відповідно до статті 148 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом;

Порядок митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом;

Порядок митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом;

Порядок митного контролю та митного оформлення етилену, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом;

Порядок митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом;

перелік місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом;

перелік місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом;

перелік місць митного контролю аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом.

2. Державній митній службі, Міністерству палива та енергетики, Міністерству промислової політики привести в місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

(У тексті Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усіх відмінках замінено словами "Енергетична регіональна митниця" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 497)

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення митного контролю і митного оформлення природного газу під час його переміщення через митний кордон України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

акт приймання-передачі газу перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого протягом періоду поставки через окремий пункт приймання-передачі газу, підписаний перевізниками і має відбиток штампа "під митним контролем";

акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) протягом періоду поставки, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником;

загальний акт приймання-передачі газу перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України в митних режимах імпорту і транзиту протягом періоду поставки, підписаний перевізниками;

партія газу - обсяг природного газу, що переміщується через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) у строк, що не перевищує одного календарного місяця;

періодична митна декларація - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг газу, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і застосовується у випадках, передбачених цим Порядком;

період поставки - строк, протягом якого здійснюється переміщення газу через митний кордон України (не більше календарного місяця, крім випадків транзиту з використанням підземних сховищ газу);

пункт приймання-передачі газу - газовимірювальна (газорозподільна) станція чи пункт вимірювання витрат газу, розміщений на митній території України або за її межами, обладнаний газовимірювальними приладами, де здійснюється оформлення актів приймання-передачі газу перевізниками;

технічний акт приймання-передачі газу - документ, який містить дані про розподіл між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного протягом періоду поставки на митну територію України, підписаний українським перевізником та іноземним постачальником газу;

тимчасова декларація - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг газу, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої газ пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вільного обігу;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості газу, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань газовимірювальних приладів, даних документів обліку обсягів газу та накладення митного забезпечення).

3. Переміщення газу трубопровідним транспортом через митний кордон України здійснюється на підставі оформленої митним органом тимчасової декларації, періодичної митної декларації або зареєстрованої ним вантажної митної декларації.

4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з газом або переміщують його транзитом через територію України, декларують газ в митному органі, визначеному Держмитслужбою або за її погодженням в інших митних органах.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 692)

5. Граничний строк прохідного митного транзиту газу, що переміщується трубопровідним транспортом з використанням підземних сховищ газу, становить 60 днів без урахування строку зберігання газу в підземних сховищах.

6. Газ, що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем:

під час ввезення - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення;

під час вивезення - з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму і вивезення газу за межі країни;

під час транзиту - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення та вивезення газу за межі країни.

7. Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про газ, що переміщується через митний кордон України, його фактичному обсягу та якості здійснюється митним органом шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

8. Контроль за обсягом газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких розташовано пункти приймання-передачі газу, шляхом перевірки відповідності показань газовимірювальних приладів обсягу та якості газу даним, зазначеним в актах приймання-передачі газу перевізниками, сертифікатах (паспортах) якості газу, з проставленням відбитка штампа "під митним контролем" на цих документах.

9. Посадові особи митних органів, що здійснюють митний контроль в пунктах приймання-передачі газу, не пізніше наступного дня після підписання акта приймання-передачі газу перевізниками передають до митного органу, визначеного Держмитслужбою, інформацію про результати контролю за обсягами газу, переміщеного через митний кордон України, за звітний період.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 692)

10. Фактичний контроль здійснюється митними органами шляхом перевірки:

актів приймання-передачі газу перевізниками, підписаних у пунктах приймання-передачі газу, розташованих на митній території України, сертифікатів (паспортів) якості газу, звітів про рух газу в підземних сховищах, які подаються перевізниками наступного дня після підписання;

актів приймання-передачі газу перевізниками, підписаних у пунктах приймання-передачі газу, розташованих за межами митної території України, та сертифікатів (паспортів) якості газу, які подаються перевізниками не пізніше 12 числа місяця, що настає за звітним;

актів приймання-передачі газу, підписаних сторонами договору (контракту) про зберігання газу в підземних сховищах і українським перевізником, які подаються перевізником наступного дня після підписання;

реєстрів обсягів газу, що зберігається в підземних сховищах, які подаються перевізниками наступного дня після підписання загального акта приймання-передачі газу перевізниками;

копій загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу, які подаються перевізниками не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним (оригінали актів подаються не пізніше 20 числа).

Митний контроль газу на території об'єктів газотранспортної системи здійснюється посадовими особами митних органів з додержанням правил перебування на таких об'єктах.

11. Декларування газу здійснюється шляхом подання декларантом:

1) вантажної митної декларації чи тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації - у режимі імпорту.

Періодична митна декларація застосовується у разі, коли газ імпортується в рамках міжнародних договорів України, якими встановлено звільнення від обкладення податками і зборами (обов'язковими платежами) при ввезенні газу в Україну, або коли імпортер відповідно до законодавства України має право видавати податковий вексель;

2) вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації - у режимі експорту;

3) вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації - у режимі транзиту.

12. Для митного оформлення газу на підставі тимчасової декларації подаються такі документи:

тимчасова декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання вантажної митної декларації і необхідних для митного контролю та митного оформлення документів у визначений цим Порядком строк;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

13. Для митного оформлення газу на підставі періодичної митної декларації подаються такі документи:

періодична митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про подання вантажної митної декларації і необхідних для митного контролю та митного оформлення документів у визначений цим Порядком строк;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

документи, що підтверджують ввезення газу в рамках міжнародних договорів України (для газу, імпортованого в рамках міжнародних договорів України);

документи, що підтверджують право імпортера видавати податковий вексель;

гарантійний лист уповноваженого банку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності про сплату встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) у визначений цим Порядком строк (крім випадків, коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства звільнений від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) при імпорті та експорті товарів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт газу (для газу, імпортованого в рамках міжнародних договорів) у разі вивезення газу за межі митної території України.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.09.2005 р. N 930)

14. Для митного оформлення газу на підставі вантажної митної декларації подаються такі документи:

1) у режимі імпорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) з відміткою українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного газу;

акти приймання-передачі газу перевізниками, підписані в пунктах приймання-передачі газу;

рахунок-фактура (інвойс);

сертифікат про походження газу (для газу, імпортованого в рамках угод про вільну торгівлю);

сертифікат (паспорт) якості газу;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

копії загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу, завірені перевізником;

документ, що посвідчує особу декларанта;

у разі коли оформлялася тимчасова декларація або періодична митна декларація, - її копія;

2) у режимі експорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт газу (для газу, імпортованого в рамках міжнародних договорів), у разі здійснення декларування газу без попереднього подання періодичної митної декларації;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2005 р. N 930)

акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) з відміткою українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного газу;

акти приймання-передачі газу перевізниками, підписані в пунктах приймання-передачі газу;

рахунок-фактура (інвойс);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія вантажної митної декларації на імпорт газу (у разі експорту тим суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який попередньо імпортував газ), завірена декларантом;

копії загального акта приймання-передачі газу перевізниками та технічного акта приймання-передачі газу (для експорту попередньо імпортованого газу) з відміткою українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного газу;

сертифікат про походження газу (для газу, експортованого в рамках угод про вільну торгівлю);

сертифікат (паспорт) якості газу;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

3) у режимі транзиту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

довідка про вартість газу;

копія загального акта приймання-передачі газу перевізниками;

акти приймання-передачі газу, підписані українським та іноземним перевізниками в пунктах приймання-передачі газу;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

сертифікат (паспорт) якості газу;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

У разі переміщення газу з використанням підземного сховища митному органу також подаються:

оригінал та копія договору (контракту) на зберігання газу в підземному сховищі;

реєстри обсягів газу, що зберігається в підземному сховищі;

акти приймання-передачі газу, підписані сторонами договору (контракту) про зберігання газу в підземних сховищах і завірені українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту)-резидент є різними особами).

15. Для митного оформлення газу декларант подає митному органу передбачені Митним кодексом України та цим Порядком документи не пізніше першого дня поставки газу.

Оригінали договору (контракту) на зберігання газу в підземному сховищі та зовнішньоекономічного договору (контракту) після звіряння повертаються митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацією (періодичною митною декларацією, вантажною митною декларацією).

У разі укладення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності протягом періоду поставки газу зовнішньоекономічного договору (контракту) або внесення змін до цього договору (контракту) тимчасова декларація, періодична митна декларація або вантажна митна декларація може подаватися в інший строк протягом періоду поставки, ніж зазначено в цьому пункті, за умови документального підтвердження перевізником дати початку переміщення газу.

16. Якщо з незалежних від декларанта причин акти приймання-передачі газу, реєстри обсягів газу, що зберігається в підземних сховищах, сертифікати (паспорти) якості газу, рахунки-фактури (інвойси) не можуть бути подані одночасно з вантажною митною декларацією, керівник митного органу дозволяє декларанту за його зверненням подати їх після реєстрації цієї декларації у встановлений митним органом строк, але не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним.

17. У разі коли у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачається кілька форм розрахунків, партією газу вважається обсяг газу, поставленого на підставі одного акта приймання-передачі протягом періоду поставки, який згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) відповідає одній умові розрахунку. Митні органи можуть приймати акт приймання-передачі такої партії газу та рахунок-фактуру (інвойс) на загальний обсяг газу, поставленого протягом періоду поставки згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

18. Якщо у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачається поставка двох або більше партій газу, митному органу подається нотаріально завірена копія цього договору (контракту). У разі декларування чергової партії газу згідно з тим же зовнішньоекономічним договором (контрактом) його копія не подається.

19. Митний орган того ж дня повідомляє перевізника про оформлення тимчасової декларації або періодичної митної декларації чи про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням їх реєстраційних номерів, задекларованого обсягу газу, строку поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту).

Копія тимчасової декларації, періодичної митної декларації або вантажної митної декларації є підставою для поставки газу перевізником.

20. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму та у разі погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 692)

21. Не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, декларант подає митному органу вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до зазначеного в цих деклараціях митного режиму.

22. Переміщення природного газу через митний кордон України здійснюється перевізником тільки протягом зазначеного у тимчасовій декларації, періодичній митній декларації або вантажній митній декларації періоду поставки.

23. Якщо переміщення газу на підставі тимчасової декларації, періодичної митної декларації або вантажної митної декларації не відбулося, ці декларації анулюються в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1016)

24. У разі переміщення газу в меншому обсязі, ніж зазначено у тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажна митна декларація оформляється на фактично переміщений обсяг газу, а у разі його переміщення в меншому обсязі, ніж зазначено у вантажній митній декларації, до цієї декларації вносяться зміни в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1016)

25. У разі необхідності внесення до вантажної митної декларації змін, що мають істотне значення для застосування процедур митного контролю газу, впливають на умови оподаткування чи застосування заходів нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларація.

 

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

(У тексті Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усіх відмінках замінено словами "Енергетична регіональна митниця" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 497)

(Слова "або за її погодженням в інших митних органах", "або за її погодженням іншими митними органами", "або за її погодженням митним органом, у зоні діяльності якого розташовано пункт перевантаження" виключено; слова "Енергетична регіональна митниця" в усіх відмінках замінено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 692)

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення митного контролю і митного оформлення нафти під час її переміщення через митний кордон України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

акт приймання-передачі нафти перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про кількість та якість нафти, поставленої протягом доби на підставі одного маршрутного доручення, підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником) і має відбиток штампа "під митним контролем";

акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти;

партія нафти - обсяг нафти, що переміщується через митний кордон України на підставі одного маршрутного доручення (телеграми, телетайпограми), одного зовнішньоекономічного договору (контракту) і акта (актів) приймання-передачі нафти у строк, що не перевищує одного календарного місяця з початку здійснення поставок;

період поставки - строк, протягом якого здійснюється переміщення нафти через митний кордон України та який не перевищує одного календарного місяця (крім випадків транзиту нафти трубопровідним транспортом з перевантаженням на інші види транспорту);

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

пункт приймання-передачі нафти - пункт на території України або за її межами, де здійснюються операції з приймання-передачі, обліку, зберігання нафти, що переміщується через митний кордон України;

тимчасова декларація - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування нафти, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг нафти, мету її переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої нафта пропускається через митний кордон України у спрощеному порядку для вільного обігу;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості нафти, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу нафти та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб нафти).

3. Переміщення нафти через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформлених митним органом тимчасової декларації чи періодичної митної декларації, що застосовується тільки в разі транзиту нафти через територію України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації тільки протягом зазначеного в таких деклараціях періоду поставки.

Копія однієї з декларацій, завірена декларантом і видана перевізникові, є підставою для переміщення нафти через митний кордон України трубопровідним транспортом.

Митний орган протягом доби повідомляє перевізнику про оформлення тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її номера, задекларованого обсягу нафти, періоду поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого нафта переміщується через митний кордон України.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з нафтою або переміщують її транзитом через територію України, декларують нафту в митному органі, визначеному Держмитслужбою.

Митне оформлення в режимах імпорту і транзиту нафти, що перевантажується на залізничний, автомобільний чи морський транспорт, здійснюється митним органом, визначеним Держмитслужбою.

Граничний строк прохідного митного транзиту нафти трубопровідним транспортом з перевантаженням на інший вид транспорту становить 90 діб.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

5. Нафта, що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем:

під час ввезення - з моменту її фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення;

під час вивезення - з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму і вивезення нафти за межі країни;

під час транзиту - з моменту її фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення і вивезення нафти за межі країни.

6. Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про нафту, що переміщується через митний кордон України, її фактичному обсягу та якості здійснюється митним органом шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

8. Декларування нафти здійснюється шляхом подання декларантом:

вантажної митної декларації або тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафти в режимі імпорту;

вантажної митної декларації для митного оформлення нафти в режимі експорту;

вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафти в режимі транзиту.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

9. Для митного оформлення нафти на підставі тимчасової декларації подаються такі документи:

тимчасова декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про переміщення нафти, зареєстроване перевізником;

лист-зобов'язання про подання вантажної митної декларації і необхідних для митного оформлення нафти документів у визначений цим Порядком строк;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

сертифікат про походження нафти (для нафти, імпортованої в рамках угод про вільну торгівлю);

рахунок-фактура (інвойс) на партію нафти (у разі транзиту не подається);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

91. Для митного оформлення нафти в режимі транзиту на підставі періодичної митної декларації подаються:

періодична митна декларація та її електронна копія;

оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо подання вантажної митної декларації та інших документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення нафти, у встановлений цим Порядком строк;

відповідний дозвіл (ліцензія) - у випадках, визначених законодавством;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

10. Для митного оформлення нафти на підставі вантажної митної декларації подаються такі документи:

1) у режимі імпорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про переміщення нафти, зареєстроване перевізником;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

рахунок-фактура (інвойс) на партію нафти;

акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт приймання-передачі нафти, підписаний перевізником і одержувачем;

сертифікат про походження нафти (для нафти, імпортованої в рамках угод про вільну торгівлю);

сертифікат (паспорт) якості на партію нафти;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

документ, що посвідчує особу декларанта;

у разі коли оформлялася тимчасова декларація, - її копія;

2) у режимі експорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про переміщення нафти, зареєстроване перевізником;

акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт приймання-передачі нафти, підписаний відправником і перевізником;

акт приймання-передачі нафти, підписаний українським та іноземним перевізниками в пункті приймання-передачі нафти;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт нафти (для нафти, імпортованої в рамках міжнародних договорів);

копія вантажної митної декларації на імпорт нафти (для експорту попередньо імпортованої нафти), завірена декларантом;

сертифікат (паспорт) якості на партію нафти (у разі потреби);

сертифікат про походження нафти (для нафти, експортованої в рамках угод про вільну торгівлю);

рахунок-фактура (інвойс) на партію нафти;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

3) у режимі транзиту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту) з надання послуг на транспортування нафти;

маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про переміщення нафти, зареєстроване перевізником;

акт приймання-передачі нафти, підписаний українським та іноземним перевізниками у пункті приймання-передачі нафти в систему магістральних трубопроводів України;

акт приймання-передачі нафти, підписаний українським та іноземним перевізниками або українським перевізником та одержувачем нафти в пункті приймання-передачі нафти із системи магістральних трубопроводів України;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

документ, що посвідчує особу декларанта.

11. Для митного оформлення партії нафти декларант подає митному органу передбачені Митним кодексом України та цим Порядком документи не пізніше першого дня поставки нафти.

Оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) після звіряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацією (вантажною митною декларацією).

У разі укладення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України протягом періоду поставки нафти зовнішньоекономічного договору (контракту) або внесення змін до діючого договору (контракту) тимчасова декларація (вантажна митна декларація) може подаватися для оформлення в інший строк протягом періоду поставки, ніж визначено в цьому пункті, за умови документального підтвердження перевізником дати початку переміщення нафти.

Якщо у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачається поставка двох або більше партій нафти, митному органу подається нотаріально завірена копія цього договору (контракту). У разі декларування чергової партії нафти згідно з тим же зовнішньоекономічним договором (контрактом) його копія не подається.

12. Якщо з незалежних від декларанта причин акти приймання-передачі і сертифікати (паспорти) якості на партію нафти не можуть бути подані одночасно з вантажною митною декларацією, керівник митного органу або його заступник дозволяє декларанту за його зверненням подати їх після реєстрації цієї декларації у встановлений митним органом строк, але не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

13. У разі коли у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачається кілька форм розрахунків, партією нафти вважається обсяг нафти, поставленої на підставі одного акта приймання-передачі протягом одного календарного місяця, який згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) відповідає одній умові розрахунків. Митні органи можуть приймати акт приймання-передачі такої партії нафти та рахунок-фактуру (інвойс) на загальний обсяг нафти, поставленої протягом періоду поставки згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

14. Пункт 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

15. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму та у разі погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

16. Під час митного оформлення нафти, перевантаженої з трубопровідного транспорту на залізничний, автомобільний або морський, крім документів, визначених цим Порядком, митному органу подаються документи, визначені нормативно-правовими актами Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення для відповідного виду транспорту.

17. Якщо переміщення нафти на підставі тимчасової декларації, періодичної митної декларації або вантажної митної декларації не відбулося, ці декларації анулюються у встановленому Мінфіном порядку.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497,
 від 05.10.2011 р. N 1016)

18. У разі переміщення нафти в меншому обсязі, ніж зазначено у тимчасовій декларації, періодичній митній декларації, вантажна митна декларація оформляється на фактично переміщений обсяг нафти, а у разі її переміщення в меншому обсязі, ніж зазначено у вантажній митній декларації, до цієї декларації вносяться зміни в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497,
 від 05.10.2011 р. N 1016)

19. У разі необхідності внесення до вантажної митної декларації змін, що мають істотне значення для застосування процедур митного контролю нафти, впливають на умови оподаткування чи застосування заходів нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларація.

20. Декларант подає митному органові не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до режиму, що задекларований у тимчасовій або періодичній митній декларації.

(Порядок доповнено пунктом 20 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

 

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом

(У тексті Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усіх відмінках замінено словами "Енергетична регіональна митниця" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 497)

(Слова "або за її погодженням в інших митних органах", "або за її погодженням іншими митними органами", "або за її погодженням митним органом, у зоні діяльності якого розташовано пункт перевантаження" виключено; слова "Енергетична регіональна митниця" в усіх відмінках замінено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 692)

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення митного контролю і митного оформлення нафтопродуктів під час їх переміщення через митний кордон України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

акт приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний українським перевізником і одержувачем (відправником) або іноземним та українським перевізниками і має відбиток штампа "під митним контролем";

акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщених нафтопродуктів;

акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяги нафтопродуктів, переміщених у резервуари та з резервуарів перевізника протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний українським перевізником;

партія нафтопродуктів - обсяг нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі однієї маршрутної телеграми (телетайпограми), одного зовнішньоекономічного договору (контракту) і акта (актів) приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками;

період поставки - строк, протягом якого здійснюється переміщення нафтопродуктів через митний кордон України та який не перевищує одного календарного місяця (крім випадків транзиту нафтопродуктів трубопровідним транспортом з перевантаженням на інші види транспорту);

(абзац шостий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

тимчасова декларація - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України, і містить відомості про обсяг нафтопродуктів, мету їх переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої нафтопродукти пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для вільного обігу;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу нафтопродуктів та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб нафтопродуктів).

3. Переміщення нафтопродуктів через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформлених митним органом тимчасової декларації чи періодичної митної декларації, що застосовується тільки в разі транзиту нафтопродуктів через територію України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації тільки протягом зазначеного в таких деклараціях періоду поставки.

Копія однієї з декларацій, завірена декларантом і видана перевізникові, є підставою для переміщення нафтопродуктів через митний кордон України трубопровідним транспортом.

Митний орган протягом доби повідомляє перевізнику про оформлення тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її номера, задекларованого обсягу нафтопродуктів, періоду поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого нафтопродукти переміщуються через митний кордон України.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з нафтопродуктами або переміщують їх транзитом через територію України, декларують нафтопродукти в митному органі, визначеному Держмитслужбою.

Митне оформлення нафтопродуктів, що перевантажуються на залізничний, автомобільний чи морський транспорт, здійснюється митним органом, визначеним Держмитслужбою.

Граничний строк прохідного митного транзиту нафтопродуктів трубопровідним транспортом з перевантаженням на інший вид транспорту становить 90 діб.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

5. Нафтопродукти, що переміщуються через митний кордон України, перебувають під митним контролем:

під час ввезення - з моменту їх фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення;

під час вивезення - з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму і вивезення нафтопродуктів за межі країни;

під час транзиту - з моменту їх фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення та вивезення нафтопродуктів за межі країни.

6. Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про нафтопродукти, що переміщуються через митний кордон України, їх фактичному обсягу та якості здійснюється митним органом шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

8. Декларування нафтопродуктів здійснюється шляхом подання декларантом:

вантажної митної декларації або тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафтопродуктів в режимі імпорту;

вантажної митної декларації для митного оформлення нафтопродуктів в режимі експорту;

вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафтопродуктів в режимі транзиту.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

9. Для митного оформлення нафтопродуктів на підставі тимчасової декларації подаються такі документи:

тимчасова декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

маршрутна телеграма (телетайпограма) про переміщення нафтопродуктів, зареєстрована перевізником;

лист-зобов'язання про подання вантажної митної декларації і необхідних для митного оформлення нафтопродуктів документів у визначений цим Порядком строк;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

сертифікат про походження нафтопродуктів (для нафтопродуктів, переміщуваних в рамках угод про вільну торгівлю);

рахунок-фактура (інвойс) на партію нафтопродуктів;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

91. Для митного оформлення нафтопродуктів в режимі транзиту на підставі періодичної митної декларації подаються:

періодична митна декларація та її електронна копія;

оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо подання вантажної митної декларації і документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, у встановлений цим Порядком строк;

відповідний дозвіл (ліцензія) - у випадках, визначених законодавством;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

10. Для митного оформлення нафтопродуктів на підставі вантажної митної декларації подаються такі документи:

1) у режимі імпорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

рахунок-фактура (інвойс) на партію нафтопродуктів;

акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний українським та іноземним перевізниками в пункті приймання-передачі нафтопродуктів;

акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари перевізника, складений українським перевізником, якщо пунктом призначення є резервуари перевізника;

акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний українським перевізником та одержувачем, або інший документ, що в установленому законодавством порядку підтверджує виконання перевізником своїх зобов'язань;

маршрутна телеграма (телетайпограма) про переміщення нафтопродуктів, зареєстрована перевізником;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

сертифікат про походження нафтопродуктів (для нафтопродуктів, імпортованих в рамках угод про вільну торгівлю);

сертифікат (паспорт) якості на партію нафтопродуктів;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

документ, що посвідчує особу декларанта;

2) у режимі експорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

маршрутна телеграма (телетайпограма) про переміщення нафтопродуктів, зареєстрована перевізником;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками, підписаний відправником і українським перевізником;

акт приймання-передачі нафтопродуктів, підписаний українським та іноземним перевізниками у пункті передачі нафтопродуктів;

дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт (для нафтопродуктів, імпортованих в рамках міжнародних договорів);

копія вантажної митної декларації на імпорт нафтопродуктів (для експорту попередньо імпортованих нафтопродуктів), завірена декларантом;

сертифікат (паспорт) якості на партію нафтопродуктів (у разі потреби);

сертифікат про походження нафтопродуктів (для нафтопродуктів, експортованих в рамках угод про вільну торгівлю);

рахунок-фактура (інвойс) на партію нафтопродуктів;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

3) у режимі транзиту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

маршрутна телеграма (телетайпограма) про переміщення нафтопродуктів, зареєстрована перевізником;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари перевізника, складений українським перевізником (у разі приймання та вимірювання нафтопродуктів із застосуванням резервуарів перевізника);

акт приймання-передачі нафтопродуктів з резервуарів перевізника, підписаний українським перевізником (у разі приймання та вимірювання нафтопродуктів із застосуванням резервуарів перевізника);

акти приймання-передачі нафтопродуктів, підписані українським та іноземним перевізниками або українськими перевізником і одержувачем в пунктах приймання-передачі нафтопродуктів;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

документ, що посвідчує особу декларанта.

11. Для митного оформлення партії нафтопродуктів декларант подає митному органу передбачені Митним кодексом України та цим Порядком документи не пізніше першого дня поставки цієї партії.

Оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) після звіряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацією (вантажною митною декларацією).

12. Якщо з незалежних від декларанта причин акти приймання-передачі і сертифікати (паспорти) якості нафтопродуктів не можуть бути подані одночасно з вантажною митною декларацією, керівник митного органу або його заступник дозволяє декларанту за його зверненням подати їх після реєстрації цієї декларації у строк, що не перевищує 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного у декларації.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

13. У разі коли у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачається кілька форм розрахунків, партією нафтопродуктів вважається обсяг нафтопродуктів, поставлених на підставі одного акта приймання-передачі протягом одного календарного місяця, який згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) відповідає одній умові розрахунку. Митні органи можуть приймати акт приймання-передачі такої партії нафтопродуктів та рахунок-фактуру (інвойс) на загальний обсяг нафтопродуктів, поставлених протягом періоду поставки згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

14. Пункт 14 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

15. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур згідно із заявленим режимом та у разі погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

16. Під час митного оформлення нафтопродуктів, перевантажених з трубопровідного транспорту на залізничний, автомобільний або морський, крім документів, визначених цим Порядком, митному органу подаються документи, визначені нормативно-правовими актами Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення для відповідного виду транспорту.

17. Якщо переміщення нафтопродуктів на підставі тимчасової декларації, періодичної митної декларації або вантажної митної декларації не відбулося, ці декларації анулюються в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497,
 від 05.10.2011 р. N 1016)

18. У разі переміщення нафтопродуктів в меншому обсязі, ніж зазначено у тимчасовій декларації, періодичній митній декларації, вантажна митна декларація оформляється на фактично переміщений обсяг нафтопродуктів, а у разі їх переміщення в меншому обсязі, ніж зазначено у вантажній митній декларації, до цієї декларації вносяться зміни в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497,
 від 05.10.2011 р. N 1016)

19. У разі необхідності внесення до вантажної митної декларації змін, що мають істотне значення для застосування процедур митного контролю нафтопродуктів, впливають на умови оподаткування чи застосування заходів нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларація.

20. Декларант подає митному органові не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до режиму, що задекларований в тимчасовій або періодичній митній декларації.

(Порядок доповнено пунктом 20 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

 

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення етилену, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення митного контролю і митного оформлення етилену під час його переміщення через митний кордон України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

акт приймання-передачі етилену перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг етилену, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця (декади) на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний українським та іноземним перевізниками (або іноземним одержувачем) і має відбиток штампа "під митним контролем";

акт приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг етилену, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця (декади) на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контакту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного етилену;

партія етилену - обсяг етилену, що переміщується через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

період поставки - строк, протягом якого етилен переміщується через митний кордон України (не більше одного календарного місяця);

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості етилену, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу етилену та накладення митного забезпечення).

3. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює експортні операції з етиленом, декларує його в митному органі, у зоні діяльності якого розташовано підприємство з виробництва етилену.

4. Переміщення етилену трубопровідним транспортом через митний кордон України здійснюється на підставі зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації.

5. Етилен, що вивозиться за межі митної території України, перебуває під митним контролем з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму та перетину етиленом митного кордону України.

6. Митний контроль етилену, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється у пункті обліку етилену, розташованому в с. Береги Берегівського району Закарпатської області.

7. Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про етилен, що переміщується через митний кордон України, його фактичному обсягу здійснюється митним органом у зонах митного контролю шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

8. Фактичний контроль здійснюється посадовими особами митних органів у присутності представників підприємства, що переміщує або зберігає етилен, шляхом перевірки:

актів приймання-передачі етилену перевізниками, які подаються не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним (у випадках, коли такі акти оформляються);

актів приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), які подаються не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним.

9. Для митного оформлення етилену, що переміщується через митний кордон України у режимі експорту, декларант не пізніше першого дня поставки етилену подає митному органу такі документи:

вантажну митну декларацію та її електронну версію;

оригінал та копію зовнішньоекономічного договору (контракту);

оригінал та копію договору, укладеного з перевізником, якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та перевізник є різними особами;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

акт приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

акт приймання-передачі етилену перевізниками, якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та перевізник є різними особами;

рахунок-фактуру (інвойс);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копію довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

Якщо у зовнішньоекономічному договорі (контракті) установлено декадний період поставки, вантажна митна декларація може подаватися до оформлення в інший строк, ніж визначено в цьому пункті, за умови документального підтвердження перевізником дати початку переміщення етилену.

Оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) після звіряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою вантажною митною декларацією.

10. Якщо з незалежних від декларанта причин акти приймання-передачі етилену не можуть бути подані одночасно з вантажною митною декларацією, керівник митного органу дозволяє декларанту за його зверненням подати їх після реєстрації цієї декларації протягом 15 днів після останнього дня періоду поставки етилену, зазначеного у вантажній митній декларації.

11. У разі коли у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачено кілька форм розрахунків, партією етилену вважається обсяг етилену, поставлений на підставі одного акта приймання-передачі протягом одного календарного місяця (декади), який згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) відповідає одній умові розрахунку. Митні органи можуть приймати акт приймання-передачі такої партії етилену та рахунок-фактуру (інвойс) на загальний обсяг етилену, поставленого протягом періоду поставки згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

12. Переміщення етилену через митний кордон України здійснюється перевізником тільки протягом зазначеного у вантажній митній декларації періоду поставки.

13. Митний орган протягом доби повідомляє перевізника про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її реєстраційного номера, обсягу етилену, строку поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту).

Копія вантажної митної декларації є підставою для поставки етилену перевізником.

14. У разі переміщення етилену в меншому обсязі, ніж зазначено у вантажній митній декларації, до цієї декларації вносяться зміни в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1016)

15. У разі необхідності внесення до вантажної митної декларації змін, що мають істотне значення для застосування процедур митного контролю етилену, впливають на умови оподаткування чи застосування заходів нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларація.

 

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

(У тексті Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усіх відмінках замінено словами "Енергетична регіональна митниця" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 497)

(Слова "або за її погодженням в інших митних органах", "або за її погодженням іншими митними органами", "або за її погодженням митним органом, у зоні діяльності якого розташовано пункт перевантаження" виключено; слова "Енергетична регіональна митниця" в усіх відмінках замінено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 692)

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення митного контролю і митного оформлення аміаку під час його переміщення через митний кордон України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

акт приймання-передачі аміаку перевізниками - товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником і має відбиток штампа "під митним контролем";

акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) - документ, який містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом одного календарного місяця на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку;

партія аміаку - обсяг аміаку, що переміщується через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) і одного акта приймання-передачі аміаку перевізниками у строк, що не перевищує одного календарного місяця;

період поставки - строк, протягом якого здійснюється переміщення аміаку через митний кордон України та який не перевищує одного календарного місяця (крім випадків транзиту аміаку трубопровідним транспортом з перевантаженням на інші види транспорту);

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

пункт обліку - насосна станція, розподільна станція або кінцева станція аміакопроводу, обладнана вимірювальними приладами, на якій здійснюється облік обсягу аміаку для проведення взаєморозрахунків між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

тижневий акт приймання-передачі аміаку перевізниками - товаротранспортний документ, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником;

тимчасова декларація - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування аміаку, що переміщується через митний кордон України, і містить відомості про обсяг аміаку, мету його переміщення, інші дані, потрібні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на підставі якої аміак пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вільного обігу;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості аміаку, що переміщується через митний кордон України (перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу аміаку та накладення митного забезпечення).

3. Переміщення аміаку через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформлених митним органом тимчасової декларації чи періодичної митної декларації, що застосовується тільки в разі транзиту аміаку через територію України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації тільки протягом зазначеного в таких деклараціях періоду поставки.

Копія однієї з декларацій, завірена декларантом і видана перевізникові, є підставою для переміщення аміаку через митний кордон України трубопровідним транспортом.

Митний орган протягом доби повідомляє перевізнику про оформлення тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її номера, задекларованого обсягу аміаку, періоду поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого аміак переміщується через митний кордон України.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експортно-імпортні операції з аміаком або переміщують його транзитом через територію України, декларують аміак у митному органі, визначеному Держмитслужбою.

Митне оформлення аміаку, що перевантажується на залізничний, автомобільний чи морський транспорт, здійснюється митним органом, визначеним Держмитслужбою.

5. Аміак, що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем:

під час ввезення - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення;

під час вивезення - з моменту подання для оформлення документів до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення відповідно до обраного митного режиму і вивезення аміаку за межі України;

під час транзиту - з моменту його фактичного ввезення на митну територію України до моменту здійснення в повному обсязі митного оформлення і вивезення аміаку за межі України.

6. Контроль за відповідністю зазначених у документах відомостей про аміак, що переміщується через митний кордон України, його фактичному обсягу та якості здійснюється митним органом шляхом звіряння цих відомостей з документами, на підставі яких проведено фактичний контроль, а також іншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

7. Контроль за обсягом аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється митними органами, у зоні діяльності яких розташовано пункти обліку.

Граничний строк прохідного митного транзиту аміаку трубопровідним транспортом з перевантаженням на інший вид транспорту становить 90 діб.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

8. Фактичний контроль здійснюється митними органами шляхом перевірки:

копій тижневих актів приймання-передачі аміаку перевізниками, підписаних у пунктах обліку, розташованих на митній території України, які подаються перевізниками наступного дня після їх оформлення;

копій актів приймання-передачі аміаку перевізниками, які подаються ними не пізніше 6 числа місяця, що настає за звітним (якщо перевізник країни відправлення і України, відправник і одержувач не беруть участі в підписанні акта приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

тижневих актів приймання-передачі аміаку перевізниками, які подаються ними не пізніше 5 дня тижня, що настає за звітним;

актів приймання-передачі аміаку перевізниками, які подаються ними не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним (якщо перевізник країни відправлення і України, відправник і одержувач не беруть участі в підписанні акта приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

9. Декларування аміаку здійснюється шляхом подання декларантом:

вантажної митної декларації або тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для оформлення аміаку в режимі імпорту;

вантажної митної декларації для оформлення аміаку в режимі експорту;

вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для оформлення аміаку в режимі транзиту.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

10. Для митного оформлення аміаку на підставі тимчасової декларації подаються такі документи:

тимчасова декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

оригінал та копія договору, укладеного з перевізником, якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності і перевізник є різними особами;

лист-зобов'язання про подання вантажної митної декларації і необхідних для митного оформлення аміаку документів у визначений цим Порядком строк;

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

сертифікат про походження аміаку (для аміаку, переміщуваного в рамках угод про вільну торгівлю);

рахунок-фактура (інвойс);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

101. Для митного оформлення аміаку в режимі транзиту на підставі періодичної митної декларації подаються:

періодична митна декларація та її електронна копія;

оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо подання вантажної митної декларації та інших документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення аміаку, у встановлений цим Порядком строк;

відповідний дозвіл (ліцензія) - у випадках, визначених законодавством;

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта.

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

11. Для митного оформлення аміаку на підставі вантажної митної декларації подаються такі документи:

і) у режимі імпорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

рахунок-фактура (інвойс);

акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

копія акта приймання-передачі аміаку перевізниками, підписаного іноземним та українським перевізниками, відправником та одержувачем (якщо перевізник країни відправлення і України, відправник і одержувач не беруть участі в підписанні акта приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

сертифікат про походження аміаку (для аміаку, імпортованого в рамках угод про вільну торгівлю);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

2) у режимі експорту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

копія акта приймання-передачі аміаку перевізниками, підписаного відправником та перевізником (якщо перевізник України та відправник не беруть участі в підписанні акта приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом);

дозволи (ліцензії) органів державної влади (у випадках, визначених законами);

дозвіл органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України або визначеного міжнародними договорами України, на реекспорт аміаку (для аміаку, імпортованого у рамках міжнародних договорів);

копія вантажної митної декларації на імпорт аміаку (для експорту попередньо імпортованого аміаку), завірена декларантом;

сертифікат про походження аміаку (для аміаку, експортованого в рамках угод про вільну торгівлю);

рахунок-фактура (інвойс);

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

документ, що посвідчує особу декларанта;

3) у режимі транзиту:

вантажна митна декларація та її електронна версія;

оригінал та копія зовнішньоекономічного договору (контракту);

дозвіл (ліцензія) органу державної влади (у випадках, визначених законами);

копія акта приймання-передачі аміаку перевізниками, підписаного іноземним та українським перевізниками і відправником (одержувачем);

довідка про ціну аміаку;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

документ, що посвідчує особу декларанта.

12. Для митного оформлення аміаку декларант подає митному органу передбачені Митним кодексом України та цим Порядком документи не пізніше першого дня поставки аміаку.

Оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) після звіряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацією (вантажною митною декларацією).

13. Якщо з незалежних від декларанта причин акти приймання-передачі і сертифікати про походження аміаку не можуть бути подані одночасно з вантажною митною декларацією, керівник митного органу або його заступник дозволяє декларанту за його зверненням подати їх після реєстрації цієї декларації у строк, що не перевищує 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в декларації.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

14. У разі коли у зовнішньоекономічному договорі (контракті) передбачається кілька форм розрахунків, партією аміаку вважається обсяг аміаку, поставленого на підставі одного акта приймання-передачі протягом одного календарного місяця, який згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) відповідає одній умові розрахунку. Митні органи можуть приймати акт приймання-передачі такої партії аміаку та рахунок-фактуру (інвойс) на загальний обсяг аміаку, поставленого протягом періоду поставки згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

15. Пункт 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

17. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму та у разі погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

18. Декларант подає митному органові не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до режиму, що задекларований в тимчасовій або періодичній митній декларації.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497)

19. Під час митного оформлення аміаку, перевантаженого з трубопровідного транспорту на залізничний, автомобільний або морський, крім документів, визначених цим Порядком, митному органу подаються документи, визначені відповідними нормативно-правовими актами Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення для відповідного виду транспорту.

20. Якщо переміщення аміаку на підставі тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або вантажної митної декларації не відбулося, ці декларації анулюються в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497,
 від 05.10.2011 р. N 1016)

21. У разі переміщення аміаку в меншому обсязі, ніж зазначено у тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажна митна декларація оформляється на фактично переміщений обсяг аміаку, а у разі його переміщення в меншому обсязі, ніж зазначено у вантажній митній декларації, до цієї декларації вносяться зміни в установленому Мінфіном порядку.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 497,
 від 05.10.2011 р. N 1016)

22. У разі необхідності внесення до вантажної митної декларації змін, що мають істотне значення для застосування процедур митного контролю аміаку, впливають на умови оподаткування чи застосування заходів нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларація.

 

ПЕРЕЛІК
місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Місце митного контролю 

Місцезнаходження 

Газовимірювальна станція "Дроздовичі" 

с. Вілюничі Старосамбірського району Львівської області 

Газовимірювальна станція "Ужгород" 

с. Часлівці Ужгородського району Закарпатської області 

Газовимірювальна станція "Берегове" 

м. Берегове Закарпатської області 

Газовимірювальна станція "Орловка" 

с. Новосільське Ренійського району Одеської області 

Пункт вимірювання витрат газу "Ізварине" 

смт Ізварине Краснодонського району Луганської області 

Газовимірювальна станція "Олексіївка" 

с. Олексіївка Сокирянського району Чернівецької області 

Газовимірювальна станція "Ананьїв" 

м. Ананьїв Одеської області 

Газовимірювальна станція "Гребеники" 

с. Гребеники Великомихайлівського району Одеської області 

Газовимірювальна станція "Текове" 

с. Текове Виноградівського району Закарпатської області 

Газорозподільна станція "Білопілля" 

м. Білопілля Сумської області 

Пункт вимірювання витрат газу с. Пархоменко 

с. Пархоменко Краснодонського району Луганської області 

Підземне сховище газу "Більче Волицько-Угерське" 

м. Стрий Львівської області, вул. Сколівська, 3, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Угерське (XIV - XV)" 

- " - 

Підземне сховище газу "Дашавське" 

смт Дашава Стрийського району Львівської області, Дашавське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Опорівське" 

с. Опори Дрогобицького району Львівської області, Опорівське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Богородчанське" 

смт Богородчани Івано-Франківської області, а/с 77, Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Солохівське" 

с. Водяна Балка Диканського району Полтавської області, Солохівське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Олишівське" 

смт Олишівка Чернігівської області, вул. Комсомольська, 37, Олишівське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Червонопартизанське" 

с. Мрин Носівського району Чернігівської області, Мринське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Кегичівське" 

смт Кегичівка Харківської області, Кегичівське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Пролетарське" 

с-ще Пролетарське Магдалинівського району Дніпропетровської області, Пролетарське виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Червонопопівське" 

м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу 

Підземне сховище газу "Вергунське" 

- " -

Підземне сховище газу "Глібівське" 

с. Красна Поляна Чорноморського району Автономної Республіки Крим, Глібівське виробниче управління підземного зберігання газу 

Пункт вимірювання витрати газу "Устилуг" 

смт Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

Пункт вимірювання витрати газу "Лиманське" 

с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.09.2005 р. N 924,
 від 27.04.2006 р. N 588)

 

ПЕРЕЛІК
місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Місце митного контролю 

Місцезнаходження 

Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" ВАТ "Укртатнафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 466-1 (або облік за резервуарами) 

м. Кременчук Полтавської області 

Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" ВАТ "Укртатнафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 466-2 (або облік за резервуарами) 

- " - 

Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ" нафтоперекачувальної станції Лисичанського районного управління ВАТ "Укртранснафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 459 (або облік за резервуарами) 

м. Лисичанськ Луганської області 

Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ" нафтоперекачувальної станції Лисичанського районного управління ВАТ "Укртранснафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 930 (або облік за резервуарами) 

- " - 

Приймально-здавальна дільниця "Одеса" Одеського районного управління ВАТ "Укртранснафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 490 (або облік за резервуарами) 

м. Одеса 

Приймально-здавальна дільниця "Одеса" Одеського районного управління ВАТ "Укртранснафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 704 (або облік за резервуарами) 

- " - 

Приймально-здавальна дільниця "Херсон" ВАТ "Херсоннафтопереробка", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 467 (або облік за резервуарами) 

м. Херсон 

Приймально-здавальна дільниця "Херсон", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 467/1 (або облік за резервуарами)

м. Херсон 

Приймально-здавальна дільниця "Дрогобич" Дрогобицького районного управління ВАТ "Укртранснафта" (облік за резервуарами ВАТ "Укртранснафта") 

м. Дрогобич Львівської області 

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Броди" (облік за залізничними цистернами або за резервуарами

м. Броди Львівської області 

Нафтовий термінал "Південний" філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" (облік за резервуарами ВАТ "Укртранснафта" або суднами закордонного плавання) 

м. Южний Одеської області 

Нафтоперекачувальна станція "Долина" Дрогобицького районного управління ВАТ "Укртранснафта", система вимірювання кількості та контролю якості нафти N 462 (або її обліку за резервуарами) 

с. Яворів Долинського району Івано-Франківської області

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. N 1169,
 від 12.04.2006 р. N 497)

 

ПЕРЕЛІК
місць митного контролю аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Місце митного контролю 

Місцезнаходження 

Насосна станція N 9 

с. Западне Дворічанського району Харківської області 

Насосна станція N 10 

с. Нова Іванівка Лозівського району Харківської області 

Насосна станція N 14 

с-ще Травневе Артемівського району Донецької області 

Розподільна станція N 11 

с. Калинівка Солонянського району Дніпропетровської області 

Розподільна станція N 12 

с. Заградівка Високопільського району Херсонської області 

Розподільна станція N 13 

с. Трихати Миколаївського району Миколаївської області 

Розподільна станція N 26 

с-ще Теплянка Балаклійського району Харківської області 

Розподільна станція N 27 

с. Дмитрівка Барвінківського району Харківської області 

Розподільна станція N 28 

с. Панасівка Синельниківського району Дніпропетровської області 

Розподільна станція N 29 

с. Кам'янка Апостолівського району Дніпропетровської області 

Розподільна станція N 30 

с. Новоукраїнка Березнегуватського району Миколаївської області 

Розподільна станція N 31 

с. Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області 

Розподільна станція N 33 

с. Зоринове Комінтернівського району Одеської області 

Кінцева станція N 15 

м. Одеса, Одеський припортовий завод 

____________

Опрос