Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения депортированных лиц и членов их семей, вернувшихся в Украину, жильем, построенным или приобретенным за счет бюджетных средств

КМ Украины
Постановление КМ от 17.12.2003 № 1952
редакция действует с 03.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2003 р. N 1952

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 липня 2007 року N 960
,
 від 19 червня 2013 року N 430

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 375 "Про затвердження Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок цільових державних капіталовкладень" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 435);

постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. N 1245 "Про внесення змін до Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок цільових державних капіталовкладень" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1422).

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів

(У тексті Порядку слово "Держкомнацміграції" замінено словом "Держкомнацрелігій" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року N 960)

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, депортованих у позасудовому порядку з території України за національною ознакою, та членів їх сімей (чоловік, дружина, діти), які повернулися на постійне проживання в Україну і потребують поліпшення житлових умов.

2. Депортовані особи беруться на окремий квартирний облік місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання облаштування таких осіб, за місцем реєстрації проживання.

3. Рішення про взяття депортованої особи на квартирний облік приймається у місячний строк після подання відповідної заяви.

До заяви про взяття на квартирний облік додаються:

ксерокопія відповідних сторінок паспорта (тимчасового посвідчення) громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові, сімейний стан, місце проживання;

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. N 430)

ксерокопія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органами державної податкової служби (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - ксерокопія відповідної сторінки паспорта);

(пункт 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. N 430
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим
)

документ, що підтверджує належність особи до числа депортованих за національною ознакою;

довідка про склад сім'ї;

заява про згоду всіх повнолітніх членів сім'ї на одержання житла на умовах, передбачених цим Порядком;

довідка про побутові умови за наявності у депортованої особи житла в Україні чи країні (країнах) попереднього проживання.

4. Видатки, пов'язані з будівництвом (придбанням) житла для депортованих осіб за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до бюджетного законодавства України та реалізуються з урахуванням Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла не може перевищувати показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених Мінрегіоном.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.06.2013 р. N 430)

5. Збудоване або придбане житло надається депортованим особам, які перебувають на квартирному обліку, згідно з нормами, визначеними Житловим кодексом України.

6. Про згоду (незгоду) на отримання житла депортована особа повинна повідомити письмово відповідний місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

Якщо депортована особа безпідставно відмовилася від запропонованого житла, що відповідало встановленим нормам, її черга на отримання житла може бути перенесена на один рік.

7. У разі смерті депортованої особи право перебування на квартирному обліку зберігається за членами її сім'ї (за наявності потреби у поліпшенні житлових умов).

У разі розірвання шлюбу за колишнім чоловіком (колишньою дружиною) заявника зберігається право перебування на квартирному обліку, якщо колишній чоловік (колишня дружина) належить до категорії депортованих осіб.

8. Депортовані особи, які отримали житло, мають право приватизувати його в установленому порядку.

9. Депортовані особи, які отримали житло, знімаються з квартирного обліку.

Якщо після отримання житла в депортованої особи виникла потреба у поліпшенні житлових умов сім'ї або окремих її членів, житло надається в загальному порядку відповідно до законодавства.

10. Про прийняте рішення щодо взяття на квартирний облік (зняття з обліку), перенесення черги та надання житла місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування повідомляє у місячний строк депортовану особу. Зазначене рішення може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

11. Житло для депортованих осіб будується (придбавається) згідно з річними планами капітального будівництва об'єктів (придбання житла) для зазначеної категорії осіб, затвердженими Мінсоцполітики, за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями та Севастопольською міськдержадміністрацією.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.06.2013 р. N 430)

12. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Республіканський комітет Автономної Республіки Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян, Кримська республіканська установа "Управління капітального будівництва Республіканського комітету Автономної Республіки Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян", Севастопольська міськдержадміністрація, управління капітального будівництва Севастопольської міськдержадміністрації, управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Херсонської облдержадміністрації, управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації подають щокварталу і щороку до 5 числа наступного місяця Мінсоцполітики звіти про будівництво (придбання) житла для депортованих осіб за рахунок бюджетних коштів.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.06.2013 р. N 430)

____________

Опрос