Идет загрузка документа (393 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения

КМ Украины
Постановление КМ от 20.11.2003 № 1807
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 листопада 2003 р. N 1807

Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2004 року N 1432
,
від 23 грудня 2004 року N 1721
,
 від 21 липня 2005 року N 622
,
від 15 грудня 2005 року N 1209,
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 21 березня 2007 року N 531
,
 від 3 травня 2007 року N 692
,
від 14 травня 2008 року N 464
,
від 1 жовтня 2008 року N 886
,
 від 6 травня 2009 року N 443
,
від 6 січня 2010 року N 3
,
 від 18 січня 2012 року N 24
,
 від 21 травня 2012 року N 453
,
 від 1 серпня 2012 року N 696
,
 від 24 жовтня 2012 року N 1027
,
від 10 вересня 2014 року N 423
,
від 15 квітня 2015 року N 206
,
від 9 серпня 2017 року N 596
,
від 25 квітня 2018 року N 327
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (далі - товари).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

3. Міжнародна передача товарів може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкт) або іноземним суб'єктом господарської діяльності (далі - іноземний суб'єкт) за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового призначення є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.

4. Експорт та імпорт товарів може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності, які в установленому порядку отримали відповідні повноваження, крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24, ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18 - 19, ст. 841, N 34, ст. 1827).

5. Товари, контроль за міжнародними передачами яких здійснюється відповідно до цього Порядку, зазначені у списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, згідно з додатком (далі - список).

6. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення суб'єкт або іноземний суб'єкт разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зобов'язаний відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 р. N 886
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.05.2012 р. N 453)

7. Експорт, імпорт, тимчасове вивезення, тимчасове ввезення товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці, здійснюється з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.

8. Міжнародні передачі товарів, які згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади допущені для цивільного використання, здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.

9. Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на їх експорт, а також у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

використання у терористичних або інших протиправних цілях;

використання в діяльності, пов'язаній із створенням ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин.

10. Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України Держекспортконтроль подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Загальні вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів

11. Для отримання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономіки формою.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 1027)

абзац третій пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

абзац четвертий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

абзац п'ятий пункту 11 виключено

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

абзац шостий пункту 11 виключено 

(пункт 11 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 692
,
абзац шостий пункту 11 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 423)

абзац сьомий пункту 11 виключено 

(пункт 11 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 692,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати
 відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим
,
абзац сьомий пункту 11 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 423)

Відкритий або генеральний дозвіл чи висновок надається суб'єкту, як правило, тільки у випадках, визначених пунктами 18, 19, 24 і 25 цього Порядку. В разі прийняття Держекспортконтролем рішення про надання такого дозволу чи висновку в інших випадках документи, передбачені абзацами другим і п'ятим пункту 14 та другим і третім пункту 22 цього Порядку, до листа не додаються, а подаються Держекспортконтролю разом із зазначеним у пункті 28 цього Порядку звітом суб'єкта про використання дозволу чи висновку.

(абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

У разі коли суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не надаватися.

У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, та документ, який підтверджує повноваження кожного посередника на здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим державним органом держави, на території якої зареєстрований зазначений посередник, або інший документ, який підтверджує такі повноваження відповідно до законодавства цієї держави.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтроль може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або документів.

Строк розгляду заяви суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:

до 30 днів - щодо експорту (реекспорту) та тимчасового вивезення (ввезення) товарів;

до 10 днів - щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового вивезення або ввезення товарів у випадках, передбачених пунктами 18, 19, 24 і 25 цього Порядку.

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб'єкта додаткових відомостей або документів.

Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

Розгляд заяв суб'єктів щодо експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарів, виходячи з міжнародних зобов'язань України чи інтересів національної безпеки, здійснюється із залученням в установленому порядку Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

(пункт 11 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 464,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцятим)

У разі потреби з ініціативи Держекспортконтролю або згідно із зверненням суб'єкта строк розгляду заяви може бути продовжений рішенням Голови Держекспортконтролю.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Служба зовнішньої розвідки протягом 15 днів після отримання відповідного запиту надають висновок про можливість здійснення міжнародної передачі. Якщо надання висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Служба зовнішньої розвідки письмово повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження терміну та визначають додатковий термін для надання висновку, який не може перевищувати 15 днів. У такому разі загальний термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів. 

(пункт 11 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1209,
 у зв'язку з цим абзац
дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим,
 абзац
дев'ятнадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

Документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений в установленому порядку переклад на українську мову.

12. Заява суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів залишається без розгляду, якщо:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку.

Про залишення заяви щодо надання дозволу чи висновку без розгляду або у разі прийняття рішення про відмову в його наданні Держекспортконтроль письмово повідомляє суб'єкта та центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить цей суб'єкт, протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причин.

13. Заява і документи, які суб'єкт подає Держекспортконтролю для отримання дозволу чи висновку, повинні містити повну та достовірну інформацію про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні зазначеної у заяві міжнародної передачі товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі, про кінцеве використання цих товарів, а також оригінали документів про гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів

14. Разом із заявою про надання дозволу чи висновку на право експорту товарів, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, суб'єкт подає:

1) оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів;

2) документ про походження товарів;

3) засвідчені в установленому порядку:

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;

абзац третій підпункту 3 пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.

У разі експорту товарів, які є внеском до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства - бінаціональної компанії "Алкантара Циклон Спейс", утвореного відповідно до Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. в м. Бразиліа, зовнішньоекономічний договір (контракт) не надається.

(підпункт 3 пункту 14 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 3)

Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням.

У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

15. У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" документи, зазначені у пункті 14 цього Порядку, які визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, за погодженням з Держекспортконтролем можуть не надаватися.

16. Відкритий або генеральний дозвіл на право експорту товарів до держав, які не є учасниками міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість", а також у випадках, коли з державою - кінцевим споживачем товарів не укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС, а у разі потреби - з іншими центральними органами виконавчої влади.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 464)

Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним відкритим або генеральним дозволом, суб'єкт повинен здійснювати лише після отримання документів, зазначених в абзацах другому і п'ятому пункту 14 цього Порядку.

17. Реекспорт чи передача іншому кінцевому споживачеві товарів здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх експорту. При цьому крім документів, зазначених у пунктах 11 і 14 цього Порядку, експортер подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому кінцевому споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну.

18. Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються:

документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.

19. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються:

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів;

довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається для тимчасового вивезення.

Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів

20. Імпорт та тимчасове ввезення товарів здійснюється на підставі дозволів чи висновків Держекспортконтролю.

21. Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською стороною документів про гарантії їх кінцевого використання, оформлення таких документів здійснюється відповідно до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 920 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 4, ст. 139, N 32, ст. 1711).

Передача іншому кінцевому споживачеві товарів, зазначених у списку, а також інших товарів, які були ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 11 і 22 цього Порядку, суб'єкт подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну.

22. До листа про надання дозволу на право імпорту товарів, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються:

засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство-посередник - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо;

сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю.

23. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у пунктах 11 і 14 цього Порядку.

(пункт 23 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1432)

24. Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються:

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів;

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).

25. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів.

Транзит товарів територією України

26. Транзит товарів територією України здійснюється на підставі відповідного висновку Держекспортконтролю.

27. Для одержання висновку на право транзиту товарів територією України суб'єкт або іноземний суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономіки формою;

(абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 1027)

засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття відповідного рішення;

інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави - одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю.

Звітування та відповідальність суб'єктів

28. Звіти про використання отриманих дозволів на право експорту чи імпорту товарів суб'єкт подає Держекспортконтролю за встановленою Мінекономіки формою. Строки подання звітів визначаються під час реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі або оформлення дозволів.

(абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 1027)

Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом зазначених звітів тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

29. Суб'єкти, які допускають порушення вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

СПИСОК
товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД

Примітки.

1. Терміни "товари військового призначення", "вироби військового призначення" та "технології військового призначення" у цьому Списку вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
Терміни, що використовуються у цьому Списку у лапках, мають значення, що наведені у пункті 3 розділу "Загальні примітки", розміщеному в кінці цього Списку.

2. Контроль за міжнародними передачами послуг військового призначення здійснюється у тому ж обсязі, що і контроль стосовно відповідних "виробів військового призначення" та "технологій військового призначення", зазначених у позиціях ML1 - ML22 цього Списку.

3. "Технології", що підлягають контролю згідно з цим Списком, залишаються під контролем навіть тоді, коли вони застосовані до будь-яких виробів, міжнародні передачі яких не підлягають контролю.

ML1

Гладкоствольна зброя калібру менше 20 мм та інша зброя, у тому числі автоматична, калібру 12,7 мм (калібр 0,5 дюйма) або менше та "аксесуари" до неї, як наведено нижче, а також "спеціально призначені" для неї "компоненти", у тому числі:

 

Примітка.

Згідно з позицією ML1 контролю не підлягають:
a) вогнепальна зброя "спеціально призначена" для навчальних патронів і з якої не можна вести вогонь будь-якими патронами;
b) вогнепальна зброя "спеціально призначена" для запуску снарядів, що керуються за допомогою дроту та не мають високо вибухових зарядів або ліній зв'язку, на відстань, яка дорівнює або менша 500 м;
c) зброя, для якої використовуються гільзові патрони нецентрального бою і яка не є зброєю повністю автоматичного ведення вогню;
d) "демілітаризована вогнепальна зброя";
e) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

9301,
9302 00 00,
9303,
9305,
9306

ML1.a

гвинтівки, "комбінована зброя", револьвери, пістолети, кулемети та пістолети-кулемети;

9301,
9302 00 00,
9303,
9304 00 00 00

Примітка.

Згідно з позицією ML1.a контролю не підлягають:
a) гвинтівки та "комбінована зброя", виготовлені до 1938 року;
b) репродукції гвинтівок та "комбінованої зброї", оригінали яких були виготовлені до 1890 року;
c) пістолети та кулемети, виготовлені до 1890 року, та їх репродукції;
d) гвинтівки та пістолети "спеціально призначені" для стрільби інертним снарядом за допомогою стисненого повітря або CO2;
e) макети маса-габаритні, виготовлені з гвинтівок, "комбінованої зброї", револьверів, пістолетів, кулеметів та пістолетів-кулеметів, не придатні для "використання" як зброї.

ML1.b

гладкоствольна зброя, як наведено нижче:

9303 20 10 10
9303 20 10 20
9303 20 10 40
9303 20 10 90
9303 20 95 10
9303 20 95 90

1) гладкоствольна зброя, "спеціально призначена для військового використання";

2) інша гладкоствольна зброя, як наведено нижче:

a) повністю автоматичного типу;

b) напівавтоматичного або помпового типу;

Примітка.

Згідно з позицією ML1.b.2 контролю не підлягає зброя, спеціально призначена для стрільби інертним снарядом за допомогою стисненого повітря або CO2.

Примітка.

Згідно з позицією ML1.b контролю не підлягають:
a) гладкоствольна зброя, виготовлена до 1938 року;
b) репродукції гладкоствольної зброї, оригінали якої були виготовлені до 1890 року;
c) гладкоствольна зброя, що призначена для мисливських чи спортивних цілей і не є "спеціально призначеною для військового використання" чи для повністю автоматичного ведення вогню;
d) гладкоствольна зброя "спеціально призначена" для будь-чого з наведеного нижче:
1) забою свійських тварин;
2) транквілізації тварин;
3) сейсмічних випробувань;
4) відстрілу промислових снарядів; або
5) руйнування (підриву) саморобних вибухових пристроїв (IEDs - Improvised Explosive Devices).

Особлива примітка.

Щодо руйнівників (підривачів) дивись позицію ML4 цього Списку та позицію 1.A.6 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

ML1.c

зброя з використанням безгільзових боєприпасів;

9305

ML1.d

з'ємні обойми (магазини), глушники, кріплення (монтажні кріплення), оптичні збройові приціли та вогнегасники для зброї, яка контролюється згідно з позиціями ML1.a, ML1.b або ML1.c.

9305,
9013

Примітка.

Згідно з позицією ML1.d контролю не підлягають оптичні приціли для зброї, які не здійснюють електронне оброблення зображення, мають кратність збільшення 9 або менше, за умови, що вони:
не є "спеціально призначеними" або модифікованими для військового "використання"; або
не містять будь-які прицільні сітки (марки), "спеціально призначені для військового використання".

ML2

Гладкоствольна зброя калібру 20 мм або більше та інша зброя або озброєння калібру більше ніж 12,7 мм (калібр 0,5 дюйма), установки для метання, "аксесуари", як наведено нижче, а також "спеціально призначені" для них "компоненти", у тому числі:

з 9301 10 00 00,
9305 91 00

ML2.a

гармати, гаубиці, артилерійська зброя, міномети, протитанкова зброя, пускові установки, військові вогнемети, гвинтівки, безвідкатні гармати, гладкоствольна зброя та пристрої до них для зменшення демаскувальних ознак;

9301,
9303

Примітка 1.

Згідно з позицією ML2.a контролю також підлягають форсунки, вимірювальні пристрої, резервуари для зберігання та інші "спеціально призначені" "компоненти" для використання з рідкими метальними зарядами до будь-якої техніки, зазначеної в позиції ML2.a.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML2.a контролю не підлягають:
a) гвинтівки, гладкоствольна зброя та "комбінована зброя", виготовлені до 1938 року;
b) репродукції гвинтівок, гладкоствольної зброї та "комбінованої зброї", оригінали яких були виготовлені до 1890 року;
c) гармати, гаубиці, артилерійська зброя, міномети, виготовлені до 1890 року;
d) гладкоствольна зброя, що призначена для мисливських чи спортивних цілей і не є "спеціально призначеною для військового використання" чи повністю автоматичного ведення вогню;
e) гладкоствольна зброя "спеціально призначена" для будь-чого з наведеного нижче:
1) забою свійських тварин;
2) транквілізації тварин;
3) сейсмічних випробувань;
4) відстрілу промислових снарядів; або
5) руйнування (підриву) саморобних вибухових пристроїв (IEDs - Improvised Explosive Devices).

Особлива примітка.

Щодо руйнівників (підривачів) дивись позицію ML4 цього Списку та позицію 1.A.6 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

 

f) переносні пускові установки, "спеціально призначені" для запуску снарядів, що керуються за допомогою дроту та не мають високо вибухових зарядів або ліній зв'язку, на відстань, яка дорівнює або менше 500 м.

ML2.b

пристрої для відстрілу димових, газових та піротехнічних снарядів чи генератори, "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання";

9303
3602 00 00 00

Примітка.

Згідно з позицією ML2.b контролю не підлягають сигнальні пістолети.

ML2.c

приціли для зброї та кріплення прицілів для зброї, що мають всі наведені нижче характеристики:

9013

1) "спеціально призначені для військового використання"; та

 

2) "спеціально призначені" для зброї, зазначеної у позиції ML2.a;

 

ML2.d

кріплення (монтажні кріплення) та з'ємні обойми (магазини), "спеціально призначені" для зброї, зазначеної у позиції ML2.a.

9305

ML3

Боєприпаси, а також запальники, підривники, детонатори, як наведено нижче, та "спеціально призначені" для них "компоненти":

9306,
3603 00

ML3.a

боєприпаси для зброї, що підлягає контролю згідно з позиціями ML1, ML2 або ML12;

9306

ML3.b

запальники, підривники та детонатори, "спеціально призначені" для боєприпасів, що підлягають контролю згідно з позицією ML3.a.

3603 00

Примітка 1.

"Спеціально призначені" "компоненти", зазначені у позиції ML3, включають:
a) металеві або пластмасові вироби, такі як ковадла капсулів, наконечники куль, патронні стрічки, ведучі пояски та металеві деталі боєприпасів;
b) запобіжні та запальні пристрої, запальники, датчики та ініціювальні пристрої;
c) джерела живлення з потужним виходом одноразової дії;
d) спалимі гільзи для зарядів;
e) суббоєприпаси, включаючи касетні бомби, касетні міни та снаряди, керовані на прикінцевій ділянці траєкторії.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML3.a контролю не підлягають:
a) боєприпаси, обтиснуті без снаряда (холості);
b) навчальні боєприпаси з просвердленою пороховою камерою;
c) інші холості та навчальні боєприпаси, що не мають компонентів, призначених для бойових боєприпасів; або
d) компоненти, "спеціально призначені" для холостих або навчальних боєприпасів, які зазначені у пунктах "a", "b" або "c" цієї примітки 2.

Примітка 3.

Згідно з позицією ML3.a контролю не підлягають патрони, "спеціально призначені" для будь-якої з наведених нижче цілей:
a) сигналізація;
b) сполохування птахів; або
c) запалення газового факелу на нафтових свердловинах.

Примітка 4.

Згідно з позицією ML3.a контролю не підлягають, патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, призначені для пристроїв, зазначених у пункті "e" примітки до позиції ML1.

Примітка 5.

Згідно з позицією ML3.a контролю не підлягають патрони з пластиковою кулею, призначені для зброї, що підлягає контролю згідно з позицією ML1.a.

ML4

Бомби, торпеди, керовані та некеровані ракети, інші вибухові пристрої та заряди і "супутнє обладнання" та "аксесуари", як наведено нижче, та "спеціально призначені" для них "компоненти":

9306 90

Особлива примітка 1.

Щодо обладнання для наведення та навігації дивись пункт "g" примітки до позиції ML11.a.

Особлива примітка 2.

Щодо авіаційних протиракетних систем (AMPS - Aircraft Missile Protection Systems) дивись позицію ML4.c.

ML4.a

бомби, торпеди, гранати, димові шашки, некеровані ракети, міни, керовані ракети, глибинні бомби, підривні заряди, підривні пристрої та комплекти до них, "піротехнічні" пристрої, патрони та імітаційні пристрої (наприклад, обладнання, що імітує характеристики будь-якого з цих виробів), "спеціально призначені для військового використання";

9306 90,
3602 00 00 00,
3604 90 00 00,
9306 90

Примітка.

Згідно з позицією ML4.a контролю також підлягають:
a) димові гранати, освітлювальні бомби, запалювальні бомби та вибухові пристрої;
b) сопла та носові конуси головної частини ракети.

ML4.b

обладнання, що має всі наведені нижче характеристики:

 

1) "спеціально призначене для військового використання"; та

9306 90,
3602 00 00 00,
3604 90 00 00,
9306 90

2) "спеціально призначене" для "дій", що здійснюються стосовно будь-чого, наведеного нижче:

a) виробів, які зазначені у позиції ML4.a; або

b) саморобних вибухових пристроїв (IEDs - Improvised Explosive Devices).

Технічна примітка.

Термін "дії", зазначений у позиції ML4.b.2, включає "ведення", керування, приведення в готовність, надання руху потужністю одноразової дії, запуск, постріл, наведення, тралення, розрядження, дезорієнтацію, створення перешкод, детонацію, руйнування, розташування чи виявлення, збірку, контроль та введення в дію.

Примітка 1.

Згідно з позицією ML4.b контролю підлягають:
1) мобільне обладнання для зрідження газів продуктивністю 1000 кг або більше зрідженого газу за добу;
2) плавучі електропровідні кабелі, придатні для тралення магнітних мін.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML4.b контролю не підлягають ручні (переносні) пристрої, "спеціально призначені" виключно для виявлення металевих предметів і не здатні визначати різницю між мінами та іншими металевими предметами.

ML4.c

авіаційні протиракетні системи (AMPS - Aircraft Missile Protection Systems).

 

Примітка.

Згідно з позицією ML4.c контролю не підлягають авіаційні протиракетні системи, що мають усі наведені нижче характеристики:
a) будь-які датчики попередження про ракети з наведених нижче:
1) пасивні датчики, що мають максимальний відгук в діапозоні 100 - 400 нм; або
2) активні імпульсні доплерівські датчики попередження про ракети;
b) системи створення перешкод;
c) піротехнічні пастки, які дають як видиму, так і інфрачервону сигнатуру, для створення фальшивих цілей для ракет класу "земля-повітря"; та
d) установлені на "цивільних повітряних суднах" і мають усі наведені нижче характеристики:
1) авіаційна протиракетна система є працездатною лише на конкретному "цивільному повітряному судні", на якому встановлена така конкретна авіаційна протиракетна система і для якого виданий будь-який з наведених нижче документів:
a) сертифікат типу, виданий органом цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість"; або
b) рівнозначний документ, визнаний Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО);
2) авіаційна протиракетна система містить захист від несанкціонованого доступу до "програмного забезпечення"; та
3) авіаційна протиракетна система містить активний механізм, який примушує систему не працювати, якщо її вилучено з "цивільного повітряного судна", на якому її було встановлено.

ML4.d

"супутнє обладнання", "спеціально призначене" для технічного обслуговування обладнання, зазначеного в позиції ML4.b.

 

ML5

Апаратура керування вогнем, "супутнє обладнання" для приведення в бойову готовність та оповіщення, супутні системи та апаратура для випробувань, налагодження та протидії, як наведено нижче, "спеціально призначені для військового використання", та "спеціально призначені" для них "компоненти" і "аксесуари":

 

ML5.a

приціли для зброї, обчислювальні машини для бомбометання, обладнання гарматної наводки та системи керування зброєю, зазначеної у позиціях ML6, ML9, ML10 та ML12;

з 8525,
8526,
8529,
8543,
9013,
9305

ML5.b

системи розвідки цілей, цілепоказу, визначення дальності, спостереження чи супроводження цілі; апаратура виявлення цілей, узагальнення даних, розпізнання або ідентифікації цілей; апаратура інтеграції датчиків;

з 8526,
8527,
9013

ML5.c

апаратура протидії для виробів, які підлягають контролю згідно з позицією ML5.a або ML5.b;

з 8525,
8529

Примітка.

Зазначена у позиції ML5.c апаратура протидії включає обладнання для виявлення.

ML5.d

обладнання для експлуатаційних випробувань або налагодження, "спеціально призначене" для виробів, що підлягають контролю згідно з позиціями ML5.a, ML5.b або ML5.c.

з 9031

ML6

Наземні транспортні засоби та "компоненти" до них, як наведено нижче:

8702,
8703,
8704,
8710 00 00 00,
8705 90

Особлива примітка.

Щодо обладнання для наведення та навігації дивись пункт "g" примітки до позиції ML11.a.

ML6.a

наземні транспортні засоби та "компоненти" для них, "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання";

8702,
8703,
8704,
8710 00 00 00,
8705 90

Технічна примітка.

Термін "наземні транспортні засоби"*, наведений у позиції ML6.a, включає трейлери.

____________
* Термін у такому значенні використовується тільки у цій позиції.

ML6.b

інші наземні транспортні засоби та "компоненти" для них, як наведено нижче:

8704,
8705,
8709

1) транспортні засоби, які мають усі такі характеристики:

 

a) виготовлені або оснащені матеріалами чи компонентами, які забезпечують балістичний захист до рівня III або вище (краще) відповідно до стандарту NIJ 0108.01, September 1985, або національного еквівалента цього стандарту;

8704,
8705,
8709

b) мають трансмісію, яка забезпечує одночасний рух передніх і задніх коліс, у тому числі транспортні засоби, що мають додаткові колеса і можуть нести навантаження незалежно від того, рухаються вони чи не рухаються;

8704,
8705,
8709

c) загальна вага транспортного засобу (GVWR) більша ніж 4500 кг; та

8704,
8705,
8709

d) створені або модифіковані для "використання" на бездоріжжі;

8704,
8705,
8709

2) "компоненти", які мають усі наведені нижче характеристики:

 

a) "спеціально призначені" для транспортних засобів, зазначених у позиції ML6.b.1, або

8706 00,
8707

b) забезпечують балістичний захист до рівня III або вище (краще) відповідно до стандарту NIJ 0108.01, September 1985, або національного еквівалента цього стандарту.

6914,
6307,
7326

Особлива примітка.

Дивись також позицію ML13.a.

Примітка 1.

Згідно з позицією ML6.а контролю також підлягають:
a) танки та інші озброєні бойові і військові машини, оснащені пристроями для установки зброї або обладнанням для мінування або пуску засобів ураження, які підлягають контролю згідно з позицією ML4;
b) броньовані машини;
c) машини-амфібії та машини, здатні долати глибокі броди;
d) аварійно-рятувальні машини і машини для буксирування чи перевезення боєприпасів або комплексів бойових засобів, укомплектовані обладнанням для здійснення вантажно-розвантажувальних операцій.

Примітка 2.

Модифікація наземного транспортного засобу для військового "використання", що підлягає контролю згідно з позицією ML6.a, - це структурні, електричні та механічні зміни, що стосуються одного чи більше "компонентів" "спеціально призначених для військового використання". До таких "компонентів" належать:
a) "спеціально призначені" оболонки пневматичних шин типу куленепробивних чи здатних забезпечувати рух у спущеному стані;
b) броньований захист життєво важливих частин (наприклад, паливних баків або кабін машини);
c) спеціально зміцнені елементи конструкції або монтажні кріплення для установки зброї;
d) маскувальне освітлення;
e) системи управління тиском у шинах, що керуються зсередини машини, яка рухається.

Примітка 3.

Згідно з позицією ML6 контролю не підлягають цивільні транспортні засоби, які мають броньовий або балістичний захист, призначені або модифіковані для транспортування грошей або цінностей.

Примітка 4.

Згідно з позицією ML6 контролю не підлягають транспортні засоби, які мають усі наведені нижче характеристики:
a) були виготовлені до 1946 року;
b) не мають обладнання, визначеного у цьому списку та виготовленого після 1945 року, за винятком репродукцій оригінальних компонентів або обладнання для цих транспортних засобів; та
c) не містять зброї, зазначеної у позиціях ML1, ML2 або ML4, або ця зброя присутня у вигляді макетів, з яких неможливо вести вогонь будь-якими боєприпасами.

ML7

Хімічні або біологічні токсичні агенти, "хімічні засоби для підтримки громадського порядку", радіоактивні матеріали, "супутнє обладнання", "компоненти" і матеріали, як наведено нижче:

 

ML7.a

біологічні агенти або радіоактивні матеріали, "пристосовані для військового використання" з метою ураження людей або тварин, виведення з ладу обладнання, заподіяння шкоди врожаю або навколишньому природному середовищу;

3002 90 50 00,
2844,
2845

ML7.b

бойові отруйні речовини, що включають:

 

1) бойові отруйні речовини нервово-паралітичної дії:

 

a) O-алкіл (ЈC10, включаючи циклоалкіл) алкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл) - фторфосфонати, такі як: зарин (GB): O-ізопропілметилфторфосфонат (CAS 107-44-8); та
зоман (GD):
O-пінаколілметилфторфосфонат (CAS 96-64-0);

2931

b) O-алкіл(ЈC10, включаючи циклоалкіл) N,N-диалкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл) амідоціанфосфати, наприклад, табун (GA): O-етил N,N-диметиламідоціанфосфат (CAS 77-81-6);

2931

c) O-алкіл (H Ј C10, включаючи циклоалкіл) S-2-диалкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)-аміноетил алкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл) тіолфосфонати і відповідні алкіловані та протоновані солі, такі як:
VX: O-етил S-2-диізопропіламіноетил метилтіолфосфонат (CAS 50782-69-9);

2930 90 99

2) бойові отруйні речовини шкірнонаривної дії:

 

a) сірчисті іприти, такі як:

 

1) 2-хлоретилхлорметилсульфід (CAS 2625-76-5);

2930 90 99

2) біс (2-хлоретил) сульфід (CAS 505-60-2);

2930 90 99

3) біс (2-хлоретилтіо) метан (CAS 63869-13-6);

2930 90 99

4) 1,2-біс (2-хлоретилтіо) етан (CAS 3563-36-8);

2930 90 99

5) 1,3-біс (2-хлоретилтіо) -n-пропан (CAS 63905-10-2);

2930 90 99

6) 1,4-біс (2-хлоретилтіо) -n-бутан (CAS 142868-93-7);

2930 90 99

7) 1,5-біс (2-хлоретилтіо) -n-пентан (CAS 142868-94-8);

2930 90 99

8) біс (2-хлоретилтіометил) ефір (CAS 63918-90-1);

2930 90 99

9) біс (2-хлоретилтіоетил) ефір (CAS 63918-89-8);

2930 90 99

b) люїзити, такі як:

 

1) 2-хлорвінілдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2931 90

2) трис (2-хлорвініл) арсин (CAS 40334-70-1);

2931 90

3) біс (2-хлорвініл) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

2931 90

c) азотисті іприти, такі як:

 

1) HN 1: біс (2-хлоретил) етиламін (CAS 538-07-8);

2921 19 99 90

2) HN 2: біс (2-хлоретил) метиламін (CAS 51-75-2);

2921 19 99 90

3) HN 3: трис (2-хлоретил) амін (CAS 555-77-1);

2921 19 99 90

3) бойові отруйні речовини, що призводять до втрати дієздатності, такі як:

 

a) 3-хінуклідинілбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

2933

4) бойові отруйні речовини-дефоліанти, такі як:

 

a) бутил 2-хлор-4-фторфеноксіацетат (LNF);

2916 39

b) 2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота (CAS 93-76-5) у суміші з 2,4-дихлорфеноксіоцтовою кислотою (CAS 94-75-7) (отруйна речовина "Оранж" (CAS 39277-47-9);

2918 91 00 00
2918 99 90
2915 40 00 00

ML7.c

бойові отруйні бінарні прекурсори та основні прекурсори, як наведено нижче:

 

1) алкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл) фосфонілдифториди, такі як: DF: метилфосфонілдифторид (CAS 676-99-3);

2931 90 20 00

2) O-Алкіл (H Ј C10, включаючи циклоалкіл) O-2-диалкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)-аміноетил алкіл (метил, етил, n-пропіл або ізопропіл) фосфоніти і відповідні алкіловані та протоновані солі, такі як:
QL: O-етил O-2-диізопропіламіноетил метилфосфоніт (CAS 57856-11-8);

2931 90

3) хлорзарин: O-ізопропіл метилхлорфосфонат (CAS 1445-76-7);

2931 90

4) хлорзоман: O-пінаколіл метилхлорфосфонат (CAS 7040-57-5);

2931 90

ML7.d

"хімічні засоби для підтримки громадського порядку", активні складові хімічні речовини та їх комбінації, включаючи:

 

1) a-бромбензолацетонітрил (бромбензилціанід) (CA) (CAS 5798-79-8);

2926 90 95 00

2) [(2-хлорфеніл) метилен] пропандинітрил (о-хлорбензиліденмалононітрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

2926 90 95 00

3) 2-хлор-1-фенілетанон фенілацилхлорид (w-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

2914 70 00 00

4) дибензол-(b,f)-1,4-оксазепін, (CR) (CAS 257-07-8);

2933 91

5) 10-хлор-5, 10-дигідрофенарсазин (фенарсазин хлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

2934 99 90 00

6) N-морфолід пеларгонової кислоти, (MPA) (CAS 5299-64-9);

2934

Примітка 1.

Згідно з позицією ML7.d контролю не підлягають "хімічні засоби для підтримки громадського порядку" в індивідуальних упаковках, призначені для використання особовим складом з метою самозахисту.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML7.d контролю не підлягають хімічні речовини з активними складовими та їх комбінації, ідентифіковані та упаковані для використання у харчовій промисловості або для медичних цілей.

ML7.e

обладнання, "спеціально призначене" або модифіковане для військового "використання", призначене або модифіковане для розсіювання будь-яких з наведених нижче матеріалів, та "спеціально призначені" для нього "компоненти":

8424 81 99 00
9306 90 10 00

1) матеріали або агенти, що підлягають контролю згідно з позиціями ML7.a, ML7.b або ML7.d; або

2930,
2931

2) бойові отруйні речовини, виготовлені з прекурсорів, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.c;

2931

ML7.f

обладнання для захисту або знезараження, "спеціально призначене" або модифіковане для військового "використання", "компоненти", а також хімічні суміші, як наведено нижче:

 

1) обладнання, призначене або модифіковане для захисту від матеріалів, що контролюються згідно з позиціями ML7.a, ML7.b або ML7.d, та "спеціально призначені" для нього "компоненти";

8421 39

2) обладнання, призначене або модифіковане для знезараження об'єктів, забруднених матеріалами, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.a або ML7.b та "спеціально призначені" для нього "компоненти";

8421 39

3) хімічні суміші, спеціально розроблені/складені для знезараження об'єктів, які забруднені матеріалами, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.a або ML7.b;

2828,
3808,
3824

Примітка.

Згідно з позицією ML7.f.1 контролю також підлягають:
a) установки кондиціонування повітря, "спеціально призначені" або модифіковані для ядерної, біологічної чи хімічної фільтрації;
b) захисний одяг.

Особлива примітка.

Щодо цивільних протигазів і обладнання для захисту та знезараження дивись також позицію 1.A.4 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

ML7.g

обладнання, "спеціально призначене" або модифіковане для військового "використання", призначене або модифіковане для виявлення або ідентифікації матеріалів, що підлягають контролю згідно з позиціями ML7.a, ML7.b або ML7.d, та "спеціально призначені" для нього "компоненти";

9027

Примітка.

Згідно з позицією ML7.g контролю не підлягають персональні радіометричні дозиметри.

Особлива примітка.

Дивись також позицію 1.A.4 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

ML7.h

"біополімери", "спеціально призначені" або оброблені для виявлення чи ідентифікації бойових отруйних речовин, що контролюються згідно з позицією ML7.b, а також клітини специфічних культур, що використовуються для їх "виробництва";

3002 90 90 00
3822 00 00 00
3507 90 90 00

ML7.i

"біокаталізатори" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, а також біологічні системи для них, як наведено нижче:

 

1) "біокаталізатори", "спеціально призначені" для знезараження або зниження ефективності бойових отруйних речовин, що підлягають контролю згідно з позицією ML7.b, одержані в результаті цілеспрямованої лабораторної селекції або генетичних маніпуляцій з біологічними системами;

3002 90 50 00
3507 90 90 00
3822 00 00 00

2) біологічні системи, що містять генетичну інформацію, пов'язану із синтезом "біокаталізаторів", які контролюються згідно з позицією ML7.i.1, зокрема:

3002 90 50 00
3002 90 90 00

a) "експресійні вектори";

 

b) віруси;

 

c) культури клітин.

 

Примітка 1.

Згідно з позиціями ML7.b та ML7.d контролю не підлягають:

a) хлорціан (CAS 506-77-4)*;

2853 00 50 00

b) ціанистоводнева кислота (CAS 74-90-8)*;

2811 19 20 00

c) хлор (CAS 7782-50-5);

2801 10 00 00

d) карбонілхлорид (фосген) (CAS 75-44-5)*;

2812 10 94 00

e) дифосген (трихлорметил-хлорформіат) (CAS 503-38-8);

2915 90 70 90

f) позицію виключено з 2004 року;

 

g) ксиліл бромід, орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS104- 81-4);

2903 99 90 90

h) бензилбромід (CAS 100-39-0);

2903 99 90 90

i) бензилйодид (CAS 620-05-3);

2903 99 90 90

j) бромацетон (CAS 598-31-2);

2914 70 00 00

k) бромціан (CAS 506-68-3);

2853 00 90 00

l) бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

2914 70 00 00

m) хлорацетон (CAS 78-95-5);

2914 70 00 00

n) етилйодацетат (CAS 623-48-3);

2915 90 70 90

o) йодацетон (CAS 3019-04-3);

2914 70 00 00

p) хлорпікрин (CAS 76-06-2)*.

2904 90 40 00

____________
* Зазначені токсичні хімікати підлягають контролю відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 (додаток 4).

Примітка 2.

Клітинні культури і біологічні системи, зазначені в позиціях ML7.h та ML7.i.2, є винятком і згідно з цими позиціями контролю не підлягають клітини або біологічні системи, що використовуються в таких цивільних галузях, як сільське господарство, фармацевтична промисловість, медицина, ветеринарія, охорона навколишнього природного середовища, обробка відходів або харчова промисловість.

ML8

"Реакційноздатні матеріали" та супутні речовини, як наведено нижче:

 

Особлива примітка 1.

Дивись також позицію 1.C.11 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

Особлива примітка 2.

Стосовно зарядів та пристроїв дивись позицію ML4 цього Списку та позицію 1.A.8 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

Технічні примітки.

1. У цій позиції, за винятком позиції ML8.c.11 або ML8.c.12, термін "суміш"* означає склад, що містить дві або більше речовини, з яких щонайменше одна зазначена у підпунктах позиції ML8.
2. Будь-яка речовина, зазначена у підпунктах позиції ML8, підлягає контролю згідно з цим Списком навіть тоді, коли вона використовується інакше, ніж зазначено у Списку (наприклад, TAGN переважно використовується як вибухова речовина, але також може використовуватися як паливо або як окислювач).
3. У позиції ML8 розміром частинки є її середній розмір за вагою або об'ємом. Для вимірювання та визначення розміру частинки використовуватимуться міжнародні стандарти або еквівалентні їм національні.
4. Не підлягають контролю спеціально створені фармацевтичні препарати, що містять у своєму складі "реакційноздатні матеріали" та супутні речовини, наведені у позиції ML8.

ML8.a

"вибухові речовини", як наведено нижче, та їх "суміші"*:

 

1) амінодинітробензофуроксан (ADNBF) або 7-аміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид (CAS 97096-78-1);

2934 99 90 00

2) цис-біс (5-нітротетразолато) тетраамін-кобальт (III) перхлорат (BNCP) (CAS 117412-28-9);

2933 99 80 00

3) диамінодинітробензофуроксан або 5,7-диаміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид (CL-14) (CAS 117907-74-1);

2934 99 90 00

4) гексанітрогексаазаізовюрцитан (CL-20 або HNIW) (CAS 135285-90-4); клатрати CL-20 (щодо "прекурсорів" цієї речовини дивись також позиції ML8.g.3 та ML8.g.4);

2934 99 90 00

5) 2-(5-ціанотетразолато) пентаамін-кобальт (III) перхлорат (CP) (CAS 70247-32-4);

2933 99 80 00

6) 1,1-диаміно-2,2-динітроетилен, FOX7 (DADE) (CAS 145250-81-3);

2921 29 00 00

7) диамінотринітробензол (DATB) (CAS 1630-08-6);

2921 51 90 90

8) 1,4-динітродифуразанопіперазин (DDFP);

2933 99 80 00

9) 2,6-диаміно-3,5-динітропіразин-1-оксид, PZO (DDPO) (CAS 194486-77-6);

2933 99 80 00

10) 3,3'-диаміно-2,2',4,4',6,6'-гексанітродифеніл або дипікрамід (DIPAM) (CAS 17215-44-0);

2921 59 90 00

11) динітрогліколурил (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8);

2933 99 80 00

12) фуразани, як наведено нижче:

 

a) диаміноазоксифуразан (DAAOF, DAAF або DAAFox);

 

b) диаміноазофуразан (DAAzF) (CAS 78644-90-3);

2933 99 80 00

13) HMX та його похідні (щодо відповідних "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.5), як наведено нижче:

 

a) циклотетраметиленететранітрамін; октагідро-1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан (октоген) (HMX) (CAS 2691-41-0);

2933 99 80 00

b) дифтораміновані аналоги HMX;

2934 99 90 00

c) 2,4,6,8-тетранітро-2,4,6,8-тетраазабіцикло-[3,3,0]-октанон-3, тетранітросемигліколурил або кетобіциклічний НМХ (К-55) (CAS 130256-72-3);

2933 99 80 00

14) гексанітроадамантан (HNAD) (CAS 143850-71-9);

2904 20 00 00

15) гексанітростильбен (HNS) (CAS 20062-22-0);

2904 20 00 00

16) імідазоли, як наведено нижче:

 

a) октагідро-2,5-біс (нітроіміно) імідазо [4,5-d] імідазол (BNII);

2933

b) 2,4-динітроімідазол (DNI) (CAS 5213-49-0);

2933 29 90 00

c) 1-фторо-2,4-динітроімідазол (FDIA);

2933

d) N-(2-нітротриазол)-2,4-динітроімідазол (NTDNIA);

2933

e) 1-пікрил-2,4,5-тринітроімідазол (PTIA);

2933

17) 1-(2нітротриазол)-2-динітрометиленгідразин (NTNMH);

2933

18) 3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або ONTA) (CAS 932-64-9);

2933 99 80 00

19) полінітрокубани з більше ніж чотирма нітрогрупами;

2904 20 00 00

20) 2,6-біс (пікриламіно)-3,5-динітропіридин (PYX) (CAS 38082-89-2);

2933 39 99 00

21) циклотриметилентринітрамін (RDX) та його похідні, як наведено нижче:

 

a) циклотриметиленетринітрамін циклоніт; T4; гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринітро-1,3,5-триаза-циклогексан, гексоген (RDX) (CAS 121-82-4);

2933 69 10 00

b) 2,4,6-тринітро-2,4,6-триазациклогексанон (К-6 або кето-RDX) (CAS 115029-35-1);

2933 69 80 00

22) триаміногуанідиненітрат (TAGN) (CAS 4000-16-2);

2928 00 90 90

23) триамінотринітробензол (TATB) (CAS 3058-38-6) (щодо його "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.7);

2921 59 90 00

24) 3,3,7,7-тетрабіс(дифторамін) октагідро-1,5-динітро-1,5-діазоцин (TEDDZ);

2933

25) тетразоли, як наведено нижче:

 

a) нітротриазол амінотетразол (NTAT);

2933

b) 1-N-(2-нітротриазоло)-4-нітротетразол (NTNT);

2933

26) тринітрофенілметилнітрамін (тетрил) (CAS 479-45-8);

2929 90 00 00

27) 1,4,5,8-тетранітро-1,4,5,8-тетраазадекалін (TNAD) (CAS 135877-16-6) (щодо його "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.6);

2933 99 80 00

28) 1,1,3-тринітроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4) (щодо його "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.2);

2933 99 80 00

29) тетранітрогліколурил (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);

2933 99 80 00

30) 1,4,5,8-тетранітро-пирідазино [4,5-d] пирідазин (TNP) (CAS 229176-04-9);

2933 99 80 00

31) триазини, як наведено нижче:

 

a) 2-оксі-4,6-динітроаміно-s-триазин (DNAM) (CAS 19899-80-0);

2933 69 80 00

b) 2-нітроіміно-5-нітро-гексагідро-1,3,5-триазин (NNHT) (CAS 130400-13-4);

2933 69 80 00

32) триазоли, як наведено нижче:

 

a) 5-азидо-2-нітротриазол;

 

b) 4-аміно-3,5дигідразино-1,2,4-триазолдинітрамід (ADHTDN) (CAS 1614-08-0);

2933 99 80 00

c) 1-аміно-3,5-динітро-1,2,4-триазол (ADNT);

2933

d) [біс-динітротриазол]амін (BDNTA);

 

e) 3,3'-динітро-5,5-біс-1,2,4-триазол (DBT) (CAS 30003-46-4);

2933 99 80 00

f) динітробістриазол (DNBT) (CAS 70890-46-9);

2933 99 80 00

g) не застосовується з 2010 року;

 

h) 1-N-(2-нітротриазоло) 3,5-динітротриазол (NTDNT);

2933

i) 1-пікрил-3,5-динітротриазол (PDNT);

 

j) тетранітробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1);

2933 99 80 00

33) вибухові речовини, не зазначені у позиції ML8.a, що мають будь-які наведені нижче характеристики:

3602 00 00 00

a) швидкість детонації понад 8700 м/с при максимальній щільності; або

 

b) детонаційний тиск понад 34 ГПа (340 кбар);

 

34) не застосовується з 2013 року;

 

35) 2,4-динітроанізол (DNAN) (CAS 119-27-7);

2909 30 90 00

36) 4,10-динітро-2,6,8,12-тетраоксид-4,10-диазаісовуртзітан (TEX);

 

37) гуанілсечовина динітрамід (GUDN, FOX-12) (CAS 217464-38-5);

2933

38) тетразини, наведені нижче:

 

a) біс(2,2,2-тринітроетил)-3,6-диамінотетразин (BTAT);

2933

b) 3,6-диаміно-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид (LAX-112);

2933

39) енергетичні іонні матеріали, діапазон плавлення яких від 343 К (70° C) до 373 К (100° C) з швидкістю детонації понад 6800 м/с або детонаційним тиском понад 18 ГПа (180 кбар).

 

40) біс(2,2,2-тринітроетил)-нітрамін) (BTNEN) (CAS 19836-28-3);

 

Примітка.

Позиція ML8.a. включає "вибухові з'єднання кристалів"*.

Технічна примітка.

"Вибуховим з'єднанням кристалів"* є твердий матеріал, який є тривимірним з'єднанням двох або більше вибухових молекул, у разі коли принаймні одна з них наведена у позиції ML8.a.

ML8.b

"ракетне паливо / метальні вибухові речовини", як наведено нижче:

 

1) будь-яке тверде "ракетне паливо / метальні вибухові речовини", що має теоретичний питомий імпульс (за нормальних умов) понад:

3601 00 00 00
3602 00 00 00

a) 240 c - для неметалізованих, негалогенованих композицій;

 

b) 250 c - для неметалізованих, галогенованих композицій; або

 

c) 260 c - для металізованих композицій;

 

2) не застосовується з 2013 року;

3601 00 00 00

3) "ракетне паливо / метальні вибухові речовини", що мають силову константу понад 1200 кДж/кг;

 

4) "ракетне паливо / метальні вибухові речовини", які можуть зберігати сталу лінійну швидкість горіння понад 38 мм/с за нормальних умов (при вимірюванні у формі замкненого одинарного ланцюжку), тобто якщо тиск становить 6,89 МПа (68,9 бар), а температура 294 К (21° C);

3601 00 00 00
3602 00 00 00

5) еластомерне модифіковане ливарне "ракетне паливо / метальні вибухові речовини" на подвійній основі (EMCDB), що розтягується більше ніж на 5 відсотків при максимальних навантаженнях і температурі 233 К (-40° C), крім мисливських та інших порохів, що підлягають контролю згідно з позицією 1.C.13.a.12 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;

3601 00 00 00
3602 00 00 00

6) будь-яке "ракетне паливо / метальні вибухові речовини", що містить речовини, зазначені у позиції ML8.a;

3601 00 00 00
3602 00 00 00

7) "ракетне паливо / метальні вибухові речовини", не зазначене у цьому Списку, але "спеціально призначене" для військового "використання";

3601 00 00 00
3602 00 00 00

ML8.c

"піротехніка", паливо і супутні речовини, як наведено нижче, та їх "суміші"*:

 

1) паливо для "літальних апаратів", спеціально розроблене для військових цілей;

2710 12 31 00
2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00

Примітка.

Паливо для "літальних апаратів", що підлягає контролю згідно з позицією ML8.с. 1, є готовим продуктом, але не складовою частиною палива.

2) гідрид алюмінію (алан) (CAS 7784-21-6);

2850 00 20 00

3) карборани; декарборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 та 18433-84-6) та їх похідні;

2840 20 90 00
2850 00 90 00

4) гідразини та їх похідні, як наведено нижче (щодо окислювальних похідних гідразинів дивись також позиції ML8.d.8 та ML8.d.9):

 

a) гідразин (CAS 302-01-2) 70-відсоткової концентрації або більше;

2825 10 00 00

b) монометил гідразин (CAS 60-34-4);

2928 00 90 90

c) симетричний диметил гідразин (CAS 540-73-8);

2928 00 90 90

d) несиметричний диметил гідразин (CAS 57-14-7);

2928 00 90 90

Примітка.

Згідно з позицією ML8.c.4.a контролю не підлягають суміші гідразинів, спеціально створені для боротьби з корозією.

5) металовмісне паливо, паливні або "піротехнічні" "суміші"*, які складаються із сферичних, розпилених, сфероїдальних, шаруватих та молотих частинок, виготовлених з матеріалу, що містить 99 відсотків або більше з наведених нижче:

 

a) метали, як наведено нижче, та їх "суміші"*:

 

1) берилій (CAS 7440-41-7) з розміром частинок менш як 60 мкм;

8112 12 00 00
8112 19 00 00

2) залізний порошок (CAS 7439-89-6) з розміром частинок 3 мкм або менше, виготовлений шляхом відновлення оксиду заліза воднем;

7205 29 00 00

b) "суміші"*, що містять будь-яку з наведених нижче речовин:

 

1) цирконій (CAS 7440-67-7), магній (CAS 7439-95-4) або їх сплави з розміром частинок менше ніж 60 мкм;

8109 20 00 00
8104 30 00 00

2) паливо з бору (CAS 7440-42-8) або карбіду бору (CAS 12069-32-8) 85-відсоткової і більше чистоти та з розміром частинок менше ніж 60 мкм;

2804 50 10 00
2849 90 10 00

Примітка 1.

"Вибухові речовини" та паливо, що містять метали або сплави, зазначені у позиції ML8.c.5, підлягають контролю незалежно від того, капсульовані чи не капсульовані ці метали і сплави в алюміній, магній, цирконій або берилій.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML8.c.5.b контролю підлягає лише металовмісне пальне у формі частинок, коли воно змішується з іншими речовинами з утворенням "суміші"*, розробленої для військових цілей, такої як рідкі шлами "ракетного палива", тверде "ракетне паливо", або "піротехнічні" "суміші"*.

Примітка 3.

Згідно з позицією ML8.c.5.b.2 контролю не підлягають бор і карбід бору, збагачений бором-10 (20 відсотків або більше загального вмісту бору-10).

6) військові матеріали, що містять загусники вуглеводневого палива та спеціально створені для використання у вогнеметах або запальних боєприпасах, такі як стеарати металів (наприклад, октал (CAS 637-12-7) або пальмітати металів;

2915 70 40 00
2915 70 50 90
2915 90 30 00
2915 90 70 90
3824 90 30 00
3903 19 00 00

7) композиції перхлоратів, хлоратів і хроматів з порошковим металом або іншими високоенергетичними паливними компонентами;

3601 00 00 00
3606 90

8) сферичний або сфероїдальний алюмінієвий порошок (CAS 7429-90-5) з розміром частинок 60 мкм або менше та виготовлений з матеріалу, що містить 99 відсотків або більше алюмінію;

7603 10 00 00
7603 20 00 00

9) стехіометричний субгідрид титану (ТіНn), де n = 0.65 - 1.68;

2850 00 20 00

10) рідке високоенергетичне паливо, яке не зазначено у позиції ML8.c.1, як наведено нижче:

 

a) змішані види палива, що містять тверді і рідкі види палива (наприклад, боромістке суспензоване паливо) з питомою енергоємністю 40 Дж/кг (за вагою) або більше;

2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
2710 20

b) інше високоенергетичне паливо та паливні домішки (наприклад, кубан, іонні розчини, реактивні види палива марок JP-7, JP-10) з питомою енергоємністю 37,5 ГДж/м3 (за об'ємом) або більше, виміряної при температурі 293 К (20° C) та тиску в одну атмосферу (101,325 кП);

2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
2710 20

Примітка.

Згідно з позицією ML8.c.10.b контролю не підлягають реактивні види палива марок JP-4, JP-8, очищене викопне паливо або біопаливо, або спеціальне паливо для двигунів, сертифікованих для використання у цивільній авіації.

11) "піротехнічні" та самозаймисті матеріали, як наведено нижче:

 

a) "піротехнічні" та самозаймисті матеріали, спеціально розроблені для поліпшення або контролю за виробництвом енергії випромінювання в будь-якій частині ІЧ-спектру;

 

b) суміші магнію, політетрафторетилену (PTFE) та вінилідену дифторид-гексафторпропілену сополімеру (наприклад, MTV);

3601,
3602,
3824,
3904

12) суміші палива, "піротехнічні" суміші або "реакційноздатні матеріали", які не визначені в жодній позиції ML8 та містять все з наведеного нижче:

2710 12 70 00
2710 19 21 00
3601 00 00 00
3602 00 00 00

a) містять більше ніж 0,5 % будь-чого з наведеного нижче:

 

1) алюміній;

 

2) берилій;

 

3) бор;

 

4) цирконій;

 

5) магній; або

 

6) титан;

 

b) частинки, зазначені в позиції ML8.c.12.a, за розміром меншим ніж 200 нм у будь-якому вимірі;

 

c) частинки, зазначені в позиції ML8.c.12.a з вмістом металу 60 % або більше;

 

ML8.d

окислювачі, як наведено нижче, та їх "суміші"*:

 

1) динітрамід амонію (ADN або SR 12) (CAS 140456-78-6);

2842 90 80 00

2) перхлорат амонію (AP) (CAS 7790-98-9);

2829 90 10 00

3) суміші, що складаються з фтору та будь-чого з наведеного нижче:

2801 30 10 00

a) інших галогенів;

3824 90 97 90

b) кисню; або

2804 40 00 00
3824 90 97 90

c) азоту;

2804 30 00 00
3824 90 97 90

Примітка 1.

Згідно з позицією ML8.d.3 контролю не підлягає трифторид хлору (CAS 7790-91-2).

Примітка 2.

Згідно з позицією ML8.d.3 контролю не підлягає трифторид азоту в газоподібному стані (CAS 7783-54-2).

4) 1,3-динітро-1,3-диазетидин (DNAD) (CAS 78246-06-7);

2933 99 80 00

5) нітрат гідроксиламонію (HAN) (CAS 13465-08-2);

2825 10 00 00

6) перхлорат гідроксиламонію (НАР) (CAS 15588-62-2);

2829 90 10 00

7) тринітрометангідразин (CAS 20773-28-8) HNF або нітроформат гідразину;

2928 00 90 90

8) гідразин нітрат (CAS 37836-27-4);

2825 10 00 00

9) гідразин перхлорат (CAS 27978-54-7);

2829 90 10 00

10) рідинні окислювачі, що містять у своєму складі інгібовану димлячу бурим кольором азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

2808 00 00 00
2811 29 90 00
3824 90 97 90
3601 00 00 00

Примітка.

Згідно з позицією ML8.d.10 контролю не підлягає неінгібована димляча азотна кислота.

ML8.e

зв'язувальні матеріали, пластифікатори, мономери та полімери, як наведено нижче:

 

1) азидометил(метил)оксетан (АММО) і його полімери (CAS 90683-29-7) (щодо його "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.1);

2932 99 00 00

2) 3,3-біс(азидометил)оксетан і його полімери (BAMO) (CAS 17607-20-4) (щодо його "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.1);

2932

3) біс (2,2-динітропропіл)ацеталь (BDNPA) (CAS 5108-69-0);

2911 00 00 00

4) біс (2,2-динітропропіл)формаль (BDNPF) (CAS 5917-61-3);

2912 19 00 90

5) бутантриолтринітрат (BTTN) (CAS 6659-60-5) (щодо його "прекурсорів" дивись також позицію ML8.g.8);

2905 59 98 00

6) реакційноздатні мономери, пластифікатори або полімери, спеціально створені для військового "використання" та містять будь-що з наведеного нижче:

з 2904,
2917,
2919,
2921,
2926,
3815,
3908,
3909,
3911,
3912

a) нітрогрупи;

b) азидогрупи;

c) нітратогрупи;

d) нітразагрупи, або

e) дифтораміногрупи;

7) 3-дифторамінометил-3-азидометил оксетан (FAMAO) і його полімери;

2932 99 00 00

8) біс-(2-фтор-2,2-динітроетил) формаль (FEFO) (CAS 17003-79-1);

2912 19 00 90

9) полі-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5-діол формаль (FPF-1) (CAS 376-90-9);

2913 00 00 00

10) полі-2,4,4,5,5,6,6-гептафтор-2-три-фторметил-3-оксагептан-1,7-діолформаль (FPF-3);

2913 00 00 00

11) полігліцидилазид (GAP)
(CAS 143178-24-9) і його похідні;

3911 90 99 00

12) полібутадієн з кінцевими гідроксильними групами (HTPB), функціональність яких перебуває у межах 2,2 і 2,4, гідроксильний показник менше ніж 0,77 мекв/г, в'язкість при температурі 30° C менше ніж 47 пуаз (CAS 69102-90-5);

4002 20 00 00

13) полі(епіхлоргідрин), молекулярна маса якого менша ніж 10000, з функціональними спиртовими групами, як наведено нижче:

3907 30 00 00

a) полі(епіхлоргідриндіол);

3907 30 00 00

b) полі(епіхлоргідринтріол);

3907 30 00 00

14) компаунди нітратоетилнітраміну (NENAs) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 та 85954-06-9);

3601 00 00 00
3602 00 00 00

15) полігліцидилнітрат, полі(нітратометил-оксиран), або полі-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8);

2910 90 00 00

16) полінітратометил(метил)оксетан (полі-NIMMO), полі(3-нітратометил-3-метилоксетан) (полі-NMMO) (CAS 84051-81-0);

2932 99 00 00

17) полінітроортокарбонати;

3907 40 00 00

18) 1,2,3-три[1,2- біс(дифтораміно) етоксильний] пропан (TVOPA) або тривіноксильний адукт пропану (CAS 53159-39-0);

2909 19 90 90

19) 4,5 диазідометил-2-метил-1,2,3-триазол (ізо-DAMTR);

2933

20) полі(3-нітрат окситан) (PNO);

 

ML8.f

"добавки", як наведено нижче:

 

1) основний саліцилат міді (CAS 62320-94-9);

2918 21 00 00

2) біс-(2-гідроксіетил) глікольамід (BHEGA) (CAS 17409-41-5);

2924 19 00 00

3) бутадієннітрилоксид (BNO);

2926 90 95 00

4) похідні фероцену, як наведено нижче:

 

a) бутацен (CAS 125856-62-4);

2931 90 90 90

b) катоцен (2,2-бісетилфероценілпропан) (CAS 37206-42-1);

2931 90 90 90

c) фероценкарбонові кислоти та ефіри фероценкарбонової кислоти;

2931

d) n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);

2931 90 90 90

e) інші адуктивні полімерні похідні фероцену, що не зазначені у позиції ML8.f.4.;

 

f) етил ферроцен (CAS 1273-89-8);

2931

g) пропил ферроцен;

2931

h) пентил ферроцен (CAS 1274-00-6);

2931 90 90 90

i) дициклопентил ферроцен;

2931

j) дициклогексил ферроцен;

2931

k) диетил ферроцен (CAS 1273-97-8);

2931 90 90 90

l) дипропил ферроцен;

 

m) дибутил ферроцен (CAS 1274-08-4);

2931 90 90 90

n) дигексил ферроцен (CAS 93894-59-8);

2931 90 90 90

o) ацетил ферроцен (CAS 1271-55-2)/1,1'-диацетил ферроцен (CAS 1273-94-5);

2931 90 90 90

5) бета-резорцилат свинцю (CAS 20936-32-7);

2931 90 90 90

6) цитрат свинцю (CAS 14450-60-3);

2918 15 00 90

7) свинцево-мідні бета-резорцилатні або саліцилатні хелати (CAS 68411-07-4);

2918 23 00 00
2931 90 90 90

8) малеат свинцю (CAS 19136-34-6);

2917 19 90 00

9) саліцилат свинцю (CAS 15748-73-9);

2918 21 00 00

10) станат свинцю (CAS 12036-31-6);

2841 90 85 00

11) три-1-(2-метил)азиридиніл фосфіноксид (MAPO) (CAS 57-39-6); біс(2-метил азиридиніл) 2-(2-гідроксіпропаноксі) пропіламіно фосфін оксид (BOBBA 8); та інші похідні МАРО;

2933 99 80 00

12) біс(2-метил азиридиніл) метиламіно фосфін оксид (метил BAPO) (CAS 85068-72-0);

2931 90 90 90

13) N-метил-p-нітроанилін (CAS 100-15-2);

2921 42 00 10

14) 3-нітраза-1,5-пентандиізоціанат (CAS 7406-61-9);

2929 10 00 90

15) металоорганічні зв'язувальні агенти, як наведено нижче:

 

a) неопентил[диалліл]оксі, три[диоктил] фосфато-титанат (CAS 103850-22-2), також відомий як 2,2[біс 2-пропенолато-метил, бутанолато, трис (диоктил) фосфато], титан IV (CAS 110438-25-0); або LICA 12 (CAS 103850-22-2);

2931 90 90 90

b) [(2-пропенолато-1) метил, n-пропанолатометил] бутанолато-1, трис[диоктил]пірофосфат, титанат IV або KR3538;

2931 90 90 90

c) [(2-пропенолато-1)метил, n-пропанолатометил] бутанолато-1, трис(диоктил)фосфат, титан IV;

2931 90 90 90

16) поліціанодифтораміноетилоксид;

3907 20 99 00

17) зв'язуючі речовини, які наведені нижче:

3908 90 00 00

a) 1,1P,1C-тримезол-трис(2- етилазиридин) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

2933

b) поліфункціональні азиридинаміди з ізофталатною, тримезинатною, ізоціануратною або 3-метиладипатною структурою основного ланцюга, що також мають 2-метил або 2-етил в азиридинову групу;

3908 90 00 00

Примітка.

Згідно з позицією ML8.f.17.b контролю підлягає:
a) 1,1Г-ізофталоіл-біс(2-метилазиридин) (HX-752) (CAS 7652-64-4);
b) 2,4,6-трис(2-етил-1-азиридиніл)-1,3,5-триазин (HX-874) (CAS 18924-91-9);
c) 1,1'-триметиладіпоіл-біс(2-етилазиридин) (HX-877) (CAS 71463-62-2);

3909 50 90 90

18) пропиленімін (2-метилазиридин (CAS 75-55-8);

2933 99 80 00

19) оксид заліза вищого сорту (Fe2O3) (CAS 1317-60-8), що має площу питомої поверхні понад 250 м2/г та середній розмір часток 0,003 мкм або менше (CAS 1317-60-8);

2821 10 00 00

20) тетраетиленпентамінакрилонітрил (TEPAN) (CAS 68412-45-3); ціаноетиловані поліаміни та їх солі;

2926 90 95 00

21) тетраетиленпентамінакрилонітрилгліци-дол (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); ціаноетиловані поліаміни, конденсовані з гліцидолом, та їх солі;

2926 90 95 00

22) трифеніл вісмут (TPB) (CAS 603-33-8);

2931 90 90 90

23) трис(етоксифеніл) вісмут (TEPB) (CAS 90591-48-3);

2931 90 90 90

ML8.g

"прекурсори", як наведено нижче:

 

Особлива примітка.

У позиції ML8.g зазначено посилання на "реакційноздатні матеріали", виготовлені з наведених нижче речовин.

1) 3,3-біс(хлорметил)оксетан (BCMO) (CAS 142173-26-0) (дивись також позиції ML8.e.1 та ML8.e.2);

2932 99 00 00

2) динітроазетидин-т-бутилова сіль (CAS 125735-38-8) (дивись також позицію ML8.a.28);

2933 99 80 00

3) похідні гексаазаізовюрцітану, включаючи гексабензилгексаазаізовюрцитан (HBIW) (CAS 124782-15-6) (дивись також позицію ML8.a.4) та тетраацетилдибензилгексаазаізовюрцитан (TAIW) (CAS 182763-60-6) (дивись також позицію ML8.a.4);

2933 99 80 00

4) не застосовується з2013 року;

2933 99 80 00

5) 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7-тетрааза цикло-октан (TAT) (CAS 41378-98-7) (дивись також позицію ML8.a.13);

2902 19 00 00

6) 1,4,5,8-тетраазадекалін (CAS 5409-42-7) (дивись також позицію ML8.a.27);

2904 20 00 00

7) 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3) (дивись також позицію ML8.a.23);

2903 99 90 90

8) 1,2,4-тригідроксибутан(1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (дивись також позицію ML8.e.5)

2905 49 00 90

9) 1,5-диацетил-3,7-динітро-1,3,5,7-тетрааза-циклооктан (DADN) (дивись також позицію ML8.a.13).

2933

Примітка 1.

Згідно з позицією ML8 контролю не підлягають наведені нижче речовини, якщо вони не складають частини або не входять до складу суміші з "реакційноздатними матеріалами", зазначеними у позиції ML8.a, або порошками металів, зазначеними у позиції ML8.c:

a) пікрат амонію (CAS 131-74-8);

2908 99 00 00

b) чорний порох;

3601 00 00 00

c) гексанітродифеніламін (CAS 131-73-7);

2921 44 00 00

d) дифторамін (CAS 10405-27-3);

2826 19 10 00

e) нітрокрохмаль (CAS 9056-38-6);

3505 10 50 00

f) нітрат калію (CAS 7757-79-1);

2834 21 00 00

g) тетранітронафталін;

2904 20 00 00

h) тринітроанізол;

2904 20 00 00

i) тринітронафталін;

2904 20 00 00

j) тринітроксилол;

2904 20 00 00

k) N-піролідинон; 1-метил-2-піролідинон (CAS 872-50-4);

2933 79 00 00

l) диоктилмалеат (CAS 142-16-5);

2917 19 90 00

m) етилгексилакрилат (CAS 103-11-7);

2916 12 00 00

n) триетилалюміній (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалюміній (TMA) (CAS 75-24-1) та інші пірофорні метал-алкіл та метил-арил літію, натрію, магнію, цинку або бору;

2931 90 90 30
2931 90 90 90

o) нітроцелюлоза (CAS 9004-70-0);

3912 20 11 00

p) нітрогліцерин (або гліцеринтринітрат, тринітрогліцерин) (NG) (CAS 55-63-0);

2920 90 85 00

q) 2,4,6-тринітротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);

2904 20 00 00

r) етилендиаміндинітрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);

2921 21 00 00

s) пентаеритриттетранітрат (PETN) (CAS 78-11-5);

2920 90 85 00

t) азид свинцю (CAS 13424-46-9), середній стифнат свинцю (CAS 15245-44-0) та основний стифнат свинцю (CAS 12403-82-6), а також вибухові речовини або капсульні композиції, що містять азиди або комплекси азидів;

2850 00 60 00
2908 99 00 00

u) триетиленглікольдинітрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

2920 90 85 00

v) 2,4,6-тринітрорезорцин (стифнінова кислота) (CAS 82-71-3);

2908 99 00 00

w) диетилдифенілсечовина (CAS 85-98-3), диметилдифенілсечовина (CAS 611-92-7), метилетилдифенілсечовина [централіти];

2924 21 00 00

x) N,N - дифенілсечовина (несиметрична дифенілсечовина) (CAS 603-54-3);

2924 21 00 00

y) метил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична метилдифенілсечовина) (CAS 13114-72-2);

2924 19 00 00

z) етил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина) (CAS 64544-71-4);

2924 19 00 00

aa) 2-нітродифеніламін (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

2921 44 00 00

bb) 4-нітродифеніламін (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

2921 44 00 00

cc) 2,2-динітропропанол (CAS 918-52-5);

2905 59 98 00

dd) нітрогуанідин (CAS 556-88-7) (дивись позицію 1.C.11.d Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки).

2925

Примітка 2.

Згідно з позицією ML8 контролю не підлягають перхлорат амонію (ML8.d.2), 3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NTO) (ML8.a.18) або катоцен (ML8.f.4.b), якщо вони відповідають усім наведеним нижче характеристикам:
a) спеціально розроблені для пристроїв газоутворення цивільного використання;
b) входять до складу сполуки або суміші з неактивними термореактивними зв'язуючими речовинами або пластифікаторами та мають масу меншу 250 г;
c) суміш або сполука містить максимум 80 % перхлората амонію (ML8.d.2) за масою активного матеріалу;
d) суміш або сполука містить менше або дорівнює 4 г 3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NTO) (ML8.a.18); та
e) суміш або сполука містить менше або дорівнює 1 г катоцену (ML8.f.4.b).

Примітка 3.

Міжнародні передачі вибухових речовин та засобів їх ініціювання, підривних зарядів та пристроїв, комплектувальних виробів до них (коди згідно з УКТЗЕД 2904 20 00 00, 3602 00 00 00, 3603 00 10 00, 3603 00 90 00, 3604 90 00 00, 9306 90 90 00), які не зазначені в позиціях ML3, ML4, ML8 (за винятком речовин, зазначених у примітці 1 до позиції ML8) здійснюються в порядку, передбаченому для товарів подвійного використання: експорт (вивезення) - за дозволами Держекспортконтролю; імпорт (ввезення) зазначених вище товарів (у тому числі зазначених у примітці 1 до позиції ML8) - за дозволами Держекспортконтролю.

ML9

Військові кораблі (надводні та підводні), спеціальне військово-морське обладнання, "аксесуари", "компоненти" та інші надводні судна, як наведено нижче:

 

Особлива примітка.

Щодо обладнання для наведення та навігації дивись пункт "g" примітки до позиції ML11.a.

ML9.a

судна та "компоненти", як наведено нижче:

 

1) судна (надводні або підводні), "спеціально призначені" або модифіковані для військового використання, незалежно від того, в стані ремонту вони чи в робочому стані та чи є на них системи доставки засобів ураження або броня, а також корпуси чи частини корпусів для таких суден та "компоненти" для них, "спеціально призначені для військового використання";

з 8905,
8906,
8907,
8908

2) надводні судна, які не зазначені в позиції ML9.a.1, та мають будь-що з наведеного нижче, що закріплено або вбудовано в судно:

8906

a) автоматичну зброю, зазначену в позиції ML1, або зброю, зазначену в позиціях ML2, ML4, ML12 чи ML19, або монтажні кріплення чи опорні точки для зброї калібру 12,7 мм або більше;

 

Технічна примітка.

Монтажні кріплення належать до станків для зброї або зміцнюючих елементів конструкції, що використовуються для встановлення зброї.

b) системи керування вогнем зазначені в позиції ML5;

 

c) мають все з наведеного нижче:

 

1) хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист; та

 

2) система попереднього зволоження або оброблення змиванням, з метою дезактивації;

 

Технічні примітки.

1. Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист є автономним внутрішнім простором, що має такі характеристики, як створення надлишкового тиску, ізоляція вентиляційних систем, обмежені вентиляційні отвори з хімічними, біологічними, радіаційними та ядерними фільтрами та точками обмеженого доступу персоналу, що включають повітряні шлюзи.
2. Система попереднього зволоження або оброблення змиванням - це система розпилення морської води, яка здатна одночасно зволожувати зовнішні конструкції та палуби судна.

d) активні системи протидії зброї, зазначені в позиціях ML4.b, ML5.c чи ML11.a, та мають будь-що з наведеного нижче:

 

1) хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист;

 

2) корпус та надпалубні споруди, "спеціально призначені" для зменшення ефективної поверхні розсіювання;

 

3) пристрої для зменшення теплової сигнатури (наприклад, система охолодження вихлопних газів), крім приладів "спеціально призначених" для збільшення сумарного ККД енергетичної установки, або для зменшення впливу на навколишнє середовище; або

 

4) системи розмагнічування, призначені для зменшення магнітної сигнатури всього судна;

 

ML9.b

двигуни та силові установки, як наведено нижче, "спеціально призначені для військового використання" та "компоненти" до них, "спеціально призначені для військового використання":

 

1) дизельні двигуни, "спеціально призначені" для підводних човнів, що мають всі наведені нижче характеристики:

з 8408,
8409

a) вихідну потужність 1,12 МВт (1500 к.с.) або більше; та

 

b) швидкість обертання 700 об./хв. або більше;

 

2) електричні двигуни, "спеціально призначені" для підводних човнів, які мають всі наведені нижче характеристики:

з 8501,
8502,
8503 00

a) вихідну потужність понад 0,75 МВт (1000 к.с.);

 

b) швидкий реверс;

 

c) рідинне охолодження; та

 

d) повністю закриті;

 

3) дизельні двигуни з немагнітних матеріалів, які мають усі наведені нижче характеристики:

 

a) вихідна потужність 37,3 кВт (50 к.с.) або більше; та

з 8408

b) вміст немагнітних матеріалів понад 75 % загальної маси;

 

4) системи повітронезалежних силових установок, "спеціально призначені" для підводних човнів;

8501,
8502,
8543

Технічна примітка.

Повітронезалежні силові установки забезпечують функціонування силової установки зануреного у воду підводного човна без надходження атмосферного кисню на час, довший ніж могли б забезпечувати акумуляторні батареї. До позиції ML9.b.4 не належать ядерні силові установки.

ML9.c

пристрої для виявлення об'єктів під водою, "спеціально призначені для військового використання", обладнання для керування ними та їх компоненти "спеціально призначені для військового використання";

з 8525,
8526,
9006,
9015,
9030

ML9.d

протичовнові та протиторпедні сітки "спеціально призначені для військового використання";

7326 90 98 90

ML9.e

не застосовується з 2003 року;

 

ML9.f

корпусні гермопрохідники та з'єднувачі, "спеціально призначені для військового використання", за допомогою яких можлива взаємодія з устаткуванням, розташованим зовні судна, та їх "компоненти", "спеціально призначені для військового використання";

з 7411,
7419,
8544,
8547,
8548,
8538 90 99 00,
9001,
9013 90 90 00

Примітка.

Згідно з позицією ML9.f контролю також підлягають водонепроникні суднові з'єднувачі однопровідного, багатопровідного, коаксіального або хвилеводного типу та суднові корпусні гермопрохідники, які зберігають необхідні характеристики на морських глибинах понад 100 м; також волоконно-оптичні з'єднувачі та оптичні корпусні гермопрохідники, "спеціально призначені" для передавання лазерного променя незалежно від глибини. До позиції ML9.f. не належать звичайні корпусні гермопрохідники гребного валу і гідродинамічної кермової штанги гребного гвинта.

ML9.g

безшумні підшипники, їх "компоненти" та обладнання, що містить такі підшипники, "спеціально призначені для військового використання", та які мають будь-що з наведеного нижче:

з 8482,
8482 99 00 00,
8483

1) газовий або магнітний підвіс;

 

2) обладнання придушення активної сигнатури; або

 

3) обладнання придушення вібрації.

 

ML10

"Літальні апарати", "аеростатичні повітряні судна", "безпілотні літальні апарати" ("БПЛА"), авіаційні двигуни, та обладнання для "літальних апаратів", "супутнє обладнання" та "компоненти", як наведено нижче, "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання":

з 8411,
8412,
8525,
8526,
8801 00,
8802,
8803

Особлива примітка.

Щодо обладнання для наведення та навігації дивись пункт "g" примітки до позиції ML11.a.

ML10.a

пілотовані "літальні апарати" та "аеростатичні повітряні судна", а також "спеціально призначені" для них "компоненти";

з 8802,
8803

ML10.b

не застосовується з 2011 року;

 

ML10.c

непілотовані "літальні апарати" та "аеростатичні повітряні судна", а також "супутнє обладнання", які наведено нижче, та "спеціально призначені" для них "компоненти":

з 8525,
8526,
8529,
8801 00,
8802,
8805,
9032,
9033 00 00 00

1) "БПЛА", дистанційно пілотовані літальні апарати (RPVs), автономні програмовані апарати і безпілотні "аеростатичні повітряні судна";

 

2) пускові установки, ремонтно-відновлювальне обладнання та наземне обладнання;

 

3) обладнання, розроблене для керування або контролю;

 

ML10.d

маршові авіаційні двигуни та "спеціально призначені" для них "компоненти";

з 8411,
8412,
8413

ML10.e

бортове авіаційне обладнання для дозаправлення паливом у повітрі, "спеціально призначене" або модифіковане для будь-чого з наведеного нижче, та "спеціально призначені" для нього "компоненти":

4009,
7309 00,
7310,
8413,
8421,
8803

1) "літальні апарати", зазначені у позиції ML10.a; або

 

2) непілотовані "літальні апарати", зазначені у позиції ML10.c;

 

ML10.f

наземне обладнання, "спеціально призначене" для "літальних апаратів", зазначених у позиції ML10.a. або для авіаційних двигунів, зазначених у позиції ML10.d;

з 8413,
8425,
8426,
8479,
8502,
8705,
8704,
8705,
8716,
8805

Технічна примітка.

Наземне обладнання включає обладнання для дозаправки під тиском та обладнання, призначене для полегшення операцій у важкодоступних місцях.

ML10.g

обладнання для забезпечення життєдіяльності льотного складу, обладнання для забезпечення безпеки екіпажу та інші пристрої для аварійного виходу, що не зазначені в позиції ML10.a, але розроблені для "літальних апаратів", зазначених у позиції ML10.a;

з 6506,
8804 00 00 00,
з 9020 00 00 00,
9401 10 00,
9401 90 10 00

Примітка.

Згідно з позицією ML10.g контролю не підлягають шоломи льотного складу, які не містять або не мають кріплення для обладнання, зазначеного в цьому Списку.

Особлива примітка.

Щодо шоломів дивись також позицію ML13.c.

ML10.h

парашути, параплани та "супутнє обладнання", як наведено нижче, та "спеціально призначені" для них "компоненти":

8804 00 00 00

1) парашути, які не зазначені будь-де у цьому Списку;

8804 00 00 00

2) параплани;

8804 00 00 00

3) обладнання, "спеціально призначене" для висотних парашутистів (наприклад, костюми, спеціальні шоломи, системи забезпечення дихання, навігаційне обладнання);

6103,
6203,
6506,
8526,
9014

ML10.i

обладнання керованого розкриття або системи автоматичного пілотування, розроблені для скидання вантажів на парашутах;

8804 00 00 00

Примітка 1.

Згідно з позицією ML10.a. контролю не підлягають міжнародні передачі "літальних апаратів" та "аеростатичних повітряних суден", кінцевими споживачами яких є іноземні суб'єкти господарської або іншої діяльності держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість", які при цьому відповідають всім наведеним нижче вимогам:
a) не є бойовими "літальними апаратами";
b) не обладнані для військового "використання" та не оснащені обладнанням або пристроями, які "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання";
с) типи (модифікації) яких сертифіковані (схвалені) для цивільного використання уповноваженим органом цивільної авіації цієї держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість";
d) занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден, що підтверджується відповідним реєстраційним посвідченням, виданим уповноваженим органом цивільної авіації цієї держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість".

Примітка 2.

Згідно з позицією ML10.d контролю не підлягають:
a) маршові авіаційні двигуни, "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання", сертифіковані органом цивільної авіації однієї або більше держав-учасниць міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" для використання на "цивільних повітряних суднах";
b) поршневі двигуни або спеціально призначені для них "компоненти" за винятком тих, які спеціально призначені для "БПЛА".

Примітка 3.

Згідно з позиціями ML10.a та ML10.b контроль за "спеціально призначеними" "компонентами" та відповідним обладнанням для невійськових "літальних апаратів" або маршових авіаційних двигунів, модифікованих (перероблених) для військового використання, поширюється тільки на військові "компоненти" та відповідне військове обладнання, які є необхідними для модифікації цих невійськових "літальних апаратів" або маршових авіаційних двигунів для військового використання.

Примітка 4.

Згідно з позицією ML10.a військове використання включає: бойове використання, військову розвідку, штурмове використання, військове навчання, матеріально-технічне забезпечення, а також транспортування і повітряне десантування військ або військового обладнання.

Примітка 5.

Згідно з позицією ML10.a контролю не підлягають "літальні апарати", які відповідають всім наведеним нижче вимогам:
a) вперше були виготовлені до 1946 року;
b) не містять виробів, наведених у цьому Списку, до яких застосовується вимога щодо відповідності стандартам з безпеки або льотної придатності органу цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість";
c) не містять озброєння, зазначеного у цьому Списку, яке не виведене з ладу і придатне для відновлення його функціонування.

ML11

Електронне обладнання, космічні апарати та "компоненти", не зазначені в інших позиціях цього Списку, як наведено нижче:

 

ML11.a

електронне обладнання "спеціально призначене для військового використання" і "спеціально призначені" для нього "компоненти";

з 8525,
8526,
8543

Позиція ML11.a включає:

a) обладнання радіоелектронної протидії та контрпротидії радіорозвідці (тобто обладнання, призначене для створення радіоелектронних перешкод або передачі хибних сигналів на радіолокаційні станції чи приймачі радіозв'язку або те, яке в інший спосіб створює перешкоди прийманню, роботі чи ефективному використанню ворожих електронних приймачів, у тому числі обладнання протидії), включаючи апаратуру створення активних перешкод та боротьби з активними перешкодами;

з 8525,
8526,
8543

b) електронні прилади з пристроями швидкого переналагодження частоти;

з 8525,
8526,
8527,
8529

c) електронне обладнання або системи, призначені для спостереження та контролю за електромагнітним спектром для цілей військової розвідки чи безпеки або для протидії такому спостереженню і контролю;

з 8526,
8527,
8529

d) обладнання підводної протидії, включаючи обладнання для створення акустичних і магнітних перешкод та хибних цілей, апаратура, призначена для передавання радіолокаційних перешкод та хибних цілей на гідролокаційні приймачі;

з 8525,
8526,
9015

e) обладнання для захисту обробки даних, апаратура захисту інформації та апаратура забезпечення захисту передавання і роботи ліній зв'язку, в яких використовуються процеси шифрування;

8543,
8471

f) обладнання для ідентифікації, автентифікації та зміни шифру (ключа), а також для керування шифром (ключем), його виготовлення і розподілу (розповсюдження);

8471,
8473,
8543

g) обладнання для наведення та навігації;

з 8526,
8537,
9014

h) обладнання для передачі даних через цифровий тропосферний радіозв'язок;

з 8526

i) цифровий демодулятор, спеціально призначений для радіоелектронної розвідки;

8471,
8543

j) "автоматизовані системи управління та контролю".

8537,
8543,
8471

Особлива примітка.

Щодо "програмного забезпечення", яке пов'язане з військовими програмно-керованими радіосистемами (SDR) дивись позицію ML21.

ML11.b

обладнання для створення перешкод роботі глобальних супутникових навігаційних систем (GNSS) та "спеціально призначені" для нього "компоненти";

8525,
8526,
8543

ML11.c

космічні апарати, "спеціально призначені" або модифіковані для військового використання, та "компоненти" для них, "спеціально призначені для військового використання".

8802,
8803

ML12

Високошвидкісні системи зброї, в яких використовується кінетична енергія, та обладнання для цих систем, які наведено нижче, і "спеціально призначені" для них "компоненти":

9301

ML12.a

системи зброї, в яких використовується кінетична енергія, "спеціально призначені" для руйнування цілі або створення перешкод у виконанні нею завдання;

9301

ML12.b

обладнання, "спеціально призначене" для проведення випробувань та оцінки, а також моделі для проведення випробувань, включаючи діагностичну апаратуру і цілі для проведення динамічних випробувань пускових установок та систем, у яких використовується кінетична енергія;

 

Особлива примітка.

Щодо систем зброї, в яких використовуються підкаліберні боєприпаси або виключно хімічне ракетне паливо, а також боєприпасів для них, дивись позиції ML1, ML2, ML3 та ML4.

Примітка 1.

Згідно з позицією ML12 контролю також підлягають вироби, "спеціально призначені" для систем зброї, в яких використовується кінетична енергія:
a) пускові установки, здатні надавати масі прискорення понад 0,1g до швидкості понад 1,6 км/с у режимі одиночного або швидкого вогню;
b) системи первинного генерування енергії, системи створення електричної броні, накопичення енергії (наприклад, високоенергетичні накопичувальні конденсатори), термоуправління, кондиціювання, комутації чи маніпулювання паливом, а також електричні інтерфейси між джерелом живлення, гарматою та іншими функціями електроприводу гарматної башти;
c) системи виявлення цілі, супроводження, керування вогнем або оцінки ступеня пошкодження;
d) системи самонаведення, наведення або створення відхиленої тяги (поперечного прискорення) для снарядів.

Особлива примітка.

Щодо високоенергетичних накопичувальних конденсаторів дивись також позицію 3.A.1.e.2 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML12 контролю також підлягають системи зброї, в яких використовуються будь-які з наведених нижче способів надання руху:
a) електромагнітний;
b) електротермічний;
c) плазмовий;
d) легкогазовий; або
e) хімічний (у разі поєднання з будь-яким із зазначених вище способів).

ML13

Броньоване чи захисне обладнання, конструкції та "компоненти", як наведено нижче:

 

ML13.a

металеві або неметалеві броньовані пластини, що мають будь-що з наведеного нижче:

5911,
7325,
7326,
з 8108,
8113 00

1) виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов; або

2) придатні для військового "використання";

Особлива примітка.

Щодо пластин для бронежилетів дивись позицію ML13.d.2.

ML13.b

конструкції з металевих або неметалевих матеріалів або їх комбінації, "спеціально призначені" для забезпечення балістичного захисту військових систем, та "спеціально призначені" для них "компоненти";

з 3926,
з 7308,
5911,
7325,
7326,
з 8108,
8113 00,
8710 00 00 00,
8803

ML13.c

шоломи, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи аналогічних (еквівалентних) національних стандартів та "спеціально призначені" для них корпуси шоломів, підшоломи та амортизатори / амортизаційні підкладки;

з 3926,
з 6506,
6507 00 00 00

Особлива примітка.

Щодо інших "компонентів" або "аксесуарів" до військових шоломів дивись відповідну позицію цього Списку.

ML13.d

бронежилети або захисний одяг, та "компоненти" для них, як наведено нижче:

з 6211,
6216 00 00 00,
6217,
6307

1) м'який бронежилет або захисний одяг, виготовлені за військовими стандартами або технічними умовами, або їх еквівалентами, а також "спеціально призначені" для них "компоненти";

з 6211,
6216 00 00 00,
6217,
6307

Примітка.

Згідно з позицією ML13.d.1 військові стандарти або технічні умови містять як мінімум технічні умови щодо захисту від осколкових розривів.

2) пластини для твердих бронежилетів, які забезпечують балістичний захист рівня III або вище (краще) відповідно до стандарту NIJ 0101.06, July 2008, або національного еквівалента цього стандарту.

з 3926,
з 7308,
5911,
7325,
7326,
з 8108,
8113 00

Примітка 1.

Згідно з позицією ML13.b контролю також підлягають матеріали, "спеціально призначені" для створення броні, реактивної до дії вибуху, чи для спорудження військових сховищ.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML13.c контролю не підлягають звичайні сталеві каски, не модифіковані і не призначені для встановлення на них будь-якого типу допоміжного пристрою.

Примітка 3.

Згідно з позиціями ML13.c та ML13.d контролю не підлягають шоломи, бронежилети або захисні костюми, призначені для персонального захисту своїх власників.

Примітка 4.

Згідно з позицією ML13 контролю також підлягають "спеціально призначені для військового використання" шоломи, "спеціально призначені" для персоналу, який займається знешкодженням бомб.

Примітка 5.

Згідно з позиціями ML13.c та ML13.d контролю не підлягає на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану імпорт із ввезенням в Україну спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та "спеціально призначені" до них "компоненти" (тобто підшоломи, амортизатори); бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов) для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Особлива примітка 1.

Дивись також позицію 1.A.5 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

Особлива примітка 2.

Щодо "волокнистих або ниткоподібних матеріалів", що використовуються у виготовленні бронежилетів та шоломів, дивись позицію 1.C.10 Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

ML14

"Спеціалізоване обладнання для військової підготовки" або для імітації військових сценаріїв, імітатори, "спеціально призначені" для підготовки у використанні будь-якої вогнепальної зброї або зброї, що підлягає контролю згідно з позиціями ML1 або ML2 та "спеціально призначені" для них "компоненти" і "аксесуари":

9023 00,
8805,
8479

Технічна примітка.

Термін "спеціалізоване обладнання для військової підготовки"*, наведений у позиції ML14, включає військові типи тренажерів атаки, тренажери бойових польотів, тренажери радарних цілей, імітатори радарних цілей, прилади для артилерійсько-стрілецької підготовки, бойові тренажери для протидії підводним човнам, льотні тренажери (разом з центрифугами для підготовки пілотів/космонавтів), радарні тренажери, тренажери техніки пілотування за приладами, навігаційні тренажери, тренажери ракетних пусків, обладнання мішеней, автоматично керовані "літальні апарати", тренажери озброєння, тренажери безпілотних "літальних апаратів", мобільні навчальні установки та навчальне обладнання для відпрацювання наземних військових операцій.

Примітка 1.

Згідно з позицією ML14 контролю також підлягають системи створення зображення і системи моделювання / імітації навколишнього оточення / середовища для імітаторів (симуляторів) у разі, коли вони "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання".

Примітка 2.

Згідно з позицією ML14 контролю не підлягає обладнання, "спеціально призначене" для навчання/тренування користуванням мисливською або спортивною зброєю.

ML15

Апаратура формування зображення або апаратура протидії, як наведено нижче, "спеціально призначена для військового використання", та "спеціально призначені" "компоненти" і "аксесуари" для неї:

 

ML15.a

пристрої запису та апаратура для обробки зображення;

з 8521,
8522

ML15.b

камери, фотографічне обладнання, обладнання для обробки плівки;

з 8525,
9006,
9007,
9010

ML15.c

обладнання підсилення яскравості зображення;

з 8540

ML15.d

апаратура формування інфрачервоного чи теплового зображення;

з 8525,
9025,
9027

ML15.e

обладнання формування зображення для РЛС виявлення цілей;

з 8526,
8528
8529

ML15.f

обладнання радіопротидії або обладнання для боротьби з радіопротидією для обладнання, яке підлягає контролю згідно з позиціями ML15.a - ML15.e

з 8525,
8526,
8543

Примітка.

Згідно з позицією ML15.f контролю також підлягає обладнання, призначене для погіршення роботи або зниження ефективності військових систем формування зображення чи зведення до мінімуму таких впливів.

Примітка 1.

Термін "спеціально призначені компоненти"*, наведений у позиції ML15, включає також наведене нижче обладнання, якщо воно "спеціально призначене для військового використання":
a) інфрачервоні електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП);
b) електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) для підсилення яскравості зображення (але не першого покоління);
c) мікроканальні пластини;
d) передавальні електронно-променеві трубки (ЕПТ) для низьких рівнів освітлення;
e) детекторні матриці (разом з електронними схемами сполучень чи системами зчитування);
f) піроелектричні передавальні ЕПТ;
g) системи охолодження для систем формування зображення;
h) електронні затвори фотохромного чи електрооптичного типу із швидкістю затвору менше ніж 100 мкс, за винятком затворів, які є невід'ємною частиною високошвидкісних камер;
i) оптично-волоконні інвертори зображення;
j) компаундні напівпровідникові фотокатоди.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML15 контролю не підлягають "електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого покоління для посилення яскравості зображення" або обладнання, "спеціально призначене" для установки "електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) першого покоління для посилення яскравості зображення".

Особлива примітка.

Щодо прицілів для озброєння, які містять "електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого покоління для посилення яскравості зображення", дивись позиції ML1, ML2 та ML5.a.

Особлива примітка.

Дивись також позиції 6.A.2.a.2 та 6.A.2.b Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

ML16

Поковки, відливки та інші незавершені вироби (напівпродукти), "спеціально призначені" для будь-яких товарів, що підлягають контролю згідно з позиціями ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 або ML19.

з 7201,
7206 - 7229,
7304,
7320,
7601,
7604,
7606

Примітка.

Згідно з позицією ML16 контролю підлягають незавершені вироби (напівпродукти), у разі коли вони можуть бути ідентифіковані за складом матеріалу, геометричними параметрами та призначенням.

ML17

Допоміжне обладнання різного призначення, матеріали, "бібліотеки", як наведено нижче, та "спеціально призначені" для них "компоненти":

 

ML17.a

апарати для водолазних робіт і підводного плавання, "спеціально призначені" або модифіковані для військового використання, як наведено нижче:

9020 00 00 00

1) автономні ізолюючі дихальні апарати (ребризери), дихальні апарати з замкненою та напівзамкненою системою дихання;

2) апарати для підводного плавання, "спеціально призначені" для використання разом із апаратами для водолазних робіт, зазначеними у позиції ML17.a.1;

Особлива примітка.

Дивись також позицію 8.A.2.q Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки.

ML17.b

будівельне обладнання, "спеціально призначене для військового використання";

з 8426,
8427,
8429,
8430,
8431,
з 8705

ML17.c

арматура, покриття і оброблення для придушення демаскувальних ознак, "спеціально призначені для військового використання";

 

ML17.d

саперне обладнання, "спеціально призначене" для використання в зоні бойових дій;

8543,
8201,
7326

ML17.e

"роботи", контролери "роботів" та "виконавчі механізми" "роботів", які мають будь-яку наведену нижче характеристику:

з: 8426,
8427,
8479,
8525,
8710 00 00 00,
9301

1) "спеціально призначені для військового використання";

2) оснащені засобами захисту гідравлічних ліній від пробою ззовні балістичними осколками (наприклад, самозатяжне облицювання) та призначені для використання гідравлічні рідини з температурою займання понад 839 К (566° C); або

3) "спеціально призначені" чи розраховані на роботу в електромагнітному імпульсному середовищі;

Технічна примітка.

Не належить до ненавмисного втручання електромагнітного імпульсу викликаного електромагнітним випромінюванням від сусіднього обладнання (наприклад, машинне обладнання, побутові прилади чи електроніка) або блискавки.

ML17.f

"бібліотеки", "спеціально призначені" або модифіковані для військового використання з системами, обладнанням або "компонентами", що контролюється згідно з цим Списком;

з 4901,
4906 00 00 00,
8523

ML17.g

ядерні енергетичні чи силові установки, у тому числі "ядерні реактори", "спеціально призначені для військового використання", та "компоненти" для них, "спеціально призначені" або "модифіковані" для військового використання;

з 8401

ML17.h

обладнання або матеріали з покриттям чи спеціальним обробленням для придушення демаскувальних ознак, "спеціально призначені для військового використання", інші, ніж зазначені у цьому Списку;

 

ML17.i

тренажери, "спеціально призначені" для військових "ядерних реакторів";

9023 00

ML17.j

мобільні ремонтні майстерні, "спеціально призначені" або "модифіковані" для обслуговування "військової техніки";

8705 90 80 90,
8710 00 00 00

ML17.k

польові генератори, "спеціально призначені" або "модифіковані" для військового "використання";

з 8502

ML17.l

контейнери, "спеціально призначені" або "модифіковані" для військового використання;

8609 00

ML17.m

пороми, інші, ніж зазначені у цьому Списку, мости і понтони "спеціально призначені для військового використання";

8901,
8907,
7308 10 00 00

ML17.n

експериментальні моделі, "спеціально призначені" для "розроблення" виробів, що підлягають контролю за позиціями ML4, ML6, ML9 або ML10;

 

ML17.o

обладнання для захисту від "лазера" (наприклад, для захисту очей та датчиків), "спеціально призначене для військового використання";

з 9004,
з 9001,
з 9002

ML17.p

"паливні елементи / паливні комірки", що не зазначені в інших позиціях цього Списку, "спеціально призначені" або "модифіковані" для військового використання.

з 8501

Технічні примітки.

1. Не застосовується з 2014 року.
2. Термін "модифіковане"*, наведений у позиції ML17, означає будь-які структурні, електричні, механічні або інші зміни, що забезпечують такі характеристики виробу невійськового призначення, які роблять його рівнозначним виробу, "спеціально призначеному для військового використання".

ML18

Виробниче обладнання та компоненти, як наведено нижче:

 

ML18.a

"спеціально призначене" чи модифіковане "виробниче"* обладнання для "виробництва"* виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком, і "спеціально призначені" для нього "компоненти";

з: 8479,
8421,
8477,
8456,
7309 00,
7310 10 00 00

ML18.b

"спеціально призначені" технічні засоби для випробувань на вплив різних факторів навколишнього середовища та "спеціально призначене" для них обладнання для сертифікації, кваліфікації чи тестування виробів (продуктів), що підлягають контролю згідно з цим Списком;

з 9031

Технічна примітка.

Термін "виробниче/виробництво"*, наведений у позиції ML18, включає проектування, дослідження, виготовлення, випробування та контроль.

Примітка 1.

Згідно з позиціями ML18.a та ML18.b контролю також підлягає наведене нижче обладнання:
a) нітратори безперервної дії;
b) відцентрова випробувальна апаратура або обладнання, що мають будь-яку з таких характеристик:
1) з приводом від двигуна або двигунів, що мають повну нормовану потужність понад 298 кВт (400 к.с. );
2) здатність нести корисне навантаження 113 кг або більше; або
3) здатність розвивати відцентрове прискорення 8 g або більше при корисному навантаженні 91 кг або більше;
c) дегідратаційні преси;
d) шнекові екструдери, "спеціально призначені" або модифіковані для пресування військових вибухових речовин витисканням;
e) різальні верстати для точної розмірної обробки екструдованого ракетного палива;
f) бочки діаметром 1,85 м або більше, місткістю понад
227 кг;
g) змішувачі безперервної дії для твердого ракетного палива;
h) рідинні млини для розмелювання і подрібнення інгредієнтів військових вибухових речовин;
i) обладнання для досягнення сферичності та однорідності частинок металевого порошку, зазначеного у позиції ML8.c. 8;
j) конвертери конвекційного потоку для конверсії матеріалів, зазначених у позиції ML8.c. 3.

____________
* Термін у такому значенні використовується тільки у цій позиції.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML18 контролю також підлягає обладнання для "виробництва" стрілецької зброї, навіть якщо воно використовується для виготовлення репродукцій старовинної стрілецької зброї.

ML19

Енергетична зброя спрямованої дії (DEW - Directed Energy Weapon), пов'язане з нею обладнання або обладнання протидії, експериментальні моделі, як наведено нижче, та "спеціально призначені" для них "компоненти":

 

ML19.a

"лазерні" системи, "спеціально призначені" для руйнування цілі або створення перешкод у виконанні нею завдання;

9013 20 00 00
9013 80 90 00

ML19.b

системи потоку частинок, здатні руйнувати або впливати на ціль для створення перешкод у виконанні нею завдання;

8543

ML19.c

високопотужні радіочастотні системи, здатні руйнувати або впливати на ціль для створення перешкод у виконанні нею завдання;

з: 8543,
8525

ML19.d

обладнання, "спеціально призначене" для виявлення або ідентифікації, або захисту від систем, що підлягають контролю згідно з позиціями ML19.a, ML19.b та ML19.c;

з: 7607,
8543,
8526 10 00,
9027,
9030

ML19.e

фізичні експериментальні моделі для систем, обладнання і "компонентів", що підлягають контролю згідно з позицією ML19;

 

ML19.f

"лазерні" системи, "спеціально призначені" для постійного осліплення, за якого неможливе підсилення зображення, тобто до рівня видимості неозброєним оком або видимості, що коригується пристроями.

9013 20 00 00,
9013 80 90 00,
з 8543

Примітка 1.

Енергетична зброя спрямованої дії (DEW - Directed Energy Weapon), яка підлягає контролю згідно з позицією ML19, також включає системи, характеристики яких є похідними від контрольованого використання таких виробів:
a) "лазери" потужністю, достатньою для здійснення руйнувань, подібних до тих, що здійснюються звичайною зброєю;
b) прискорювачі частинок, які випромінюють пучки заряджених або нейтральних частинок, що мають руйнівну потужність;
c) передавачі радіочастотного випромінювання з високою імпульсною потужністю в пучку або високою середньою вихідною потужністю, що створюють поля, достатньо інтенсивні для виведення з ладу електронних схем на віддаленій цілі.

Примітка 2.

Позиція ML19 включає також зазначені нижче вироби у разі, коли вони "спеціально призначені" для енергетичної зброї спрямованої дії (DEW - Directed Energy Weapon):
a) обладнання для генерації основної потужності, зберігання енергії, комутації, регулювання/перетворення потужності або обладнання для подачі палива;
b) системи захоплення або супроводження цілі;
c) системи, здатні здійснювати оцінку пошкодження або руйнування цілі, або оцінку перешкоди у виконанні нею завдання;
d) обладнання керування, розповсюдження або наведення пучка;
e) обладнання, здатне забезпечити швидкий розворот пучка для швидкої роботи з групою цілей;
f) адаптивна оптика і пристрої спряження по фазі;
g) інжектори струму для пучків негативних іонів водню;
h) "компоненти" прискорювача, "придатні для використання в космосі";
i) обладнання для зосередження пучків негативних іонів;
j) обладнання для керування і розвороту високоенергетичних іонних пучків;
k) "придатна для використання в космосі" фольга для нейтралізації пучків негативних ізотопів водню.

ML20

Кріогенне і "надпровідне" обладнання, як наведено нижче, та "спеціально призначені" для нього "компоненти" і "аксесуари":

 

ML20.a

обладнання, "спеціально призначене" чи сконфігуроване для установки на транспортному засобі для військового застосування на суші, на морі, в повітрі чи космосі, здатне функціонувати під час руху та створювати або підтримувати температуру нижче 103 К (-170° C);

8419 60 00 00
з 8415

Примітка.

Позиція ML20.a включає також мобільні системи, до складу яких входять чи використовуються "аксесуари" або "компоненти", виготовлені з неметалевих чи неелектропровідних матеріалів, таких як пластмаси або насичені епоксидною смолою матеріали.

ML20.b

"надпровідне" електричне обладнання (обертові механізми і трансформатори), "спеціально призначене" чи сконфігуроване для установки на транспортних засобах для військового "використання" на суші, на морі, в повітрі чи космосі, здатне функціонувати під час руху.

8501,
8504

Примітка.

Згідно з позицією ML20.b контролю не підлягають гібридні уніполярні генератори постійного струму з нормальним однополюсним металевим якорем, що обертається в магнітному полі, яке генерується надпровідними обмотками, у разі, коли ці обмотки є єдиним надпровідним "компонентом" у зазначених генераторах.

ML21

"Програмне забезпечення", як наведено нижче:

 

ML21.a

"програмне забезпечення", "спеціально призначене" або модифіковане для будь-чого з наведеного нижче:

з 8523

1) "розроблення", "виробництва", експлуатації або технічного обслуговування обладнання, зазначеного у цьому Списку;

2) "розроблення" або "виробництва" матеріалів, зазначених у цьому Списку; або

3) "розроблення", "виробництва", експлуатації або технічного обслуговування "програмного забезпечення", зазначеного у цьому Списку.

ML21.b

спеціальне "програмне забезпечення", крім зазначеного у позиції ML21.a, як наведено нижче:

з 8523

1) "програмне забезпечення", "спеціально призначене для військового використання" та спеціально призначене для моделювання, імітації або здійснення оцінки військових систем озброєння;

2) "програмне забезпечення", "спеціально призначене для військового використання" та спеціально призначене для моделювання або імітації сценаріїв проведення військових операцій;

3) "програмне забезпечення" для встановлення впливу звичайної, ядерної, хімічної або біологічної зброї;

4) "програмне забезпечення", "спеціально призначене для військового використання" та "спеціально призначене" для задач управління, зв'язку, контролю та розвідки (C3I) або управління, зв'язку, контролю, автоматизації та розвідки (C4I);

ML21.c

"програмне забезпечення", що не зазначено у позиції ML21.а або ML21.b, але "спеціально призначене" або модифіковане для уможливлення виконання обладнанням, яке не зазначено у цьому Списку, військових функцій обладнання, яке зазначено у цьому Списку.

з 8523

ML22

"Технологія", як наведено нижче:

 

ML22.a

"технології", інші, ніж зазначені у позиції ML22.b, "необхідні" для "розроблення", "виробництва", експлуатації, монтажу, технічного обслуговування (перевірки), ремонту, капітального ремонту або реконструкції виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком.

з 8523,
4901,
4906 00 00 00

ML22.b

"технології", як наведено нижче:

з 8523,
4901,
4906 00 00 00

1) "технології", "необхідні" для проектування, складання з "компонентів", а також експлуатації, технічного обслуговування та ремонту завершених виробничих установок для виготовлення виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком, навіть якщо "компоненти" таких виробничих установок не підлягають контролю;

2) "технології", "необхідні" для "розроблення" та "виробництва" стрілецької зброї, навіть якщо вони використовуються для "виробництва" репродукцій старовинної стрілецької зброї;

3) не застосовується з 2013 року;

Особлива примітка.

Щодо "технологій", раніше зазначених в позиції ML22.b.3, дивись позицію ML22.a.

 

4) не застосовується з 2013 року;

 

Особлива примітка.

Щодо "технологій", раніше зазначених в позиції ML22.b.4, дивись позицію ML22.a.

 

5) "технології", "необхідні" виключно для введення "біокаталізаторів", які підлягають контролю згідно з позицією ML7.i.1, у військові речовини-носії або військові матеріали.

 

Примітка 1.

"Технології", "необхідні" для "розроблення", "виробництва" експлуатації, монтажу, технічного обслуговування (перевірки), ремонту, капітального ремонту або реконструкції виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком, залишаються під контролем навіть тоді, коли вони застосовані до будь-яких виробів, які не підлягають контролю.

Примітка 2.

Згідно з позицією ML22 контролю не підлягають наведені нижче "технології":

a) "технології", мінімально необхідні для встановлення, експлуатації, технічного обслуговування (перевірки) та ремонту виробів, що не підлягають контролю або експорт яких було дозволено;

b) "загальнодоступнї" "технології", "фундаментальні наукові дослідження" або мінімально необхідна інформація для подання заяви на патент;

c) "технології" магнітної індукції для забезпечення безперервного руху цивільних транспортних засобів.

Загальні примітки

1. Коди української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) наводяться у цьому Списку довідково. Основною підставою для застосування до товарів процедур державного експортного контролю є відповідність таких товарів найменуванню та опису товарів за відповідними групами, які наведені у Списку.

2. Контроль технології:

експорт "технології", "необхідної" для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробів, що підлягають контролю згідно з цим Списком, здійснюється згідно з умовами, визначеними у відповідних позиціях Списку. Зазначена "технологія" підлягає контролю навіть тоді, коли вона використовується для будь-якого виробу, не внесеного до цього Списку.

Контроль не застосовується до "технології", яка є мінімально необхідною для встановлення, експлуатації, технічного обслуговування (перевірки) та ремонту виробів, які не підлягають контролю, або товарів військового призначення, щодо яких були отримані відповідні дозволи (висновки) на право здійснення їх міжнародних передач.

Контроль не застосовується до "технології", що є "загальнодоступною", "фундаментальних наукових досліджень" або до інформації, мінімально необхідної для подання заявки на патент.

3. Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку:

Примітка 1.

Терміни, що використовуються у цьому Списку в лапках, мають наведені нижче визначення, в інших випадках (без використання лапок) вони мають загальноприйняті (словникові) значення.

Примітка 2.

Хімічні речовини наводяться у цьому Списку за найменуванням та номером відповідно до реєстру Хімічної реферативної служби (Chemical Abstracts Service - CAS). Хімічні речовини, що мають однакову структурну формулу (включаючи гідрати) підлягають контролю незалежно від найменування або номеру CAS. Наведені у цьому Списку номери CAS застосовуються для надання допомоги під час визначення питання, чи контролюється окрема хімічна речовина або суміш, незалежно від термінології, що використовується. Номери CAS, наведені у Списку хімічних речовин (формул) та їх сумішей, не можна використовувати як унікальні визначальники, оскільки деякі форми зазначених речовин та сумішей можуть мати різні номери CAS.

"Автоматизовані системи управління та контролю" (Automated Command and Control Systems) - електронні системи, через які інформація, важлива для ефективних дій військових угруповань, основних формувань, тактичних формувань, військових частин, кораблів, військових підрозділів або зброї, що перебуває під командуванням, вводиться, обробляється та передається. Це досягається за допомогою використання комп'ютера та іншого спеціального апаратного обладнання, призначеного для підтримки функцій організації військового управління та контролю. Головні функції автоматизованих систем управління та контролю: ефективне автоматизоване збирання, накопичення, зберігання та оброблення інформації; відображення ситуації та обставин, що впливають на підготовку та проведення бойових операцій; оперативні та тактичні обчислювання для розподілу ресурсів серед військових формувань або елементів оперативного порядку бою або бойового розгортання відповідно до задачі або етапу бойової операції; підготовка даних для оцінки (аналізу) ситуації і ухвалення рішення у будь-який момент проведення операції або бою; комп'ютерне моделювання операцій.

"Аеростатичні повітряні судна" (Lighter-than-air vehicles) - повітряні кулі та "дирижаблі", які використовують гаряче повітря або легші за повітря гази, такі як гелій або водень, для створення підйомної сили.

"Аксесуари" (Accessories) - допоміжні приналежності, які спеціально призначені для використання разом з виробами військового призначення або "супутнім обладнанням" для цих виробів.

"Безпілотний літальний апарат" (Unmanned Arial Vehicle) - будь-який "літальний апарат", здатний ініціювати та підтримувати керований політ та навігацію без присутності людини на борту.

"Бібліотека" (Library) (база даних технічних параметрів) - набір технічної інформації, використання якої може поліпшити робочі характеристики відповідних систем, обладнання або "компонентів".

"Біокаталізатори" (Biocatalysts) - ензими для спеціальних хімічних або біохімічних реакцій чи інші біологічні сполуки, які зв'язуються з бойовими отруйними речовинами та прискорюють їх розщеплення.

Технічна примітка.

Під ензимами розуміються "біокаталізатори" для специфічних хімічних чи біохімічних реакцій.

"Біополімери" (Biopolymers) - біологічні макромолекули, як наведено нижче:

a) ензими для специфічних хімічних або біохімічних реакцій;

b) антитіла - антиідіотипні, моноклональні або поліклональні;

c) спеціально призначені або спеціально оброблені рецептори.

Технічні примітки.

1. Антиідіотипні антитіла - це антитіла, які зв'язуються із специфічними антигенозв'язувальними ділянками інших антитіл.
2. Моноклональні антитіла - це білки, які зв'язуються з однією ділянкою антигену і виробляються одиничним клоном клітин.
3. Поліклональні антитіла - суміш білків, які зв'язуються із специфічним антигеном і виробляються більше ніж одним клоном клітин.
4. Рецептори - біологічні макромолекулярні структури, здатні зв'язувати ліганди, зв'язування яких впливає на фізіологічні функції.

"Ведення" (Handling) - маніпулювання, оперування, переміщення, вантажно-розвантажувальні операції та транспортування, які здійснюються щодо виробів військового призначення.

"Вибухові речовини" (Explosives) - тверді, рідкі чи газоподібні речовини або суміші речовин, які під час їх використання як запального заряду, проміжного детонатору або основного заряду в боєголовках, пристроях для підриву та інших застосуваннях детонують.

"Виконавчі механізми" (End-effectors) - кліщі, робоче інструментальне оснащення та будь-які інші інструменти, закріплені на опорній плиті на кінці важеля маніпулятора "робота".

Технічна примітка.

Робоче інструментальне оснащення - це пристрої для надання рушійної сили, енергії процесу оброблення чи чутливості до оброблюваної деталі.

"Використання" (Use) - це експлуатація, монтаж (у тому числі з установленням на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт та відновлення.

"Виробництво" (Production) - усі виробничі стадії, такі як проектування, виготовлення, інтегрування, складання (установка/монтаж), перевірка, випробування, забезпечення якості виробу.

"Військова техніка" (Military Equipment) - техніка, яка призначена для ведення чи забезпечення бойових дій, навчання військ та забезпечення заданого рівня готовності цієї техніки для використання за призначенням, а також технічні засоби, пристрої, приладдя і предмети, спеціально виготовлені і (або) конструктивно призначені для військового кінцевого використання.

"Волокнисті або ниткоподібні матеріали" (Fibrous of filamentary materials) включають:

a) суцільні мононитки;

b) суцільну пряжу та рівницю;

c) стрічки, тканини, мати довільної форми і тасьму;

d) подрібнене або штапельоване волокно та волоконні покриття, які зберігають когерентність випромінювання, що проходить крізь них;

e) ниткоподібні монокристали або полікристали будь-якої довжини;

f) суспензію ароматичних поліамідів.

"Демілітаризована вогнепальна зброя" (Deactivated firearm) - вогнепальна зброя, приведена у непридатний для ведення вогню будь-якими боєприпасами стан, шляхом застосування процесів, установлених національним органом держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість". Такі процеси назавжди модифікують основні елементи вогнепальної зброї. Згідно з національним законодавством демілітаризація вогнепальної зброї посвідчується сертифікатом, виданим уповноваженим органом державної влади, та може супроводжуватися маркуванням вогнепальної зброї шляхом проставлення штампу на її основній частині.

"Дирижабль" (Airship) - повітряне судно, яке приводиться до руху силовою установкою, здатне триматися у повітрі завдяки наповненому газом корпусу (зазвичай це гелій, раніше - водень), який легший за повітря.

"Добавки" (Additives) - речовини, що використовуються у вибухових композиціях для поліпшення їх властивостей.

"Експресійні вектори" (Expression Vectors) - носії (наприклад, плазміди або віруси), що використовуються для введення генетичного матеріалу в клітину організму-носія.

"Електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого покоління для підсилення яскравості зображення" (First generation image intensifier tubes) - електростатично сфокусовані трубки з використанням вхідної та вихідної волоконної оптики або покритих склом пластин, багатолужні фотокатоди (S-20 або S-25), але не підсилювачі на мікроканальних пластинах.

"Загальнодоступна" (In the public domain) - "технологія" або "програмне забезпечення", до яких надано необмежений доступ з моменту їх розповсюдження.

Примітка.

Обмеження, які випливають з авторського права, не виключають "технологію" або "програмне забезпечення" із "загальнодоступних".

"Комбінована зброя" (Combination gun) - зброя, що має два або більше ствола, принаймні один з яких є нарізним, а інший (інші) - гладкоствольним (гладкоствольними).

"Компонент" (Component) - "складова частина", деталь, вузол, "спеціальний комплектувальний виріб", блок.

Технічні примітки.

1. "Складова частина" - виріб, який розроблений як частина конкретного виробу для застосування у складі цього виробу та може виконувати самостійні цільові функції.
2. "Спеціальний комплектувальний виріб" - виріб, який є деталлю (складовою одиницею) або їх сукупністю, має конструктивну цілісність, призначений для застосування у складі конкретного виробу, чи його складової частини, не виконує без поєднання з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає ніяких змін у процесі розробки виробів, де його застосовують, та такий, що виробляється за самостійними комплектами документації.

"Лазер" (Laser) - виріб, що генерує у просторовому та часовому відношенні когерентне світло шляхом підсилення стимульованою емісією випромінювання.

"Літальний апарат" (Aircraft) - літальний апарат з фіксованою або змінною геометрією крила, обертовим крилом (вертоліт), поворотним несучим гвинтом або крилом (у тому числі моторні та безмоторні надлегкі повітряні судна - дельтаплани та мотодельтаплани).

"Надпровідний" (Superconductive) - характеристика, що стосується матеріалів (тобто металів, сплавів або компаундів), які можуть повністю втрачати електричний опір (тобто можуть досягати нескінченно високої електропровідності і пропускати дуже великі електричні струми без нагрівання джоулевою теплотою).

Технічна примітка.

"Надпровідний" стан матеріалу індивідуально характеризується критичною температурою, критичним магнітним полем, що є функцією температури, та критичною густиною струму, яка є функцією як магнітного поля, так і температури.

"Необхідна" (Required) - щодо "технології", стосується тільки тієї частини "технології", яка конкретно відповідає за досягнення чи перевищення контрольованих рівнів експлуатаційних показників, характеристик чи функцій. Така "необхідна" "технологія" може одночасно використовуватися в різних виробах.

"Паливний елемент" (Fuel cell) - електрохімічний пристрій, що перетворює хімічну енергію безпосередньо в постійний електричний струм шляхом споживання палива із зовнішнього джерела.

"Піротехнічний/піротехніка" (Pyrotechnic(s)) - суміші твердого або рідкого палива та оксидантів, які під час запалювання вступають в активну хімічну реакцію, що проходить з контрольованою швидкістю, з метою створення конкретних затримок часу або кількості тепла, шуму, диму, видимого світла або інфрачервоного випромінювання. Пірофорні речовини є підгрупою піротехнічних речовин, які не містять оксидантів, але самозаймаються під час контакту з повітрям.

"Прекурсори" (Precursors) - спеціалізовані хімікати, що використовуються для виготовлення вибухових речовин.

"Придатні для використання в космосі" (Space qualified) - вироби, розроблені, виготовлені та випробувані на відповідність спеціальним електричним, механічним або екологічним вимогам для застосування в запусках і розгортанні супутників або висотних літальних систем, що діють на висоті 100 км і більше.

Примітка.

Виріб, визначений як такий, що "придатний для використання в космосі" в результаті його (успішного) випробування, не є підставою для віднесення інших виробів з того ж серійного виробництва або модельного ряду до таких, що "придатні для використання в космосі", без їх випробування в індивідуальному порядку.

"Пристосований для військового використання" (Adapted for use in war) - такий, що зазнав будь-якої модифікації або селекції (такої, як зміна чистоти, строку придатності, вірулентності, характеристик розповсюдження або стійкості до ультрафіолетового випромінювання), для підвищення ефективності ураження людей або тварин, погіршення робочих характеристик обладнання, завдавання збитків врожаю або навколишньому природному середовищу.

"Програмне забезпечення" (Software) - набір однієї або більше програм або мікропрограм, установлених на будь-якому матеріальному носії.

"Ракетне паливо / метальні вибухові речовини" (Propellants) - речовини або їх суміші, які вступають у хімічну реакцію, що супроводжується утворенням великих об'ємів гарячого газу з регульованою швидкістю, з метою виконання механічної роботи.

"Реакційноздатні матеріали" (Energetic materials) - речовини або суміші, які вступають у хімічну реакцію, що протікає з вивільненням енергії, необхідної для їх застосування за призначенням. "Вибухові речовини", "піротехніка", а також "ракетне паливо / метальні вибухові речовини" належать до підкласу реакційноздатних матеріалів.

"Робот" (Robot) - маніпуляційний механізм, який може рухатися безперервно або від точки до точки, може використовувати чутливі елементи (сенсори) і має усі наведені нижче характеристики:

a) багатофункціональність;

b) здатність установлювати або орієнтувати матеріал, деталі, інструменти або спеціальні пристрої за допомогою змінних рухів у тривимірному просторі;

c) оснащення трьома або більшою кількістю сервомеханізмів із замкненим або розімкненим контуром, які можуть включати крокові електродвигуни; та

d) має можливість програмування користувачем за допомогою методу навчи/відтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути запрограмованим логічним контролером, тобто без механічного втручання.

Примітка.

Наведене вище визначення не включає такі пристрої:
1) маніпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через телеоператора;
2) маніпулятори з фіксованою послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів.
Програма механічно обмежена такими фіксованими упорами, як штифти або кулачки. Послідовність рухів і вибір траєкторій або кутів є незмінними або не можуть змінюватися за допомогою механічних, електронних чи електричних засобів.
3) механічно керовані маніпулятори із змінною послідовністю операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма механічно обмежена фіксованими, але регульованими упорами, такими як штифти або кулачки. Послідовність рухів та вибір траєкторій або кутів змінюються в межах зафіксованого програмного шаблона. Варіації або модифікації програмного шаблону (наприклад, зміна штифтів або заміна кулачків) за однією або більше координатою руху досягаються лише шляхом механічних операцій;
4) несервокеровані маніпулятори із змінною послідовністю дій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої, які діють відповідно до механічно зафіксованих запрограмованих рухів. Програма змінна, але послідовність виконується лише за двійковим сигналом від механічно зафіксованих електричних бінарних приладів або регульованих упорів;
5) крани-штабелери, визначені як системи маніпуляторів із застосуванням декартових (прямокутних) координат, виготовлені як невід'ємна частина вертикально розташованої групи накопичувальних бункерів і призначені для їх завантаження або розвантаження.

"Розроблення" (Development) - усі стадії робіт до серійного "виробництва", такі як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, розробка проектних концепцій, складання та випробування прототипів, створення технологічних карт (схем) дослідного "виробництва", проектних даних, процес передачі проектних даних у виріб (продукт), проектування (розробка) конфігурації, проектування складання, макетування.

"Спеціально призначені" (Specially designed) - вироби, матеріали, обладнання, спеціальні комплектувальні вироби, "компоненти", "аксесуари", "супутнє обладнання", допоміжне обладнання, "програмне забезпечення", які в результаті "розроблення", конструювання або модифікації (переробки) призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей, або для використання у складі виробу чи для певного виробу (групи виробів).

"Спеціально призначені для військового використання" (Specially designed for military use) - вироби, матеріали, обладнання, спеціальні комплектувальні вироби, "компоненти", "аксесуари", "супутнє обладнання", допоміжне обладнання, "програмне забезпечення", які "розроблені", сконструйовані або модифіковані (перероблені) для військового використання чи для використання у складі виробів військового призначення чи використання таких виробів.

"Супутнє обладнання" (Related equipment) - обладнання, яке спеціально призначене для проведення таких відповідних робіт з виробами військового призначення та спеціально призначеними для них "компонентами", як складання, випробування, ремонт, технічне обслуговування, експлуатація, транспортування (включаючи завантаження та вивантаження), демілітаризація, знищення або використання товарів чи інших робіт, які є специфічними для конкретних виробів військового призначення.

"Технологія" (Technology) - спеціальна інформація, необхідна для "розроблення", "виробництва" або "використання" виробів. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги.

Технічні примітки.

1. Технічні дані - світлокопії, плани, діаграми, моделі, формули, таблиці, креслення, технічні умови (характеристики), керівні документи для користувача та інструкції, викладені на папері або записані на інших носіях або пристроях, таких як диск, стрічка, постійний запам'ятовувальний пристрій чи будь-який інший матеріальний носій інформації.
2. Технічна допомога - проведення інструктажів, підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, надання консультацій. Технічна допомога може включати передачу технічних даних.

"Фундаментальне наукове дослідження" (Basic scientific research) - експериментальна чи теоретична робота, що проводиться передусім з метою набуття нових знань про фундаментальні принципи явищ або фактів, що спостерігаються і первісно не спрямована на досягнення конкретної практичної мети чи виконання конкретного завдання.

"Хімічні засоби для підтримки громадського порядку" (Riot control agents) - речовини, які за очікуваних умов застосування з метою боротьби з масовими заворушеннями швидко викликають тимчасовий подразний ефект або ефект тимчасової втрати дієздатності, який зникає протягом короткого часу після припинення впливу цих речовин або віддалення від місця їх дії. При цьому немає серйозного ризику виникнення внаслідок цього хронічних травм і потреба у наданні медичної допомоги виникає рідко (сльозогінний газ є різновидом "хімічних засобів для підтримки громадського порядку").

"Цивільні повітряні судна" (Civil aircraft) - "літальні апарати":

перелічені за призначенням органом цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" в опублікованих сертифікаційних списках льотної придатності для польотів на комерційних цивільних внутрішніх і зовнішніх авіалініях чи для узаконеного цивільного, приватного або ділового використання, що підтверджується відповідним сертифікатом льотної придатності, виданим уповноваженим органом цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість"; та

внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден, що підтверджується відповідним реєстраційним посвідченням, виданим уповноваженим органом цивільної авіації держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю "Вассаарська домовленість".

Примітка.

Міжнародні передачі "літальних апаратів", які відповідають умовам, визначеним терміном "цивільні повітряні судна", не підлягають державному контролю.

"Ядерний реактор" (Nuclear reactor) - включає вироби, що розміщені в корпусі ядерного реактора чи кріпляться безпосередньо до нього, обладнання для керування рівнем потужності в активній зоні реактора та "компоненти", які звичайно містять активну зону або перебувають в безпосередньому контакті з нею, або контролюють теплоносій першого контуру активної зони ядерного реактора.
 

(додаток до Порядку в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2004 р. N 1721
,
 від 21.03.2007 р. N 531
,
 від 06.05.2009 р. N 443
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 р. N 696,
від 15.04.2015 р. N 206
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.08.2017 р. N 596
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 327)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50).

2. Пункт 6 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. N 1042 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24, ст. 1107).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 244 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 490).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 184 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 358).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 982 "Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1368).

____________

Опрос