Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 12.11.2003 № 1761
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2003 р. N 1761

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. У пункті 6:

в абзаці дев'ятому слова "розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів)" замінити словами "факторний розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів)";

у формулі символ "Dizak" замінити символом "FDizak";

в абзаці десятому символ і слова "Dizak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів)" замінити символом і словами "FDizak - факторний розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів)";

абзац дванадцятий після цифр "6.1.1" доповнити цифрами "6.1.2";

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого абзацами такого змісту:

"Крім того, для врахування можливих ризиків від введення в дію зазначеного Закону, визначається скоригований обсяг доходів місцевих бюджетів (RDizak) за формулою:

RDizak = FDizak х f,

де f - коефіцієнт врахування можливих ризиків від проведення реформування податку з доходів фізичних осіб, що визначається за формулою:

f = 1 - FDzak / Dr,

де FDzak - факторний розрахунковий обсяг доходів, обчислений в цілому по Україні);

Dr - оцінка обсягу недонадходження податку з доходів фізичних осіб в цілому по місцевих бюджетах, визначена на основі уточнення розрахунку еластичності бази оподаткування.

Отже, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами, визначається за формулою:

Dizak = RDizak х 1/g х g' при g > g'

Dizak = RDizak при g > g',

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за формулою:

g = RDizak / Dizak 2003,

де Dizak 2003 - розрахунковий обсяг доходів i-тої адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів у 2003 році;

g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, значення якого на 2004 рік дорівнює 105,0515".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом двадцять третім.

2. В абзаці першому пункту 8:

абзац доповнити після слів "адміністративно-територіальної одиниці" символом "(g)";

формулу "" замінити такою формулою:

"";

доповнити абзац таблицею такого змісту:

"

Умова 

Значення показника ai 

g Ј 1,25 

0,90 

1,25 < g Ј 1,45 

0,85 

1,45 < g Ј 1,60 

0,80 

1,60 < g Ј 1,65 

0,75 

1,65 < g Ј 1,70 

0,70 

1,70 < g Ј 1,75 

0,65 

g > 1,75 

0,60 

".

3. У пункті 14:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Vadm kyiv - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів (Vadm kyiv = Vyu х Kyadm kyiv). На 2004 рік Kyadm kyiv дорівнює 0,0425";

у другому реченні абзацу п'ятого цифри "0,039" замінити цифрами "0,0355";

друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "На 2004 рік Ky kyiv дорівнює 0,0025, Ky sev - 0,0017".

4. У другому реченні абзацу третього пункту 15 цифри "0,038" замінити цифрами "0,0348".

5. У другому реченні абзацу шостого пункту 16 цифри "0,450" замінити цифрами "0,4110".

6. У другому реченні абзацу п'ятого пункту 17 цифри "0,422" замінити цифрами "0,4720".

7. У формулі абзацу першого пункту 23 символ "Sa" замінити символом "Sd".

____________

Опрос