Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной координационной группы по вопросам сотрудничества Украины в рамках Центральноевропейской инициативы

КМ Украины
Постановление КМ от 29.10.2003 № 1682
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2003 р. N 1682

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної групи з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну групу з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи у складі згідно з додатком.

Дозволити голові Міжвідомчої координаційної групи у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну групу з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної групи з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи

ЧАЛИЙ
Олександр Олександрович 

- перший заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, голова Міжвідомчої координаційної групи 

БЕЗУЛІК
Тетяна Володимирівна 

- директор департаменту Держкомсім'ямолоді 

БЛАВДЗЕВИЧ
Олександра Юріївна 

- радник віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою) 

ГАВРИЛЮК
Тарас Миколайович 

- начальник управління Мінекономіки 

ДРОЗДОВ
Сергій Вікторович 

- начальник відділу МВС 

ЄРУХ
Микола Іванович 

- начальник управління Держкомнацміграції 

ЛАКОМОВ
Володимир Іванович 

- заступник директора департаменту МЗС 

ЛЕПЕТЮК
Леонід Дмитрович 

- начальник управління Торгово-промислової палати (за згодою) 

НИЖНИК
Олена Михайлівна 

- директор департаменту Мінекономіки 

НІКІТІН
Євген Євгенович 

- директор ДП "Міжнародний центр енергоефективних технологій" 

ПАТРАХ
Тетяна Євгенівна 

- начальник управління МОН 

ПІНЧУК-НІКОЛАЙЧУК
Олександр Володимирович 

- начальник управління Держпідприємництва 

ПОЧАПСЬКИЙ
Андрій Павлович 

- начальник управління Мінпаливенерго 

СЛОБОДЕНЮК
Ельвіра Василівна 

- начальник відділу Держтурадміністрації 

СТЕПАНКОВА
Тетяна Михайлівна 

- віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну групу з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи

1. Міжвідомча координаційна група з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи (далі - Міжвідомча координаційна група) є консультативним органом, утвореним з метою активізації участі центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у співробітництві в рамках Центральноєвропейської ініціативи та сприяння інтеграції України в європейський економічний та політико-правовий простір.

2. Міжвідомча координаційна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної групи є:

сприяння ефективному співробітництву центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій в рамках Центральноєвропейської ініціативи у політичній та соціально-економічній сфері;

сприяння налагодженню взаємовигідної виробничої кооперації та спеціалізації в рамках Центральноєвропейської ініціативи;

розроблення пропозицій щодо участі України у міжнародному розподілі праці;

інформування Кабінету Міністрів України про основні тенденції та результати співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи.

4. Міжвідомча координаційна група відповідно до покладених на неї завдань:

вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань стратегії співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи;

розробляє пропозиції щодо ініціатив Української Сторони для розгляду на засіданнях галузевих робочих груп та щорічних засіданнях глав урядів та міністрів закордонних справ країн - членів Центральноєвропейської ініціативи;

вивчає програми співробітництва держав у рамках Центральноєвропейської ініціативи і досвід співробітництва, готує пропозиції щодо участі України у таких програмах.

5. Міжвідомча координаційна група має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи спеціалістів органів виконавчої влади, наукових установ, вищих навчальних закладів, інших організацій та установ.

6. Головою Міжвідомчої координаційної групи є за посадою перший заступник Міністра закордонних справ, у віданні якого знаходяться питання співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи.

7. Формою роботи Міжвідомчої координаційної групи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя.

Засідання Міжвідомчої координаційної групи є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

8. Міжвідомча координаційна група за результатами розгляду питань ухвалює рішення, які мають рекомендаційний характер.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Міжвідомчої координаційної групи.

Рішення Міжвідомчої координаційної групи оформляються протоколом, який підписує голова Міжвідомчої координаційної групи.

9. Організаційне та інші види забезпечення роботи Міжвідомчої координаційної групи здійснює МЗС.

____________

Опрос