Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке государственного контроля за проведением переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об осуществлении международных передач товаров военного назначения и двойного использования

КМ Украины
Постановление КМ от 29.10.2003 № 1678
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 жовтня 2003 р. N 1678

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2012 року N 500)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2, ст. 70; 2003 р., N 1, ст. 14, N 10, ст. 438, N 34, ст. 1827), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення визначає комплекс заходів щодо державного контролю за проведенням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів військового призначення до будь-яких держав, експорту товарів подвійного використання до держав, щодо яких встановлено часткове ембарго на поставки таких товарів, а також визначає вимоги до укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт зазначених товарів".

2. Пункт 15 виключити.

3. Доповнити Положення розділами такого змісту:

"Загальні вимоги до укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів

17. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) про експорт товарів, рекомендується включати до цих договорів (контрактів):

відомості про кінцевого споживача товарів, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце їх використання;

зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності, визначені у цьому пункті та пунктах 19 і 20 цього Положення;

положення про те, що такий договір (контракт) набирає чинності після отримання експортером та імпортером відповідних дозволів (ліцензій) державних органів.

У разі коли іноземний суб'єкт господарської діяльності - імпортер чи кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачу, в договорі (контракті) повинно бути визначено його зобов'язання щодо здійснення таких передач лише за умови отримання письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного договору (контракту) можуть бути включені зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності надавати експортеру або відповідним державним органам України право на здійснення контролю за доставкою товарів кінцевому споживачу та/або проведення перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України.

У разі коли у постачанні товарів бере участь іноземний суб'єкт господарської діяльності - посередник, до зовнішньоекономічного договору (контракту) повинні бути включені його зобов'язання надавати документи, зазначені у цьому пункті, а також (за рекомендацією Держекспортконтролю) забезпечувати умови та надавати необхідні документи, згідно з якими експортер та/або відповідні державні органи України будуть мати можливість здійснити контроль за доставкою товарів кінцевому споживачу та/або провести перевірки використання за призначенням товарів, що експортуються з України.

До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт, суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності рекомендується включити положення про охорону прав інтелектуальної власності або положення, що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до іншої особи.

Абзац не для друку.

Якщо суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності до зовнішньоекономічного договору (контракту) не включені положення, передбачені цим пунктом та пунктами 19 і 20 цього Положення, або у разі, коли зовнішньоекономічний договір (контракт) укладений з іноземним суб'єктом господарської діяльності - посередником, цей суб'єкт зобов'язаний отримати від іноземного суб'єкта документи, які містять перелічені у зазначених пунктах відомості, зобов'язання чи гарантії, та подати їх Держекспортконтролю разом із заявою про отримання відповідного дозволу на експорт товарів.

Зазначені у цьому пункті та пунктах 19 і 20 цього Положення відомості, а також зобов'язання чи гарантії іноземного суб'єкта господарської діяльності за згодою Держекспортконтролю можуть не включатися до зовнішньоекономічного договору (контракту), а відповідні документи не надаватися Держекспортконтролю у разі здійснення експорту товарів до держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю за переліком згідно з додатком.

18. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності забороняється укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) або у разі укладення зазначених договорів (контрактів) вони зобов'язані відмовитися від їх виконання у випадках, передбачених Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та іншими законами.

Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт окремих видів товарів

19. Крім відомостей та зобов'язань, зазначених у пункті 17 цього Положення, до зовнішньоекономічного договору (контракту) про експорт товарів військового призначення рекомендується включити такі зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності:

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням;

надати сертифікат кінцевого споживача, імпортний сертифікат або інший документ, який містить підтвердження або гарантії уповноваженого державного органу держави призначення товарів щодо їх кінцевого використання;

надати сертифікат підтвердження доставки товарів або інший документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який підтверджує ввезення товару чи кожної партії товару на територію цієї держави.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) про експорт товарів військового призначення за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - посередника може бути укладений лише за наявності у нього повноважень на здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, підтверджених уповноваженим державним органом держави, на території якої зареєстрований зазначений суб'єкт, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

20. Крім відомостей та зобов'язань, зазначених у пункті 17 цього Положення, до зовнішньоекономічного договору (контракту) про експорт товарів подвійного використання рекомендується включити зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності надавати сертифікат кінцевого споживача або інший документ, який містить необхідні відомості, зобов'язання та гарантії щодо кінцевого використання товарів, а також додаткові відомості та зобов'язання щодо окремих груп товарів, а саме:

1) товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, рекомендується включити зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням;

2) товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, рекомендується включити такі зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, не пов'язаних із створенням ракетних засобів доставки зброї масового знищення;

не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням;

3) товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, рекомендується включити такі зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь-яким чином діяльності, пов'язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов'язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням;

4) товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, рекомендується включити хімічну назву, структурну формулу та реєстраційний номер товару за міжнародним довідником "Chemical abstracts service", якщо він йому присвоєний (у разі експорту хімікатів), а також такі зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням;

5) товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, рекомендується включити назву штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів), а також такі зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення;

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.

Якщо експорт товарів подвійного використання здійснюється до держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, до зовнішньоекономічного договору (контракту) рекомендується включити зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності надати імпортний сертифікат або інший документ, який оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів і містить підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту зазначеного товару до цієї держави.

За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного договору (контракту) про експорт товарів подвійного використання до будь-яких держав можуть бути внесені зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності надати:

імпортний сертифікат або інший документ, який оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів і містить підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту товарів до цієї держави;

сертифікат підтвердження доставки товарів або інший документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, яким підтверджується ввезення товару чи кожної партії товару на територію цієї держави".

____________

Опрос