Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем

КМ Украины
Постановление КМ от 02.10.2003 № 1565
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2003 р. N 1565

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2005 року N 571
,
 від 15 лютого 2006 року N 147
,
 від 25 травня 2006 року N 726

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 січня 2010 року N 25)

На виконання Указу Президента України від 22 липня 2003 р. N 740 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - міжвідомча робоча група), у складі згідно з додатком.

Дозволити керівникові міжвідомчої робочої групи вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи покласти на Державний комітет фінансового моніторингу.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 571)

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 386 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні грошей та інших доходів, одержаних злочинним шляхом".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом

Голова Держфінмоніторингу

- керівник групи

КІРСАНОВ
Валерій Миколайович 

- перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник керівника групи 

БЕРЕЖНИЙ
Олексій Миколайович 

- директор департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку (за згодою) 

БЕРЕЗНИЙ
Андрій Вікторович 

- заступник Міністра економіки 

БУРМАКА
Микола Олексійович 

- член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

ВОРОНКОВ
Анатолій Миколайович 

- завідувач відділу проблем детінізації економіки Управління економічних проблем національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою) 

ДОЛГОВ
Ігор Олексійович 

- заступник Міністра закордонних справ 

ЄФІМЕНКО
Леонід Васильович 

- заступник Міністра юстиції 

КАТЕРИНЧУК
Микола Дмитрович 

- перший заступник Голови Державної податкової адміністрації 

КОНЄВ
Олександр Іванович 

- начальник Департаменту аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби 

КОРОТКЕВИЧ
Микола Євгенович 

- заступник голови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України (за згодою) 

ЛИТВИН
Андрій Володимирович 

- перший заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

ЛІСОВЕНКО
Віталій Васильович 

- заступник Міністра фінансів 

МОСКАЛЬ
Геннадій Геннадійович 

- заступник Міністра внутрішніх справ 

МУСІЄНКО
Олександр Миколайович 

- завідуючий сектором Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України 

ПАЛАМАРЧУК
Антоніна Борисівна 

- віце-президент Асоціації українських банків (за згодою) 

ПАРНЮК
Володимир Олександрович 

- перший заступник Керівника Головної служби економічної політики Секретаріату Президента України (за згодою) 

РИМАРУК
Олександр Іванович 

- народний депутат України (за згодою) 

СКУЛИШ
Євген Деонізійович 

- перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ 

УЛЬЯНОВ
Володимир Георгійович 

- перший заступник голови Національного депозитарію (за згодою) 

ФІЛОНЮК
Олександр Феодосійович 

- президент Ліги страхових організацій України (за згодою) 

ЦИГАНЕНКО
Ганна Вікторівна 

- начальник відділу нагляду за додержанням законів щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Генеральної прокуратури України (за згодою). 

(додаток в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2005 р. N 571
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 147)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - міжвідомча робоча група), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

аналіз ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина;

підготовка пропозицій щодо впровадження Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) та інших міжнародних стандартів у цій сфері;

підготовка пропозицій щодо розроблення нормативних актів з питань організації взаємодії органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз актів законодавства, а також міжнародно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та готує відповідні пропозиції для його узагальнення;

бере участь у підготовці нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням доходів злочинного походження та фінансуванням тероризму, зокрема, Сорока рекомендацій FATF, Восьми спеціальних рекомендацій FATF стосовно боротьби з фінансуванням тероризму;

розробляє рекомендації з організації взаємодії органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

готує пропозиції до Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що затверджується щороку Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком, а також довгострокових програм та стратегій розвитку національної системи боротьби з відмиванням кримінальних доходів та аналізує хід їх виконання;

здійснює аналіз ефективності заходів, що вживаються державними органами у відповідних сферах підприємницької діяльності для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

узагальнює одержану від правоохоронних та інших державних органів інформацію, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та готує відповідні аналітичні огляди з метою виявлення причин та умов утворення таких доходів, механізмів та схем їх легалізації, динаміки розвитку негативних тенденцій у цій сфері, готує пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо їх усунення;

сприяє обміну інформацією між державними органами, задіяними у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи;

інформує щокварталу Кабінет Міністрів України за результатами проведеної роботи.

5. Міжвідомча робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та організацій статистичну, довідкову та іншу інформацію про їх діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію державних органів про хід роботи щодо запобігання, а також щодо виявлених методів і тенденцій у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом;

вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення організації боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідних органах державної влади;

утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи, залучати до них спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних установ, закладів освіти (за погодженням з їх керівниками) та іноземних фахівців;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, пов'язаних з виконанням завдань, що покладаються на міжвідомчу робочу групу.

6. Міжвідомча робоча група утворюється з числа представників Держфінмоніторингу, Державної податкової адміністрації, МВС, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Мін'юсту, МЗС, Мінекономіки, Мінфіну, Держмитслужби, Секретаріату Кабінету Міністрів України із залученням представників Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Національного банку, Генеральної прокуратури, Апарату Ради національної безпеки та оборони України, Верховного Суду України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій України, Національного депозитарію України за їх згодою.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 571,
 від 25.05.2006 р. N 726)

У разі потреби до участі в роботі міжвідомчої робочої групи можуть залучатися експерти з фінансових питань (фахівці державних органів, а також наукових, громадських установ, засобів масової інформації, основна або тематична діяльність яких пов'язана з проблемами боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом).

7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи покладається на Держфінмоніторинг.

8. Міжвідомчу робочу групу очолює керівник, який за посадою є головою Держфінмоніторингу.

9. Міжвідомча робоча група планує свою діяльність на квартал.

Планування роботи міжвідомчої групи здійснюється на основі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, а також пропозицій державних органів, що у ній представлені.

10. Організаційною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться в міру потреби за рішенням її керівника, але не рідше одного разу на місяць.

Секретаріат міжвідомчої робочої групи не пізніше ніж за тиждень до засідання повідомляє членів групи про його проведення та порядок денний.

11. Рішення міжвідомчої робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи визнається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Експерти з фінансових питань беруть участь у засіданнях групи з правом дорадчого голосу.

12. Рішення міжвідомчої робочої групи оформляється протоколом, який підписується її керівником, а за відсутності керівника - його заступником.

13. Рішення міжвідомчої робочої групи, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.

____________

Опрос