Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы развития и функционирования украинского языка на 2004 - 2010 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 02.10.2003 № 1546
редакция действует с 26.05.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2003 р. N 1546

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 травня 2004 року N 676

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади - виконавцям затвердженої цією постановою Програми забезпечити фінансування заходів Програми в межах видатків, передбачених на цю мету у державному бюджеті на відповідний рік.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити у тримісячний строк регіональні програми розвитку і функціонування української мови та під час складання проектів місцевих бюджетів на 2004 - 2010 роки передбачати кошти для їх виконання.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки

I. Загальна частина

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.

У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Разом з тим у останні роки не забезпечується її належний розвиток. Складною є ситуація з дотриманням норм українського правопису. Існує гостра потреба в активізації цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки, в інформаційних технологіях, рекламі тощо.

Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про те, що мова як важливий показник національної ідентичності була і залишається об'єктом державної підтримки та регулювання. Проте в Україні ще не все зроблено для повноцінного впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Потребують удосконалення правові норми, що регулюють її функціонування.

Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної України.

II. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.

Основними завданнями Програми є:

зміцнення статусу української мови як державної;

всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

створення належних умов для вивчення української мови громадянами України з числа національних меншин;

оптимізація мережі навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;

розширення словникової бази, створення і видання нової енциклопедичної та лінгвістичної літератури, навчальних підручників українською мовою, у тому числі їх електронних варіантів;

сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України.

III. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, які є виконавцями Програми, у державному бюджеті та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування Програми.

IV. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

розширення функціонування української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки;

державну підтримку функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі;

державну підтримку наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова, та випуску видань українською мовою;

розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою вивчення державної мови;

стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та іншими громадянами України.

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на МОН.

Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку до 1 лютого інформують МОН про хід виконання Програми. Узагальнена інформація подається МОН Кабінетові Міністрів України до 1 березня кожного року.

Внесення змін до Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України згідно з пропозиціями МОН, погодженими з іншими виконавцями Програми.

VI. ЗАХОДИ
щодо розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки

Зміст заходу 

Виконавці 

Строк виконання, роки 

Прогнозний обсяг фінансування,
тис. гривень 

усього 

у тому числі за рахунок 

державного бюджету 

інших джерел 

1. Розроблення проекту Концепції державної мовної політики 

Національна академія наук, МОН, Держкомтелерадіо 

2004 

15 

12,5 

2,5 

Організація широкого обговорення проекту Концепції 

Держкомнацміграції, Головдержслужба 

2004 

15 

12,5 

2,5 

2005 

  

  

  

2. Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до законів, зокрема щодо фінансової підтримки виробництва кіно-, відео- та аудіопродукції, випуску друкованих видань державною мовою та установлення відповідальності за порушення законодавства про мови 

Національна академія наук, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Держкомнацміграції, МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст 

2004 

  

2005 

 

3. Розроблення і впровадження механізму забезпечення поглиблення знань з української мови та її використання у процесі виконання державними службовцями посадових обов'язків 

Головдержслужба, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2004 

20 

20 

  

2005 

20 

20 

  

2006 

30 

30 

  

2007 

50 

50 

  

2008 

50 

50 

  

2009 

50 

50 

  

2010 

50 

50 

  

4. Створення системи моніторингу та проведення аналізу характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування української мови в різних сферах суспільного життя 

Національна академія наук, Держкомтелерадіо, МОН, Мінкультури, Держкомнацміграції 

2004 

35 

30 

2005 

35 

30 

2006 

25 

20 

2007 

25 

20 

2008 

25 

20 

2009 

25 

20 

2010 

25 

20 

5. Забезпечення приведення засновниками засобів масової інформації їх діяльності у відповідність з вимогами законодавства про мови 

Держкомтелерадіо 

2004 - 2010 

  

  

  

6. Запровадження на радіо і телебаченні циклу постійних передач "Державна мова", "Традиції, звичаї та побут українського народу"; забезпечення роботи державних телерадіокомпаній "Культура", "Всесвітня служба українського телебачення і радіомовлення" 

Держкомтелерадіо, Мінкультури 

2004 

50 

40 

10 

2005 

50 

40 

10 

2006 

50 

40 

10 

2007 

50 

40 

10 

2008 

100 

80 

20 

2009 

100 

80 

20 

2010 

100 

80 

20 

7. Розроблення проекту та введення в дію українського лінгвістичного порталу в мережі Інтернет 

Національна академія наук, МОН, Держкомзв'язку 

2004 

300 

300 

  

2005 

100 

100 

  

2006 

100 

100 

  

8. Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи та забезпечення вступу України до Євроворднет 

Національна академія наук, МОН, Держкомзв'язку 

2004 

80 

80 

  

2005 

80 

80 

  

2006 

40 

40 

  

9. Підготовка і видання багатотомних енциклопедичних і лінгвістичних словників 

Національна академія наук 

2004 

3489 

3489 

  

2005 

2840 

2840 

  

2006 

1430 

1430 

  

2007 

2801 

2801 

  

2008 

3400 

3400 

  

2009 

2990 

2990 

  

2010 

300 

3000 

  

10. Створення і забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі 

МОН, Національна академія наук 

2004 

500 

500 

  

2005 

500 

500 

  

2006 

500 

500 

  

11. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології 

Національна академія наук 

2004 

880 

880 

  

2005 

75 

75 

  

2006 

100 

100 

  

12. Вивчення стану викладання українською мовою профільних і базових дисциплін в навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Одеської областей, подання організаційної та методичної допомоги в розширенні сфери функціонування української мови 

МОН 

2004 

25 

20 

2005 
  

25 
  

20 
  


  

13. Розроблення та забезпечення виконання міжвідомчої науково-технічної програми "Інформація. Мова. Інтелект" 

Національна академія наук, МОН 

2004 - 2010 

за окремою програмою 

14. Приведення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах у відповідність з вимогами законодавства про мови 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2004 - 2010 

  

  

  

15. Будівництво та відкриття гімназій з українською мовою навчання у мм. Сімферополі та Ялті 

МОН, Мінекономіки, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

3000 

50 

2950 

2005 

1050 

50 

1000 

16. Розширення мережі профільних класів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, різних типів навчально-виховних комплексів з поглибленим вивченням української мови і літератури, зміцнення їх матеріально-технічної бази 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2004 

1000 

  

1000 

2005 

1000 

  

1000 

2006 

1000 

  

1000 

2007 

1000 

  

1000 

2008 

1000 

  

1000 

2009 

1000 

  

1000 

2010 

1000 

  

1000 

17. Внесення пропозицій щодо будівництва спеціального сховища для збереження фондів Шевченківського національного заповідника у м. Каневі 

Мінкультури, Мінфін, Мінекономіки, Черкаська облдержадміністрація 

2004 - 2005 

  

  

  

18. Випуск чергових видань Орфографічного словника української мови

Національна академія наук, МОН 

2004 

900 

900 

  

2005 

900 

900 

  

2006 

900 

900 

  

2007 

900 

900 

  

2008 

900 

900 

  

2009 

900 

900 

  

2010 

900 

900 

  

19. Підготовка та видання програм і навчально-наочних посібників українською мовою для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 

МОН, Академія педагогічних наук, Українська академія державного управління при Президентові України 

2004 - 2010 

 

 

 

20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для викладання українською мовою профільних і базових дисциплін у навчальних закладах м. Севастополя. Утворення у м. Севастополі філіалу Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького 

МОН, Севастопольська міськдержадміністрація 

2004 

100 

100 

  

2005 

100 

100 

  

2006 

100 

100 

  

2007 

100 

100 

  

2008 

100 

100 

  

21. Висвітлення в державних друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації актуальних питань розвитку і функціонування української мови та завдань щодо піднесення її престижу 

Держкомтелерадіо, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

щороку 

 

 

 

22. Проведення міжнародних та загальнодержавних конкурсів з української мови, зокрема за темами "Я вірю в майбутнє твоє, Україно!" та "Об'єднаймося ж, брати мої!", з українознавства 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2004 

300 

100 

200 

2005 

300 

100 

200 

2006 

300 

100 

200 

2007 

300 

100 

200 

2008 

300 

100 

200 

2009 

300 

100 

200 

2010 

300 

100 

200 

23. Координація співпраці навчальних закладів з просвітницькими товариствами з питань широкого застосування державної мови у сфері освіти, подання їм методичної допомоги 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

постійно 

  

  

  

24. Поповнення фондів публічних бібліотек кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань 

Мінкультури 

2004 

2000 

2000 

  

2005 

2000 

2000 

  

2006 

2000 

2000 

  

2007 

2000 

2000 

  

2008 

2000 

2000 

  

2009 

2000 

2000 

  

2010 

2000 

2000 

  

25. Розроблення та здійснення заходів щодо тиражування кращих українських фільмів, а також озвучення українською мовою творів світового кіномистецтва 

Держкомтелерадіо, Мінкультури, МОН 

2004 

  

  

  

26. Здійснення заходів щодо поліпшення якості перекладу українською мовою кращих творів світової драматургії, посилення відповідальності художніх керівників за підвищення рівня мовної культури у театрально-видовищних закладах державної та комунальної форми власності 

Мінкультури 

постійно 

  

  

  

27. Проведення науково-практичних конференцій та семінарів з питань навчання державною мовою в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти 

МОН, Академія педагогічних наук 

2004 

25 

20 

2005 

25 

20 

2006 

25 

20 

2007 

25 

20 

2008 

25 

20 

2009 

25 

20 

2010 

25 

20 

28. Визначення державних вимог щодо змісту та обсягу знань з української мови студентів з урахуванням напрямів підготовки фахівців. Розроблення типових навчальних програм з української мови для вищих навчальних закладів 

МОН 

2004 

 

 

 

29. Створення системи моніторингу динаміки і тенденцій розширення сфери функціонування української мови в системі вищої освіти 

МОН, Академія педагогічних наук 

2004 

 

 

 

30. Організація курсів та проведення семінарів, практикумів з української мови у закладах післядипломної педагогічної освіти для педагогічних та науково-педагогічних працівників 
 

МОН, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
 

щороку 
 

 
 

 
 

10 

10 

31. Проведення періодичних (раз на три роки) оглядів-конкурсів на кращу організацію в навчальних закладах роботи із забезпечення функціонування української мови 

МОН 

2007 

30 

20 

  

2010 

30 

20 

  

32. Підготовка і видання підручників та навчальних посібників з української мови для вищих навчальних закладів з урахуванням напрямів підготовки фахівців 

МОН, Академія педагогічних наук 

2004 

1000 

1000 

  

2005 

1000 

1000 

  

2006 

1000 

1000 

  

2007 

2000 

2000 

  

2008 

2000 

2000 

  

2009 

3000 

3000 

  

2010 

3000 

3000 

  

33. Підготовка і видання енциклопедичної та довідкової літератури українською мовою із створенням електронних варіантів 

- " - 

2004 

1000 

1000 

20 

2005 

1000 

1000 

20 

2006 

2000 

2000 

20 

2007 

2000 

2000 

20 

2008 

2000 

2000 

20 

2009 

3000 

3000 

20 

2010 

3000 

3000 

20 

34. Створення у вищих навчальних закладах умов для підвищення мовної культури студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників (проведення лекторіїв, конкурсів, засідань за "круглими столами", організація курсів з вивчення української мови, інтернет-конференцій) 

МОН 

2004 

30 

10 

  

2005 

50 

30 

  

2006 

50 

30 

  

2007 

50 

30 

  

2008 

50 

30 

  

2009 

50 

30 

  

2010 

50 

30 

  

35. Організація випуску для навчальних закладів аудіо- та відеопосібників українською мовою 

МОН, Академія педагогічних наук 

2004 

200 

200 

  

2005 

200 

200 

  

2006 

200 

200 

  

2007 

200 

200 

  

2008 

200 

200 

  

2009 

200 

200 

  

2010 

300 

300 

  

36. Видання журналу "Українська мова у вищій школі" 

МОН, Академія педагогічних наук, Мінфін, Мінекономіки, Держкомтелерадіо 

2004 

110 

10 

100 

37. Надання фінансової підтримки газеті "Кримська світлиця" та іншим україномовним періодичним виданням 

Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

300 

100 

200 

2005 

300 

100 

200 

2006 

300 

100 

200 

2007 

300 

100 

200 

2008 

300 

100 

200 

2009 

300 

100 

200 

2010 

300 

100 

200 

38. Проведення в День української писемності та мови науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови 

МОН, Академія педагогічних наук 

2004 

25 

20 

39. Сприяння виданню перекладів творів Т. Г. Шевченка та інших видатних українських письменників для популяризації за кордоном національної літературної спадщини 

Держкомтелерадіо, Національна академія наук 

2004 - 2010 

за окремою програмою 

40. Проведення науково-практичної конференції з проблем викладання української мови у навчальних закладах української діаспори 

МОН, Академія педагогічних наук 

2005 

500 

500 

  

Загальна сума 

  

  

90010 

74800 

14190 

У тому числі за роками: 

  

  

  

  

  

2004 

  

  

15404 

10894 

4510 

2005 

  

  

12155 

9705 

2450 

2006 

  

  

10150 

8710 

1440 

2007 

  

  

11831 

10381 

1440 

2008 

  

  

12450 

11000 

1450 

2009 

  

  

13940 

12490 

1450 

2010 

  

  

14080 

12620 

1450 

(розділ VI програми із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 676)

____________

Опрос