Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной регистрации инновационных проектов и ведения Государственного реестра инновационных проектов

КМ Украины
Постановление КМ от 17.09.2003 № 1474
редакция действует с 16.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2003 р. N 1474

Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 липня 2010 року N 650
,
 від 6 червня 2012 року N 573
,
від 23 вересня 2015 року N 781

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

(У тексті Порядку слово "МОН" замінено словом "Комітет" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року N 650)

(У тексті Порядку слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом "Держінформнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року N 573)

(У тексті Порядку слова "МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки" і "Держінформнауки" замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 781)

1. Згідно з цим Порядком проводиться державна реєстрація інноваційних проектів, ведеться Державний реєстр інноваційних проектів (далі - Реєстр) та публікується інформація про інноваційні проекти в офіційному бюлетені МОН.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 650,
 від 06.06.2012 р. N 573)

2. Суб'єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, подає до МОН такі документи:

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою, затвердженою МОН;

(підпункт 1 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

2) інноваційний проект за формою, затвердженою МОН, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом і скріплений печаткою заявника;

(підпункт 2 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях;

4) підпункт 4 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

5) фізична особа, крім того, - копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

(підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

6) підпункт 6 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих документах, покладається на заявника.

3. Рішення про державну реєстрацію інноваційного проекту приймається МОН на підставі висновку організації з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

4. Подані згідно з пунктом 2 цього Порядку документи розглядаються у підрозділі, визначеному МОН для кваліфікування інноваційних проектів (далі - установа).

5. Установа проводить перевірку комплектності документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, обліковує їх у спеціальному журналі, видає заявнику письмове підтвердження факту одержання документів та передає завірені в установленому порядку копії зареєстрованих документів до експертної організації.

Заявник для проведення експертизи має право запропонувати експертну організацію, яка має право на проведення наукової і науково-технічної експертизи.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, МОН повертає їх заявнику протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації із зазначенням причини повернення.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

6. Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною організацією відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" та порядку, затвердженого МОН, за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

7. Експертна організація складає за результатами експертизи висновок, оригінал якого надсилається установі, а копія - заявникові.

Висновок експертної організації чинний протягом строку, визначеного договором про проведення експертизи.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

8. У разі позитивного висновку експертизи установа протягом місяця після його надходження з експертної організації розглядає інноваційний проект та готує рішення про кваліфікування його інноваційним або пріоритетним інноваційним затверджується наказом МОН.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

Абзац другий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

9. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного проекту порушень, які могли вплинути на її повноту та достовірність результатів, установа готує рішення стосовно проведення повторної експертизи, про що заявнику повідомляється в десятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення, затвердженого наказом МОН.

Повторна експертиза проводиться за кошти експертної організації.

10. Порушеннями під час проведення експертизи є:

створення для окремих експертів, груп експертів та експертних рад умов, що спричиняють необ'єктивне проведення експертизи;

залучення до експертизи посадових осіб та фахівців, безпосередньо заінтересованих в її результатах;

фальсифікація висновків експертизи.

11. За наявності позитивного висновку експертної організації МОН у п'ятиденний строк приймає рішення про кваліфікування проекту як інноваційного або пріоритетного інноваційного та проводить його державну реєстрацію і вносить проект до Реєстру, який ведеться на паперовому та електронному носіях і складається з кваліфікаційних розділів - "Інноваційні проекти" та "Пріоритетні інноваційні проекти".

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

12. Одночасно з внесенням інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до Реєстру МОН видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту або про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту за формою згідно з додатками 1 і 2.

13. Факт видачі МОН свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту фіксується у спеціальному журналі та засвідчується підписом особи, яка видала, і особи, яка одержала свідоцтво.

14. У триденний строк після видачі свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту МОН надсилає до ДФС копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

15. У десятиденний строк після видачі свідоцтва про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту, згідно з яким передбачається ввезення на митну територію України товарів, необхідних для його виконання, МОН надсилає ДФС копію цього свідоцтва, пріоритетний інноваційний проект, номенклатуру товарів, необхідних для його виконання, з інформацією про обсяги їх ввезення на митну територію України.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

16. Інформація про внесення інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до Реєстру публікується протягом місяця в офіційному бюлетені МОН і включає такі відомості:

назву зареєстрованого інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту;

номер у Реєстрі та дату державної реєстрації інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту;

для юридичної особи - найменування виконавця інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, код згідно з ЄДРПОУ та юридичну адресу;

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові виконавця інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, його громадянство;

розділ Реєстру, до якого внесено проект;

строк дії свідоцтва про реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

17. Особливості державної реєстрації інноваційного проекту, на який поширюється дія Закону України "Про державну таємницю", визначаються згідно з частиною дванадцятою статті 13 Закону України "Про інноваційну діяльність".

18. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту є чинним протягом семи років після дати його видачі. Після закінчення цього строку державна реєстрація і відповідний запис у реєстрі анулюються за рішенням МОН, затвердженим відповідним наказом. Інформація про це публікується в офіційному бюлетені МОН.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 650)

19. У разі негативного висновку експертизи інноваційного проекту або коли у поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку документах наведено недостовірні відомості, установа готує рішення про вмотивовану відмову в реєстрації інноваційного проекту, яке затверджується наказом МОН, та у триденний строк повідомляє про це заявника.

У разі незгоди з таким рішенням заявник може повторно звернутися до МОН з клопотанням про його перегляд, яке повинне бути розглянуто в місячний строк.

20. Перегляд рішення про відмову в державній реєстрації інноваційного проекту може бути здійснено у разі усунення заявником недоліків та порушень, виявлених під час експертизи або кваліфікування, і внесення відповідних змін до інноваційного проекту.

Інноваційний проект, до якого внесено зміни, підлягає реєстрації згідно з цим Порядком.

21. Анулювання МОН державної реєстрації інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту та запису про реєстрацію у Реєстрі до закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту здійснюється за результатами аналізу даних моніторингу виконання інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту на підставі рішення, затвердженого наказом МОН.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

Моніторинг виконання інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту проводиться МОН щороку починаючи від дати його реєстрації згідно з відповідним порядком, затвердженим МОН.

(абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

Анулювання державної реєстрації проекту здійснюється у разі невиконання запланованих показників інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту.

(абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 573)

22. Про анулювання державної реєстрації інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту до закінчення строку дії свідоцтва про його державну реєстрацію МОН повідомляє виконавця інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту та ДФС у триденний строк.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

У разі анулювання державної реєстрації пріоритетного інноваційного проекту, згідно з яким передбачено ввезення на митну територію України товарів, необхідних для його виконання, МОН інформує про це ДФС у триденний строк.

(абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

23. Спори, пов'язані з реєстрацією, відмовою в реєстрації або анулюванням рішення про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту, розглядаються відповідно до законодавства.

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 

СВІДОЦТВО
про реєстрацію інноваційного проекту

N ____________ 

Серія ____________ 

м. Київ

Інноваційний проект ___________________________________________
                                                                                                 (назва)
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

занесено до Державного реєстру інноваційних проектів на підставі рішення про кваліфікування проекту інноваційним, затвердженого наказом МОН
______________________________________________________________.
                                                                 (номер і дата затвердження наказу) 

Строк виконання проекту ________________________________________
                                                                                (дата початку і закінчення) 
______________________________________________________________ 

Виконавець проекту ____________________________________________
             (для юридичної особи - найменування, юридична адреса, код згідно з ЄДРПОУ; 
                 для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, номер і дата 
                                                 видачі документа, що посвідчує особу)
______________________________________________________________ 

Інноваційний продукт (продукція) за проектом ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Це Свідоцтво є підставою для надання державної підтримки у реалізації інноваційного проекту згідно із статтями 17, 19 (частина 4), 20 (частини 4 і 7) Закону України "Про інноваційну діяльність".

_____________________ 20__ р.
                 (дата видачі) 

Міністр освіти і науки ____________
       (підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 650,
 від 06.06.2012 р. N 573
,
від 23.09.2015 р. N 781)

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту

N ____________ 

Серія ____________ 

м. Київ

Пріоритетний інноваційний проект _______________________________
                                                                                                                    (назва)
______________________________________________________________

занесено до Державного реєстру інноваційних проектів на підставі рішення про кваліфікування проекту пріоритетним інноваційним, затвердженого наказом МОН
______________________________________________________________.
                                                   (номер і дата затвердження наказу) 

Пріоритетний інноваційний проект відповідає середньостроковому пріоритетному напряму інноваційної діяльності загальнодержавного рівня _________________________
                                                                                                                                 (назва)
________________________, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Строк виконання проекту _______________________________________.
                                                                                       (дата початку і закінчення) 
Виконавець проекту ____________________________________________
            (для юридичної особи - найменування, юридична адреса, код згідно з ЄДРПОУ; 
                    для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, номер і 
                                            дата видачі документа, що посвідчує особу)
______________________________________________________________ 

Інноваційний продукт (продукція) за проектом _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Це Свідоцтво є підставою для надання державної підтримки у реалізації пріоритетного інноваційного проекту згідно із статтями 17, 19 (частина 4), 20 (частини 4 і 7) Закону України "Про інноваційну діяльність".

_____________________20__ р.
             (дата видачі) 

Міністр освіти і науки ____________
       (підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 650,
 від 06.06.2012 р. N 573
,
від 23.09.2015 р. N 781)

____________

Опрос