Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 09.09.2003 № 1426
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2003 р. N 1426

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. Пункти 3 і 6 викласти у такій редакції:

"3. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету, (Ti) визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами (Dizak), розрахованим у порядку, зазначеному в пункті 6 цієї Формули, із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai) за такою формулою:

Ti = ai (Vi - Dizak)";

"6. Розрахунок попереднього прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:

Dizakp = Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Du4 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Ki = [((Di1 + Li1) / (Du1 + Lu1)) х Nu1 + ((Di2 + Li2) / (Du2 + Lu2)) х Nu2 + ((Di3 + Li3) / (Du3 + Lu3)) х Nu3] / (Ni1 + Ni2 + Ni3);

Dizakp - попередній прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів;

Ki - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми);

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума пільг, наданих місцевими органами влади з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;

Du4 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на плановий бюджетний період.

З метою врахування факторів впливу на обсяг доходів (кошик доходів), закріплених за місцевими бюджетами в зв'язку із введенням в дію починаючи з 2004 року Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, визначається за такою формулою:

Dizak = Du5 х (Dizakp / Du4) - SPu х (KSPi / KSPu),

де Dizak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів з врахуванням факторів впливу: зниження ставки податку з доходів фізичних осіб до 13 відсотків та встановлення податкових соціальних пільг відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";

Du5 - розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проведений у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на плановий бюджетний період з урахуванням застосування ставки податку з доходів фізичних осіб на плановий бюджетний період у розмірі 13 відсотків від об'єкта оподаткування відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";

SPu - обсяг податкової соціальної пільги, визначений в цілому в Україні на плановий бюджетний період, який обчислюється з урахуванням розміру пільг, передбачених у підпунктах 6.1.1 і 6.1.3 пункту 6.1 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та підпункті 6.5.1 пункту 6.5 зазначеної статті, за такою формулою:

SPu = 237 гривень х 0,3 х 12 х 0,13 х Np,

де Np - кількість отримувачів податкової соціальної пільги за статистичними даними;

KSPi - кількість отримувачів податкової соціальної пільги відповідної адміністративно-територіальної одиниці, визначених відповідно до пункту 6.1 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";

KSPu - загальна кількість отримувачів податкової соціальної пільги в цілому в Україні.

Крім розрахункового обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України (Dizak), до бюджету Автономної Республіки Крим зараховується передбачений у Державному бюджеті України на відповідний рік обсяг надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), який обчислюється за окремим розрахунком".

2. Пункт 7 виключити.

3. У пункті 13:

формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vmi + Vhi" замінити формулою "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi";

абзац дев'ятий виключити.

4. У пункті 14:

в абзаці першому слова "залежно від чисельності наявного населення області (міста) та" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Vadm kyiv - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів, збільшений порівняно з 2003 роком на 22,8 відсотка".

5. У пункті 15:

формулу "Vy ark = Vyu х Ky ark + Vfin ark" замінити формулою "Vy ark = Vyu х Ky ark";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Ky ark - частка обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління, у тому числі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами. На 2004 рік Ky ark дорівнює 0,038".

6. Абзаци перший і другий пункту 16 викласти у такій редакції:

"16. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління (Vymi) визначається за такою формулою:

Vymi = Hymi х Nmi х Ky1 + Vymgi

де Hymi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, який визначається за такою формулою:

Hymi = (Vyu х Kym - Vymgi) / е (Nmi х Ky1)";

в абзаці п'ятому слова "визначений за окремим розрахунком" виключити;

у першому реченні абзацу шостого слова "місцевими радами" замінити словами "відповідними радами";

абзаци четвертий та восьмий виключити.

7. Абзаци перший, другий та четвертий пункту 17 викласти у такій редакції:

"17. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів районів на утримання органів управління (Vyri) визначається за такою формулою:

Vyri = Hyri х Nri x Ky2 + Vyrgi

де Hyri - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів районів, який визначається за такою формулою:

Hyri = (Vyu х Kyr - Vyrgi) / е (Nri x Ky2)";

"Vyrgi - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків бюджетів районів згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

у першому реченні абзацу п'ятого слова "органів місцевого самоврядування" та "місцевими радами" замінити відповідно словами "органів управління" та "відповідними радами";

абзац восьмий виключити.

8. Абзац дев'ятий пункту 19 викласти у такій редакції:

"Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи 

Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам 

Еквівалент надання медичної допомоги жінкам 

0 - 1 

10 

2 - 4 

3,5 

5 - 9 

3,7 

10 - 14 

2,5 

15 - 19 

2,2 

20 - 24 

2,6 

3,5 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

2,5 

4,5 

40 - 44 

3,5 

45 - 49 

4,5 

5,5 

50 - 54 

6,5 

55 - 59 

6,5 

60 - 64 

7,5 

8,5 

65 - 69 

9,5 

70 - 74 

10 

10,5 

75 - 79 

10,5 

11 

80 - 84 

12 

12 

85 і старші 

13 

13" 

9. Абзац дев'ятий пункту 20 викласти у такій редакції:

"Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі, зазначених у пункті 19 цієї Формули".

10. Абзац перший пункту 23 викласти у такій редакції:

"23. Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на освіту визначається за такою формулою:

Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgi +Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up х Kp) + Vark + Sa";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Sd - додаткові асигнування у 2004 році на збільшення норм матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що визначаються за індивідуальним розрахунком".

11. Абзаци перший і другий пункту 24 викласти у такій редакції:

"24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району визначається за такою формулою:

Voi = Hd х ((Dm х Knm(r)) + (Ds х Knm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up, х Kp + Da х Ka) + Sd,

де Knm(r) - коефіцієнт охоплення дітей віком від 0 до 6 років у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (Knm) і районах (Knr) дошкільними закладами відповідно у сільській та міській місцевості. На 2004 рік для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення Knm дорівнює 0,486 - для міської місцевості, 0,109 - для сільської місцевості, для районів Knr дорівнює 0,413 - для міської місцевості, 0,16 - для сільської місцевості";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"При цьому обсяг видатків на дошкільну освіту в розрахунках обсягів міжбюджетних трансфертів на 2004 рік не повинен бути меншим, ніж відповідні показники 2003 року".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Dm - кількість дітей віком від 0 до 6 років, які проживають у міській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районах за даними перепису населення 2001 року;

Ds - кількість дітей віком від 0 до 6 років, які проживають у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районах за даними перепису населення 2001 року".

12. Абзаци перший, третій та четвертий пункту 25 викласти у такій редакції:

"25. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету мм. Києва і Севастополя на освіту визначається за такою формулою:

Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ufcyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc + Up х Kp + Da х Ka) + Sd";

"Dmkyiv(sev) - кількість дітей віком від 0 до 6 років, які проживають у міській місцевості мм. Києва і Севастополя за даними перепису населення 2001 року;

Knm - коефіцієнт дітей віком від 0 до 6 років, які відвідують дошкільні заклади за даними перепису населення 2001 року. На 2004 рік для мм. Києва і Севастополя Knm дорівнює 0,486 - для міської місцевості, 0,109 - для сільської місцевості";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Dssev - кількість дітей віком від 0 до 6 років, які проживають у сільській місцевості м. Севастополя за даними перепису населення 2001 року".

13. Пункт 26 викласти у такій редакції:

"26. Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг визначається за такою формулою:

Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i,

Дб Vs1i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів;

Vs2i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання притулків для неповнолітніх;

Vs3i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома;

Vs4i - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

Vs5i - розрахунковий показник обсягу видатків на оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій;

Vs6i - розрахунковий показник обсягу видатків на допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

Vs7i - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату реабілітованим громадянам;

Vs8i - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання інших державних програм соціального захисту населення".

14. Абзац третій пункту 28 викласти у такій редакції:

"Qs2i - кількість місць на кінець року в притулках для неповнолітніх за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому".

15. У пункті 29 слова "стаціонарні відділення" у всіх відмінках замінити словами "стаціонарні відділення для постійного проживання" у відповідному відмінку.

16. Пункт 30 виключити.

17. Пункти 31 - 35 викласти у такій редакції:

"31. Розрахунковий обсяг видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей (Vs5i) визначається за такими формулами:

1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету:

Vs4i = Hs4u х Ni,

де Hs4u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу населення Автономної Республіки Крим, області на заходи стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

Ni - чисельність наявного населення Автономної Республіки Крим, області станом на 1 січня 2003 року;

2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району:

Vs4i = Hs4m(r) х Ni,

де Hs4m(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району на заходи стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

Ni - чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району станом на 1 січня 2003 року;

3) для бюджетів мм. Києва і Севастополя:

Vs4i = Hs4kyiv(sev) х Ni,

де Hs4kyiv(sev) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу населення мм. Києва і Севастополя;

Ni - чисельність наявного населення мм. Києва і Севастополя станом на 1 січня 2003 року;

Hs4 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що обчислюється виходячи з питомої ваги видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей у загальній сумі цих видатків за даними зведення місцевих бюджетів на бюджетний період, що передує плановому, яка для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів становить 40 відсотків, для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району - 60 відсотків.

32. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій (Vs6i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs5i = (Qs5i х Hs5) + (Qs51i х Hs5 х Ksc),

де Hs5 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій на одну особову справу;

Qs5i - кількість особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата здійснюється децентралізовано, станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду;

Qs51i - кількість особових справ з питань надання допомоги, компенсацій та субсидій, за якими нарахування та виплата здійснюється централізовано, станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду;

Ksc - коригувальний коефіцієнт врахування видатків на утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги, компенсацій та субсидій здійснюється централізовано. На 2004 рік значення Ksc дорівнює 3,64.

33. Розрахунковий показник обсягу видатків з надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (Vs6i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs6i = Qs6i х Hs6 + Qs6ig х 0,2 х Hs6,

де Hs6 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на виплату допомоги по догляду за психічно хворим;

Qs6i - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі за звітними даними;

Qs6ig - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в гірських населених пунктах за звітними даними.

34. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату компенсацій реабілітованим громадянам (Vs7i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs7i = Hs7 х Qs7i,

де Hs7 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості середнього розміру компенсацій реабілітованим громадянам у минулому бюджетному періоді;

Qs7i - прогнозна кількість одержувачів грошової компенсації.

35. Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання інших державних програм соціального захисту населення (Vs8i) визначається за окремим розрахунком (у 2004 році на заходи, пов'язані з поверненням кримських татар та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані за межі України, - 15 млн. гривень)".

18. У пункті 40 слова і цифри "обласних бюджетів (50 відсотків)" та "районів (50 відсотків)" замінити відповідно словами і цифрами "обласних бюджетів (45 відсотків)" та "районів (55 відсотків)".

19. Пункт 41 викласти у такій редакції:

"41. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів визначається за такими формулами:

1) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету:

Vfi = 0,45 Hf х Ni;

2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району:

Vfi = 0,55 х Ni + Vfgi;

3) для бюджету мм. Києва і Севастополя:

Vfkyiv(sev) = Hf х Ni,

де Hf - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя;

Ni - наявне населення адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2003 року;

Vfgi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком".

20. Назву розділу "Розрахунок показника обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції" викласти у такій редакції: "Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи".

21. Пункти 42 - 44 виключити.

22. Пункт 45 викласти у такій редакції:

"45. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на інші заходи (Vdi) визначається за окремим розрахунком для бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів мм. Києва і Севастополя з урахуванням особливостей формування цих бюджетів, визначених статтею 67 Бюджетного кодексу України, та необхідності забезпечення стабільності міжбюджетних відносин.

На 2004 рік для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим цей показник визначено у сумі 44 млн. гривень, у тому числі на реалізацію заходів, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2001 р. N 1206 "Про першочергові заходи щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення" (10 млн. гривень) і від 6 серпня 2003 р. N 1212 "Про затвердження Державної програми розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорту Євпаторія на 2004 - 2010 роки" (4 млн. гривень), решту (30 млн. гривень) - на інші специфічні видатки з урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим".

Для бюджету м. Києва цей показник визначається за формулою:

Vdi = Ti - (T(i-1)s х Ksk ± DS),

де Ti - розрахунковий обсяг коштів, що передаються до державного бюджету в плановому бюджетному році, обчислений відповідно до пункту 3 цієї Формули без урахування при здійсненні розрахунку обсягу Vi (пункт 13 цієї Формули) показника Vdi;

T(i-1)s - розрахунковий обсяг коштів, що передаються до державного бюджету в році, що передує плановому, приведений у співставні умови до планового року;

Ksk - коефіцієнт зростання розрахункового обсягу доходів у плановому році.

Ksk = Di \ D(i-1)s,

де Di - розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетного трансферту в плановому бюджетному році;

D(i-1)s - розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетного трансферту в році, що передує плановому, приведений у співставні умови до планового року;

DS - зміна обсягу субвенцій загального фонду

DS = Si - Si-1,

де Si - обсяг субвенцій загального фонду з державного бюджету до бюджету м. Києва у плановому році;

Si-1 - обсяг субвенцій загального фонду з державного бюджету до бюджету м. Києва у році, що передує плановому.

Для бюджету м. Севастополя цей показник враховує обсяг коштів, що спрямовуються з місцевого бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку м. Севастополя".

23. У пункті 46 формулу "Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi +Vmi + Vdi) х Kb" замінити формулою "Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi) х Kb ".

24. У тексті Формули слова і цифри "за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 року", "за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 р.", "за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 року", "за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 р." замінити словами і цифрами "станом на 1 січня 2003 року", а слова і цифри "на 2003 рік" замінити словами і цифрами "на 2004 рік".

____________

Опрос