Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения учета детей, которые могут быть усыновлены, лиц, желающих усыновить ребенка, и осуществления надзора за соблюдением прав детей после усыновления

КМ Украины
Постановление КМ от 28.08.2003 № 1377
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2003 р. N 1377

Київ

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2006 року N 367
,
 від 19 вересня 2007 року N 1134
,
 від 10 жовтня 2007 року N 1213

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 жовтня 2008 року N 905)

З метою реалізації положень Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 775 "Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 394);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. N 1108 "Про внесення змін і доповнень до Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1177).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення

(У тексті Порядку слова "відділ освіти", "Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, Головне управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації", "Центр з усиновлення дітей" та "Центр" в усіх відмінках замінено відповідно словами "служба у справах неповнолітніх", "Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій", "Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини" та "Департамент" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року N 367)

(У тексті Порядку (крім абзацу третього пункту 4) та додатків до нього слово "неповнолітніх" в усіх відмінках замінено словом "дітей" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1134)

Облік дітей, які можуть бути усиновлені

1. Керівники закладів, у яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також посадові особи органів опіки та піклування протягом семи днів після отримання відомостей про таких дітей надсилають письмове повідомлення про них до служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради (далі - служба у справах дітей) за місцем походження дитини, а у разі, коли місце походження дитини не визначене, - за місцем її проживання.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

2. Служба у справах дітей протягом семи днів після надходження повідомлення про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, заносить дані про неї до книги первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - первинний облік), яка ведеться за формою згідно з додатком 1 та електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - електронний банк даних).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

3. Діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі, та підкинуті чи знайдені діти влаштовуються до дитячого закладу на підставі акта, складеного адміністрацією цього закладу у присутності представника органу внутрішніх справ або органами внутрішніх справ за формою, затвердженою МОЗ разом з МВС, а також на підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем розташування пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я і документів, підготовлених службою у справах дітей.

У разі переведення або влаштування дитини до дитячого закладу іншого району (міста) разом з відповідними документами подаються відомості про те, в якій службі у справах дітей дитина перебуває на первинному обліку.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

4. Якщо протягом місяця після взяття дитини на первинний облік службою у справах дітей за місцем її походження (проживання) не виявилося осіб, які бажають її усиновити або взяти під опіку чи піклування, ця служба за наявності правових підстав для усиновлення складає анкету дитини. Анкета складається також у разі, коли опікун (піклувальник) дає згоду на усиновлення дитини.

Анкета складається за зразком згідно з додатком 2 у трьох примірниках, які засвідчуються начальником (заступником начальника) служби у справах дітей, головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем складення анкети.

До анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, документів, що підтверджують правові підстави для усиновлення, висновок про стан здоров'я згідно з додатком 3, витяг з історії розвитку дитини та фотокартка дитини.

Два примірники анкети з додатками передаються відповідно до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

За наявності у дитини, взятої на первинний облік, братів або сестер у правому верхньому куті першої сторінки анкети проставляється штамп "Має братів (сестер)".

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

5. Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

на підставі отриманих анкет протягом п'яти робочих днів бере дітей, які можуть бути усиновлені, на регіональний облік;

якщо протягом місяця перебування дитини на регіональному обліку не виявилося осіб, які бажають усиновити або взяти її під опіку чи піклування, передає один примірник анкети, засвідчений Головою (заступником) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом п'яти робочих днів на підставі отриманих анкет бере дітей, які можуть бути усиновлені, на централізований облік.

У разі потреби в уточненні відомостей про дитину Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надсилає необхідні запити до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних служб у справах дітей за місцем взяття дитини на первинний облік. У таких випадках строк постановки дитини на централізований облік продовжується, але не більше ніж на 20 робочих днів.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

6. У разі зміни правового статусу дитини, яка перебуває на централізованому обліку (поновлення батьківських прав, усиновлення тощо), служба у справах дітей за місцем зміни статусу дитини протягом п'яти робочих днів повідомляє про це письмово службу у справах дітей, де дитина перебуває на первинному обліку, відповідно Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини і вносить інформацію про зміну правового статусу дитини до електронного банку даних.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

7. Служба у справах дітей за місцем взяття дитини на первинний облік після закінчення річного строку перебування дитини на первинному обліку протягом семи робочих днів надсилає до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини уточнену інформацію про правовий статус, місце проживання дитини і висновок про стан її здоров'я, фізичний та розумовий розвиток, складений за формою згідно з додатком 3.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

8. Діти знімаються з первинного, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в разі:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

1) поновлення батьківських прав;

2) усиновлення;

3) установлення опіки чи піклування, якщо відсутня згода опікуна чи піклувальника на усиновлення дитини;

4) досягнення повноліття;

41) набуття (надання) повної цивільної дієздатності;

(пункт 8 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213) 

5) смерті.

Облік осіб, які бажають усиновити дитину

9. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

До заяви додаються такі документи:

1) довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

2) копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;

3) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 4;

4) нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

5) довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання;

6) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземцями, що перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, проводиться в порядку, передбаченому для громадян України.

(пункт 9 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213) 

10. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України і проживає на її території, звертаються з письмовою заявою до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Крім документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці разом із заявою подають:

1) висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує їх можливість бути усиновлювачами, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї, наявності власних дітей, стану здоров'я кандидатів в усиновлювачі та їх ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження цим органом діяльності, пов'язаної з усиновленням;

2) дозвіл компетентного органу країни проживання на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини;

3) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

4) довідку про наявність чи відсутність судимості, видану компетентним органом країни проживання;

5) зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини до країни постійного проживання поставити її на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, її/його адреси) та подавати цій установі, представництву періодичний звіт, складений за формою згідно з додатком 5 (не менше ніж один раз на рік), про умови проживання і виховання дитини, надавати можливість її/його представникові спілкуватися з дитиною.

Зазначені документи підлягають легалізації (крім копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Порядок та умови прийому документів від громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, а також загальна кількість заяв від кандидатів в усиновлювачі цієї категорії осіб разом з доданими до них документами, які можуть бути прийняті протягом року, визначає Мінсім'ямолодьспорт.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

11. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 6. За бажанням заявників їм видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, будь-якого служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, де заявникам роз'яснюються умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку з усиновленням.

12. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом 20 робочих днів розглядає заяви громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, перевіряє документи, що додаються до них, на відповідність вимогам чинного законодавства.

У разі прийняття позитивного рішення Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини бере заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі.

У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається поштою або видається обґрунтована відповідь у письмовій формі разом з поданими ним документами. Підставами для відмови у взятті на облік є невідповідність документів вимогам, визначеним у пунктах 9, 10, 13 цього Порядку, а також наявність у документах незавірених в установленому порядку виправлень, невідповідність перекладу змісту оригіналу.

Для ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надсилає кандидатам в усиновлювачі письмове запрошення відповідно до затвердженого ним графіка.

У разі коли кандидат в усиновлювачі не з'явився у визначений день до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, він може бути запрошений повторно за умови, що строк дії документів, які містяться у справі, на момент ознайомлення з інформацією становитиме не менше ніж один місяць.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

13. Строк дії документів стосовно усиновлення - один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій видані ці документи.

На день подання Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини документів стосовно усиновлення строк їх дії повинен становити не менше ніж шість місяців, за винятком тих, для яких законодавством країни, в якій вони видані, встановлено менший строк дії.

(пункт 13 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

14. Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, служба у справах дітей та Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надають кандидатам в усиновлювачі - громадянам України інформацію про дітей, які перебувають на первинному, регіональному та централізованому обліку, і видають направлення до відповідного дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

15. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надає громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, яка перебуває більше року на централізованому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли кандидати в усиновлювачі бажають усиновити кілька дітей, для ознайомлення їм надається інформація про дітей, які мають братів і сестер.

Інформацію про дитину надає кандидатам в усиновлювачі Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини після надходження від служби у справах дітей письмового підтвердження, складеного за поданням керівництва закладу, де проживає дитина, в якому зазначається статус дитини на день надання інформації.

Для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною (дітьми) кандидатам в усиновлювачі видається направлення до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за формою, що затверджується Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

Строк дії направлення - десять робочих днів після його видачі.

Разом з направленням кандидатам в усиновлювачі повертаються їх документи, прошнуровані, опечатані та завірені підписом керівника (заступника керівника) Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, із зазначенням дати та номера, за яким кандидат в усиновлювачі перебуває на обліку.

Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які за результатами ознайомлення з інформацією про дитину відмовилися від отримання направлення, можуть звернутися до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини з письмовою заявою щодо повторного ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних, про дитину, яка може бути усиновлена.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

16. Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

У разі невстановлення кандидатом в усиновлювачі контакту з дитиною районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий комітет міської, районної у місті ради у триденний строк письмово повідомляє про це орган, який видав направлення, із зазначенням причин невстановлення контакту.

Кандидат в усиновлювачі, який не встановив контакт з дитиною, повинен повернути Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини документи, видані разом з направленням.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

17. Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які не змогли встановити контакт з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, будь-якої служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, а громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці - до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини з письмовою заявою про повторне ознайомлення з інформацією про дитину, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені.

Можливість повторного ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних, кандидатам в усиновлювачі може бути надана протягом періоду, що не перевищує 45 календарних днів від дати першого ознайомлення.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

18. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце проживання дитини.

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

19. Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

1) копію свідоцтва про народження дитини;

(підпункт 1 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

2) копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;

(підпункт 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

3) копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;

(підпункт 3 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

4) згоду дитячого закладу, в якому проживає дитина, на її усиновлення;

(підпункт 4 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

5) документи, які підтверджують, що батьки понад шість місяців без поважних причин не проживають з дитиною, не виявляють батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її;

6) копію висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

(підпункт 6 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

7) довідку керівника дитячого закладу про факт особистого знайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту між ними.

20. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та документів, зазначених у пунктах 9, 10, 14, 15 і 19 цього Порядку, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду, а громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - для подання до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини для отримання згоди на усиновлення.

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, що усиновлюється громадянами України, які проживають за межами України, чи іноземцями, засвідчується головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем проживання дитини. У висновку зазначаються країна проживання кандидатів в усиновлювачі, найменування і адреса органу, що видав висновок про їх можливість бути усиновлювачами, номер, за яким кандидати в усиновлювачі перебувають на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини, та правові підстави для усиновлення дитини. До висновку додаються документи, зазначені у пункті 19 цього Порядку.

(абзац другий пункту 20 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

21. Після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці звертаються до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини з письмовою заявою про надання згоди на усиновлення дитини.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини на підставі цих документів протягом п'яти робочих днів розглядає питання про надання згоди на усиновлення дитини, готує висновок і видає його кандидатові в усиновлювачі для подання до суду.

У разі відмови в наданні згоди на усиновлення дитини Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надає заявнику обґрунтовану відповідь у письмовій формі.

Для отримання згоди Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини на усиновлення дитини, яка має громадянство України, але проживає за її межами, громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці подають (через відповідну консульську установу чи дипломатичне представництво України або безпосередньо до Департаменту) документи, зазначені у пунктах 9 і 10 цього Порядку, а також висновок відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

(абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

22. У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя одне з подружжя, яке бажає усиновити дитину, звертається до служби у справах дітей за місцем проживання дитини з відповідною заявою щодо надання висновку про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка) та відповідність його інтересам дитини. До заяви додаються документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть одного з батьків або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх недієздатними та згода батька (матері) на усиновлення, засвідчена нотаріусом. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці подають також документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 пункту 10 цього Порядку.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження від громадянина України заяви про бажання усиновити дитину дружини (чоловіка) складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про доцільність усиновлення дитини і готує відповідний висновок.

Після проведення усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя дані про усиновлену дитину вносяться до книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою, яка ведеться за формою згідно з додатком 7.

(пункт 22 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

23. Кандидат в усиновлювачі має право:

ознайомитися з особовою справою дитини, яка може бути усиновлена за місцем її проживання;

(абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

провести додаткове медичне обстеження дитини, яка може бути усиновлена, у державному або комунальному закладі охорони здоров'я в присутності представника дитячого закладу та служби у справах дітей.

(абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

24. Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

Суд, що постановив рішення про усиновлення дитини іноземцем, у десятиденний строк після набрання судовим рішенням чинності подає Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини засвідчену в установленому порядку копію рішення суду.

25. Усиновлювач зобов'язаний особисто забрати дитину з місця її проживання після пред'явлення копії рішення суду про усиновлення у присутності представника служби у справах дітей.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

26. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку у разі:

1) усиновлення дитини;

2) закінчення строку дії документів стосовно усиновлення;

21) неповернення документів у разі невстановлення контакту з дитиною;

(пункт 26 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213) 

22) повторної відмови від отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною або невстановлення контакту з дитиною після двох отриманих направлень;

(пункт 26 доповнено підпунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213) 

23) повторного неприбуття у визначений день до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини для ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені;

(пункт 26 доповнено підпунктом 23 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213) 

3) подання кандидатом в усиновлювачі відповідної письмової заяви тощо.

Здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення

27. Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювача щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення.

Якщо буде виявлено порушення прав дитини, служба у справах дітей протягом місяця вживає заходів до усунення порушення та у разі потреби звертається з клопотанням до суду про скасування усиновлення.

28. МЗС реєструє усиновлених іноземцями дітей, які є громадянами України, на підставі поданої усиновлювачами копії рішення суду про усиновлення. Форма реєстру затверджується МЗС.

29. Облік дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними 18-річного віку здійснює відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України за дорученням МЗС.

Для здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у місячний строк після отримання копії рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС копію зобов'язання усиновлювача про постановку дитини в місячний строк після в'їзду до країни постійного проживання на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, подання цій установі чи представництву періодичної інформації про умови проживання і виховання дитини, а також надання можливості її представнику спілкуватися з дитиною.

30. МЗС у місячний строк після отримання документів з Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо постановки її на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Консульська установа чи дипломатичне представництво України здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини на підставі доручення МЗС та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права щодо захисту прав дітей і раз на рік протягом перших трьох років, а потім - через кожні три роки надсилає інформацію до МЗС для подальшої передачі її Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

 

Зразок

КНИГА
первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

____________________________________________________________________
(служба у справах дітей)
____________________________________________________________________

N п/п 

Дата взяття дитини на облік 

Від кого надійшло повідомлення про дитину, підстави для взяття її на облік 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата і місце народження дитини 

Місце перебування (проживання) дитини на час взяття її на облік  

Хто здійснює нагляд і утримання дитини на момент взяття її на облік 

Прізвище, ім'я, по батькові батька, матері 

Місце перебування (проживання) батьків 

Інші родичі, місце їх проживання 

Відомості про майно, житло, що належить дитині 

Заходи для збереження майна, житла, що належить дитині 

Відомості про призначення пенсії, державної допомоги тощо 

Вид влаштування, адреса дитини після її влаштування 

Зміна правового статусу дитини, підстави для цього 

Дата подання анкети дитини до регіонального банку даних 

Примітка 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367,
 від 10.10.2007 р. N 1213)

 

Зразок

АНКЕТА ДИТИНИ
N _____

__________________________________________________________________
(служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради)

Відомості про дитину: _______________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

стать ______________ дата народження ________________________________
                                                                                                                        (число, місяць, рік) 

місце народження __________________________________________________
                                                                       (держава, область, район, населений пункт) 

свідоцтво про народження:

номер ______________ серія _____________ дата видачі _________________

правовий статус __________________________________________________
                                                                    (позбавлена батьківського піклування, сирота) 

особливі прикмети __________________________________________________
                                                                        (зріст, вага, колір очей, колір волосся тощо) 

особливості характеру ______________________________________________
                                                                                            (товариська, замкнута тощо) 

місце перебування (проживання) _____________________________________
                                                                                                                          (адреса) 

висновок про стан здоров'я __________________________________________
__________________________________________________________________

Відомості про батьків:

мати _____________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

дата народження ___________________________________________________
                                                                                    (число, місяць, рік) 

місце перебування (проживання) _____________________________________

соціальна довідка __________________________________________________
                                                                                     (місце роботи, стан здоров'я) 

батько ____________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

дата народження ___________________________________________________
                                                                                               (число, місяць, рік) 

місце перебування (проживання) _____________________________________

соціальна довідка ___________________________________________________
                                                                                 (місце роботи, стан здоров'я) 

Відомості про братів, сестер та інших родичів ___________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
__________________________________________________________________
                                                           (місце перебування (проживання) 

Правові підстави для усиновлення ____________________________________
                                              (свідоцтво про смерть батьків, наявність акта про підкинення дитини, 
__________________________________________________________________
рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання батьків недієздатними, письмова згода на усиновлення тощо)

Додаткова інформація _______________________________________________

До анкети додається фотокартка дитини.

Керівник (заступник керівника)
служби у справах дітей 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

Голова (заступник голови)
райдержадміністрації (виконкому міської, районної у місті ради) 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

Засвідчено:
Міністр (заступник Міністра) молоді,
сім'ї та ґендерної політики Автономної
Республіки Крим, начальник
(заступник начальника) служби у
справах
дітей обласних,
Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій

 
 
 
 
 
 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

Голова (заступник голови)
Ради міністрів Автономної
Республіки Крим,
голова (заступник голови)
обласної (міської)
держадміністрації 

 
 
 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
 
 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367,
 від 10.10.2007 р. N 1213)

 

Зразок

ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
__________________________________________________________________

Дата і місце народження _____________________________________________
__________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) _____________________________________
                                                                                                                         (адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог __________________________
                                              (діагноз) 

_____________________________
(дата) 

Психіатр __________________________ 

_____________________________ 

Дерматовенеролог _________________ 

_____________________________ 

Хірург (ортопед) ___________________ 

_____________________________ 

Онколог
(за показаннями) ___________________ 

 
_____________________________ 

Гематолог
(за показаннями) ___________________ 

 
_____________________________ 

ЛОР _____________________________ 

_____________________________ 

Офтальмолог ______________________ 

_____________________________ 

Педіатр ___________________________ 

_____________________________ 

Остаточний висновок _________________________________________ шифр

Керівник лікувально-профілактичного
закладу 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

 

Зразок

ВИСНОВОК
про стан здоров'я громадянина

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
__________________________________________________________________

Дата і місце народження ____________________________________________
__________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) _____________________________________
                                                                                                                      (адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог ______________________________
                                                                           (діагноз) 

_______________
(дата) 

Психіатр ______________________________________ 

_______________ 

Фтизіатр ______________________________________ 

_______________ 

Терапевт _____________________________________ 

_______________ 

Нарколог _____________________________________ 

_______________ 

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана ________________________________________________
                                                                                          (дата, номер, результат) 

ВІЛ-інфікованість __________________________________________________
(відповідно до законодавства)                                     (дата, номер, результат)

Остаточний висновок _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Керівник лікувально-
профілактичного закладу 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

 

Зразок

ЗВІТ
про усиновлену дитину

Попереднє прізвище та ім'я усиновленої дитини ________________________
__________________________________________________________________

Нове прізвище та ім'я усиновленої дитини _____________________________
__________________________________________________________________

Дата народження усиновленої дитини ________________________________

Дата прийняття рішення суду про усиновлення, номер справи у суді _______
__________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________
                                                                                                                          (адреса) 

Стан здоров'я ______________________________________________________
__________________________________________________________________

Фізичний та розумовий розвиток _____________________________________
__________________________________________________________________

Пристосування до сім'ї _____________________________________________
__________________________________________________________________

Дитячий садок, друзі, оточення сім'ї ___________________________________
__________________________________________________________________

Батьки: 

батько 

___________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

мати 

___________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

"     " ____________ 200_ р. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213)

 

Зразок

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі

N
п/п 

Дата взяття особи на облік 

Країна, місце проживання (перебування) 

Прізвище, ім'я, по батькові, номер паспорта 

Дата, номер направлення до органу опіки та піклування 

Дата, номер документа про згоду Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини на усиновлення 

Дата прийняття рішення суду про усиновлення, номер справи у суді 

Дата подання інформації до МЗС 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

Зразок

Журнал обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1213) 

____________

Опрос