Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Правительственной комиссии Украины по вопросам Содружества Независимых Государств

КМ Украины
Постановление КМ от 07.08.2003 № 1238
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2003 р. N 1238

Київ

Про Урядову комісію України з питань Співдружності Незалежних Держав

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Урядову комісію України з питань Співдружності Незалежних Держав та її склад (додаються).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 50

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядову комісію з питань Співдружності Незалежних Держав

1. Урядова комісія з питань Співдружності Незалежних Держав (далі - Комісія) є постійно діючим координаційним органом при Кабінеті Міністрів України, на який покладається сприяння реалізації державної політики у сфері економічного співробітництва в рамках СНД.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з реалізацією Основних напрямів зовнішньої політики України щодо економічного співробітництва в рамках СНД;

забезпечення вироблення узгоджених підходів та стратегії розвитку економічного співробітництва з органами СНД.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань:

бере участь у розгляді проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до її компетенції;

бере участь в опрацюванні проектів міжнародних багатосторонніх договорів, які укладаються в рамках СНД, розгляді пропозицій органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій з питань співробітництва в рамках СНД;

розглядає пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо формування позиції Української сторони на переговорах з урядовими делегаціями держав - учасниць СНД;

взаємодіє з Верховною Радою України з питань приведення законодавства України у відповідність із зобов'язаннями за міжнародними договорами, укладеними в рамках СНД;

інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про стан реалізації державної політики у сфері економічного співробітництва в рамках СНД та про здійснення прав і дотримання зобов'язань Української сторони, що випливають з міжнародних договорів, укладених в рамках СНД, і вносить у разі потреби відповідні пропозиції;

розглядає питання, що належать до її компетенції, як за власною ініціативою, так і за дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, пропозиціями органів виконавчої влади, державних установ та громадських організацій;

вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

погоджує директиви делегаціям Уряду України для участі у засіданнях Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради СНД;

координує виконання рішень Кабінету Міністрів України з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників органів виконавчої влади, керівників урядових делегацій України на переговорах з урядовими делегаціями держав - учасниць СНД, керівників українських частин двосторонніх та багатосторонніх міжурядових комісій, представників Уряду України в органах СНД з питань, що належать до її компетенції;

утворювати робочі (експертні) групи у складі вчених та фахівців для розроблення пропозицій, пов'язаних з розв'язанням завдань, що покладаються на Комісію;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформацію та матеріали, необхідні для провадження діяльності нею та її робочими (експертними) групами;

приймати рішення з питань, що належать до її компетенції.

6. Склад Комісії формується з представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (на рівні заступників міністрів та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади) та затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комісії.

Голова Комісії має право вносити зміни до складу Комісії.

7. Організація роботи з підготовки засідань Комісії та контролю за виконанням прийнятих нею рішень забезпечується відповідальним секретарем Комісії.

8. Засідання проводяться головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії не рідше ніж раз на квартал.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

9. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії та відповідальним секретарем Комісії.

10. Рішення Комісії, ухвалені в межах її компетенції, є обов'язковим для розгляду органами виконавчої влади, представниками Уряду України в органах СНД.

11. Комісія провадить свою діяльність відповідно до плану роботи, що приймається на засіданні Комісії та затверджується її головою.

Порядок роботи Комісії визначається регламентом.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюють Секретаріат Кабінету Міністрів України разом з МЗС.

 

СКЛАД
Урядової комісії з питань Співдружності Незалежних Держав

АЗАРОВ
Микола Янович 

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Представник України в Економічній раді СНД, голова Комісії 

МОЦИК
Олександр Федорович 

- заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Комісії 

ЛАШКОВА
Оксана Василівна 

- головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальний секретар Комісії 

БЕЗРУЧЕНКО
Володимир Олександрович 

- заступник Державного секретаря Мінекономіки 

ДЕМИДЕНКО
Аркадій Федорович 

- перший заступник Державного секретаря Мінтрансу 

МЕЛЬНИЧЕНКО
Олександр Іванович 

- перший заступник Голови Антимонопольного комітету 

ЄПУР
Григорій Володимирович 

- заступник Державного секретаря МВС 

КОЛЯДЕНКО
Володимир Адольфович 

- заступник Голови Держкомзв'язку 

ЛУЗАН
Юрій Якович 

- перший заступник Міністра аграрної політики 

МАРМАЗОВ
Василь Євгенович 

- заступник Міністра юстиції 

ПАДАЛКО
Віктор Григорович 

- Державний секретар Мінпромполітики 

ПЕТРОВ
Костянтин Олександрович 

- заступник Міністра Кабінету Міністрів України 

МАНОХА
Сергій Олександрович 

- заступник Міністра фінансів 

ТІТЕНКО
Сергій Михайлович 

- заступник Міністра палива та енергетики. 

____________

Опрос