Идет загрузка документа (166 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы развития Всеукраинской детской здравницы - курорта Евпатория на 2004 - 2010 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 06.08.2003 № 1212
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2003 р. N 1212

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорту Євпаторія на 2004 - 2010 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2007 року N 1067)

На виконання Указу Президента України від 9 січня 2003 р. N 9 "Про відзначення 2500-річчя заснування міста Євпаторії" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорту Євпаторія на 2004 - 2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції щороку під час формування показників Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку на 2004 - 2010 роки передбачати кошти на здійснення заходів, визначених Програмою, виходячи з можливостей бюджету.

3. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству освіти і науки, Державній туристичній адміністрації, Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді, Державному комітетові з будівництва та архітектури, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Академії медичних наук установити контроль за виконанням Програми.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

Міністерству охорони здоров'я щороку до 1 березня подавати узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорту Євпаторія на 2004 - 2010 роки

(У тексті Програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

1. Стан справ у курортно-рекреаційному і туристичному комплексі

Курортно-рекреаційний і туристичний комплекс м. Євпаторії складається із 147 санаторно-курортних та туристичних закладів, 10 з яких є нерезидентами.

Туристичну діяльність у м. Євпаторії провадять понад 80 суб'єктів підприємництва.

У 1999 - 2002 роках установилася стійка тенденція до збільшення кількості відпочиваючих. Так, в оздоровницях м. Євпаторії в 1999 році відпочило 185 тис. осіб, у 2000 - 191,5 тис., а в 2002 році їх кількість становила 193,7 тисячі.

Підприємства, що мають ліцензію на провадження туристичної діяльності, у 2001 році, за даними державної статистичної звітності, надали туристичні послуги на суму 15,7 млн. гривень.

Однак нерозв'язаними залишаються проблеми, що перешкоджають подальшому розвитку галузі, підвищенню конкурентоспроможності санаторно-курортних і туристичних закладів, збільшенню тривалості курортного сезону, популяризації курорту Євпаторія як Всеукраїнської дитячої оздоровниці, національного цілорічного курортно-рекреаційного і туристичного центру, а саме:

висока собівартість послуг, які надаються санаторно-курортними закладами в міжсезонний період;

недостатня кількість санаторно-курортних закладів цілорічного функціонування (бальнео- і грязелікарень, басейнів, розважальних центрів, бюветів мінеральної води тощо).

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення в м. Євпаторії - одному з найпопулярніших лікувально-оздоровчих центрів України сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази санаторно-курортного і туристичного комплексу, у тому числі шляхом приватизації об'єктів незавершеного будівництва, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

Основними завданнями Програми є:

створення сучасного високоефективного і конкурентоспроможного рекреаційного комплексу, який забезпечить можливість задоволення потреб громадян у санаторно-курортних і туристичних послугах;

збереження, розвиток, ефективне та екологічно безпечне використання природних, культурних і антропогенних рекреаційних ресурсів;

збереження та реконструкція існуючої мережі санаторно-курортних закладів, збільшення їх кількості за рахунок введення в дію об'єктів незавершеного будівництва;

планомірний розвиток рекреаційного комплексу та інфраструктури міста;

проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва об'єктів курортно-туристичного комплексу;

підвищення зайнятості населення в санаторно-курортній і туристичній сфері та розвиток ринку праці;

розвиток закладів освіти, культури та спорту.

3. Пріоритетні напрями інвестування

Пріоритетними напрямами інвестування є:

завершення будівництва об'єктів санаторно-курортного і туристичного призначення;

реконструкція та завершення будівництва об'єктів і мереж водопостачання та каналізації, роботи з берегоукріплення;

реконструкція оздоровниць і туристичних комплексів, доведення їх оснащення до сучасних міжнародних вимог;

розвиток мережі закладів харчування;

розширення виробництва товарів, які користуються курортним і туристичним попитом, сувенірної продукції, асортименту додаткових послуг;

ремонт і реставрація пам'яток історії, архітектури та культури.

4. Етапи виконання

На першому етапі (2004 - 2005 роки) передбачається здійснення заходів з підготовки і проведення першочергових робіт, приватизації незавершених будівництвом об'єктів рекреаційного комплексу, складання переліку об'єктів санаторно-курортного і туристичного призначення, що потребують інвестування, розроблення бізнес-планів.

На другому етапі (2006 - 2010 роки) здійснюватимуться заходи з розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури міста, розширення будівництва нових об'єктів, поліпшення загального економічного стану курорту, раціонального використання природних лікувальних ресурсів.

5. Ресурсне забезпечення

Заходи, визначені Програмою, виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету (виходячи з фінансових можливостей держави), республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів місцевого самоврядування, а також інвестицій заінтересованих підприємств.

Загалом на виконання Програми необхідні кошти в сумі 763298 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 329371 тис., республіканського бюджету Автономної Республіки Крим - 74011 тис., інших джерел (місцевий бюджет, кошти підприємств та інвестиції) - 359916 тис. гривень.

6. Соціально-економічні результати

Виконання Програми забезпечить:

формування сучасного високоефективного конкурентоспроможного курортно-рекреаційного комплексу загальнодержавного та міжнародного значення;

створення умов для задоволення потреб громадян в активному і повноцінному відпочинку та зміцненні здоров'я;

розширення можливостей залучення відпочиваючих до ознайомлення з культурними цінностями;

зміцнення матеріальної бази санаторно-курортного і туристичного комплексу;

істотний внесок у структурну перебудову економіки міста за рахунок розвитку інших галузей (комунального господарства, сфери послуг, виробництва продуктів харчування, товарів повсякденного вжитку тощо);

поліпшення соціально-економічної ситуації в м. Євпаторії;

ефективне використання наявного трудового потенціалу, створення нових робочих місць;

створення умов для ефективного використання ресурсно-рекреаційного потенціалу;

зростання потужності оздоровчих закладів на 7 тис. місць цілорічного відпочинку, а кількості громадян, що прибувають на відпочинок і лікування, - до 1 млн. осіб на рік, збільшення кількості дітей, охоплених санаторно-курортним лікуванням, у тому числі хворих на діабет, організованими формами відпочинку та оздоровлення.

7. Механізм виконання

Механізмом виконання Програми передбачається здійснення заходів, спрямованих на розвиток матеріальної бази курортів, нормативно-правове регулювання їх діяльності, вдосконалення управління, збереження природних ресурсів, наукове та кадрове забезпечення.

Заходи здійснюються виконавцями згідно з бюджетним призначенням на основі щорічних планів.

Державну підтримку інвестиційної діяльності передбачається здійснити на умовах конкурсного розміщення інвестиційних проектів.

З метою розв'язання проблем, визначених Програмою, передбачається здійснити такі заходи:

Найменування заходу 

Строк виконання, роки 

Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за рахунок 

Відповідальні виконавці 

державного бюджету 

республіканського бюджету Автономної Республіки Крим 

інших джерел 

I. Курортно-рекреаційний комплекс 

1. Реклама 

Створення системи інформаційного забезпечення організації оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді. Забезпечення видання інформаційних бюлетенів з питань поширення досвіду роботи в організації оздоровлення дітей та учнівської молоді. 

2004 - 2010 

300 

100 

100 

100 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, Мінсім'ядітимолодь, МОН 

Проведення Всеукраїнського ярмарку послуг з оздоровлення та організації відпочинку дітей, учнівської молоді, батьків з дітьми 

щороку 

200 

100 

50 

50 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, Держтурадміністрація, Мінсім'ядітимолодь 

Проведення рекламної кампанії, спрямованої на популяризацію Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорт Євпаторія як центру реабілітації хворих з патологією органів дихання, травлення, опорно-рухової системи 

2004 - 2010 

200 

  

100 

100 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Забезпечення розвитку медичного і соціального туризму 

2004 - 2010 

300 

  

  

300 

Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Відновлення релігійних та історичних пам'яток: 

2004 - 2010 

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, Держбуд 

караїмських кенас 

  

500 

500 

  

  

  

мечеті Джума-Джамі 

  

1500 

1000 

500 

  

  

Святомиколаївського собору 

  

500 

  

  

500 

  

Іллінської церкви 

  

500 

  

  

500 

  

Теккіє дервішів 

  

2100 

1100 

1000 

  

  

синагоги 

  

150 

  

  

150 

  

вірменської церкви 

  

850 

  

  

850 

  

розкопок грецького поселення 

  

300 

  

  

300 

  

бібліотеки імені О. С. Пушкіна 

  

500 

  

  

500 

  

турецьких лазень 

  

1100 

  

  

1100 

  

фортечних воріт 

  

450 

  

  

450 

  

Розроблення пішохідних маршрутів зонами культурної спадщини 

2004 

150 

  

  

150 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Будівництво і реконструкція кемпінгів та автокемпінгів 

2004 - 2005 

1000 

  

  

1000 

- " - 

Забезпечення розвитку туризму 

2004 - 2010 

700 

200 

200 

300 

- " - 

Організація на базі оздоровчих таборів роботи виїзних консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою надання психолого-педагогічної, соціально-медичної, інформаційної допомоги, пропаганди здорового способу життя та запобігання негативним проявам у підлітковому та молодіжному середовищі 

2004 - 2010 

220 

  

70 

150,0 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, Мінсім'ядітимолодь, МОЗ, МОН, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Автономної Республіки Крим 

Проведення щорічних презентацій інвестиційних проектів 

- " - 

35 

  

  

35 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Створення центру туристичної інформації 

2004 

25 

  

  

25 

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

11680 

3000 

2120 

6560 

  

2. Конференції (симпозіуми) 

Проведення конференцій (симпозіумів) на теми: 

  

  

  

  

  

  

ефективність санаторно-курортної реабілітації дітей, потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи 

2004 - 2008 

  

  

  

  

МОЗ, Український науково-дослідний інститут дитячої курортології і фізіотерапії 

питні мінеральні води Криму 

2004 

  

  

  

  

МОЗ, Кримський медичний університет імені Георгієвського 

кардіоревматологія дитячого віку 

2004 

  

  

  

  

МОЗ 

біорезонансна терапія 

2004 

  

  

  

  

- " - 

проблеми екопатології 

2004 

  

  

  

  

МОЗ 

реабілітація дітей із захворюваннями органів травлення, дихання, нервової системи 

2004 - 2006 

  

  

  

  

- " - 

цілеспрямована біологічна корекція 

2004 

  

  

  

  

- " - 

конгресу фізіотерапевтів і курортологів Автономної Республіки Крим 

2004 - 2008 

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, МОЗ, МОН, Кримський медичний університет імені Георгієвського 

кісткова тканина з різними видами патології 

2008 

  

  

  

  

МОЗ, Український науково-дослідний інститут дитячої курортології і фізіотерапії 

Створення і затвердження соціальних стандартів надання медичної допомоги та санаторно-курортного лікування дітей 

постійно 

  

  

  

  

- " - 

Організація для лікарів м. Євпаторії постійно діючого семінару "Актуальні проблеми санаторно-курортного лікування дітей та учнівської молоді" 

постійно 

  

  

  

  

- " - 

Створення єдиного методичного центру оздоровлення дітей та учнівської молоді 

2004 - 2005 

  

  

  

  

- " - 

Разом 

2004 - 2008 

27 

11 

  

3. Науково-дослідницька робота 

Науково-дослідницька робота за напрямами: 

  

  

  

  

  

  

розроблення сучасної технології санаторно-курортної реабілітації дітей і підлітків із захворюваннями ендокринної, кровотворної системи, опорно-рухового апарату, шкіри та підшкірної клітковини 

2004 - 2007 

200 

200 

  

  

МОЗ, Український науково-дослідний інститут дитячої курортології і фізіотерапії 

опрацювання системи впливу диференційованого застосування фізичних чинників на лікування та реабілітацію дітей з екологічно забруднених регіонів 

2004 - 2008 

250 

250 

  

  

- " - 

вивчення ефективності застосування мінеральних вод м. Євпаторії у лікуванні дітей з хронічною патологією ЛОР-органів, із захворюваннями гепатобіліарної та шлунково-кишкової систем 

2006 - 2008 

150 

150 

  

  

- " - 

розроблення активних біологічних харчових продуктів для дітей 

2004 

у межах асигнувань Академії медичних наук 

  

  

  

Академія медичних наук, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 

Разом 

2004 - 2010 

600 

600 

  

  

  

4. Створення центрів 

Створення центрів (відділень): 

  

  

  

  

  

  

у Центральному дитячому клінічному санаторії Міноборони: 

  

  

  

  

  

  

хірургічного (нейро-ортопедичного) лікування дитячого церебрального паралічу та інших захворювань центральної нервової системи 

2007 

500 

  

  

500 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

лікування дітей з травмами та захворюваннями спинного мозку (спинальний центр) 

2006 

200 

  

  

200 

- " - 

лікування епілепсії малоінвазивними хірургічними методами та дитячого церебрального паралічу методом трансплантації фетальних тканин 

2008 

100 

  

  

100 

- " - 

у дочірніх підприємствах ЗАТ "Укрпрофоздоровниці": 

  

  

  

  

  

  

"Санаторій "Примор'є" - лікування безплідності 

2008 

300 

  

  

300 

- " - 

"Санаторій "Таврида" - оздоровлення дітей соціально незахищених категорій 

2004 

300 

  

  

300 

- " - 

"Центральна курортна поліклініка" - лікування чоловічої і жіночої безплідності 

2005 - 2010 

200 

  

  

200 

- " - 

"Санаторій "Ударник" - планування родини 

2005 

1500 

  

  

1500 

- " - 

"Санаторій імені 40-річчя Жовтня" - матері та дитини та лікування гінекологічних хворих 

2005 

750 

  

  

750 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

центрів профілактики йодної недостатності та лікування дітей, хворих на цукровий діабет у дитячому спортивно-оздоровчому центрі "Маяк" 

2004 

150 

100 

  

50 

- " - 

центру охорони зору з розгортанням операційної в санаторії імені Наговіцина 

2004 

100 

  

  

100 

- " - 

відділень у санаторії "Орлятко": 
оздоровлення і санаторно-курортного лікування дітей із зон з антропогенним забрудненням 

2004 - 2005 

в межах асигнувань на охорону здоров'я 

  

  

  

МОЗ  

відновлювального лікування наслідків радіаційного впливу на організм матері і дитини 

2005 

- " - 

  

  

  

- " - 

клінічної вертебрології 

2004 

- " - 

  

  

  

- " - 

відділення медико-соціальної реабілітації дітей і підлітків з наслідками черепно-мозкових травм у санаторії "Іскра" 

2004 

- " - 

  

  

  

- " - 

відділення медико-соціальної реабілітації дітей і підлітків із запальними захворюваннями кісток, у тому числі туберкульозного генезу, в санаторії імені Н. К. Крупської 

2004 

- " -  

  

  

  

- " -  

відділення профілактики і відновлення репродуктивної функції у дівчаток в санаторії "Оздоровниця" 

2004 - 2006 

- " - 

  

  

  

- " - 

центру лікування і медичної реабілітації дітей після операції на серці в санаторії "Ювілейний" 

2005 

в межах асигнувань на охорону здоров'я 

  

  

  

МОЗ 

відділення оздоровлення і санаторно-курортного лікування дітей із зон з антропогенним забрудненням і надзвичайного стану в санаторії "Зміна" 

2004 

- " - 

  

  

  

- " -

Впровадження сучасних технологій реабілітації та оздоровлення дітей і жінок 

2005 

  

  

  

  

Академія медичних наук, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 

Разом 

2004 - 2010 

4100 

100 

  

4000 

  

5. Розвиток оздоровниць 

Створення комфортних умов перебування в оздоровницях шляхом реконструкції спальних корпусів, їдалень, спортивних майданчиків 

2004 - 2010 

36300 

  

  

36300 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, МОЗ 

Будівництво міського бювету мінеральної води 

2004 

1000 

  

  

1000 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Реконструкція бюветів мінеральної води: 

  

  

  

  

  

  

у пансіонаті "Алмазний" 

2004 

10 

  

  

10 

- " - 

у дочірньому підприємстві ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" "Грязелікарня "Мойнаки" 

2004 

1000 

  

  

1000 

- " - 

у санаторії "Таврія" 

2004 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

у територіальному оздоровчому комплексі "Євпаторія" 

2004 

50 

  

  

50 

- " - 

у центральному дитячому санаторії Міноборони 

2004 

50 

  

  

50 

- " - 

Зміцнення матеріально-технічної бази державних аварійно-рятувальних служб з метою забезпечення безпеки відпочиваючих 

2004 - 2005 

550 

  

500 

50 

- " - 

Створення єдиного комплексу "міні-готель-грязелікарня-
водолікарня-басейн із термальною водою" в дочірньому підприємстві ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" "Грязелікарня "Мойнаки" 

2005 

14400 

  

  

14400 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Проектування системи газопроводу і установлення теплотехнічного устатковання на території санаторіїв МОЗ 

2007 

1200 

1200 

  

  

МОЗ, Мінекономіки 

Проведення у санаторіях ремонтних і будівельних робіт: 

  

  

  

  

  

  

санаторій імені Н. К. Крупської: 

 

 

 

 

 

 

реконструкція басейну водогрязелікарні 

2004 

35 

  

  

35 

- " - 

завершення будівництва спального корпусу 

2005 

500 

500 

  

  

- " - 

санаторій "Іскра": 

  

  

  

  

  

  

капітальний ремонт корпусу N 3 

2004 

15 

  

  

15 

МОЗ, Мінекономіки 

санаторій "Ювілейний": 

  

  

  

  

  

  

ремонт корпусу N 6 з частковим переплануванням приміщення 

2004 

20 

  

  

20 

- " - 

санаторій "Орлятко": 

  

  

  

  

  

  

будівництво лікувального басейну 

2006 - 2008 

80 

80 

  

  

- " - 

капітальний ремонт корпусів N 3 і 19 

2004 - 2004 

50 

  

  

50 

- " - 

санаторії "Оздоровниця" та "Орлятко": 

  

  

  

  

  

  

будівництво свердловин питної води та води типу морської 

2004 - 2005 

200 

200 

  

  

- " - 

санаторій "Зміна": 

  

  

  

  

  

  

будівництво спального корпусу  

2004 - 2007 

20000 

20000 

  

  

- " - 

республіканський дитячий клінічний санаторій "Чайка": 

  

  

  

  

  

  

будівництво котельні 

2005 

300 

  

300 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

реконструкція лікувального корпусу  

2005 

700 

  

700 

  

дочірнє підприємство ЗАТ "Укрпрофоздоровниця "Санаторій "Ударник": 

  

  

  

  

  

  

реконструкція відкритого басейну 

2004 

30 

  

  

30 

- " - 

введення в дію другої черги котельні 

2004 

80 

  

  

80 

- " - 

дочірнє підприємство ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" "Санаторій "Прибій": 

  

  

  

  

  

  

реконструкція спальних корпусів N 9 і 10 

2004 

280 

  

  

280 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

дитячий спортивний оздоровчий центр "Маяк": 

  

  

  

  

  

  

реконструкція спальних корпусів 

2004 - 2006 

5000 

  

  

5000 

- " - 

встановлення трьох автоматичних бюветів з електронним керуванням 

2004 - 2007 

200 

200 

  

  

- " - 

комунальне підприємство "Санаторій імені Р. Люксембург": 

  

  

  

  

  

  

реконструкція адміністративних будинків, будівництво лікувального корпусу 

2004 - 2005 

4000 

  

  

4000 

- " - 

реконструкція їдальні, будівництво готелю і басейну, облаштування спортивної зони, благоустрій, озеленення території 

2004 - 2006 

10000 

  

  

10000 

- " - 

дочірнє підприємство ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" "Санаторій "Перемога": 

  

  

  

  

  

  

будівництво котельні, топкової, другої черги геліоколектора 

2005 - 2006 

170 

  

  

170 

- " - 

реконструкція водолікарні 

2004 

200 

  

  

200 

- " - 

дитячий оздоровчий табір - пансіонат "Золотий берег": 

  

  

  

  

  

  

реконструкція існуючого водопроводу з прибудовою-сховищем ємністю 80 куб. метрів 

2004 

60 

  

  

60 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Пансіонат ТОВ "Орбіта-1": 

  

  

  

  

  

  

газозабезпечення та будівництво власної котельні 

2004 

200 

  

  

200 

- " - 

оздоровчий лікувальний центр - пансіонат "Північний": 

  

  

  

  

  

  

реконструкція геліосистеми на 120 колекторів 

2004 

60 

  

  

60 

- " - 

Національний центр параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів: 

  

  

  

  

  

  

створення інфраструктури центру, подальше його оснащення 

2004 - 2005 

15000 

  

  

15000
(кошти Фонду соціального захисту інвалідів) 

- " - 

введення в дію лікувального корпусу з грязелікарнею 

2005 - 2010 

25000 

  

  

25000 

- " - 

завершення ремонту водолікарні з п'ятьма плавальними басейнами, мініаквапарком 

2005 - 2010 

25000 

  

  

25000 

- " - 

введення в дію лабораторного корпусу 

2004 

1000 

1000 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

санаторій "Орен-Крим": 

  

  

  

  

  

  

завершення будівництва та обладнання бальнеогрязевої прибудови 

2004 

50 

  

  

50 

- " - 

дитячий оздоровчий табір "Салют": 

  

  

  

  

  

  

капітальний ремонт корпусу N 2

2004 

20 

  

  

20 

- " - 

медичний центр "Медики - Чорнобилю":  

 

 

 

 

 

 

створення відділення для лікування і медично-психологічної реабілітації рятівників та постраждалих від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

2004 

30 

  

  

30 

МОЗ 

Організація у дитячих оздоровницях належної охорони громадського порядку 

2004 - 2010 

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Забезпечення дотримання вимог правил безпеки, протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням оздоровчих закладів 

постійно 

  

  

  

  

- " - 

Придбання пожежної машини першої допомоги, укомплектування штатної техніки та форменого одягу 

2004 - 2006 

150 

150 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Головне управління з питань надзвичайних ситуацій і громадського захисту населення Автономної Республіки Крим 

Разом 

2004 - 2010 

162994 

23330 

1500 

138164 

  

II. Розвиток інфраструктури міста 

1. Генеральний план розвитку м. Євпаторії 

Корегування Генерального плану розвитку м. Євпаторії, розроблення проекту детального плану території та цифрової карти міста, визначення меж округів та зон санітарної охорони курорту з урахуванням існуючої забудови 

2004 - 2005 

600 

  

  

600 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Разом 

2004 - 2005 

600 

  

  

600 

- " - 

2. Охорона здоров'я 

Будівництво дитячої поліклініки 

2004 - 2007 

7300 

7300 

  

  

- " - 

2004 

1800 

1800 

  

  

2005 

1800 

1800 

  

  

2006 

1900 

1900 

  

  

2007 

1800 

1800 

  

  

Будівництво ортопедичного центру реабілітації по вул. Т. Г. Шевченка 

2003 - 2005 

17500 

17500 

  

  

- " - 

2003 

500 

500 

  

  

2004 

9000 

9000 

  

  

2005 

8000 

8000 

  

  

Реконструкція патолого-анатомічного корпусу 

2005 - 2007 

3200 

1600 

800 

800 

- " - 

2005 

800 

400 

200 

200 

2006 

1200 

600 

300 

300 

2007 

1200 

600 

300 

300 

Реконструкція дитячої лікарні 

2005 - 2006 

2800 

2800 

  

  

- " - 

Реконструкція міських лікарень 

2004 - 2006 

3500 

  

3500 

  

- " - 

2004 

1500 

  

1500 

  

2005 

1000 

  

1000 

  

2006 

1000 

  

1000 

  

Реконструкція пологового будинку 

2004 - 2006 

1500 

1500 

  

  

МОЗ, Євпаторійська міська рада 

2004 

500 

500 

  

  

2005 

500 

500 

  

  

2006 

500 

500 

  

  

Будівництво міжрайонного протитуберкульозного диспансеру 

2004 - 2007 

4200 

  

4200 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

2004 

1200 

  

1200 

  

2005 

1000 

  

1000 

  

2006 

1000 

  

1000 

  

2007 

1000 

  

1000 

  

Разом 

2003 - 2007 

39300 

30700 

7800 

800 

  

3. Освіта 

Реконструкція шкіл 

2004 - 2010 

4800 

  

4800 

  

- " - 

Будівництво багатонаціональної школи злагоди 

2004 - 2006 

10500 

6500 

2250 

400 

- " - 

Реконструкція будівель пересувної механізованої колони N 84 під середню загальноосвітню школу з кримськотатарською мовою навчання 

2004 - 2006 

4400 

2200 

2200 

  

- " - 

2004 

1000 

500 

500 

  

2005 

1000 

500 

500 

  

2006 

2400 

1200 

1200 

  

Реконструкція гімназії N 4 імені І. Сельвінського 

2005 - 2008 

4500 

  

3500 

1000 

- " - 

Комп'ютеризація середніх загальноосвітніх шкіл N 3, 9, 10 (селища Мирне, Новоозерне, Заозерне) 

2004 - 2006 

150 

  

  

150 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

2004 

50 

  

  

50 

2005 

50 

  

  

50 

2006 

50 

  

  

50 

Інформатизація освіти (створення локальної мережі, програмне забезпечення) 

2004 - 2008 

210 

  

  

210 

- " - 

2004 

42 

  

  

42 

2005 

42 

  

  

42 

2006 

42 

  

  

42 

2007 

42 

  

  

42 

2008 

42 

  

  

42 

Придбання лікувальної апаратури для медкабінетів дошкільних закладів 

2004 - 2010 

200 

  

200 

  

- " - 

2004 

28 

  

28 

  

2005 

28 

  

28 

  

2006 

28 

  

28 

  

2007 

28 

  

28 

  

2008 

28 

  

28 

  

2009 

28 

  

28 

  

2010 

32 

  

32 

  

Проведення необхідної перепідготовки персоналу курортних закладів, який займається обслуговуванням іноземних туристів 

2004 

  

  

  

  

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

24760 

8700 

12950 

3110 

  

4. Культура 

Будівництво Міжнародного дитячого центру "Золотий ключик" 

2003 - 2006 

8100 

8100 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Реконструкція міського театру імені О. С. Пушкіна 

2004 - 2010 

9100 

9100 

  

  

- " - 

Будівництво дельфінарію 

2005 - 2010 

4500 

  

  

4500 

- " - 

Будівництво аквапарку 

2004 - 2010 

11100 

  

  

11100 

- " - 

Створення національно-культурних центрів: 

2004 - 2006 

2500 

  

  

2500 

- " - 

українського
кримськотатарського
грецького
німецького
вірменського
караїмського
болгарського 

  

  

  

  

  

  

Створення філії Національного університету культури та мистецтв 

2005 - 2006 

500 

  

500 

  

- " - 

Розроблення пропозицій щодо створення інфраструктури розваг і дозвілля дітей та молоді 

2004 

  

  

  

  

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

35800 

17200 

500 

18100 

  

5. Спорт 

Підготовка спортсменів до участі в Олімпійських, Параолімпійських іграх, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи 

2004 - 2006 

1600 

  

  

1600 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

2004 

600 

  

  

600 

2005 

500 

  

  

500 

2006 

500 

  

  

500 

Реконструкція Палацу спорту 

2004 - 2008 

2500 

2500 

  

  

- " - 

2004 

500 

500 

  

  

2006 

1000 

1000 

  

  

2008 

1000 

1000 

  

  

Будівництво яхт-клубу і водної станції 

2004 - 2007 

8300 

  

  

8300 

- " - 

Будівництво міського стадіону 

2008 - 2010 

2500 

  

  

2500 

- " - 

2008 

1000 

  

  

1000 

2009 

1000 

  

  

1000 

2010 

500 

  

  

500 

Разом 

2004 - 2010 

14900 

2500 

  

12400 

  

6. Промисловість, транспорт, зв'язок 

Переміщення основного виробництва ЗАТ "Євпаторійський міський молочний завод" у приміщення цеху дитячого харчування 

2004 - 2006 

6000 

  

  

6000 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

2000 

  

  

2000 

2005 

2000 

  

  

2000 

2006 

1000 

  

  

1000 

2007 

1000 

  

  

1000 

Придбання обладнання для відновлення виробництва пива у ВАТ "Євпаторійський пивобезалкогольний завод" 

2005 

4500 

  

  

4500 

- " - 

Реконструкція консервного цеху ВАТ "Євпаторійський рибозавод" 

2004 - 2005 

1000 

  

  

1000 

- " - 

2004 

500 

  

  

500 

2005 

500 

  

  

500 

Освоєння нових видів продукції соціального призначення у ВАТ "Завод "Вимпел" 

2004 - 2008 

1000 

  

  

1000 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

200 

  

  

200 

2005 

100 

  

  

100 

2006 

200 

  

  

200 

2007 

200 

  

  

300 

2008 

300 

  

  

300 

Заміна рухомого складу (трамвайних вагонів) колективного підприємства "Трамвайне управління" 

2004 - 2006 

2400 

2000 

400 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, Мінекономіки 

2004 

400 

400 

  

  

2005 

1000 

800 

200 

  

2006 

1000 

800 

200 

  

Будівництво нового трамвайного депо 

2007 - 2010 

14000 

12000 

2000 

  

- " - 

2007 

4000 

3000 

1000 

  

2008 

4000 

4000 

  

  

2009 

3000 

2000 

1000 

  

2010 

3000 

3000 

  

  

Виконання проектних робіт і відновлення пірсів у Євпаторійському морському торговельному порту 

2004 - 2005 

1200 

  

  

1200 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

1000 

  

  

1000 

2005 

200 

  

  

200 

Виконання робіт з переміщення вантажних морських перевезень у район с. Мирне 

2004 - 2010 

15000 

  

  

15000 

- " - 

Капітальний ремонт і реконструкція автостанції 

2004 - 2005 

2100 

  

  

2100 

- " - 

Установка шести АТС на 5800 номерів у цеху електрозв'язку N 1 ВАТ "Укртелеком" 

2004 - 2010 

6000 

  

  

6000 

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

53200 

14000 

2400 

36800 

  

7. Охорона довкілля 

Здійснення інженерного захисту берегів: 

2004 - 2006 

3150 

1100 

2000 

50 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

лікувального озера Мойнаки 

2004  

1000  

350  

650  

  

2005 

1020 

350 

650 

20 

2006 

1130 

400 

700 

30 

озера Сасик-Сиваш 

2004 - 2007 

4100 

4100 

  

  

- " - 

2004 

500 

500 

  

  

2005 

850 

850 

  

  

2006 

850 

850 

  

  

2007 

900 

900 

  

  

Здійснення берегоукріплювальних заходів для збереження пляжної зони міста 

2004 - 2007 

6610 

2500 

1000 

3110 

- " - 

2004 

1525 

500 

  

1025 

2005 

1525 

500 

  

1025 

2006 

2525 

1000 

500 

1025 

2007 

1035 

500 

500 

35 

Будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів 

2010 

1600 

  

500 

1100 

- " - 

Разом 

2004 - 2007 

15460 

7700 

3500 

4260 

  

8. Облаштування територій проживання депортованих громадян 

Газифікація мікрорайонів "Супутник-1" та "Ісмаїл-Бей" 

2004 - 2005 

2000 

1400 

600 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

920 

620 

300 

  

2005 

1080 

780 

300 

  

Будівництво трьох 70-квартирних житлових будинків 

2004 - 2010 

15000 

15000 

  

  

- " - 

2004 

2143 

2143 

  

  

2005 

2143 

2143 

  

  

2006 

2143 

2143 

  

  

2007 

2143 

2143 

  

  

2008 

2143 

2143 

  

  

2009 

2143 

2143 

  

  

2010 

2143 

2143 

  

  

Завершення будівництва магістрального водопроводу 

2007 - 2010 

1500 

1000 

320 

180 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

2007 

360 

250 

80 

30 

2008 

380 

250 

80 

50 

2009 

380 

250 

80 

50 

2010 

380 

250 

80 

50 

Телефонізація мікрорайонів "Ісмаїл-Бей" та "Супутник-1" 

2006 - 2009 

2500 

2000 

  

500 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада, Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" 

2006 

650 

500 

  

100 

2007 

650 

500 

  

100 

2008 

650 

500 

  

150 

2009 

550 

500 

  

150 

Разом 

2003 - 2010 

21000 

19400 

920 

680 

  

9. Житлове будівництво 

Спорудження житлових будинків: 

  

  

  

  

  

  

у 8-му мікрорайоні: 

  

  

  

  

  

  

40-квартирного серії Л-6 

2004 

1700 

  

1700 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

80-квартирного по вул. Кропоткіна 

2004 - 2005 

5000 

  

  

5000 

- " - 

40-квартирного серії Л-5 

2005 - 2006 

2200 

  

  

2200 

- " - 

72-квартирного серії Л-12 

2005 - 2006 

6200 

6200 

  

  

- " - 

72-квартирного серії Л-17 

2006 - 2010 

4800 

  

  

4800 

- " - 

108-квартирного серії Л-18 

2007 - 2010 

8500 

  

  

8500 

- " - 

72-квартирного серії Л-19 

2007 - 2010 

6200 

  

  

6200 

- " - 

72-квартирного серії Л-20 

2007 - 2010 

6200 

  

  

6200 

- " - 

72-квартирного по вул. 60-річчя Жовтня 

2007 - 2010 

6200 

  

  

6200 

- " - 

72-квартирного серії Л-26 у 7-му мікрорайоні 

2004 - 2005 

4200 

  

4200 

  

- " - 

Реконструкція будинків старої серії 

2004 - 2010 

27000 

  

  

27000 

  

Разом 

  

78800 

6200 

5900 

66100 

- " - 

10. Благоустрій 

Упорядкування вулиць, парків, скверів, у тому числі поліпшення освітлення і озеленення 

2004 - 2010 

40000 

15000 

10000 

15000 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Реконструкція доріг 

2004 - 2010 

10000 

  

  

10000 

- " - 

Будівництво набережної від пров. Пляжного до вул. Сімферопольської, 31 

2004 - 2010 

35000 

35000 

  

  

- " - 

Будівництво пожежного депо в 8-му мікрорайоні 

2005 - 2006 

3200 

3200 

  

  

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

88200 

53200 

10000 

25000 

  

11. Газопостачання 

Реконструкція устаткування газорозподільної станції 

2004 - 2005 

232 

  

  

232 

- " - 

Підключення котельні 8-го мікрорайону до газорозподільної станції 

2004 

300 

  

300 

  

- " - 

Будівництво газопроводу по вулицях 60-річчя ВЛКСМ та Полупанова (закільцювання) 

2004 - 2005 

1000 

  

  

1000 

- " - 

Будівництво газопроводу по вул. Дмитра Ульянова (закільцювання) 

2005 

100 

  

100 

  

- " - 

Реконструкція газопроводу по вул. Інтернаціональній 

2005 

700 

  

700 

  

- " - 

Реконструкція газорозподільних пристроїв у мікрорайоні "Супутник-2" 

2004 

192 

  

  

192 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Будівництво газопроводу високого тиску від с. Суворівське до с. Каменоломня 

2004 - 2005 

600 

  

600 

  

- " - 

Реконструкція внутрішніх газопроводів 

2004 - 2009 

450 

  

  

450 

- " - 

Разом 

2004 - 2009 

3574 

  

1700 

1874 

  

12. Теплопостачання 

Реконструкція мереж теплопостачання 

2004 - 2007 

6500 

  

  

6500 

- " - 

Реконструкція котелень із заміною устаткування на більш ефективне 

2004 - 2010 

12900 

6000 

6900 

  

- " - 

Забезпечення житлових будинків індивідуальним газовим опаленням 

2004 - 2007 

4800 

  

1500 

3300 

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

24200 

6000 

8400 

9800 

  

13. Водопостачання і водовідведення 

Будівництво водозабору з експлуатаційним запасом підземних вод в обсязі 12 тис. куб. метрів 

2004 - 2005 

1997 

1447 

  

550 

- " - 

Перекладання нитки водоводу в смт Новоозерне 

2004 - 2010 

7593 

4000 

3593 

  

- " - 

Реконструкція і розширення майданчика насосної станції з будівництвом сховища питної води 

2004 - 2006 

11300 

10000 

1300 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Придбання і монтаж обладнання на гідровузлі N 1 

2004 

20 

  

  

20 

- " - 

Реконструкція позамайданчикових мереж водопостачання 8-го мікрорайону 

2004 

210 

  

  

210 

- " - 

Реконструкція і розширення майданчика насосної станції 

2005 - 2010 

6710 

2000 

3000 

17100 

  

Закільцювання магістральних мереж міста для нових житлових мікрорайонів 

2004 - 2010 

14500 

14500 

  

  

- " - 

Будівництво водоводу для південно-західної частини міста 

2004 - 2005 

4000 

  

  

4000 

- " - 

Реконструкція внутрішніх майданчикових мереж 

2004 - 2010 

5500 

  

  

5500 

- " - 

Реконструкція 2-ї нитки водоводу 

2005 - 2010 

84000 

84000 

  

  

- " - 

Перекладання напірних колекторів 

2004 - 2005 

6700 

6700 

  

  

- " - 

Реконструкція головної каналізаційної насосної станції у районі морського порту 

2006 - 2010 

5790 

4050 

1740 

  

- " - 

Перекладення електроприводу насосів Мойнакської головної каналізаційної насосної станції 

2004 

500 

  

  

500 

- " - 

Реконструкція головного напірного колектора 

2004 - 2010 

7390 

7390 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Будівництво головного самопливного Мойнакського колектора 

2004 - 2005 

3200 

3200 

  

  

- " - 

Реконструкція каналізаційних мереж по вулицях Сімферопольській та Революції 

2004 - 2010 

4800 

  

4800 

  

- " - 

Реконструкція мереж селищ Мирний та Новоозерне 

2004 - 2010 

1100 

  

  

1100 

- " - 

Закінчення реконструкції Кіровського самопливного колектора 

2005 

1000 

  

1000 

  

- " - 

Реконструкція мулових полів та очисних споруд 

2004 

1100 

  

  

1100 

- " - 

Реконструкція внутрішніх майданчикових мереж 

2004 - 2010 

1600 

  

  

1600 

- " - 

Прокладення каналізаційної мережі у районах приватної житлової забудови 

2004 - 2010 

2150 

  

  

2150 

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

171510 

137287 

15433 

18790 

  

14. Енергопостачання 

Заміна магістральних високовольтних ліній електропередачі 

2004 - 2010 

5610 

  

  

5610 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Євпаторійська міська рада 

Переведення потужності трансформаторної підстанції з 6 на 10 кіловольтів 

2004 - 2010 

5550 

  

  

5550 

- " - 

Заміна та реконструкція трансформаторних підстанцій 

2004 - 2010 

5126 

  

  

5126 

- " - 

Реконструкція високовольтної лінії електропередачі 

2004 - 2010 

1380 

  

  

1380 

- " - 

Реконструкція високовольтних ліній електропередачі в мікрорайоні "Супутник-2" 

2004 - 2006 

144 

  

  

144 

- " - 

Будівництво трансформаторних підстанцій з прокладкою високовольтних ліній електропередачі 

2004 - 2005 

680 

  

680 

  

- " - 

Будівництво розподільчого пристрою 

2006 

320 

  

  

320 

- " - 

Заміна високовольтних ліній електропередачі в курортній зоні 

2004 - 2010 

497 

  

  

497 

- " - 

Разом 

2004 - 2010 

13747 

  

680 

13067 

  

(розділ 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

____________

Опрос