Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке определения заработка для исчисления пенсии и начисления надбавки к пенсии

КМ Украины
Постановление КМ от 24.07.2003 № 1151
действует с 31.07.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2003 р. N 1151

Київ

Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсії та нарахування надбавки до пенсії

Відповідно до Закону України від 22 травня 2003 р. N 854-IV "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок коригування середньомісячного заробітку (доходу) для обчислення пенсії;

Порядок визначення середньомісячного фактичного заробітку у разі призначення пенсії працівникам, зайнятим на сезонних роботах;

Порядок нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
коригування середньомісячного заробітку (доходу) для обчислення пенсії

1. У разі коли заробіток (дохід) для обчислення пенсії визначається відповідно до частини третьої статті 65, статті 69 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 22 травня 2003 р. N 854-IV "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення", середньомісячна заробітна плата (дохід) визначається шляхом ділення загальної суми заробітку (доходу) за ці місяці на кількість календарних місяців, які враховані у заробітку (доході). Коригування заробітку (доходу) здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 липня 1992 р. N 395 "Про додаткове коригування рівнів державних пенсій" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 188), від 13 січня 1993 р. N 16 "Про порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 листопада 1992 року" (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 56) та від 8 грудня 1997 р. N 1357 "Про коригування заробітку для обчислення розміру пенсій" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 49).

2. У разі коли для обчислення пенсії береться заробіток (дохід) за 61 і більше календарних місяців, середньомісячна заробітна плата (дохід) визначається за такою формулою:

Зп = Зс х (Ск :  К),

де Зп - відкоригований заробіток (дохід) особи для обчислення пенсії в гривнях;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск - сума коефіцієнтів заробітку (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ..... + Кзn), який враховується для обчислення пенсії;

К - кількість місяців стажу, для яких визначено коефіцієнти заробітку особи.

3. У разі відсутності на момент призначення пенсії даних за попередній рік про середню заробітну плату працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, при визначенні заробітку (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітку (доходу) для обчислення пенсії після одержання даних про середню заробітну плату цих працівників за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

4. Коефіцієнт заробітку (доходу) особи за кожний місяць стажу, який враховується для обчислення пенсії, визначається за такою формулою:

Кз = Зв :  Зс,

де Кз - коефіцієнт заробітку (доходу) особи;

Зв - сума заробітку (доходу) особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" враховується для обчислення пенсії, за місяць, для якого визначається коефіцієнт заробітку;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за місяць, для якого визначається коефіцієнт заробітку.

5. У разі відсутності на момент призначення пенсії даних за попередні місяці про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, при визначенні коефіцієнта заробітку (доходу) особи враховується щомісячна середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за наявний попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітку (доходу) для обчислення пенсії після одержання даних про щомісячну середню заробітну плату цих працівників за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії.

6. Якщо для обчислення розміру пенсії подано дані про заробіток за період до 1 січня 1992 р., при визначенні коефіцієнта заробітку (доходу) величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою відповідного року (кварталу).

7. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, визначається Держкомстатом.

 

ПОРЯДОК
визначення середньомісячного фактичного заробітку у разі призначення пенсії працівникам, зайнятим на сезонних роботах

1. Види сезонних робіт і сезонних галузей визначені постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 278 "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 14, с. 18), а порядок організації сезонних робіт - постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578 "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 635).

2. У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті тільки на сезонних роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається шляхом ділення заробітку за будь-які 5 повних сезонів підряд протягом усієї трудової діяльності до 1 липня 2003 р. на 60 місяців із збільшенням на 12 місяців за кожний повний сезон починаючи з 1 липня 2003 р. до моменту звернення за пенсією.

Наприклад: заявник звернувся за призначенням пенсії в жовтні 2004 р. та подав дані про заробітну плату за період роботи на сезонних роботах відпрацювавши 6 повних сезонів, у тому числі 5 повних сезонів до 1 липня 2003 р. та один повний сезон у 2004 році. Загальна сума заробітної плати при цьому становить 16560 гривень. Середньомісячний заробіток для обчислення пенсії становитиме 230 гривень (16560 гривень : 72 місяці).

3. Особам, які відпрацювали сезон повністю, але протягом сезону мали місяці з неповною кількістю робочих днів (незалежно від причин), заміна неповних місяців повними не провадиться.

4. У разі коли особа відпрацювала сезон не повністю у зв'язку із зарахуванням на роботу після початку сезону або зверненням за призначенням пенсії до закінчення сезону, середньомісячний заробіток визначається виходячи із сум заробітку за відпрацьований період, перерахованих на повний сезон. При цьому відпрацьований період відображається в днях та провадиться розрахунок заробітку за сезон виходячи із заробітної плати за один день. Сума заробітку за неповний сезон додається до суми заробітку за повні сезони і відповідно до пункту 2 цього Порядку визначається середньомісячний заробіток.

Наприклад: заявник подав для обчислення пенсії заробітну плату за період роботи на сезонних роботах з 1998 року до 1 вересня 2003 року. У зв'язку з виходом на пенсію він припинив роботу не відпрацювавши останній сезон повністю. Сума заробітку за 5 повнив сезонів становить 17000 гривень, а за неповний сезон - 4 місяці 15 днів - 1282 гривні 50 копійок. Тривалість повного сезону - 6 місяців.

Заробіток за неповний сезон визначається таким чином:

1282,5 гривні : 135 днів (4 місяці 15 днів) = 9,5 гривні (заробіток за один день);

9,5 гривні х 180 днів (6 місяців повного сезону) = 1710 гривень.

Середньомісячний заробіток визначається таким чином:

17000 гривень + 1710 гривень = 18710 гривень (загальна сума заробітку за 6 сезонів);

18710 гривень : 72 (місяці) = 259,86 гривні (середньомісячний заробіток для обчислення пенсії).

5. У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті тільки на сезонних роботах і виявили бажання обчислювати пенсію із заробітку за періоди роботи, передбачені пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України від 22 травня 2003 р. N 854-IV "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення", їх середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення суми заробітку за останні 2, 3 або 4 повні сезони відповідно на 24, 36 або 48 календарних місяців із застосуванням положень, передбачених пунктами 3 і 4 цього Порядку.

6. У разі визначення середньомісячного заробітку особам, які подали дані про заробітну плату за період роботи як на сезонних, так і на інших (не сезонних) роботах, заробітна плата за період роботи на сезонних роботах визначається з урахуванням положень пунктів 2 - 4 цього Порядку та додається до суми заробітку за інші роботи, після чого визначається середньомісячний заробіток відповідно до статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

 

ПОРЯДОК
нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку

1. Нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку (далі - надбавка) здійснюється відповідно до пунктів "г" і "д" частини першої статті 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (далі - Закон).

2. Пенсіонерам, яким пенсія призначена при неповному стажі роботи, надбавка не нараховується.

3. При визначенні права на надбавку до стажу роботи, який дає право на надбавку, зараховується будь-яка робота, передбачена статтею 56 Закону, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, в тому числі робота на умовах неповного робочого часу, час тимчасової непрацездатності та відпустки без збереження заробітної плати, передбачені законодавством.

4. Надбавка нараховується за повний рік роботи (12 місяців), крім випадків, установлених пунктом 6 цього Порядку. Пільгове обчислення стажу при цьому не застосовується.

5. Надбавка нараховується в розмірі 10 відсотків основного розміру пенсії (без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії, доплат та державної допомоги), який одержує особа (стаття 19 Закону), за кожний повний рік роботи після досягнення пенсійного віку.

6. Якщо пенсіонер відпрацював неповний рік у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством чи перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників (пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України) чи звільненням з роботи за станом здоров'я (пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю України), розмір надбавки за роботу протягом неповного року обчислюється пропорційно відпрацьованому часу таким чином: розмір надбавки за повний рік ділиться на 12, отримана сума множиться на число відпрацьованих повних місяців. При цьому період понад 15 календарних днів округлюється до повного місяця, а період до 15 днів включно не враховується.

7. Загальний розмір надбавки не може перевищувати 40 відсотків основного розміру пенсії (без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії, доплат та державної допомоги).

8. Заява про одержання пенсії з більш пізнього строку з метою нарахування надбавки подається працівником власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу.

Власник або уповноважений ним орган подає зазначену заяву разом з іншими необхідними для призначення пенсії документами до органів Пенсійного фонду.

Орган Пенсійного фонду приймає рішення про призначення пенсії і одночасно видає розпорядження про її невиплату у зв'язку з продовженням роботи з метою нарахування надбавки. Копія розпорядження надсилається заявнику.

9. У разі подання пенсіонером заяви про відмову одержувати пенсію в період роботи з метою нарахування надбавки орган Пенсійного фонду видає розпорядження про припинення виплати пенсії. Копія розпорядження надсилається заявнику.

10. Заяви пенсіонерів, які в період роботи відмовилися одержувати пенсію, а також осіб, які виявили бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, реєструються в журналі реєстрації рішень відповідного органу Пенсійного фонду та зберігаються у пенсійних справах. Орган Пенсійного фонду видає розписку із зазначенням дати реєстрації заяви заявнику або представнику відповідного підприємства, установи, організації.

11. За умов, передбачених пунктами 4 і 6, надбавка нараховується на підставі заяви про відновлення виплати пенсії та документів про роботу після призначення пенсії (трудової книжки).

Орган Пенсійного фонду в 5-денний строк після одержання заяви про відновлення виплати пенсії видає розпорядження про відновлення виплати пенсії та нарахування надбавки до неї.

Надбавка нараховується з дати, зазначеної в заяві, але не раніше дня її подання.

____________

Опрос