Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации ежегодного всеукраинского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержания общественного порядка"

КМ Украины
Постановление КМ от 18.07.2003 № 1119
редакция действует с 08.06.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2003 р. N 1119

Київ

Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 15 жовтня 2003 року N 614-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2004 року N 1008
,
від 12 серпня 2009 року N 857
,
від 2 червня 2010 року N 388

На виконання пункту 10 Програми державної підтримки розвитку самоврядування в Україні, затвердженої Указом Президента України від 30 серпня 2001 р. N 749 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування", та з метою залучення малих міст, селищ та сіл до щорічного всеукраїнського конкурсу з благоустрою і підтримки громадського порядку Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Організувати починаючи з 2003 року щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

2. Затвердити Положення про щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку", що додається.

3. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2304 "Про щорічний всеукраїнський конкурс "Місто найкращого благоустрою" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2531), що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

1. З метою поліпшення благоустрою населених пунктів і забезпечення громадського порядку запроваджено щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку" (далі - конкурс).

2. Конкурс проводиться за шістьма категоріями населених пунктів:

I категорія - міста з населенням понад 500 тис. чоловік;

II категорія - міста з населенням від 150 до 500 тис. чоловік;

III категорія - міста з населенням від 50 до 150 тис. чоловік;

IV категорія - міста з населенням до 50 тис. чоловік;

V категорія - селища;

VI категорія - села.

(пункт 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. N 1008)

3. Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів за річними підсумками роботи у виконанні програми соціально-економічного розвитку населеного пункту, зокрема у:

проведенні капітального та поточного ремонту житлового фонду;

реконструкції, ремонті та утриманні в належному стані вулиць, доріг, шляхопроводів та переходів, залізничних переїздів, забезпеченні розвитку та сталої роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення;

транспортному обслуговуванні населення та забезпеченні безпеки дорожнього руху;

дотриманні громадського порядку, створенні належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;

роботі, пов'язаній з охороною довкілля, в тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також зменшенням шуму і забезпеченням раціонального використання природних ресурсів;

збереженні наявних і створенні нових парків, скверів, лісопарків та інших об'єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;

впровадженні малих архітектурних форм, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю та зручністю в експлуатації;

здійсненні ефективних заходів щодо запобігання зсувним явищам та підтопленню територій, ліквідації наслідків стихійного лиха;

впровадженні сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів;

будівництві та утриманні в належному стані спортивних споруд за місцем проживання громадян;

збереженні історико-культурної спадщини;

своєчасному виконанні заходів щодо підготовки житлового фонду об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимових умовах.

4. Для підбиття підсумків конкурсу місцеві органи виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування затверджують персональний склад та положення про відповідні районні, міські, обласні та республіканську в Автономній Республіці Крим комісії.

Учасники конкурсу подають матеріали відповідним комісіям за 30 днів до строків, передбачених пунктом 5 цього Положення.

Матеріали, подані пізніше від установлених строків або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.

5. Підбиття підсумків конкурсу проводиться в три етапи:

перший - на рівні району (міста) (III - VI категорія населених пунктів) до 31 грудня поточного року;

(абзац другий пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. N 1008)

другий - на рівні Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (I - II категорія населених пунктів) до 25 лютого наступного року;

третій - узагальнення конкурсною комісією отриманих з місць матеріалів до 30 квітня наступного року.

6. Конкурсна комісія готує рішення щодо розподілу призових місць за минулий рік і подає його Кабінетові Міністрів України до 15 травня.

7. Населеним пунктам, які зайняли призові місця у конкурсі, вручаються відповідні перехідні кубки та дипломи Кабінету Міністрів України I, II та III ступенів і цінні призи (комунальна техніка, обладнання та устаткування, призначені для благоустрою населених пунктів) на загальну суму 2 млн. гривень.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. N 388)

Перелік цінних призів визначає голова конкурсної комісії. Закупівлю комунальної техніки, обладнання та устаткування, що визначені у переліку, здійснює Мінжитлокомунгосп відповідно до законодавства.

(пункт 7 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. N 1008,
від 12.08.2009 р. N 857)

8. Вручення кубків та дипломів Кабінету Міністрів України і цінних призів проводиться головою конкурсної комісії.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 р. N 857)

Абзац другий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2009 р. N 857)

Органи місцевого самоврядування можуть преміювати працівників підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що брали активну участь в організації та проведенні робіт з благоустрою населеного пункту, за рахунок власних коштів.

9. Хід робіт з благоустрою міст і підтримання громадського порядку та підсумки конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2304

1. У назві та пункті 1 слова "Місто найкращого благоустрою" замінити словами "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

2. Пункт 2 виключити.

3. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" (далі - конкурсна комісія), що додається".

4. Пункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

"4. Конкурсній комісії розробити та затвердити у двомісячний термін типове положення про комісію, перелік показників і критеріїв для визначення рівня благоустрою території населеного пункту і підтримки у ньому громадського порядку виходячи з пункту 3 Положення, затвердженого цією постановою, а також подати на затвердження Кабінету Міністрів України проекти описів перехідних кубків та дипломів Кабінету Міністрів України, якими нагороджуються переможці конкурсу, що зайняли перше, друге і третє місце.

5. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2004 року в проекті державного бюджету кошти для відшкодування Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства витрат, пов'язаних з нагородженням переможців конкурсу".

5. Пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.

 

СКЛАД
конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

ТОЛСТОУХОВ
Анатолій Володимирович
 

- Міністр Кабінету Міністрів, голова комісії 

СЕМЧУК
Григорій Михайлович 

- Голова Держжитлокомунгоспу, заступник голови комісії 

ЛОТОЦЬКИЙ
Орест Богданович 

- заступник Голови Держжитлокомунгоспу, заступник голови комісії 

ВАСИЛЬКІВСЬКА
Олена Валеріївна 

- головний спеціаліст Держжитлокомунгоспу, відповідальний секретар комісії 

БОНДАРЕНКО
Людмила Іванівна 

- начальник управління Мінекономіки 

ІВАСИШИН
Роман Петрович 

- начальник відділу Мінтрансу 

КУЧЕРУК
Микола Максимович 

- голова Державної служби охорони культурної спадщини 

ПАДАЛКО
Віктор Григорович 

- Державний секретар Мінпромполітики 

ПІТЦИК
Мирослав Васильович 

- заступник президента асоціації міст України, член комісії (за згодою) 

ПУХТИНСЬКИЙ
Микола Олександрович 

- голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню, член комісії (за згодою) 

РОМАНЮК
Олексій Іванович 

- голова ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення (за згодою) 

СИТЕНКО
Михайло Антонович 

- заступник головного державного санітарного лікаря України 

СІМОНОВА
Олена Дмитрівна 

- головний спеціаліст Мінекоресурсів 

СТЕЦЕНКО
Яків Андрійович 

- начальник управління Держжитлокомунгоспу 

ТЕЛИЧКО
Костянтин Іванович 

- начальник управління Мінфіну 

ШАПОВАЛ
Костянтин Миколайович 

- начальник відділу Державтоінспекції МВС 

ШИМКОВ
Іван Степанович 

- завідуючий сектором Управління експертизи, аналізу та регуляції розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів. 

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. N 614-р)

____________

Опрос